Razumevanje postopka pregleda in kvalifikacije

Za sodelovanje v nekaterih Googlovih programih mora podjetje opraviti Googlov postopek pregleda in kvalifikacije za ustrezno kategorijo podjetja. Za podjetja, ki želijo sodelovati v teh programih, je postopek pregleda brezplačen. Postopek se razlikuje glede na kategorijo, pri čemer lahko zajema preverjanje preteklosti, zavarovanj in licenc.

Če želite preveriti, ali so Lokalne storitve na voljo na vašem območju, preverite stran za prijavo.

Preveri razpoložljivost

O preverjanjih preteklosti

Preverjanje preteklosti zajema preverjanje identitete in pretekle kaznovanosti, na primer navzkrižna preverjanja v registrih spolnih prestopnikov, teroristov in kazenskih sankcij v ZDA. Na ravni podjetja postopek zajema zgodovino civilnih pravnih sporov (kot so sodbe in odločbe o zadržanju, ki so jih izdala zvezna in državna sodišča v ZDA). 

Preverjanje preteklosti je za podjetja brezplačno.

Izvajalci preverjanj preteklosti

Preverjanja preteklosti izvajajo lokalni partnerji za preverjanje preteklosti. Rezultati preverjanja preteklosti ostanejo strogo zaupni med strokovnjakom in podjetjem za preverjanje preteklosti. V primeru vprašanj o preverjenih podatkih, zajetem časovnem obdobju, pritožbah in drugem naj se podjetja obrnejo na lokalnega partnerja za preverjanje preteklosti.

Partnerji za preverjanje preteklosti lahko Googlu pošljejo anonimizirane ali združene podatke za namene nadzora kakovosti.

Google objavlja splošna merila glede primernosti za program oglasov v Lokalnih storitvah in vaše obveznosti med postopkom preverjanja preteklosti. Več informacij je na voljo v naših pravilnikih o oglaševanju.

Kako se izvajajo preverjanja preteklosti

Preden partner za preverjanje preteklosti izvede preverjanje preteklosti, vsakemu posamezniku zagotovi možnost pregleda potrebnih razkritij v skladu z deželno, zvezno, državno ali provincialno zakonodajo. Partner za preverjanje preteklosti poskrbi tudi, da pred izvajanjem preverjanj vsak posameznik soglaša s pogoji. Na podlagi razkritij in pogojev lahko partnerji za preverjanje preteklosti izvajajo preverjanja za Googlov program ter morebitna dodatna preverjanja v prihodnosti. Naši partnerji za preverjanje preteklosti so zaupanja vredni ponudniki storitev, za katere so bile izvedene stroge revizije varnosti podatkov in ki poskrbijo za varstvo zasebnosti vsakega posameznika.

Koga se preveri

V imenu podjetja mora opraviti preverjanje preteklosti pooblaščeni zastopnik (lastnik ali vodja podjetja). V ustreznih kategorijah bo moral zastopnik Googlovemu partnerju za preverjanje preteklosti posredovati seznam strokovnjakov za storitve, ki morajo prav tako uspešno opraviti postopek preverjanja preteklosti.

Poleg tega bodo preverjene naslednje osebe:

 • Preverjanje pretekle kaznovanosti morajo opraviti vsi lastniki podjetja. To preverjanje preteklosti zajema preverjanje identitete in pretekle kaznovanosti.
 • Če podjetje spada v ustrezno kategorijo, je treba preverjanje preteklosti izvesti za vsakega zaposlenega, zunanjega pogodbenega sodelavca, začasnega delavca, pogojnega delavca, izvajalca ali drugega delavca (strokovnjaka za storitve), ki bo izvajal osnovne storitve za stranko. Preverjanja preteklosti ni treba izvesti za vodje pisarn, pisarniške delavce, predstavnike podpore za stranke ali druge osebe, ki ne izvajajo storitev neposredno za stranke. To preverjanje preteklosti zajema preverjanje identitete in pretekle kaznovanosti. 

Kaj se zgodi, če preverjanja preteklosti ne opravite uspešno

Podjetja, ki preverjanja preteklosti ne opravijo uspešno, niso primerna za sodelovanje v Googlovem programu, za katerega so se prijavila. Upoštevajte, da se lahko podjetje ali zaposleni v podjetju vedno obrnejo na partnerje za preverjanje preteklosti ter preverijo, ali je prišlo do napak ali netočnosti, oziroma se na drug način odzovejo na rezultate preverjanja preteklosti. Po razrešitvi morebitnih napak ali netočnosti in prejemu končne odločitve o diskvalifikaciji mora podjetje počakati dodatnih trideset (30) dni, preden se lahko znova prijavi za sprejem v Googlov program. Če je zavrnjena tudi druga vloga, je treba pred ponovno prijavo počakati eno (1) leto.

O preverjanjih zavarovanj 

Za kategorije, ki zahtevajo zavarovanje splošne odgovornosti, morajo podjetja predložiti svojo zavarovalno polico. Najnižji zahtevani znesek zavarovalnega kritja je odvisen od kategorije in lokacije. 

O preverjanjih licenc 

Glede na državo Google v največji možni meri preveri, ali imajo podjetja in lastniki/vodje ustrezne licence na ravni zvezne države, province in/ali države. Licence, ki jih je Google preveril za posamezno podjetje, so prikazane v profilu ponudnika.

Podjetja morajo prav tako potrditi, da imajo ustrezne licence na ravni države, mesta ali province in da so vsi strokovnjaki za storitve ustrezno licencirani. 

O naprednem preverjanju 

Za nekatere kategorije podjetij bodo morali oglaševalci opraviti napredno preverjanje, s katerim se oglaševanje v Googlu preprečuje goljufivim podjetjem z lažnimi identitetami. Postopek naprednega preverjanja združuje pregled vašega računa Google Ads (če je to ustrezno) in javno razpoložljivih podatkov ter video-razgovore, ki jih opravi Google. Preverjanje zajema poizvedbe glede veljavnosti registracije podjetja in dokazil o goljufivih ali zavajajočih poslovnih praksah.

Zahteve za podjetja v ZDA glede na kategorije

Servis gospodinjskih aparatov

Strokovnjak za servis gospodinjskih aparatov je ponudnik storitev, ki med drugim izvaja vzdrževanje, popravilo in vgradnjo gospodinjskih aparatov.

 • Zahteve glede preverjanja preteklosti:
  • Preverjanje podjetja
  • Preverjanje lastnika
 • Zahteve glede zavarovanja:
  • Zavarovanje splošne odgovornosti
 • Zahteve glede licenc:
  • Licenca podjetja na ravni zvezne države*
  • Licenca lastnika na ravni zvezne države*
    

Avtomobilska stekla

Strokovnjak za avtomobilska stekla je ponudnik storitev, ki med drugim popravlja počena avtomobilska stekla.

 • Zahteve glede preverjanja preteklosti:
  • Preverjanje podjetja
  • Preverjanje lastnika
 • Zahteve glede zavarovanja:
  • Zavarovanje splošne odgovornosti
 • Zahteve glede licenc:
  • Licenca podjetja na ravni zvezne države*
  • Licenca lastnika na ravni zvezne države*

Servis avtomobilov

Strokovnjak za servis avtomobilov je ponudnik storitev, ki med drugim izvaja vzdrževanje ter popravilo avtomobilskih motorjev in karoserij. 

 • Zahteve glede preverjanja preteklosti:
  • Preverjanje podjetja
  • Preverjanje lastnika
 • Zahteve glede zavarovanja:
  • Zavarovanje splošne odgovornosti
 • Zahteve glede licenc:
  • Licenca podjetja na ravni zvezne države*
  • Licenca lastnika na ravni zvezne države*

Čiščenje preprog in oblazinjenja

Strokovnjak za čiščenje preprog in oblazinjenja je ponudnik storitev, ki je med drugim specializiran za čiščenje ter vzdrževanje preprog, talnih oblog in oblazinjenega pohištva.

 • Zahteve glede preverjanja preteklosti:
  • Preverjanje podjetja
  • Preverjanje lastnika
 • Zahteve glede zavarovanja:
  • Zavarovanje splošne odgovornosti
 • Zahteve glede licenc:
  • Licenca podjetja na ravni zvezne države*
  • Licenca lastnika na ravni zvezne države*

Električar

Električar je strokovnjak za storitve, ki med drugim izvaja inštalacije, vzdrževanje in popravilo električnih sistemov.

Opomba: kategorija električarja se šteje za nujno kategorijo, saj potrošniki pogosto kličejo električarja, ko ga nujno potrebujejo in je hitra izvedba storitve pomembna (izpostavljene žice, kritična napaka elektronike itd.). 

Zaradi tega se za električarje izvaja dodatna raven pregleda, vključno s preverjanjem preteklosti strokovnjakov za storitev.

 • Zahteve glede preverjanja preteklosti:
  • Preverjanje podjetja
  • Preverjanje lastnika
  • Preverjanje strokovnjaka za storitve
 • Zahteve glede zavarovanja:
  • Zavarovanje splošne odgovornosti
 • Zahteve glede licenc:
  • Licenca podjetja na ravni zvezne države*
  • Licenca lastnika na ravni zvezne države*

Nepremičninski odvetnik

Strokovnjaki za nepremičninsko pravo pripravljajo in izvršujejo pravne dokumente, vključno z oporokami, skrbniškimi skladi in darilnim pogodbami, ter zagotavljajo svetovanje in vodenje v zadevah, kot so zapuščinski postopki, skrbništvo in pooblastila.

 • Zahteve glede preverjanja preteklosti:
  • Preverjanje podjetja
  • Preverjanje lastnika
 • Zahteve glede zavarovanja:
  • Zavarovanje za malomarnost, kjer to zahteva zakonodaja
 • Zahteve glede licenc:
  • Preverjanje pravosodne licence vsakega nepremičninskega odvetnika v podjetju

Načrtovalci dogodkov

Načrtovalec dogodkov med drugim organizira in koordinira dogodke, kot so poroke in zabave.

 • Zahteve glede preverjanja preteklosti:
  • Preverjanje podjetja
  • Preverjanje lastnika
 • Zahteve glede zavarovanja:
  • Zavarovanje splošne odgovornosti
 • Zahteve glede licenc:
  • Licenca podjetja na ravni zvezne države*
  • Licenca lastnika na ravni zvezne države*

Finančni načrtovalci

Finančni načrtovalec pomaga organizirati in optimizirati finance ter načrtovati upokojitev in doseganje drugih finančnih ciljev.

 • Zahteve glede preverjanja preteklosti:
  • Preverjanje podjetja
  • Preverjanje lastnika
  • Preverjanje strokovnjaka
 • Zahteve glede zavarovanja:
  • Zavarovanje splošne odgovornosti
 • Zahteve glede licenc:
  • Preverjanje licence vsakega finančnega načrtovalca v podjetju

Garažna vrata

Strokovnjak za garažna vrata je ponudnik storitev, ki med drugim dela s sistemi dvižnih in drugih garažnih vrat.

Opomba: kategorija garažnih vrat šteje za nujno kategorijo/kategorijo v sili, saj potrošniki pogosto kličejo ponudnika storitev za garažna vrata, ko ga nujno potrebujejo in je hitra izvedba pomembna (garažna vrata se ne odprejo ali zaprejo). 

Zaradi tega se za ponudnike storitev za garažna vrata izvaja dodatna raven pregleda, vključno s preverjanjem preteklosti strokovnjaka za storitve in Googlovim postopkom pregleda z naprednim preverjanjem.

 • Zahteve glede preverjanja preteklosti:
  • Preverjanje podjetja
  • Preverjanje lastnika
  • Preverjanje strokovnjaka za storitve
 • Zahteve glede zavarovanja:
  • Zavarovanje splošne odgovornosti
 • Zahteve glede licenc:
  • Licenca podjetja na ravni zvezne države*
  • Licenca lastnika na ravni zvezne države*

Čiščenje hiš

Strokovnjaki za čiščenje hiš med drugim izvajajo standardno ali globinsko čiščenje pisarn ali domov.

 • Zahteve glede preverjanja preteklosti:
  • Preverjanje podjetja
  • Preverjanje lastnika
 • Zahteve glede zavarovanja:
  • Zavarovanje splošne odgovornosti
 • Zahteve glede licenc:
  • Licenca podjetja na ravni zvezne države*
  • Licenca lastnika na ravni zvezne države*

Sistemi za ogrevanje, ventilacijo in klimatizacijo

Strokovnjak za sisteme za ogrevanje, ventilacijo in klimatizacijo med drugim izvaja inštalacije, vzdrževanje ter popravilo peči in centralnih klimatskih naprav. 

Opomba: kategorija sistemov za ogrevanje, ventilacijo in klimatizacijo šteje za nujno kategorijo, saj potrošniki pogosto kličejo strokovnjaka za te sisteme, ko ga nujno potrebujejo in je hitra izvedba storitve pomembna (okvara ogrevalnega sistema pri zelo nizkih temperaturah).

Zaradi tega se za strokovnjake za sisteme za ogrevanje, ventilacijo in klimatizacijo izvaja dodatna raven pregleda, vključno s preverjanjem preteklosti strokovnjaka za storitve.

 • Zahteve glede preverjanja preteklosti:
  • Preverjanje podjetja
  • Preverjanje lastnika
  • Preverjanje strokovnjaka za storitve
 • Zahteve glede zavarovanja:
  • Zavarovanje splošne odgovornosti
 • Zahteve glede licenc:
  • Licenca podjetja na ravni zvezne države*
  • Licenca lastnika na ravni zvezne države*

Pravo tujcev

Strokovnjaki za pravo tujcev zagotavljajo svetovanje in vodenje v zadevah, kot so azili, vloge za pridobitev vize, zelene karte, državljanstvo, naturalizacija, deportacija in zaposlitev tujcev.

 • Zahteve glede preverjanja preteklosti:
  • Preverjanje podjetja
  • Preverjanje lastnika
 • Zahteve glede zavarovanja:
  • Zavarovanje za malomarnost, kjer to zahteva zakonodaja
 • Zahteve glede licenc:
  • Preverjanje pravosodne licence vsakega odvetnika za pravo tujcev v podjetju

Odstranjevanje kosovnih odpadkov

Strokovnjaki za odstranjevanje kosovnih odpadkov poskrbijo za odstranitev in odlaganje ali podaritev gospodinjskih aparatov, odpadkov, pohištva ali drugih predmetov.

 • Zahteve glede preverjanja preteklosti:
  • Preverjanje podjetja
  • Preverjanje lastnika
 • Zahteve glede zavarovanja:
  • Zavarovanje splošne odgovornosti
 • Zahteve glede licenc:
  • Licenca podjetja na ravni zvezne države*
  • Licenca lastnika na ravni zvezne države*

Urejanje zelenic

Strokovnjaki za urejanje zelenic med drugim skrbijo za vzdrževanje zelenic, vključno s polaganjem in urejanjem, kot so odstranjevanje plevela, košnja in sejanje. 

 • Zahteve glede preverjanja preteklosti:
  • Preverjanje podjetja
  • Preverjanje lastnika
 • Zahteve glede zavarovanja:
  • Zavarovanje splošne odgovornosti
 • Zahteve glede licenc:
  • Licenca podjetja na ravni zvezne države*
  • Licenca lastnika na ravni zvezne države*

Ključavničar

Ključavničar je strokovnjak za storitve, ki med drugim zagotavlja storitve, povezane s ključavnicami, ključi in varnostnimi sistemi. 

Opomba: kategorija ključavničarja šteje za nujno kategorijo/kategorijo v sili, saj potrošniki pogosto kličejo ključavničarja, ko ga nujno potrebujejo in je hitra izvedba pomembna (ko so se zaklenili iz hiše, avtomobila ali pisarne).

Zaradi tega se za ključavničarje izvaja dodatna raven pregleda, vključno s preverjanjem preteklosti strokovnjaka za storitve in Googlovim postopkom pregleda z naprednim preverjanjem.

 • Zahteve glede preverjanja preteklosti:
  • Preverjanje podjetja
  • Preverjanje lastnika
  • Preverjanje strokovnjaka za storitve
 • Zahteve glede zavarovanja:
  • Zavarovanje splošne odgovornosti
 • Zahteve glede licenc:
  • Licenca podjetja na ravni zvezne države*
  • Licenca lastnika na ravni zvezne države*

Selitve

Strokovnjaki za selitve med drugim skrbijo za pakiranje, selitev, skladiščenje in odpakiranje lastnine.

 • Zahteve glede preverjanja preteklosti:
  • Preverjanje podjetja
  • Preverjanje lastnika
 • Zahteve glede zavarovanja:
  • Zavarovanje splošne odgovornosti
 • Zahteve glede licenc:
  • Licenca podjetja na ravni zvezne države*
  • Licenca lastnika na ravni zvezne države*

Zatiranje škodljivcev

Strokovnjaki za zatiranje škodljivcev pregledujejo in odstranjujejo različne vrste škodljivcev, vključno s hrošči, glodavci ter divjadjo.

 • Zahteve glede preverjanja preteklosti:
  • Preverjanje podjetja
  • Preverjanje lastnika
 • Zahteve glede zavarovanja:
  • Zavarovanje splošne odgovornosti
 • Zahteve glede licenc:
  • Licenca podjetja na ravni zvezne države*
  • Licenca lastnika na ravni zvezne države*

Hotel za hišne ljubljenčke

Strokovnjaki za varstvo hišnih ljubljenčkov skrbijo za hišne ljubljenčke čez noč. Nekateri lahko ponujajo tudi dodatne storitve, kot je na primer nega. 

Opomba: kategorija varstva hišnih ljubljenčkov šteje za občutljivo kategorijo, saj lahko strokovnjaki ostanejo v potrošnikovem domu tudi čez noč.

Zaradi tega se za ponudnike varstva hišnih ljubljenčkov izvaja dodatna raven pregleda, vključno s preverjanjem preteklosti strokovnjaka za storitve.

 • Zahteve glede preverjanja preteklosti:
  • Preverjanje podjetja
  • Preverjanje lastnika
  • Preverjanje strokovnjaka za storitve
 • Zahteve glede zavarovanja:
  • /
 • Zahteve glede licenc:
  • Licenca podjetja na ravni zvezne države*
  • Licenca lastnika na ravni zvezne države*

Nega hišnih ljubljenčkov

Strokovnjaki za nego hišnih ljubljenčkov med drugim skrbijo za kopanje in striženje hišnih ljubljenčkov. 

 • Zahteve glede preverjanja preteklosti:
  • Preverjanje podjetja
  • Preverjanje lastnika
 • Zahteve glede zavarovanja:
  • Zavarovanje splošne odgovornosti
 • Zahteve glede licenc:
  • Licenca podjetja na ravni zvezne države*
  • Licenca lastnika na ravni zvezne države*

Fotografi

Fotografi so strokovnjaki, ki med drugim ponujajo fotografiranje posameznikov ali dogodkov. 

Opomba: kategorija fotografiranja šteje za občutljivo kategorijo, saj lahko strokovnjaki delajo tudi z otroki. 

Zaradi tega se za fotografe izvaja dodatna raven pregleda, vključno s preverjanjem preteklosti strokovnjakov za storitev.

 • Zahteve glede preverjanja preteklosti:
  • Preverjanje podjetja
  • Preverjanje lastnika
  • Preverjanje strokovnjaka za storitve
 • Zahteve glede zavarovanja:
  • /
 • Zahteve glede licenc:
  • Licenca podjetja na ravni zvezne države*
  • Licenca lastnika na ravni zvezne države*

Vodoinštalater

Vodoinštalaterji so strokovnjaki za storitve, ki se ukvarjajo z vodovodnimi cevmi, odtoki, greznicami in napravami v vašem domu, ki so povezane s temi sistemi. Včasih lahko ponujajo tudi servis plinskih naprav in druge storitve. 

Opomba: kategorija vodoinštalaterja šteje za nujno kategorijo, saj potrošniki pogosto kličejo vodoinštalaterja, ko ga nujno potrebujejo in je hitra izvedba pomembna (kot je izpad tople vode).

Zaradi tega se za vodoinštalaterje izvaja dodatna raven pregleda, vključno s preverjanjem preteklosti strokovnjaka za storitve.

 • Zahteve glede preverjanja preteklosti:
  • Preverjanje podjetja
  • Preverjanje lastnika
  • Preverjanje strokovnjaka za storitve
 • Zahteve glede zavarovanja:
  • Zavarovanje splošne odgovornosti
 • Zahteve glede licenc:
  • Licenca podjetja na ravni zvezne države*
  • Licenca lastnika na ravni zvezne države*

Nepremičninski agenti

Nepremičninski posredniki pomagajo pri nakupu, prodaji ali najemu nepremičnine.

 • Zahteve glede preverjanja preteklosti:
  • Preverjanje podjetja
  • Preverjanje lastnika
  • Preverjanje strokovnjaka
 • Zahteve glede zavarovanja:
  • Zavarovanje splošne odgovornosti
 • Zahteve glede licenc:
  • Preverjanje licence vsakega nepremičninskega posrednika v podjetju

Krovstvo

Strokovnjaki za krovstvo med drugim izvajajo polaganje, popravilo in vzdrževanje strešnih kritin, žlebov ter zračnikov na vaši strehi.

 • Zahteve glede preverjanja preteklosti:
  • Preverjanje podjetja
  • Preverjanje lastnika
 • Zahteve glede zavarovanja:
  • Zavarovanje splošne odgovornosti
 • Zahteve glede licenc:
  • Licenca podjetja na ravni zvezne države*
  • Licenca lastnika na ravni zvezne države*

Drevesnice

Drevesničarji med drugim sadijo, podirajo in negujejo drevesa. 

 • Zahteve glede preverjanja preteklosti:
  • Preverjanje podjetja
  • Preverjanje lastnika
 • Zahteve glede zavarovanja:
  • Zavarovanje splošne odgovornosti
 • Zahteve glede licenc:
  • Licenca podjetja na ravni zvezne države*
  • Licenca lastnika na ravni zvezne države*

Storitve odpravljanja škode, nastale zaradi vode

Strokovnjaki za storitve odpravljanja škode, nastale zaradi vode, med drugim odpravljajo in pregledujejo škodo, nastalo zaradi vode, kot so plesen, odplake, poškodbe opleska in škodljivci.

Strokovnjaki v nekaterih državah lahko za izvajanje storitev odpravljanja plesni ali ocenjevanja potrebujejo dodatne licence. Če želite izvedeli več o licencah, ki jih je preveril Google, si oglejte profil posameznega ponudnika.

 • Zahteve glede preverjanja preteklosti:
  • Preverjanje podjetja
  • Preverjanje lastnika
 • Zahteve glede zavarovanja:
  • Zavarovanje splošne odgovornosti
 • Zahteve glede licenc:
  • Licenca podjetja na ravni zvezne države*
  • Licenca lastnika na ravni zvezne države*
  • Certifikat IICRC**

**Strokovnjaki s tem certifikatom lahko za odpravljanje škode, nastale zaradi vode, potrebujejo dodatne licence.

Čiščenje oken

Strokovnjaki za čiščenje oken med drugim čistijo okna, ogledala, strešna okna in žlebove.

 • Zahteve glede preverjanja preteklosti:
  • Preverjanje podjetja
  • Preverjanje lastnika
 • Zahteve glede zavarovanja:
  • Zavarovanje splošne odgovornosti
 • Zahteve glede licenc:
  • Licenca podjetja na ravni zvezne države*
  • Licenca lastnika na ravni zvezne države*

Popravilo oken

Strokovnjaki za popravilo oken med drugim vgrajujejo in popravljajo okna, lahko pa ponujajo tudi servis strešnih oken, vrat ter drugih vrst stekla.

 • Zahteve glede preverjanja preteklosti:
  • Preverjanje podjetja
  • Preverjanje lastnika
 • Zahteve glede zavarovanja:
  • Zavarovanje splošne odgovornosti
 • Zahteve glede licenc:
  • Licenca podjetja na ravni zvezne države*
  • Licenca lastnika na ravni zvezne države*

* = kjer to zahteva zakonodaja zvezne države. Google priporoča, da pregledate profil vsakega ponudnika, kjer boste izvedeli več o licencah, ki so bile preverjene.

Zahteve za podjetja v Kanadi glede na kategorije

Sistemi za ogrevanje, ventilacijo in klimatizacijo

Strokovnjak za sisteme za ogrevanje, ventilacijo in klimatizacijo med drugim izvaja inštalacije, vzdrževanje ter popravilo peči in centralnih klimatskih naprav. 

Kategorija sistemov za ogrevanje, ventilacijo in klimatizacijo šteje za nujno kategorijo, saj potrošniki pogosto kličejo strokovnjaka za te sisteme, ko ga nujno potrebujejo in je hitra izvedba storitve pomembna (okvara ogrevalnega sistema pri izjemno nizkih temperaturah).

Zaradi tega se za strokovnjake za sisteme za ogrevanje, ventilacijo in klimatizacijo izvaja dodatna raven pregleda, vključno s preverjanjem preteklosti strokovnjaka za storitve.

 • Zahteve glede preverjanja preteklosti:
  • Preverjanje podjetja
  • Preverjanje lastnika
  • Preverjanje strokovnjaka za storitve
 • Zahteve glede zavarovanja:
  • Zavarovanje splošne odgovornosti
 • Zahteve glede licenc:
  • Licenca podjetja na ravni province in/ali države*
  • Licenca lastnika na ravni province in/ali države*

 

Ključavničar

Ključavničar je strokovnjak za storitve, ki med drugim zagotavlja storitve, povezane s ključavnicami, ključi in varnostnimi sistemi. 

Kategorija ključavničarja šteje za nujno kategorijo/kategorijo v sili, saj potrošniki pogosto kličejo ključavničarja, ko ga nujno potrebujejo in je hitra izvedba pomembna (ko so se zaklenili iz hiše, avtomobila ali pisarne). 

Zaradi tega se za ključavničarje izvaja dodatna raven pregleda, vključno s preverjanjem preteklosti strokovnjaka za storitve in Googlovim postopkom pregleda z naprednim preverjanjem.

 • Zahteve glede preverjanja preteklosti:
  • Preverjanje podjetja
  • Preverjanje lastnika
  • Preverjanje strokovnjaka za storitve
 • Zahteve glede zavarovanja:
  • Zavarovanje splošne odgovornosti
 • Zahteve glede licenc:
  • Licenca podjetja na ravni province in/ali države*
  • Licenca lastnika na ravni province in/ali države*

Vodoinštalater

Vodoinštalaterji so strokovnjaki za storitve, ki se ukvarjajo z vodovodnimi cevmi, odtoki, greznicami in napravami v vašem domu, ki so povezane s temi sistemi. Včasih lahko ponujajo tudi servis plinskih naprav in druge storitve. 

Kategorija vodoinštalaterja šteje za nujno kategorijo, saj potrošniki pogosto kličejo vodoinštalaterja, ko ga nujno potrebujejo in je hitra izvedba pomembna (kot je izpad tople vode).

Zaradi tega se za vodoinštalaterje izvaja dodatna raven pregleda, vključno s preverjanjem preteklosti strokovnjaka za storitve.

 • Zahteve glede preverjanja preteklosti:
  • Preverjanje podjetja
  • Preverjanje lastnika
  • Preverjanje strokovnjaka za storitve
 • Zahteve glede zavarovanja:
  • Zavarovanje splošne odgovornosti
 • Zahteve glede licenc:
  • Licenca podjetja na ravni province in/ali države*
  • Licenca lastnika na ravni province in/ali države*

* = kjer to zahteva zakonodaja province in/ali države. Google priporoča, da pregledate profil vsakega ponudnika, kjer boste izvedeli več o licencah, ki so bile preverjene.

Opomba: če oglašujete prek oglaševalskega partnerja, zgornje informacije ne veljajo za vas. Več o tem
Je bilo to uporabno?
Kako lahko to izboljšamo?