Apie patikros ir kvalifikavimo procesą

Kad galėtų dalyvauti tam tikrose „Google“ programose, įmonė turi pereiti „Google“ patikros ir kvalifikavimo procesą, taikomą tos įmonės verslo kategorijai. Šis dalyvauti norinčioms įmonėms taikomas patikros procesas yra nemokamas. Procesas priklauso nuo kategorijos, tačiau gali apimti biografijos faktų, draudimo ir licencijos patikras.

Jei norite sužinoti, ar Vietinės paslaugos pasiekiamos jūsų regione, apsilankykite prisiregistravimo puslapyje.

Tikrinti pasiekiamumą

Apie biografijos faktų patikras

Biografijos faktų patikra apima tapatybės ir kriminalinės istorijos patikras, pvz., kryžmines patikras JAV nacionaliniuose seksualinių nusikaltėlių, teroristų ir sankcijų registruose. Į procesą įtraukiama civilinių bylų, pvz., JAV federalinių ir valstijos teismų nutarčių ir turto areštų, istorija įmonės lygiu.

Įmonėms už biografijos faktų patikrą mokėti nereikia.

Kas atlieka biografijos faktų patikras

Biografijos faktų patikras atlieka vietiniai biografijos faktų patikros partneriai. Biografijos faktų patikros rezultatai yra ypač konfidencialūs, apie kuriuos žino tik įmonė ir biografijos faktų patikros partneris. Įmonės, norinčios sužinoti apie tikrintą informaciją, įtrauktą laikotarpį, apeliacijas ir kitus dalykus, turi susisiekti su vietiniu biografijos faktų patikros partneriu.

Siekiant valdyti kokybę, biografijos faktų patikros partneriai gali siųsti „Google“ anonimizuotus arba apibendrintus duomenis.

„Google“ skelbia bendruosius tinkamumo dalyvauti Vietinių paslaugų skelbimų programoje kriterijus ir įsipareigojimus vykdant biografijos faktų patikros procesą. Jei reikia daugiau informacijos, žr. reklamavimo politiką.

Kaip atliekamos biografijos faktų patikros

Prieš atlikdamas biografijos faktų patikras biografijos faktų patikros partneris suteiks kiekvienam asmeniui galimybę peržiūrėti reikiamus paskelbimo dokumentus pagal valstijos, federalinį (-ius), apygardos, šalies ar provincijos įstatymą (-us). Be to, prieš atlikdamas patikras, biografijos faktų patikros partneris užtikrins, kad kiekvienas asmuo sutiktų su sąlygomis. Vadovaudamiesi paskelbimo dokumentais ir sąlygomis biografijos faktų patikros partneriai gali atlikti „Google“ programos ir kitas paskesnes patikras ateityje. Mūsų biografijos faktų patikros partneriai yra patikimi paslaugų teikėjai, kurie atitinka griežtus duomenų saugos patikros reikalavimus ir siekia užtikrinti kiekvieno asmens privatumą.

Kam taikomos patikros

Įgaliotas atstovas (įmonės savininkas ar valdytojas) turi pereiti biografijos faktų patikrą įmonės vardu. Atitinkamų kategorijų atstovai turi pateikti „Google“ biografijos faktų patikros partneriui paslaugas teikiančių specialistų, kurie taip pat turi pereiti biografijos faktų patikros procesą, sąrašą.

Taip pat tikrinami toliau nurodyti žmonės.

 • Visi įmonių savininkai turi pereiti kriminalinių biografijos faktų patikrą.Ši biografijos faktų patikra apima tapatybės ir kriminalinės istorijos patikrą.
 • Jei įmonė priskiriama atitinkamai kategorijai, kiekvienas darbuotojas, nepriklausomas rangovas, laikinas darbuotojas, laisvai samdomas darbuotojas, paslaugos teikėjas arba kitas darbuotojas, teikiantis pagrindines paslaugas klientui (paslaugas teikiantis specialistas), privalo pereiti biografijos faktų patikrą. Biurų vadybininkams, administracijos darbuotojams, klientų palaikymo specialistams ar kitiems darbuotojams, tiesiogiai neaptarnaujantiems klientų, biografijos faktų patikrų pereiti nereikia. Ši biografijos faktų patikra apima tapatybės ir kriminalinės istorijos patikrą.

Kas nutinka neperėjus biografijos faktų patikros

Įmonės, kurios neatitinka biografijos faktų patikros proceso reikalavimų, negali dalyvauti „Google“ programoje, dėl kurios teikė paraišką.Atminkite, kad įmonės ir jos darbuotojai visada gali susisiekti su biografijos faktų patikros partneriais, norėdami nustatyti klaidas, netikslumus ar kitaip atsakyti į biografijos faktų patikros rezultatus. Pašalinusi visas klaidas ar netikslumus ir gavusi galutinį sprendimą dėl netinkamumo, įmonė turi palaukti dar trisdešimt (30) dienų, kad galėtų pakartotinai teikti paraišką dėl priėmimo dalyvauti „Google“ programoje. Jei paraiška atmetama ir antrą kartą, pakartotinai teikti paraišką galima praėjus vieniems (1) metams.

Apie draudimo patikras

Jei tam tikrų kategorijų įmonėms reikalingas bendrosios civilinės atsakomybės draudimas, jos turi pateikti savo draudimo sertifikatą. Minimali būtina draudimo suma nustatoma pagal kategoriją ir vietovę.

Apie licencijos patikras

Atsižvelgdama į šalį, „Google“ kiek įmanoma patvirtina, kad įmonės turi atitinkamas valstijos, provincijos ir (arba) šalies lygio licencijas, išduotas įmonėms bei savininkams ir (arba) vadovams. Kiekvienos įmonės „Google“ patvirtintos licencijos pateikiamos paslaugos teikėjo profilyje.

Įmonės taip pat privalo patvirtinti, kad turi atitinkamas apygardos, miesto ir provincijos lygio licencijas ir kad visi paslaugas teikiantys specialistai tinkamai licencijuoti.

Apie išplėstinį patvirtinimą

Tam tikrų verslo kategorijų reklamuotojai turės pereiti išplėstinio patvirtinimo procesą, siekiant, kad apgavikiškos įmonės nereklamuotų sistemoje „Google“ naudodamos klaidingas tapatybes. Išplėstinio patvirtinimo procesas sujungia „Google Ads“ paskyros peržiūrą (jei ji taikoma), viešai pasiekiamus duomenis ir „Google“ vykdomus vaizdo interviu. Patikra apima įmonės registracijos galiojimo ir apgavikiškos ar klaidinančios verslo praktikos įrodymų užklausas.

Reikalavimai pagal kategoriją JAV įmonėms

Prietaisų taisymas

Prietaisų taisymo specialistas – tai paslaugos teikėjas, teikiantis prietaisų techninės priežiūros, taisymo, įrengimo ir kitas paslaugas.

 • Biografijos faktų patikros reikalavimai
  • Įmonės patikra
  • Savininko patikra
 • Draudimo reikalavimai
  • Bendrosios civilinės atsakomybės draudimas
 • Licencijos reikalavimai
  • Valstijos lygio įmonės licencija*
  • Valstijos lygio savininko licencija*
    

Automobilių stiklai

Automobilių stiklų specialistas – tai paslaugos teikėjas, taisantis įtrūkusius automobilių langus ir teikiantis kitas paslaugas.

 • Biografijos faktų patikros reikalavimai
  • Įmonės patikra
  • Savininko patikra
 • Draudimo reikalavimai
  • Bendrosios civilinės atsakomybės draudimas
 • Licencijos reikalavimai
  • Valstijos lygio įmonės licencija*
  • Valstijos lygio savininko licencija*

Automobilių taisymas

Automobilių taisymo specialistas – tai paslaugos teikėjas, teikiantis automobilių variklių ir kėbulų techninės priežiūros, taisymo ir kitas paslaugas.

 • Biografijos faktų patikros reikalavimai
  • Įmonės patikra
  • Savininko patikra
 • Draudimo reikalavimai
  • Bendrosios civilinės atsakomybės draudimas
 • Licencijos reikalavimai
  • Valstijos lygio įmonės licencija*
  • Valstijos lygio savininko licencija*

Kilimų ir apmušalų valymas

Kilimų ir apmušalų valymo specialistas – tai paslaugos teikėjas, kurio specializacija yra kilimų, grindų dangų ir baldų apmušalų valymo, priežiūros ir kitos paslaugos.

 • Biografijos faktų patikros reikalavimai
  • Įmonės patikra
  • Savininko patikra
 • Draudimo reikalavimai
  • Bendrosios civilinės atsakomybės draudimas
 • Licencijos reikalavimai
  • Valstijos lygio įmonės licencija*
  • Valstijos lygio savininko licencija*

Elektrikas

Elektrikas – tai paslaugas teikiantis specialistas, kuris teikia elektros sistemų įrengimo, techninės priežiūros, taisymo ir kitas paslaugas.

Pastaba: elektriko kategorija laikoma skubių paslaugų kategorija, nes klientai į elektriką dažnai kreipiasi dėl skubių, neatidėliotinų dalykų (atvirų laidų, kritinio elektronikos gedimo ir pan.).

Dėl šios priežasties elektrikams taikoma papildomo lygio patikra, įskaitant paslaugas teikiančio specialisto biografijos faktų patikras.

 • Biografijos faktų patikros reikalavimai
  • Įmonės patikra
  • Savininko patikra
  • Paslaugas teikiančio specialisto patikra
 • Draudimo reikalavimai
  • Bendrosios civilinės atsakomybės draudimas
 • Licencijos reikalavimai
  • Valstijos lygio įmonės licencija*
  • Valstijos lygio savininko licencija*

Nekilnojamojo turto teisininkas

Nekilnojamojo turto teisės specialistai rengia ir įgyvendina teisinius dokumentus, įskaitant testamentus, patikras ir aktus, bei konsultuoja dėl tokių dalykų, kaip oficialus testamento patvirtinimas, globa ir įgaliojimas.

 • Biografijos faktų patikros reikalavimai
  • Įmonės patikra
  • Savininko patikra
 • Draudimo reikalavimai
  • Civilinės atsakomybės už profesinį aplaidumą draudimas, kai to reikalaujama pagal įstatymus
 • Licencijos reikalavimai
  • Visiems firmoje dirbantiems nekilnojamojo turto teisininkams valstijos advokatūros išduotų licencijų patikros

Renginių planuotojai

Renginių planuotojas organizuoja ir koordinuoja renginius, pvz., vestuves ir vakarėlius, bei teikia kitas paslaugas.

 • Biografijos faktų patikros reikalavimai
  • Įmonės patikra
  • Savininko patikra
 • Draudimo reikalavimai
  • Bendrosios civilinės atsakomybės draudimas
 • Licencijos reikalavimai
  • Valstijos lygio įmonės licencija*
  • Valstijos lygio savininko licencija*

Finansų patarėjai

Finansų patarėjas padeda sutvarkyti ir optimizuoti finansus, planuoti išėjimą į pensiją ir siekti kitų finansinių tikslų.

 • Biografijos faktų patikros reikalavimai
  • Įmonės patikra
  • Savininko patikra
  • Specialisto patikra
 • Draudimo reikalavimai
  • Bendrosios civilinės atsakomybės draudimas
 • Licencijos reikalavimai
  • Visų firmoje dirbančių finansų patarėjų licencijų patikros

Garažų vartai

Garažų vartų specialistas – tai paslaugos teikėjas, dirbantis su pakeliamųjų ir garažų vartų sistemomis bei teikiantis kitas paslaugas.

Pastaba: garažų vartų kategorija laikoma skubių ir priverstinių paslaugų kategorija, nes klientai į garažų vartų paslaugos teikėją dažnai kreipiasi dėl skubių, neatidėliotinų dalykų (neatsidaro arba neužsidaro garažo vartai).

Dėl šios priežasties garažų vartų paslaugų teikėjams taikoma papildomo lygio patikra, įskaitant paslaugas teikiančio specialisto biografijos faktų patikras ir „Google“ išplėstinio patvirtinimo patikros procesą.

 • Biografijos faktų patikros reikalavimai
  • Įmonės patikra
  • Savininko patikra
  • Paslaugas teikiančio specialisto patikra
 • Draudimo reikalavimai
  • Bendrosios civilinės atsakomybės draudimas
 • Licencijos reikalavimai
  • Valstijos lygio įmonės licencija*
  • Valstijos lygio savininko licencija*

Namų valymas

Namų valymo specialistai teikia biurų arba namų įprasto ar nuodugnaus valymo ir kitas paslaugas.

 • Biografijos faktų patikros reikalavimai
  • Įmonės patikra
  • Savininko patikra
 • Draudimo reikalavimai
  • Bendrosios civilinės atsakomybės draudimas
 • Licencijos reikalavimai
  • Valstijos lygio įmonės licencija*
  • Valstijos lygio savininko licencija*

ŠVOK

ŠVOK specialistas įrengia, techniškai prižiūri ir taiso krosnis ir centrines oro kondicionavimo sistemos bei teikia kitas paslaugas.

Pastaba: ŠVOK kategorija laikoma skubių paslaugų kategorija, nes klientai į ŠVOK specialistą dažnai kreipiasi dėl skubių, neatidėliotinų dalykų (sugedo šildytuvas esant minusinei temperatūrai).

Dėl šios priežasties ŠVOK specialistams taikoma papildomo lygio patikra, įskaitant paslaugas teikiančio specialisto biografijos faktų patikras.

 • Biografijos faktų patikros reikalavimai
  • Įmonės patikra
  • Savininko patikra
  • Paslaugas teikiančio specialisto patikra
 • Draudimo reikalavimai
  • Bendrosios civilinės atsakomybės draudimas
 • Licencijos reikalavimai
  • Valstijos lygio įmonės licencija*
  • Valstijos lygio savininko licencija*

Imigracijos įstatymas

Imigracijos įstatymo specialistai konsultuoja dėl tokių dalykų, kaip prieglobstis, prašymai išduoti vizą, žaliosios kortos, pilietybė, natūralizavimas, deportavimas ir ne piliečių įdarbinimas.

 • Biografijos faktų patikros reikalavimai
  • Įmonės patikra
  • Savininko patikra
 • Draudimo reikalavimai
  • Civilinės atsakomybės už profesinį aplaidumą draudimas, kai to reikalaujama pagal įstatymus
 • Licencijos reikalavimai
  • Visiems firmoje dirbantiems imigracijos teisininkams valstijos advokatūros išduotų licencijų patikros

Atliekų išvežimas

Atliekų išvežimo specialistai išveža ir šalina arba dovanoja prietaisus, atliekas, baldus arba kitus daiktus.

 • Biografijos faktų patikros reikalavimai
  • Įmonės patikra
  • Savininko patikra
 • Draudimo reikalavimai
  • Bendrosios civilinės atsakomybės draudimas
 • Licencijos reikalavimai
  • Valstijos lygio įmonės licencija*
  • Valstijos lygio savininko licencija*

Vejos priežiūra

Vejos priežiūros specialistai prižiūri vejas, įskaitant vejos įrengimą, priežiūrą, pvz., piktžolių naikinimą, pjovimą, sėjimą ir kitas paslaugas.

 • Biografijos faktų patikros reikalavimai
  • Įmonės patikra
  • Savininko patikra
 • Draudimo reikalavimai
  • Bendrosios civilinės atsakomybės draudimas
 • Licencijos reikalavimai
  • Valstijos lygio įmonės licencija*
  • Valstijos lygio savininko licencija*

Spynininkas

Spynininkas – tai paslaugas teikiantis specialistas, kuris dirba su spynomis, raktais ir apsaugos sistemomis bei teikia kitas paslaugas.

Pastaba: spynininko kategorija laikoma skubių ir priverstinių paslaugų kategorija, nes klientai į spynininką dažnai kreipiasi dėl skubių, neatidėliotinų dalykų (negali patekti į namus, automobilį arba biurą).

Dėl šios priežasties spynininkams taikoma papildomo lygio patikra, įskaitant paslaugas teikiančio specialisto biografijos faktų patikras ir „Google“ išplėstinio patvirtinimo patikros procesą

 • Biografijos faktų patikros reikalavimai
  • Įmonės patikra
  • Savininko patikra
  • Paslaugas teikiančio specialisto patikra
 • Draudimo reikalavimai
  • Bendrosios civilinės atsakomybės draudimas
 • Licencijos reikalavimai
  • Valstijos lygio įmonės licencija*
  • Valstijos lygio savininko licencija*

Kraustymasis

Kraustymosi specialistai pakuoja, perveža, sandėliuoja ir išpakuoja daiktus bei teikia kitas paslaugas.

 • Biografijos faktų patikros reikalavimai
  • Įmonės patikra
  • Savininko patikra
 • Draudimo reikalavimai
  • Bendrosios civilinės atsakomybės draudimas
 • Licencijos reikalavimai
  • Valstijos lygio įmonės licencija*
  • Valstijos lygio savininko licencija*

Apsauga nuo kenkėjų

Apsaugos nuo kenkėjų specialistai tikrina, ar nėra įvairių kenkėjų, įskaitant vabzdžius, graužikus ir laukinius gyvūnus, juos naikina ir teikia kitas paslaugas.

 • Biografijos faktų patikros reikalavimai
  • Įmonės patikra
  • Savininko patikra
 • Draudimo reikalavimai
  • Bendrosios civilinės atsakomybės draudimas
 • Licencijos reikalavimai
  • Valstijos lygio įmonės licencija*
  • Valstijos lygio savininko licencija*

Augintinių priežiūra

Augintinių priežiūros specialistai prižiūri augintinius pernakt. Kai kurie specialistai gali siūlyti papildomų paslaugų, įskaitant grožio procedūras.

Pastaba: augintinių priežiūros kategorija laikoma delikačių paslaugų kategorija, nes specialistams gali reikėti nakvoti kliento namuose.

Dėl šios priežasties augintinių prižiūrėtojams taikoma papildomo lygio patikra, įskaitant paslaugas teikiančio specialisto biografijos faktų patikras.

 • Biografijos faktų patikros reikalavimai
  • Įmonės patikra
  • Savininko patikra
  • Paslaugas teikiančio specialisto patikra
 • Draudimo reikalavimai
  • Netaikoma
 • Licencijos reikalavimai
  • Valstijos lygio įmonės licencija*
  • Valstijos lygio savininko licencija*

Augintinių grožio procedūros

Augintinių grožio procedūrų specialistai prausia augintinius, atlieka jų grožio procedūras ir teikia kitas paslaugas.

 • Biografijos faktų patikros reikalavimai
  • Įmonės patikra
  • Savininko patikra
 • Draudimo reikalavimai
  • Bendrosios civilinės atsakomybės draudimas
 • Licencijos reikalavimai
  • Valstijos lygio įmonės licencija*
  • Valstijos lygio savininko licencija*

Fotografai

Fotografai – tai specialistai, siūlantys individualias fotosesijas, fotografuojantys renginius ir teikiantys kitas paslaugas.

Pastaba: fotografijos kategorija laikoma delikačių paslaugų kategorija, nes specialistams gali reikėti dirbti su vaikais.

Dėl šios priežasties fotografams taikoma papildomo lygio patikra, įskaitant paslaugas teikiančio specialisto biografijos faktų patikras.

 • Biografijos faktų patikros reikalavimai
  • Įmonės patikra
  • Savininko patikra
  • Paslaugas teikiančio specialisto patikra
 • Draudimo reikalavimai
  • Netaikoma
 • Licencijos reikalavimai
  • Valstijos lygio įmonės licencija*
  • Valstijos lygio savininko licencija*

Santechnikas

Santechnikai – tai paslaugas teikiantys specialistai, dirbantys su vamzdžiais, nuotakais, kanalizacija ir buitiniais įrenginiais, jungiamais prie šių sistemų. Kartais jie taip pat gali teikti su dujomis susijusias arba kitas paslaugas.

Pastaba: santechnikos kategorija laikoma skubių paslaugų kategorija, nes klientai į santechniką dažnai kreipiasi dėl skubių, neatidėliotinų dalykų (pvz., dingo karštas vanduo).

Dėl šios priežasties santechnikos specialistams taikoma papildomo lygio patikra, įskaitant paslaugas teikiančio specialisto biografijos faktų patikras.

 • Biografijos faktų patikros reikalavimai
  • Įmonės patikra
  • Savininko patikra
  • Paslaugas teikiančio specialisto patikra
 • Draudimo reikalavimai
  • Bendrosios civilinės atsakomybės draudimas
 • Licencijos reikalavimai
  • Valstijos lygio įmonės licencija*
  • Valstijos lygio savininko licencija*

Nekilnojamojo turto agentai

Nekilnojamojo turto agentai padeda įsigyti, parduoti arba išnuomoti nuosavybę.

 • Biografijos faktų patikros reikalavimai
  • Įmonės patikra
  • Savininko patikra
  • Specialisto patikra
 • Draudimo reikalavimai
  • Bendrosios civilinės atsakomybės draudimas
 • Licencijos reikalavimai
  • Visų firmoje dirbančių nekilnojamojo turto agentų licencijų patikros

Stogų dengimas

Stogų dengimo specialistai įrengia, taiso ir prižiūri malksnas, stoglatakius ir stogo liukus bei teikia kitas paslaugas.

 • Biografijos faktų patikros reikalavimai
  • Įmonės patikra
  • Savininko patikra
 • Draudimo reikalavimai
  • Bendrosios civilinės atsakomybės draudimas
 • Licencijos reikalavimai
  • Valstijos lygio įmonės licencija*
  • Valstijos lygio savininko licencija*

Medžių priežiūra

Medžių priežiūros specialistai sodina, šalina ir prižiūri medžius bei teikia kitas paslaugas.

 • Biografijos faktų patikros reikalavimai
  • Įmonės patikra
  • Savininko patikra
 • Draudimo reikalavimai
  • Bendrosios civilinės atsakomybės draudimas
 • Licencijos reikalavimai
  • Valstijos lygio įmonės licencija*
  • Valstijos lygio savininko licencija*

Vandens padarytos žalos šalinimo paslaugos

Vandens padarytos žalos šalinimo specialistai tikrina ir tvarko vandens padarytą žalą, pvz., šalina pelėsius, tvarko išsiliejusias nuotekas, taiso dažytas dangas ir naikina kenkėjus, bei teikia kitas paslaugas.

Tam tikrose valstijose, norint teikti pelėsių valymo ir įvertinimo paslaugas, specialistams gali reikėti papildomų licencijų. Peržiūrėkite kiekvieno paslaugos teikėjo profilį ir sužinokite daugiau apie „Google“ patvirtintas licencijas.

 • Biografijos faktų patikros reikalavimai
  • Įmonės patikra
  • Savininko patikra
 • Draudimo reikalavimai
  • Bendrosios civilinės atsakomybės draudimas
 • Licencijos reikalavimai
  • Valstijos lygio įmonės licencija*
  • Valstijos lygio savininko licencija*
  • IICRC sertifikatas**

**Šį sertifikatą turintiems specialistams gali reikėti papildomų licencijų, norint šalinti vandens padarytą žalą.

Langų valymas

Langų valymo specialistai valo langus, veidrodžius, stoglangius ir stoglatakius bei teikia kitas paslaugas.

 • Biografijos faktų patikros reikalavimai
  • Įmonės patikra
  • Savininko patikra
 • Draudimo reikalavimai
  • Bendrosios civilinės atsakomybės draudimas
 • Licencijos reikalavimai
  • Valstijos lygio įmonės licencija*
  • Valstijos lygio savininko licencija*

Langų taisymas

Langų taisymo specialistai įrengia ir taiso langus, taip pat gali atlikti stoglangių, durų ir kitų tipų langų priežiūros darbus bei teikti kitas paslaugas.

 • Biografijos faktų patikros reikalavimai
  • Įmonės patikra
  • Savininko patikra
 • Draudimo reikalavimai
  • Bendrosios civilinės atsakomybės draudimas
 • Licencijos reikalavimai
  • Valstijos lygio įmonės licencija*
  • Valstijos lygio savininko licencija*

* = kai to reikalaujama pagal valstijos įstatymus. „Google“ skatina peržiūrėti kiekvieno paslaugos teikėjo profilį, kad sužinotumėte daugiau apie patikrintas licencijas.

Reikalavimai pagal kategoriją Kanados įmonėms

ŠVOK

ŠVOK specialistas įrengia, techniškai prižiūri ir taiso krosnis ir centrines oro kondicionavimo sistemos bei teikia kitas paslaugas.

ŠVOK kategorija laikoma skubių paslaugų kategorija, nes klientai į ŠVOK specialistą dažnai kreipiasi dėl skubių, neatidėliotinų dalykų (sugedo šildytuvas esant minusinei temperatūrai).

Dėl šios priežasties ŠVOK specialistams taikoma papildomo lygio patikra, įskaitant paslaugas teikiančio specialisto biografijos faktų patikras.

 • Biografijos faktų patikros reikalavimai
  • Įmonės patikra
  • Savininko patikra
  • Paslaugas teikiančio specialisto patikra
 • Draudimo reikalavimai
  • Bendrosios civilinės atsakomybės draudimas
 • Licencijos reikalavimai
  • Provincijos ir (arba) šalies lygio įmonės licencija*
  • Provincijos ir (arba) šalies lygio savininko licencija*

 

Spynininkas

Spynininkas – tai paslaugas teikiantis specialistas, kuris dirba su spynomis, raktais ir apsaugos sistemomis bei teikia kitas paslaugas.

Spynininko kategorija laikoma skubių ir priverstinių paslaugų kategorija, nes klientai į spynininką dažnai kreipiasi dėl skubių, neatidėliotinų dalykų (negali patekti į namus, automobilį arba biurą).

Dėl šios priežasties spynininkams taikoma papildomo lygio patikra, įskaitant paslaugas teikiančio specialisto biografijos faktų patikras ir „Google“ išplėstinio patvirtinimo patikros procesą

 • Biografijos faktų patikros reikalavimai
  • Įmonės patikra
  • Savininko patikra
  • Paslaugas teikiančio specialisto patikra
 • Draudimo reikalavimai
  • Bendrosios civilinės atsakomybės draudimas
 • Licencijos reikalavimai
  • Provincijos ir (arba) šalies lygio įmonės licencija*
  • Provincijos ir (arba) šalies lygio savininko licencija*

Santechnikas

Santechnikai – tai paslaugas teikiantys specialistai, dirbantys su vamzdžiais, nuotakais, kanalizacija ir buitiniais įrenginiais, jungiamais prie šių sistemų. Kartais jie taip pat gali teikti su dujomis susijusias arba kitas paslaugas.

Santechnikos kategorija laikoma skubių paslaugų kategorija, nes klientai į santechniką dažnai kreipiasi dėl skubių, neatidėliotinų dalykų (pvz., dingo karštas vanduo).

Dėl šios priežasties santechnikos specialistams taikoma papildomo lygio patikra, įskaitant paslaugas teikiančio specialisto biografijos faktų patikras.

 • Biografijos faktų patikros reikalavimai
  • Įmonės patikra
  • Savininko patikra
  • Paslaugas teikiančio specialisto patikra
 • Draudimo reikalavimai
  • Bendrosios civilinės atsakomybės draudimas
 • Licencijos reikalavimai
  • Provincijos ir (arba) šalies lygio įmonės licencija*
  • Provincijos ir (arba) šalies lygio savininko licencija*

* = kai to reikalaujama pagal provincijos ir (arba) šalies įstatymus. „Google“ skatina peržiūrėti kiekvieno paslaugos teikėjo profilį, kad sužinotumėte daugiau apie patikrintas licencijas.

Pastaba: jei reklamuojate per partnerį, pirmiau pateikta informacija jums netaikoma. Sužinokite daugiau
Ar tai buvo naudinga?
Kaip galime jį patobulinti?