Εύρεση του χρόνου που χρειάζονται οι πελάτες για να πραγματοποιήσουν μετατροπή

Αφού ρυθμίσετε την παρακολούθηση μετατροπών, είναι σημαντικό να κατανοήσετε πόσο χρόνο χρειάζονται για την ολοκλήρωση μιας μετατροπής οι πελάτες που βλέπουν τη διαφήμισή σας και κάνουν κλικ σε αυτήν, καθώς και πώς αυτός ο χρόνος επηρεάζει τα δεδομένα που εμφανίζονται στον λογαριασμό σας. Ορισμένες φορές, η μετατροπή πραγματοποιείται πολύ γρήγορα, εντός μίας ημέρας από το κλικ, ωστόσο οι μετατροπές μπορούν να αναφέρονται έως και 90 ημέρες μετά το κλικ, ανάλογα με το παράθυρο μετατροπής που έχετε επιλέξει.

Ο χρόνος μεταξύ της εμφάνισης και της μετατροπής επηρεάζει τις τιμές που εμφανίζονται στον λογαριασμό σας. Ακολουθούν ορισμένα παραδείγματα όπου η καθυστέρηση μετατροπής ενδέχεται να επηρεάσει τα στοιχεία που εμφανίζονται:

  • Σύγκριση απόδοσης: Αν συγκρίνετε την πρόσφατη απόδοση με προηγούμενη απόδοση, η πρόσφατη απόδοση ενδέχεται να είναι λιγότερο ικανοποιητική, επειδή ορισμένοι από τους χρήστες που έκαναν κλικ στη διαφήμισή σας δεν έχουν ακόμα πραγματοποιήσει μετατροπή. Επειδή αυτές οι μελλοντικές μετατροπές δεν έχουν καταμετρηθεί ακόμα, αλλά στις αναφορές εμφανίζεται το σύνολο των δαπανών, μπορεί να φαίνεται ότι έχετε λιγότερες μετατροπές, υψηλότερο κόστος ανά μετατροπή κ.λπ.
  • Απουσία εκτιμήσεων του προσομοιωτή προσφοράς: Αν οι πελάτες σας χρειάζονται πολύ χρόνο για να πραγματοποιήσουν μετατροπή, ενδέχεται να μην μπορείτε να δείτε εκτιμήσεις μετατροπών στον προσομοιωτή προσφοράς. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τον προσομοιωτή προσφοράς.

Για να προβάλετε μια αναφορά που εμφανίζει το ιστορικό καθυστερήσεων μετατροπών για τον λογαριασμό σας, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες.

Οδηγίες

  1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στο Google Ads.
  2. Κάντε κλικ στην επιλογή Καμπάνιες, Ομάδες διαφημίσεων ή Λέξεις-κλειδιά στο αριστερό μενού σελίδας.
  3. Βεβαιωθείτε ότι το εύρος ημερομηνιών για την αναφορά σας έληξε τουλάχιστον πριν από 30 ημέρες (ή περισσότερες, αν έχετε ορίσει μεγαλύτερο παράθυρο μετατροπής), ώστε να διασφαλίζεται ότι η αναφορά περιλαμβάνει πλήρη δεδομένα μετατροπής. Για να αλλάξετε το εύρος ημερομηνιών, χρησιμοποιήστε τον επιλογέα εύρους ημερομηνιών στην επάνω δεξιά γωνία της σελίδας.
  4. Κάντε κλικ στο εικονίδιο τμήματος Τμήμα και, στη συνέχεια, επιλέξτε Μετατροπές > Ημέρες μέχρι τη μετατροπή. Με αυτόν τον τρόπο, οι στήλες μετατροπών στην αναφορά τμηματοποιούνται έως και σε 19 σειρές.

Συμβουλή

Αν χρησιμοποιείτε Έξυπνη υποβολή προσφορών, μπορείτε, επίσης, να δείτε την καθυστέρηση μετατροπής στις αναφορές στρατηγικής προσφοράς, αν είναι πιθανό να προκύψουν περισσότερες μετατροπές στο εύρος ημερομηνιών που έχετε επιλέξει. Κατά την προβολή αυτών των αναφορών, τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού πάνω στις μετρήσεις των μετατροπών και στις μετρήσεις των τιμών μετατροπών ("Μετατροπές", "Κόστος/μετατρ." και "% μετατροπών"), για να δείτε τη μέση διάρκεια της καθυστέρησης. Θα δείτε, επίσης, πόσες από τις μετατροπές που προβλέπουμε δεν έχουν ακόμη αναφερθεί βάσει της καθυστέρησης. Στο γράφημα απόδοσης επισημαίνεται το εύρος ημερομηνιών κατά το οποίο ενδέχεται να αναφερθούν περισσότερες μετατροπές.

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας