Zobrazenie zostatku a aktualizácia spôsobov platby a profilu

Zobrazte si aktuálny zostatok a históriu transakcií a pridajte nové spôsoby platby (bankový účet, kreditnú alebo debetnú kartu).

Zobrazenie zostatku a histórie transakcií

 1. Prejdite z navigačnej ponuky Navigačná ponuka na položku Fakturácia.
 2. História je vybraná v rámci predvoleného nastavenia.
 3. Ak chcete zobraziť zoznam nedávnych transakcií a svoj aktuálny zostatok, posuňte sa nižšie.

Pridanie spôsobu platby

 1. Prejdite na položku História.
 2. V sekcii Spôsob platby klepnite na Spravovať.
 3. Klepnite na Pridať nový spôsob platby.
 4. Zadajte podrobnosti nového spôsobu platby.
 5. Klepnite na Uložiť.

Aktualizácia spôsobu platby

 1. Prejdite na položku História.
 2. V sekcii Spôsob platby klepnite na Spravovať.
 3. Aktualizujte podrobnosti svojho spôsobu platby.
 4. Klepnite na Uložiť.

Aktualizácia profilu

 1. Prejdite na Profil.
 2. V hornom rohu aplikácie klepnite na Upraviť.
 3. Upravte daňový stav, adresu či fakturačné kontaktné údaje.
 4. Klepnite na Uložiť.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory