Kontrolli- ja kvalifitseerimisprotsessi ülevaade

Mõnes Google’i programmis osalemiseks peab ettevõte läbima Google’i vastava ettevõttekategooria jaoks ette nähtud kontrolli- ja kvalifitseerimisprotsessi. See kontrolliprotsess on osaleda soovivate ettevõtete jaoks tasuta. Eri kategooriate kontrolliprotsessid on mõneti erinevad, kuid võivad hõlmata tausta, kindlustuse ja litsentside kontrollimist.

Et teada saada, kas kohalike teenuste reklaamimine on teie piirkonnas saadaval, vaadake registreerumislehte.

Saadavaloleku kontrollimine

Teave taustakontrollide kohta

Märkus. Taustakontrollid on praegu saadaval USA-s ja Kanadas.

Taustakontroll hõlmab isikusamasuse ja kriminaalkaristuste ajaloo kontrolli (nt USA-s seksuaal- ja terrorikuritegude registrite või karistusregistrite päringuid). Ettevõttetasandil hõlmab see protsess toimunud tsiviilkohtumenetluste kontrolli (nt USA-s föderaal- ja osariigikohtute otsuseid ja kinnipidamisõiguste menetlusi).

Taustakontrolli eest ei võeta ettevõtetelt tasu.

Kes teevad taustakontrolle

Taustakontrolle teevad kohalikud taustakontrollipartnerid. Taustakontrolli tulemused on rangelt konfidentsiaalsed ja jäävad üksnes teenusepakkuja ning taustakontrolli tegeva partnerettevõtte vahele. Ettevõtted peaksid kontrollitava teabe, ajaperioodi ning apellatsioonide või muu kohta tekkivate küsimuste korral võtma ühendust oma piirkonna kohaliku taustakontrollipartneriga.

Kvaliteedikontrolli eesmärgil võib taustakontrollipartner saata Google'ile anonüümseid andmeid või koondteavet.

Google avalikustab taustakontrolli käigus kohalike teenuste reklaamide programmi üldised sobivuskriteeriumid ja teie kohustused. Lisateabe saamiseks lugege meie reklaamieeskirju.

Kuidas taustakontrolli tehakse

Enne taustakontrolli tegemist võimaldavad taustakontrollipartnerid igal üksikisikul vaadata üle osariigi, föderaalsete, maakonna, riigi või piirkonna seaduste alusel avalikustamisele kuuluva teabe. Taustakontrollipartnerid peavad enne kontrollimist veenduma, et iga üksikisik oleks tingimustega nõustunud. Avalikustatav teave ja tingimused võimaldavad taustakontrollipartneritel viia Google'i programmi jaoks läbi kontrolle ja võimalikke edaspidiseid järelkontrolle . Meie taustakontrollipartnerid on usaldusväärsed teenusepakkujad, kes on läbinud ranged andmeturbeauditid ja kaitsevad hoolikalt iga üksikisiku privaatsust.

Keda kontrollitakse

Ettevõtte nimel peab taustakontrolli läbima selle volitatud esindaja (ettevõtte omanik või juht). Kategooriates, millele seda kontrolli kohaldatakse, esitab ettevõtte esindaja Google'i taustakontrollipartnerile nimekirja nendest teenust osutavatest isikutest, kes peavad samuti läbima taustakontrolli.

Lisaks kontrollitakse järgmisi inimesi.

 • Kõik ettevõtte omanikud peavad läbima kriminaaltaustakontrolli. See taustakontroll hõlmab isikusamasuse ja kriminaalkaristuste ajaloo kontrolli.
 • Kui teie ettevõte kuulub kategooriasse, millele rakendatakse seda kontrolli, peavad taustakontrolli läbima kõik töötajad, sõltumatud lepingupartnerid, ajutised töötajad, asendustöötajad, teenusepakkujad või muus töösuhtevormis tegutsevad kliendile põhiteenuseid osutavad töötajad (teenust osutavad isikud). Taustakontrolli ei pea läbima büroojuhatajad, kontoritöötajad ega klienditoe esindajad (või teised, kes ei puutu klientidega otseselt kokku). See taustakontroll hõlmab isikusamasuse ja kriminaalkaristuste ajaloo kontrolli.

Mis juhtub, kui kukute taustakontrollis läbi

Ettevõtted, kes ei läbi taustakontrolli positiivse tulemusega, ei saa osaleda Google’i programmis, kuhu nad kandideerisid. Pange tähele, et ettevõttel või selle töötajatel on alati õigus võtta ühendust taustakontrollipartneriga, et tuvastada vigu, ebatäpsusi või reageerida muul moel taustakontrolli tulemustele. Pärast vigade ja ebatäpsuste lahendamist ning lõpliku diskvalifitseerimisotsuse saamist peab ettevõte ootama kolmkümmend (30) päeva, enne kui see saab esitada uue avalduse Google’i kohalike teenuste reklaamide platvormiga liitumiseks. Kui ka teine avaldus lükatakse tagasi, peab uuesti kandideerimiseks ootama ühe (1) aasta.

Teave ettevõtte kontrollide kohta

Märkus. Ettevõtte kontrollid on praegu saadaval Euroopas.

Olenevalt riigist kontrollib Google, kas ettevõtted on registreeritud kooskõlas konkreetses riigis kehtivate seaduste ja määrustega. Ettevõtted peavad esitama Google’ile tõendi ettevõtte registreerimise kohta. Selleks laadige üles asjakohased registreerimisnumbreid sisaldavad dokumendid või esitage muud tõendid. Google teeb kõik endast sõltuva, et kinnitada kõikide ettevõtete registreerimise kehtivus.

Teave kindlustuskontrollide kohta

Üldist vastutuskindlustust nõudvate kategooriate korral on ettevõtted kohustatud esitama kindlustuspoliisi. Minimaalne nõutav kindlustussumma oleneb kategooriast ja asukohast.

Teave litsentsikontrollide kohta

Olenevalt riigist kontrollib Google nii palju kui võimalik, et ettevõtetel oleks olemas nõutavad ettevõtete ja omanike/juhtide osariigi-, provintsi- ja/või riigitasandi litsentsid. Google’i kontrollitud litsentsid kuvatakse iga ettevõtte teenusepakkujaprofiilis.

Ettevõtted peavad ka ise kinnitama nõutavate maakonna-, linna- ja provintsitasandi litsentside olemasolu ning seda, et kõigil teenust osutavatel töötajatel on vajalikud litsentsid olemas.

Teave täpsema kinnitamise kohta

Mõne ettevõttekategooria reklaamijatelt nõutakse täpsema kinnitamise läbimist, et vältida valeandmeid esitavate petturlike ettevõtete reklaamimist Google'is. Täpsema kinnitamise protsess hõlmab teie Google Adsi konto (kui see on olemas) ja avalikult kättesaadavate andmete ülevaatamist ning Google'i korraldatavaid videointervjuusid. Kontrolli käigus tehakse ka päringuid äriregistrisse (eesmärgiga kontrollida ettevõtte registreeritust) ja uuritakse võimalikke petturlikke või eksitavaid äritavasid.

Kategooriapõhised nõuded USA ettevõtetele

Arhitekt

Arhitektid pakuvad näiteks ehitiste projekteerimise, hoonete konstruktsioonide kavandamise, detailplaneeringu koostamise, 3D-renderdamise ja majaehituse teenuseid.

 • Taustakontrollinõuded
  • Ettevõtte kontroll
  • Omaniku kontroll
 • Kindlustusnõuded
  • Üldine vastutuskindlustus
 • Litsentsinõuded
  • Ettevõtte litsents osariigitasandil*
  • Omaniku litsents osariigitasandil*

Seadmete remont

Seadmete remondi teenuse pakkuja osutab näiteks seadmete hoolduse, remontimise ja paigaldamise teenust.

 • Taustakontrollinõuded
  • Ettevõtte kontroll
  • Omaniku kontroll
 • Kindlustusnõuded
  • Üldine vastutuskindlustus
 • Litsentsinõuded
  • Ettevõtte litsents osariigitasandil*
  • Omaniku litsents osariigitasandil*

Autoklaasitööd

Autoklaasiteenuse pakkuja osutab näiteks katkiste autoklaaside parandamise teenust.

 • Taustakontrollinõuded
  • Ettevõtte kontroll
  • Omaniku kontroll
 • Kindlustusnõuded
  • Üldine vastutuskindlustus
 • Litsentsinõuded
  • Ettevõtte litsents osariigitasandil*
  • Omaniku litsents osariigitasandil*

Nõustamine pankrotiõiguse valdkonnas

Pankrotiõiguse spetsialistid pakuvad nõu ja suuniseid näiteks USA pankrotiseadustiku 7., 11. ning 13. peatüki kohase pankroti, sundmüügi, võla vähendamise, eraisiku, põllumajandusettevõtte ja äriühingu pankroti ning tagasivõtmise küsimustes.

 • Taustakontrollinõuded
  • Ettevõtte kontroll
  • Omaniku kontroll
 • Kindlustusnõuded
  • Ametikindlustus (kui seadus näeb seda ette)
 • Litsentsinõuded
  • Iga ettevõttes töötava pankrotiõigusega tegeleva juristi osariigi advokatuuri litsentsi kontroll

Ärialane õigusabi

Äriõiguse spetsialistid pakuvad nõu ja suuniseid näiteks sellistes küsimustes nagu ettevõtete kohtuvaidlused ning äritehingud, ettevõtte asutamine, ärilepingud, partnerluslepingud ja aktsionäride vaidlused.

 • Taustakontrollinõuded
  • Ettevõtte kontroll
  • Omaniku kontroll
 • Kindlustusnõuded
  • Ametikindlustus (kui seadus näeb seda ette)
 • Litsentsinõuded
  • Iga ettevõttes töötava äriõigusega tegeleva juristi osariigi advokatuuri litsentsi kontroll

Autoremont

Autoremonditeenuse pakkuja osutab näiteks automootori ja -kere hoolduse ning remontimise teenust.

 • Taustakontrollinõuded
  • Ettevõtte kontroll
  • Omaniku kontroll
 • Kindlustusnõuded
  • Üldine vastutuskindlustus
 • Litsentsinõuded
  • Ettevõtte litsents osariigitasandil*
  • Omaniku litsents osariigitasandil*

Puusepateenused

Puusepateenuse pakkujad osutavad näiteks tisleritöö, laudise paigaldamise, kipsplaatimise, riiulite tegemise ja ümberehituse teenust.

 • Taustakontrollinõuded
  • Ettevõtte kontroll
  • Omaniku kontroll
 • Kindlustusnõuded
  • Üldine vastutuskindlustus
 • Litsentsinõuded
  • Ettevõtte litsents osariigitasandil*
  • Omaniku litsents osariigitasandil*

Vaipade ja polstrite puhastus

Vaipade ja polstrite puhastamise teenuse pakkuja osutab näiteks vaipade, põrandakatete ja mööblipolstri puhastamise teenust.

 • Taustakontrollinõuded
  • Ettevõtte kontroll
  • Omaniku kontroll
 • Kindlustusnõuded
  • Üldine vastutuskindlustus
 • Litsentsinõuded
  • Ettevõtte litsents osariigitasandil*
  • Omaniku litsents osariigitasandil*

Lepinguõigusteenused

Lepinguõiguse spetsialistid pakuvad nõu ja suuniseid näiteks sellistes küsimustes nagu lepinguvaidlused, lepingualased läbirääkimised, lepingute ülevaatamised, partnerluslepingud, mitteavalikustamise lepingud ja ärilepingud.

 • Taustakontrollinõuded
  • Ettevõtte kontroll
  • Omaniku kontroll
 • Kindlustusnõuded
  • Ametikindlustus (kui seadus näeb seda ette)
 • Litsentsinõuded
  • Iga ettevõttes töötava lepinguõigusega tegeleva juristi osariigi advokatuuri litsentsi kontroll

Lettide ja tööpindadega seotud teenused

Lettide ja tööpindadega seotud teenuste pakkujad osutavad näiteks köögi- ja vannitoa tööpindadega seotud teenuseid.

 • Taustakontrollinõuded
  • Ettevõtte kontroll
  • Omaniku kontroll
 • Kindlustusnõuded
  • Üldine vastutuskindlustus
 • Litsentsinõuded
  • Ettevõtte litsents osariigitasandil*
  • Omaniku litsents osariigitasandil*

Kriminaalvaldkonna õigusabi

Kriminaalõiguse spetsialistid pakuvad nõu ja suuniseid näiteks sellistes küsimustes nagu koduvägivald, uimastite omamine, süüteod, föderaalkuriteod, pisikuritegevus ja lähenemiskeelud.

 • Taustakontrollinõuded
  • Ettevõtte kontroll
  • Omaniku kontroll
 • Kindlustusnõuded
  • Ametikindlustus (kui seadus näeb seda ette)
 • Litsentsinõuded
  • Iga ettevõttes töötava kriminaalõigusega tegeleva juristi osariigi advokatuuri litsentsi kontroll

Õigusabi puudega inimestele

Puudega inimestele õigusabi osutavad spetsialistid pakuvad nõu ja suuniseid näiteks sellistes küsimustes nagu lühi- ja pikaajaline puue, SSA taotlused, apellatsioonid ja hüvitised, täiendav tugipension (Supplemental Security Income), veteranide puudetoetused ja tööõnnetuskindlustus.

 • Taustakontrollinõuded
  • Ettevõtte kontroll
  • Omaniku kontroll
 • Kindlustusnõuded
  • Ametikindlustus (kui seadus näeb seda ette)
 • Litsentsinõuded
  • Iga ettevõttes töötava puuetega inimestele õigusabi osutava juristi osariigi advokatuuri litsentsi kontroll

Joobes juhtimisega seotud õigusnõustamine

Joobes juhtimisega seotud õigusabi pakkuvad spetsialistid annavad nõu ja suuniseid näiteks sellistes küsimustes nagu sõiduki juhtimine joobeseisundis ning ohtlik sõidustiil.

 • Taustakontrollinõuded
  • Ettevõtte kontroll
  • Omaniku kontroll
 • Kindlustusnõuded
  • Ametikindlustus (kui seadus näeb seda ette)
 • Litsentsinõuded
  • Iga ettevõttes töötava joobes juhtimisega seotud õigusabi osutava juristi osariigi advokatuuri litsentsi kontroll

Elektritööd

Elektrik osutab näiteks elektrisüsteemide paigaldamise, hooldamise ja remontimise teenust.

Märkus. Elektritööd arvatakse erakorraliste teenuste kategooriasse, kuna tarbijad helistavad elektritööde tegijale sageli siis, kui neil on hädaolukord ja nad vajavad teenust kiiresti (nt lahtised elektrijuhtmed, oluliste elektroonikasüsteemide rike vmt).

Seetõttu peavad elektrikud läbima lisakontrolli, mis hõlmab ka teenust osutava isiku taustakontrolli.

 • Taustakontrollinõuded
  • Ettevõtte kontroll
  • Omaniku kontroll
  • Teenust osutava isiku kontroll
 • Kindlustusnõuded
  • Üldine vastutuskindlustus
 • Litsentsinõuded
  • Ettevõtte litsents osariigitasandil*
  • Omaniku litsents osariigitasandil*

Pärandvaraalane õigusabi

Pärandvaraõiguse spetsialistid aitavad klientidel koostada ja rakendada õigusdokumente (sh testamente ning usaldus- ja müügilepinguid) ning pakuvad nõu ja suuniseid sellistes küsimustes nagu testamendi tõendamine, eestkoste ja volitamine.

 • Taustakontrollinõuded
  • Ettevõtte kontroll
  • Omaniku kontroll
 • Kindlustusnõuded
  • Ametikindlustus (kui seadus näeb seda ette)
 • Litsentsinõuded
  • Iga ettevõttes töötava pärimisõigusega tegeleva juristi osariigi advokatuuri litsentsi kontroll

Ürituste korraldamine

Muu hulgas kavandavad ja viivad ürituste korraldajad läbi mitmesuguseid üritusi (nt pulmad ja muud peod).

 • Taustakontrollinõuded
  • Ettevõtte kontroll
  • Omaniku kontroll
 • Kindlustusnõuded
  • Üldine vastutuskindlustus
 • Litsentsinõuded
  • Ettevõtte litsents osariigitasandil*
  • Omaniku litsents osariigitasandil*

Õigusabi perekonnaasjades

Perekonnaõiguse spetsialistid pakuvad nõu ja suuniseid näiteks sellistes küsimustes nagu adopteerimine, lapsetoetused, lahutused, eestkoste, abieluvara- ning abielulepingud, endisele abikaasale elatise maksmine ja vara jagamine.

 • Taustakontrollinõuded
  • Ettevõtte kontroll
  • Omaniku kontroll
 • Kindlustusnõuded
  • Ametikindlustus (kui seadus näeb seda ette)
 • Litsentsinõuded
  • Iga ettevõttes töötava perekonnaõigusega tegeleva juristi osariigi advokatuuri litsentsi kontroll

Aiaehitusteenused

Aiaehitusteenuse pakkujad osutavad näiteks piirdeaia projekteerimise, paigaldamise, parandamise ja hooldamise teenust.

 • Taustakontrollinõuded
  • Ettevõtte kontroll
  • Omaniku kontroll
 • Kindlustusnõuded
  • Üldine vastutuskindlustus
 • Litsentsinõuded
  • Ettevõtte litsents osariigitasandil*
  • Omaniku litsents osariigitasandil*

Finantsplaneerimine

Finantsplaneerija aitab korraldada ja optimeerida rahalisi vahendeid, kavandada pensionile jäämist ning saavutada muid finantseesmärke.

 • Taustakontrollinõuded
  • Ettevõtte kontroll
  • Omaniku kontroll
  • Teenust osutava isiku kontroll
 • Kindlustusnõuded
  • Üldine vastutuskindlustus
 • Litsentsinõuded
  • Iga ettevõttes töötava finantsplaneerija litsentsi kontroll

Põrandakattematerjalide paigaldusteenused

Põrandakattematerjalide paigaldusteenuse pakkujad osutavad näiteks põrandamaterjalide paigaldamise, parandamise, lihvimise ja viimistlemise teenust.

 • Taustakontrollinõuded
  • Ettevõtte kontroll
  • Omaniku kontroll
 • Kindlustusnõuded
  • Üldine vastutuskindlustus
 • Litsentsinõuded
  • Ettevõtte litsents osariigitasandil*
  • Omaniku litsents osariigitasandil*

Vundamenditööd

Vundamenditöödega tegelevad teenusepakkujad osutavad näiteks keldrite, majaaluste ruumide ning muude vundamentide ehitamise, tõstmise, parandamise, hooldamise ja veekindluse tagamise teenust.

 • Taustakontrollinõuded
  • Ettevõtte kontroll
  • Omaniku kontroll
 • Kindlustusnõuded
  • Üldine vastutuskindlustus
 • Litsentsinõuded
  • Ettevõtte litsents osariigitasandil*
  • Omaniku litsents osariigitasandil*

Garaažiuksetööd

Garaažiuste spetsialistid osutavad näiteks garaažiuksesüsteemide paigaldus- ja hooldusteenuseid.

Märkus. Garaažiukseteenused arvatakse erakorraliste teenuste kategooriasse, kuna tarbijad helistavad garaažiuksetööde pakkujale sageli siis, kui neil on hädaolukord ja nad vajavad teenust kiiresti (nt garaažiuks ei avane või sulgu).

Seetõttu peavad garaažiuksetöödega tegelevad teenusepakkujad läbima lisakontrolli, mis hõlmab ka teenust osutava isiku taustakontrolli ja Google’i täpsema kinnitamise protsessi.

 • Taustakontrollinõuded
  • Ettevõtte kontroll
  • Omaniku kontroll
  • Teenust osutava isiku kontroll
 • Kindlustusnõuded
  • Üldine vastutuskindlustus
 • Litsentsinõuded
  • Ettevõtte litsents osariigitasandil*
  • Omaniku litsents osariigitasandil*

Majakoristus

Majakoristusteenuse pakkujad osutavad näiteks kontorite või kodude tavalise või põhjaliku koristuse teenust.

 • Taustakontrollinõuded
  • Ettevõtte kontroll
  • Omaniku kontroll
 • Kindlustusnõuded
  • Üldine vastutuskindlustus
 • Litsentsinõuded
  • Ettevõtte litsents osariigitasandil*
  • Omaniku litsents osariigitasandil*

Kütte-, ventilatsiooni- ja õhkjahutussüsteemidega seotud teenused

Kütte-, ventilatsiooni- ja õhkjahutussüsteemidega seotud teenuste osutajad paigaldavad, hooldavad ja parandavad näiteks küttekoldeid ning keskseid õhkjahutussüsteeme.

Märkus. Need teenused arvatakse erakorraliste teenuste kategooriasse, kuna tarbijad helistavad kütte-, ventilatsiooni- ja õhkjahutussüsteemidega tegelevatele teenusepakkujatele sageli siis, kui neil on hädaolukord ja nad vajavad teenust kiiresti (nt radiaator on külmal ajal katki).

Seetõttu peavad kütte-, ventilatsiooni- ja õhkjahutussüsteemidega tegelevad teenusepakkujad läbima lisakontrolli, mis hõlmab ka teenust osutava isiku taustakontrolli.

 • Taustakontrollinõuded
  • Ettevõtte kontroll
  • Omaniku kontroll
  • Teenust osutava isiku kontroll
 • Kindlustusnõuded
  • Üldine vastutuskindlustus
 • Litsentsinõuded
  • Ettevõtte litsents osariigitasandil*
  • Omaniku litsents osariigitasandil*

Immigratsioonialane õigusabi

Immigratsioonivaldkonna õigusspetsialistid nõustavad ja juhendavad kodakondsuseta isikuid sellistes küsimustes nagu asüüli, viisa ja rohelise kaardi taotlemine, kodakondsuse saamine, naturalisatsioon, väljasaatmine ja töösuhted.

 • Taustakontrollinõuded
  • Ettevõtte kontroll
  • Omaniku kontroll
 • Kindlustusnõuded
  • Ametikindlustus (kui seadus näeb seda ette)
 • Litsentsinõuded
  • Iga ettevõttes töötava immigratsioonijuristi osariigi advokatuuri litsentsi kontroll

Sisearhitekti teenused

Sisearhitektid pakuvad näiteks kodukujunduse, sisekujunduse, maastikukujunduse, ruumiplaneerimise ning akende ja uste kujundamise teenust.

 • Taustakontrollinõuded
  • Ettevõtte kontroll
  • Omaniku kontroll
 • Kindlustusnõuded
  • Üldine vastutuskindlustus
 • Litsentsinõuded
  • Ettevõtte litsents osariigitasandil*
  • Omaniku litsents osariigitasandil*

Intellektuaalomandialane õigusabi

Intellektuaalomandiõiguse spetsialistid pakuvad nõu ja suuniseid näiteks sellistes küsimustes nagu autoriõigus, frantsiisid, intellektuaalomandi strateegia, litsentsimine, patendid, kaubamärgid, ärisaladused ja tehnoloogiasiire.

 • Taustakontrollinõuded
  • Ettevõtte kontroll
  • Omaniku kontroll
 • Kindlustusnõuded
  • Ametikindlustus (kui seadus näeb seda ette)
 • Litsentsinõuded
  • Iga ettevõttes töötava intellektuaalomandiõigusega tegeleva juristi osariigi advokatuuri litsentsi kontroll

Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlejad koguvad ja kõrvaldavad või annetavad kasutatud seadmeid ja mööblit, jääkmaterjale või muud.

 • Taustakontrollinõuded
  • Ettevõtte kontroll
  • Omaniku kontroll
 • Kindlustusnõuded
  • Üldine vastutuskindlustus
 • Litsentsinõuded
  • Ettevõtte litsents osariigitasandil*
  • Omaniku litsents osariigitasandil*

Tööõigusteenused

Tööõiguse spetsialistid pakuvad nõu ja suuniseid näiteks sellistes küsimustes nagu töölepingud, seksuaalne ahistamine, tasustamata ületunnid, rikkumisest teatamine ja töölepingu õigusvastane lõpetamine.

 • Taustakontrollinõuded
  • Ettevõtte kontroll
  • Omaniku kontroll
 • Kindlustusnõuded
  • Ametikindlustus (kui seadus näeb seda ette)
 • Litsentsinõuded
  • Iga ettevõttes töötava tööõigusega tegeleva juristi osariigi advokatuuri litsentsi kontroll

Maastikukujunduse teenused

Maastikukujunduse teenuse pakkujad osutavad näiteks aedade ning maastike kujundamise, rajamise ja hooldamise teenust.

 • Taustakontrollinõuded
  • Ettevõtte kontroll
  • Omaniku kontroll
 • Kindlustusnõuded
  • Üldine vastutuskindlustus
 • Litsentsinõuded
  • Ettevõtte litsents osariigitasandil*
  • Omaniku litsents osariigitasandil*

Muruhooldus

Muruhooldusteenuste pakkujad osutavad näiteks muruplatsi rajamise ja hooldamise, umbrohu eemaldamise, muru niitmise ja külvamise teenust.

 • Taustakontrollinõuded
  • Ettevõtte kontroll
  • Omaniku kontroll
 • Kindlustusnõuded
  • Üldine vastutuskindlustus
 • Litsentsinõuded
  • Ettevõtte litsents osariigitasandil*
  • Omaniku litsents osariigitasandil*

Kohtuvaidlusalane õigusabi

Kohtuvaidlustega tegelevad õigusspetsialistid pakuvad nõu ja suuniseid näiteks sellistes küsimustes nagu juhtumite hindamine, tsiviil-, äri- ja kriminaalasjade kohtuvaidlused, vahendamine ja kokkuleppemenetlused.

 • Taustakontrollinõuded
  • Ettevõtte kontroll
  • Omaniku kontroll
 • Kindlustusnõuded
  • Ametikindlustus (kui seadus näeb seda ette)
 • Litsentsinõuded
  • Iga ettevõttes töötava kohtuvaidlustega tegeleva juristi osariigi advokatuuri litsentsi kontroll

Lukutööd

Lukuteenuse pakkuja osutab näiteks lukkude, võtmete ja turvasüsteemidega seotud teenuseid.

Märkus. Lukuteenused arvatakse erakorraliste teenuste kategooriasse, kuna tarbijad helistavad lukuteenuse pakkujale sageli siis, kui neil on hädaolukord ja nad vajavad teenust kiiresti (nt ei pääseta koju, autosse või kontorisse).

Seetõttu peavad lukutöödega tegelevad teenusepakkujad läbima lisakontrolli, mis hõlmab ka teenust osutava isiku taustakontrolli ja Google’i täpsema kinnitamise protsessi.

 • Taustakontrollinõuded
  • Ettevõtte kontroll
  • Omaniku kontroll
  • Teenust osutava isiku kontroll
 • Kindlustusnõuded
  • Üldine vastutuskindlustus
 • Litsentsinõuded
  • Ettevõtte litsents osariigitasandil*
  • Omaniku litsents osariigitasandil*

Ametialase rikkumisega seotud õigusabi

Ametialase rikkumisega seotud õigusabi pakkuvad spetsialistid annavad nõu ja suuniseid näiteks sellistes küsimustes nagu meditsiiniline pädematus, diagnoosivead, väärravi ja meditsiiniline hooletus.

 • Taustakontrollinõuded
  • Ettevõtte kontroll
  • Omaniku kontroll
 • Kindlustusnõuded
  • Ametikindlustus (kui seadus näeb seda ette)
 • Litsentsinõuded
  • Iga ettevõttes töötava ametiseisundi kuritarvitamisega seotud õigusabi pakkuva juristi osariigi advokatuuri litsentsi kontroll

Kolimisteenused

Kolimisteenuse pakkujad osutavad näiteks koduvara kokku- ja lahtipakkimise, teise kohta viimise ja ladustamise teenust.

 • Taustakontrollinõuded
  • Ettevõtte kontroll
  • Omaniku kontroll
 • Kindlustusnõuded
  • Üldine vastutuskindlustus
 • Litsentsinõuded
  • Ettevõtte litsents osariigitasandil*
  • Omaniku litsents osariigitasandil*

Isikukahjualane õigusabi

Isikukahjualast õigusabi pakkuvad spetsialistid annavad nõu ja suuniseid näiteks sellistes küsimustes nagu füüsiline vägivald, auto-, jalgratta- ja mootorrattaõnnetused, koerahammustused, joobes juhtimisest põhjustatud vigastused, tootevastutus ja surma põhjustamine ettevaatamatusest.

 • Taustakontrollinõuded
  • Ettevõtte kontroll
  • Omaniku kontroll
 • Kindlustusnõuded
  • Ametikindlustus (kui seadus näeb seda ette)
 • Litsentsinõuded
  • Iga ettevõttes töötava isikukahjualast õigusabi pakkuva juristi osariigi advokatuuri litsentsi kontroll

Kahjuritõrje

Kahjuritõrjeteenuse pakkujad osutavad näiteks kahjurite (putukate, näriliste, metsloomade jt) kontrollimise ja kõrvaldamise teenuseid.

 • Taustakontrollinõuded
  • Ettevõtte kontroll
  • Omaniku kontroll
 • Kindlustusnõuded
  • Üldine vastutuskindlustus
 • Litsentsinõuded
  • Ettevõtte litsents osariigitasandil*
  • Omaniku litsents osariigitasandil*

Lemmikloomahoid

Lemmikloomahoiu teenuse pakkujad osutavad lemmikloomade ööpäevaringse hoolduse teenust. Mõni võib pakkuda ka lisateenuseid, näiteks karvastiku hooldust.

Märkus. Lemmiklooma hoiuteenus arvatakse delikaatsete teenuste kategooriasse, kuna teenuseosutaja peab mõnikord veetma öö tarbija kodus.

Seetõttu peavad lemmikloomahoiu teenuse pakkujad läbima lisakontrolli, mis hõlmab ka teenust osutava isiku taustakontrolli.

 • Taustakontrollinõuded
  • Ettevõtte kontroll
  • Omaniku kontroll
  • Teenust osutava isiku kontroll
 • Kindlustusnõuded
  • -
 • Litsentsinõuded
  • Ettevõtte litsents osariigitasandil*
  • Omaniku litsents osariigitasandil*

Lemmikloomade hooldus

Lemmikloomade hoolduse teenuse pakkujad osutavad näiteks karvastiku pesemise ja korrastamise teenuseid.

 • Taustakontrollinõuded
  • Ettevõtte kontroll
  • Omaniku kontroll
 • Kindlustusnõuded
  • Üldine vastutuskindlustus
 • Litsentsinõuded
  • Ettevõtte litsents osariigitasandil*
  • Omaniku litsents osariigitasandil*

Fotograafiteenused

Fotograafid osutavad näiteks inimeste ja sündmuste pildistamise teenuseid.

Märkus. Fotograafiteenused arvatakse delikaatsete teenuste kategooriasse, kuna teenuseosutajad võivad töötada lastega.

Seetõttu peavad fotograafid läbima lisakontrolli, mis hõlmab ka teenust osutava isiku taustakontrolli.

 • Taustakontrollinõuded
  • Ettevõtte kontroll
  • Omaniku kontroll
  • Teenust osutava isiku kontroll
 • Kindlustusnõuded
  • -
 • Litsentsinõuded
  • Ettevõtte litsents osariigitasandil*
  • Omaniku litsents osariigitasandil*

Torulukksepatööd

Torulukksepateenuse pakkujad osutavad näiteks torude ja kanalisatsioonisüsteemide ning nendega ühendatud seadmetega seotud teenuseid. Mõnikord võivad nad osutada ka gaasisüsteemiga seotud ja muid teenuseid.

Märkus. Torulukksepateenused arvatakse erakorraliste teenuste kategooriasse, kuna tarbijad helistavad torulukksepateenuse pakkujale sageli siis, kui neil on hädaolukord ja nad vajavad teenust kiiresti (nt kui pole sooja vett).

Seetõttu peavad torulukksepatöödega tegelevad teenusepakkujad läbima lisakontrolli, mis hõlmab ka teenust osutava isiku taustakontrolli.

 • Taustakontrollinõuded
  • Ettevõtte kontroll
  • Omaniku kontroll
  • Teenust osutava isiku kontroll
 • Kindlustusnõuded
  • Üldine vastutuskindlustus
 • Litsentsinõuded
  • Ettevõtte litsents osariigitasandil*
  • Omaniku litsents osariigitasandil*

Kinnisvaramaaklerid

Kinnisvaramaaklerid aitavad kinnisvara osta, müüa ja üürile anda.

 • Taustakontrollinõuded
  • Ettevõtte kontroll
  • Omaniku kontroll
  • Teenust osutava isiku kontroll
 • Kindlustusnõuded
  • Üldine vastutuskindlustus
 • Litsentsinõuded
  • Iga ettevõttes töötava kinnisvaramaakleri litsentsi kontroll

Kinnisvaraalane õigusabi

Kinnisvaraalast õigusabi pakkuvad spetsialistid annavad nõu ja suuniseid näiteks sellistes küsimustes nagu elamu- ja ärikinnisvara, ehitustegevusega õigusvastaselt teise valdusse tungimine, sundvõõrandamine, naabrite ja koduomanike ühingu vaidlused, varaline kahju, ostulepingud, loata valdustesse sisenemine ja valdusõigusteenused.

 • Taustakontrollinõuded
  • Ettevõtte kontroll
  • Omaniku kontroll
 • Kindlustusnõuded
  • Ametikindlustus (kui seadus näeb seda ette)
 • Litsentsinõuded
  • Iga ettevõttes töötava kinnisvaraalast õigusabi pakkuva juristi osariigi advokatuuri litsentsi kontroll

Katusetööd

Katusega seotud teenuste pakkujad osutavad näiteks kattematerjalide, rennide ja ventilatsioonisüsteemide paigaldamise, hooldamise ning remontimise teenust.

 • Taustakontrollinõuded
  • Ettevõtte kontroll
  • Omaniku kontroll
 • Kindlustusnõuded
  • Üldine vastutuskindlustus
 • Litsentsinõuded
  • Ettevõtte litsents osariigitasandil*
  • Omaniku litsents osariigitasandil*

Fassaaditööde teenused

Fassaaditöödega seotud teenuste pakkujad osutavad näiteks fassaadi paigaldamise, parandamise, hooldamise, ümberehitamise ja eemaldamise teenust.

 • Taustakontrollinõuded
  • Ettevõtte kontroll
  • Omaniku kontroll
 • Kindlustusnõuded
  • Üldine vastutuskindlustus
 • Litsentsinõuded
  • Ettevõtte litsents osariigitasandil*
  • Omaniku litsents osariigitasandil*

Maksueksperdi teenus

Maksueksperdid osutavad näiteks maksuplaneerimise ja maksudokumentatsiooni koostamise, maksudeklaratsiooni esitamise ning maksuameti auditi ajal kliendi esindamise teenust.

 • Taustakontrollinõuded
  • Ettevõtte kontroll
  • Omaniku kontroll
  • Teenust osutava isiku kontroll
 • Kindlustusnõuded
  • Üldine vastutuskindlustus
 • Litsentsinõuded
  • Iga ettevõttes töötava maksueksperdi litsentsi kontroll

Liiklusalane õigusabi

Liiklusõiguse spetsialistid pakuvad nõu ja suuniseid näiteks sellistes küsimustes nagu parkimistrahvid, ohtlik sõidustiil, trahvid kiiruse ületamise eest, liiklustrahvid ja juhtimisõiguse peatamine.

 • Taustakontrollinõuded
  • Ettevõtte kontroll
  • Omaniku kontroll
 • Kindlustusnõuded
  • Ametikindlustus (kui seadus näeb seda ette)
 • Litsentsinõuded
  • Iga ettevõttes töötava liiklusõigusega tegeleva juristi osariigi advokatuuri litsentsi kontroll

Arboristika

Arboristid osutavad näiteks puude istutamise, eemaldamise ja hooldamise teenust.

 • Taustakontrollinõuded
  • Ettevõtte kontroll
  • Omaniku kontroll
 • Kindlustusnõuded
  • Üldine vastutuskindlustus
 • Litsentsinõuded
  • Ettevõtte litsents osariigitasandil*
  • Omaniku litsents osariigitasandil*

Videograafiteenused

Videoteenuse pakkujad osutavad näiteks videotootmise ja videotöötlemise teenust.

 • Taustakontrollinõuded
  • Ettevõtte kontroll
  • Omaniku kontroll
 • Kindlustusnõuded
  • Üldine vastutuskindlustus
 • Litsentsinõuded
  • Ettevõtte litsents osariigitasandil*
  • Omaniku litsents osariigitasandil*

Veeavariiteenused

Veeavariiteenuse pakkujad kontrollivad ja eemaldavad veekahjustusi, tegeledes näiteks hallituse, reoveejälgede ja värvikahjustuste kõrvaldamisega.

Mõnes osariigis võivad nende teenuste osutajad vajada lisalitsentse, näiteks hallitustõrje ja hindamiste tegemiseks. Google’i kinnitatud litsentside kohta lisateabe saamiseks tutvuge teenusepakkuja profiiliga.

 • Taustakontrollinõuded
  • Ettevõtte kontroll
  • Omaniku kontroll
 • Kindlustusnõuded
  • Üldine vastutuskindlustus
 • Litsentsinõuded
  • Ettevõtte litsents osariigitasandil*
  • Omaniku litsents osariigitasandil*
  • IICRC sertifikaat**

**Selle sertifikaadiga teenuseosutajad võivad vajada veeavariitööde tegemiseks lisalitsentse.

Akende puhastus

Aknapuhastusteenuse pakkujad osutavad näiteks akende, peeglite, katuseakende ja -rennide pesemise teenust.

 • Taustakontrollinõuded
  • Ettevõtte kontroll
  • Omaniku kontroll
 • Kindlustusnõuded
  • Üldine vastutuskindlustus
 • Litsentsinõuded
  • Ettevõtte litsents osariigitasandil*
  • Omaniku litsents osariigitasandil*

Akende parandus

Aknaparandusteenuste pakkujad osutavad näiteks akende paigaldamise ja parandamise, aga ka katuseakende, uste ja eri tüüpi klaasidega seotud teenuseid.

 • Taustakontrollinõuded
  • Ettevõtte kontroll
  • Omaniku kontroll
 • Kindlustusnõuded
  • Üldine vastutuskindlustus
 • Litsentsinõuded
  • Ettevõtte litsents osariigitasandil*
  • Omaniku litsents osariigitasandil*

* = kui osariigi õigusaktid näevad seda ette. Google soovitab litsentside kohta täpsema teabe saamiseks tutvuda pakkuja profiiliga.

Märkus. Kui reklaamite sidususettevõtte partneri kaudu, ei kehti ülaltoodud teave teie kohta. Lisateave
Kas see oli ab?
Kuidas saame seda täiustada?