Xem số dư, cập nhật phương thức thanh toán và hồ sơ của bạn (ứng dụng Google Ads dành cho thiết bị di động)

Xem số dư hiện tại, xem lịch sử giao dịch của bạn và thêm phương thức thanh toán mới (tài khoản ngân hàng, thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ).

Xem số dư và lịch sử giao dịch của bạn

 1. Nhấn vào Thêm trên thanh điều hướng.
 2. Nhấn vào phần Lập hóa đơn và thanh toán.
 3. Số dư sẽ hiển thị ở đầu màn hình.
 4. Nhấn vào mục Xem giao dịch và chứng từ.

Thêm phương thức thanh toán

 1. Nhấn vào Thêm trên thanh điều hướng.
 2. Nhấn vào phần Lập hóa đơn và thanh toán.
 3. Nhấn vào mục Quản lý phương thức thanh toán.
 4. Nhấn vào Thêm phương thức thanh toán.
 5. Nhập chi tiết về phương thức thanh toán mới của bạn.
 6. Nhấn vào Lưu.

Cập nhật phương thức thanh toán

 1. Nhấn vào Thêm trên thanh điều hướng.
 2. Nhấn vào phần Lập hóa đơn và thanh toán.
 3. Nhấn vào mục Quản lý phương thức thanh toán.
 4. Nhấn vào mục Chỉnh sửa bên dưới phương thức thanh toán mà bạn muốn cập nhật.
 5. Cập nhật thông tin chi tiết về phương thức thanh toán của bạn.
 6. Nhấn vào Lưu.

Cập nhật hồ sơ của bạn

 1. Nhấn vào Thêm trên thanh điều hướng.
 2. Nhấn vào phần Lập hóa đơn và thanh toán.
 3. Trong mục "Cài đặt", hãy nhấn vào Quản lý thông tin cài đặt.
 4. Cập nhật tình trạng thuế, địa chỉ hoặc người liên hệ thanh toán của bạn.
 5. Nhấn vào Lưu.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố