Kampaně na aplikaci

Jako inzerent chcete dostat aplikaci k více platícím uživatelům. A jak se s nimi spojit? Kampaně na aplikace celý proces zjednodušují a usnadňují propagování aplikací ve všech největších službách Google, včetně Vyhledávací sítě, Google Play, YouTube, kanálu Objevit ve Vyhledávání a Obsahové sítě Google. Stačí přidat pár řádek textu, cenovou nabídku a několik podkladů a všechno ostatní už optimalizujeme tak, aby vás uživatelé co nejsnáze našli.

Tento článek popisuje základy práce s kampaněmi na aplikace. Než začnete, přečtěte si doporučené postupy propagace aplikací na Googlu a článek Vytvoření kampaně na aplikaci.

Jste připraveni inzerovat svou aplikaci? Klikněte sem a vytvořte kampaň na aplikaci.

Princip

V kampaních na aplikaci (na rozdíl od většiny kampaní Google Ads) nenavrhujete jednotlivé reklamy. Místo toto použijeme vaše návrhy textu a podklady včetně těch z obchodu s aplikacemi a sestavíme z nich širokou škálu reklam pro různé formáty a sítě. Vám stačí jen zadat pár řádků textu, výchozí nabídku a rozpočet a určit jazyk a umístění vašich reklam. Zároveň důrazně doporučujeme nahrát alespoň jeden obrázek na šířku, po jednom videu na šířku i na výšku a pro případ potřeby i podklady HTML5. Naše systémy budou testovat různé kombinace podkladů a zobrazovat ty nejúspěšnější reklamy. Vy už pak nemusíte nic dělat.

Jelikož vám chceme pomoci každé stažení maximálně zužitkovat, služba Google Ads také automatizuje cílení a cenové nabídky. Cílení kampaně můžete optimalizovat tak, abyste nalezli cenné uživatele na základě akcí, na kterých vám záleží, např. konverzí v aplikacích.

Reklamy na aplikace jsou systémem generovány průběžně. Služba Google Ads může kombinovat vámi nahrané textové a obrázkové podklady, videa, podklady HTML5 i podklady ze zápisu o aplikaci v obchodě. Systém reklamy automaticky střídá a upravuje cenové nabídky tak, aby si vaši aplikaci stáhlo co nejvíce lidí a abyste dosáhli svého cíle optimalizace. Ten může být různý – počet instalací, konverze v aplikaci nebo cílová návratnost investic do reklamy (ROAS). Pokud je například jeden řádek textu účinnější než jiný, systém se ho naučí zobrazovat častěji. Přečtěte si další informace o reklamách v kampaních na aplikaci.

Kde se mohou reklamy zobrazovat

Vaše reklamy se budou zobrazovat ve všech službách Googlu. Patří mezi ně Vyhledávání Google, Google Play, YouTube, Obsahová síť Google, AdMob, kanál Objevit ve Vyhledávání, partnerské weby ve Vyhledávací síti a mnoho dalších majitelů stránek, kteří reklamy na aplikace využívají. Reklamy se tedy mohou objevit na těchto místech:

Vyhledávací síť Google

Google search network ad example

Google vaši reklamu přiřazuje k vyhledávacím dotazům na základě jejich relevance pro vaši aplikaci nebo její kategorii. Při generování klíčových slov se v Google Ads používá řada různých metod, včetně vyhledávacích dotazů, které už v Google Play zájemce k vaší aplikaci přivedly.

Google Play

Google Play search results, ad example Google Play related app sectionGoogle Play home page

  • Výsledky vyhledávání v obchodě Google Play
  • Sekce souvisejících aplikací v Google Play: „Mohlo by se vám líbit“ a „Podobné aplikace“
  • Domovská stránka Google Play: „Navrženo pro vás“

Google může zobrazovat vaše reklamy lidem hledajícím výrazy a aplikace, které s vaší aplikací souvisí. Mohou je vidět i uživatelé, kteří navštíví stránku podrobností o jiné aplikaci, pokud se té vaší podobá.

YouTube

Relevant pages or content on YouTube, ad. example 1 Relevant pages or content on YouTube, ad. example 2

  • Relevantní stránky nebo obsah v síti YouTube.

Google Ads může reklamy zobrazovat lidem na YouTube tam, kde je největší šance, že na ně někdo klikne a aplikaci si stáhne.

Obsahová síť Google

Google Display Network Ad, home screen

  • Gmail
  • Jiné aplikace
  • Mobilní verze zpravodajských webů, blogy a další webové stránky po celém internetu

Kanál Objevit ve Vyhledávání Google

Google Discover Ad example

V současné době je k dispozici pouze v telefonech s Androidem a v angličtině.

Vaše reklamy se teď mohou zobrazovat ve funkci Objevit ve Vyhledávání Google. Můžete tak uživatelům předkládat vizuálně bohaté kreativy podle jejich zájmů.

Optimalizace kampaně a nabízení cen

Kampaně na aplikace nabízejí tři různé způsoby optimalizace pro vaše marketingové cíle:

Zaměření na větší počet instalací. Služba Google Ads bude vaše nabídky a cílení optimalizovat tak, abyste pro aplikaci získali co nejvíce nových uživatelů. Cenová nabídka, kterou nastavujete, má být průměrná částka, kterou chcete utratit za každé nainstalování vaší aplikace. Pokročilou možností v novém prostředí Google Ads je nyní cílení na uživatele, kteří si aplikaci pravděpodobně nainstalují a provedou konkrétní akci. Nicméně i při této možnosti stále dáváte cenovou nabídku za instalaci.

Zaměření na vyšší počet zvolených akcí v aplikaci. Tuto možnost můžete použít, pokud chcete najít hodnotnější uživatele a máte důležitou akci v aplikaci, kterou měříte jako konverzní událost. Služba Google Ads se zaměří na návštěvníky, kteří s největší pravděpodobností tuto nastavenou akci v aplikaci provedou. Určete cílovou CPA (cena za akci) jako průměrnou částku, kterou jste ochotni zaplatit pokaždé, když někdo ve vaší aplikaci provede vybranou akci.

Než zauvažujete o této třetí, pokročilejší variantě, zkuste jako cíl zvolit instalaci aplikace nebo akce v aplikaci.

Poznámka: Cílová návratnost investic do reklamy (ROAS) je u kampaní na aplikace momentálně ve verzi beta.

Zaměření na zvýšení hodnoty akce v aplikaci. V kampaních zaměřených na hodnotu akce v aplikaci se služba Google Ads soustředí na ty uživatele, u nichž je pravděpodobné, že se časem stanou nejhodnotnějšími. Výše cenové nabídky, kterou stanovíte, by měla být rovna průměrné hodnotě konverze (například vznikající příjem), kterou byste chtěli získat za každou měnovou jednotku utracenou za reklamy. Jedná se o tzv. cílovou návratnost investic do reklamy (ROAS). Pokud je vaším cílem, aby uživatelé během doby sledování konverzí vydali na nákupy v aplikacích 10 Kč za každých 20 Kč, které jste utratili za reklamy, nastavte cílovou návratnost investic na 50 %.

Chcete-li tyto nabídky používat, je třeba do aplikace nainstalovat sadu SDK Google Analytics pro Firebase. Konverzní události, které chcete prostřednictvím nabídek získat (a které uvádíte při odesílání hodnot), by měly také pocházet ze sady SDK Firebase.

Chcete-li se o nastavení nabídek dozvědět víc, přečtěte si článek Nabízení cen v kampaních na aplikace.

Přečte si tipy, jak najít správné uživatele pro mobilních aplikace.

Změny ve výkonu

Můžete se podívat, jaký dopad zřejmě měly změny, které jste v kampaních na aplikace provedli, na vaše výsledky. Na stránce Všechny kampaně nebo v kampani na aplikaci klikněte na možnost Historie změn. Zde uvidíte záznam o změnách spolu s poznámkami v grafu výkonu, který ukazuje, jaký dopad na výkon mohly změny mít.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory