Om de forskjellige nettadressetypene

Annonser du oppretter i Google Ads, har to nettadresser: en visningsadresse og en nettadresse for landingssiden. Med to nettadresser kan du vise en enkel, lettfattelig nettadresse som peker til nettstedet ditt, i selve annonsen, og du kan også definere en mer spesifikk nettadresse der du kan ta med detaljert informasjon, for eksempel sporingsinformasjon. I denne artikkelen blir det redegjort for de forskjellige typene nettadresser du velger for annonsene dine, samt regler for hver type.

Visningsadresser

Visningsadressen er nettstedsadressen som vises i annonsen. I tekstannonser er visningsadressen gjengitt i grønt, ved siden av Annonse-ikonet. Her er et eksempel:

Miljøvennlige turer til Svalbard – bestill nå, og få 10 % i avslag!
Annonse www.example.com
Vi kjenner og elsker Svalbard. Sommersalget
er i gang. Bestill i dag!

I standard tekstannonser definerer du visningsadressen selv. Hvis adressen til nettstedet ditt begynner med et underdomene, kan dette underdomenet inngå i visningsadressen (f.eks. «support» i «support.google.com»).

I utvidede tekstannonser opprettes visningsadressen på bakgrunn av nettstedets domene (og underdomene, om aktuelt) og teksten i Bane-feltene.

Nettadresser for landingssider

Annonsører bruker nettadressen for landingssiden til å sende folk til et bestemt område av nettstedet sitt.

Nettadressen for landingssiden kan bestå av to komponenter:

  • Endelig nettadresse (obligatorisk): Dette er adressen til den siden på nettstedet brukerne kommer til når de klikker på annonsen. For de fleste annonsører er nettadressen for landingssiden lik den endelige nettadressen.
  • Sporingsmal (valgfritt): Hvis du bruker sporing, kan du også definere en sporingsmal. Når en bruker klikker på annonsen, blir sporingsmalen brukt for å opprette nettadressen for landingssiden.

Retningslinjer for nettadresser

Nettadressene i annonsene dine skal gi kunder en klar pekepinn om hva slags side de kommer til når de klikker på annonsen. Derfor krever Googles retningslinjer at både visningsadresser og nettadresser for landingssider skal tilhøre samme nettsted. Dette innebærer at visningsadressen i annonsen må samsvare med domenet som brukerne kommer til når de klikker på annonsen.

Eksempel

Hvis visningsadressen er «www.ads.google.com», kan nettadressen for landingssiden være «www.ads.google.com/ads» ettersom domenet (google.no) i visningsadressen samsvarer med domenet i nettadressen for landingssiden. Husk at du må bruke samme domene i alle nettadresser innenfor samme annonsegruppe.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt