Używanie symulatora stawek w kampaniach produktowych

Chcesz zwiększyć albo zmniejszyć stawki w kampanii produktowej, ale nie wiesz, jak może to wpłynąć na skuteczność Twoich reklam? Symulator stawek pomaga sprawdzić, jak różne wysokości stawek za grupy produktów mogą wpływać na natężenie ruchu. Symulator umożliwia oszacowanie wyników, jakie Twoje reklamy uzyskałyby w ciągu ostatnich siedmiu dni, gdyby stawki były inne. Za pomocą tego narzędzia z karty „Grupy produktów” możesz określić, jaka wysokość stawki daje szansę na osiągnięcie pożądanej skuteczności przy obecnym budżecie. Następnie szybko zastosuj nową stawkę do grup produktów lub wszystkich podgrup w grupie produktów.

Z tego artykułu dowiesz się, które symulatory stawek są dostępne w kampaniach produktowych oraz jak one działają. Poznasz też sposoby ich zastosowania w swojej kampanii.

Jak to działa

Symulator stawek zbiera i analizuje dane o aukcjach reklam w Google z ostatnich siedmiu dni, uwzględniając takie informacje, jak jakość reklam, stawki konkurencji i dane produktów. Narzędzie korzysta z tych informacji, aby ocenić, jak określone zmiany stawki wpłynęłyby na kliknięcia, koszt, wyświetlenia i konwersje.

W Symulatorze stawek możesz ocenić skuteczność pojedynczej grupy produktów lub grupy produktów podzielonej na podgrupy.

Korzystając z symulatora stawek do oceny grupy produktów podzielonej na podgrupy:

 • Możesz wyświetlać zbiorcze zmiany stawek i modelować zmiany dla niewykluczonych grup produktów, nawet jeśli poszczególne grupy produktów nie mają wystarczających danych.
 • Dzięki dostępnej opcji skalowania stawek możesz sprawdzić, co się stanie, jeśli zwiększysz lub zmniejszysz wszystkie stawki dla grup produktów w podgrupie o określony procent (np. 10%). Następnie możesz za pomocą zaledwie kilku kliknięć dostosować stawki w tych grupach produktów.
 • Możesz sprawdzić, co się stanie, jeśli dla wszystkich stawek w podzielonej grupie produktów wybierzesz ustaloną wartość. Jeśli zastosujesz jedną z tych zmian stawek w całej grupie produktów, zmienimy stawki domyślne grupy produktów na tę wartość.
 • Zmiany stawek w wielu grupach produktów mogą znacznie zwiększyć ruch, co może doprowadzić do osiągnięcia limitu budżetu. Zobaczysz przewidywany koszt zmian stawek. Konieczne może być zwiększenie budżetu, by jak najlepiej wykorzystać nowe stawki.

Pamiętaj

 • Możesz użyć Symulatora stawek, jeśli reklamy produktowe z danej grupy brały udział w wystarczającej liczbie aukcji lub wygenerowały wystarczająco dużo wyświetleń, by można było stworzyć prognozę potencjalnej skuteczności przy innej wysokości stawki. Jeśli nie widzisz Symulatora stawek, prawdopodobnie musisz zaczekać dłużej lub zwiększyć liczbę aukcji, w których biorą udział reklamy. Aby to zrobić, podnieś stawki lub popraw jakość danych produktów.
 • Symulator stawek nie jest dostępny dla „wykluczonych” grup produktów, w których nie ma ustawionej stawki.
 • Dane wyświetlane w Symulatorze stawek dla aktualnej stawki to prognozy na podstawie natężenia ruchu w ostatnich siedmiu dniach. Jeśli ustawienia kierowania kampanii, grupy reklam lub produktu zostały niedawno zmienione (np. stawka, budżet, cele strategii ustalania stawek, kierowanie geograficzne, filtry zasobów reklamowych, filtr grup produktów) lub jeśli dodano bądź usunięto zasoby reklamowe, możesz zauważyć rozbieżności między „aktualnymi” danymi widocznymi w Symulatorze stawek a rzeczywistymi danymi dostępnymi na koncie.

Jeśli nadal nie widzisz tego narzędzia, spróbuj samodzielnie zmienić stawkę dla grupy produktów lub poprawić dane produktów.

Instrukcja

Jak w symulatorze stawek wyświetlić prognozy dla pojedynczej grupy produktów

Aby wyświetlić prognozy dla pojedynczej grupy produktów:

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. Na bocznym pasku nawigacyjnym wybierz grupę reklam z kampanii produktowej, która Cię interesuje.
 3. Znajdź interesującą Cię grupę produktów i kliknij ikonę wykresu symulatora obok stawki w kolumnie „Maks. CPC”.
 4. W oknie Symulatora stawek wybierz inne możliwe stawki, by sprawdzić, jak mogą wpłynąć na natężenie ruchu.
 5. Możesz zmienić stawkę i zastosować ją bezpośrednio do grupy produktów. Aby to zrobić, wybierz w Symulatorze stawek nową opcję stawki i kliknij Zapisz.
Jak w Symulatorze stawek wyświetlić prognozy dla podzielonej grupy produktów

Aby wyświetlić prognozy dla podzielonej grupy produktów:

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. Na bocznym pasku nawigacyjnym wybierz grupę reklam z kampanii produktowej, która Cię interesuje.
 3. Znajdź podzieloną grupę produktów obejmującą grupy produktów, które Cię interesują, i kliknij ikonę wykresu symulatora w kolumnie „Maks. CPC” (nie zobaczysz stawki, ponieważ jest to grupa podzielona).
 4. Aby zobaczyć, jak zmiany procentowe wysokości stawek dla tych grup produktów mogą wpłynąć na ruch, wybierz opcję Skalowanie stawek (%) w oknie Symulatora stawek. Aby zmienić stawkę o tę wartość procentową, wybierz opcję obok danej stawki i kliknij Zapisz.

  Aby zobaczyć, jak różne ustalone kwoty stawki w podzielonej grupie produktów mogą wpłynąć na ruch, wybierz opcję Stawka za całą grupę produktów. Aby zmienić stawkę, wybierz opcję (lub wpisz własną stawkę w polu „Użyj innej stawki”). Następnie kliknij Zapisz.
Jak wyświetlić prognozy konwersji za pomocą symulatora stawek

Jeśli używasz śledzenia konwersji, dzięki symulatorowi stawek możesz zobaczyć, ile konwersji mogłyby uzyskać Twoje reklamy przy innych stawkach i jaka byłaby wartość tych konwersji.

Kilka informacji, które warto pamiętać:

 • Opóźnienia konwersji: konwersje mogą być raportowane do 90 dni po kliknięciu, w zależności od wybranego okna konwersji. Prognozy liczby konwersji z symulatora stawek pokazują, ile konwersji możesz uzyskać w ramach wybranego okna konwersji. Dowiedz się, jak znaleźć raport o opóźnieniach konwersji
 • Dostępność prognoz: nie pokazujemy prognoz konwersji, jeśli nie mamy wystarczającej ilości wiarygodnych danych. Powody, dla których możemy mieć za mało danych, to między innymi:
  • zbyt mały ruch w kampanii;
  • duże opóźnienie konwersji;
  • nieregularność występowania konwersji.
 • Zmiany w śledzeniu konwersji: jeśli w ciągu ostatnich dwóch tygodni w śledzeniu konwersji wprowadzane były jakieś poważne zmiany, dane symulatora stawek dotyczące konwersji mogą nie być wiarygodne.
 • Definicje konwersji: konwersje zależą nie tylko od kliknięć reklam, ale też od działań, które użytkownicy wykonują w Twojej witrynie. Może to dodatkowo utrudniać prognozy.
Jak w symulatorze stawek wyświetlić prognozy dla ruchu na urządzeniach mobilnych

Symulator dostosowania stawek mobilnych pokazuje, jak zmiany dostosowania stawek mobilnych mogłyby wpłynąć na skuteczność reklamy na różnych urządzeniach. Dowiedz się więcej o tym symulatorze i sposobach jego zastosowania w kampanii

Wskazówka

Możesz też dodać kolumny symulatora stawek do tabeli statystyk na karcie Grupy produktów, aby szybko wyświetlać prognozy dla wielu grup produktów. Więcej informacji o tych kolumnach

Rozwiązywanie problemów

Poniżej podano kilka najczęstszych powodów, dla których symulacja stawek może być niedostępna.

Niewystarczające dane
 • Do opracowania szacunków Symulator stawek korzysta z danych za okres ostatnich siedmiu dni. Nie będzie mógł podać prognoz, jeśli poszczególne kampanie, słowa kluczowe lub grupy reklam zostały niedawno dodane lub nie uzyskały dostatecznie wielu kliknięć w ciągu ostatnich siedmiu dni.
 • Po dodaniu nowej kampanii, grupy reklam lub grupy produktów odczekaj trochę, zanim sprawdzisz szacunki przedstawione przez symulatory. Jeśli kampania, grupa reklam lub grupa produktów uzyskuje niewiele wyświetleń, podniesienie stawek może spowodować częstsze pojawianie się reklam.
Średni budżet dzienny kampanii
 • Jeśli w ciągu ostatnich 7 dni kampania co najmniej raz wyczerpała lub prawie wyczerpała średni budżet dzienny, symulatory mogą nie być w stanie wyświetlić prognoz.
Grupa produktów jest „wykluczona”
 • Symulator stawek nie jest dostępny dla grup produktów oznaczonych jako „wykluczone”, więc produkty z tej grupy nie są reklamowane w tej grupie reklam.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
73067
false