Kontrolli- ja kvalifitseerimisprotsessi mõistmine

Mõnes Google'i programmis osalemiseks peab ettevõte läbima oma ettevõtte kategoorias Google'i kontrolli- ja kvalifitseerimisprotsessi. See kontrolliprotsess on osaleda soovivate ettevõtete jaoks tasuta. Eri kategooriate kontrolliprotsessid on mõneti erinevad, kuid võivad hõlmata litsentside, kindlustuste ja tausta kontrollimist.

Et teada saada, kas kohalike teenuste reklaamimine on teie piirkonnas saadaval, vaadake registreerumislehte.

Saadavaloleku kontrollimine

Teave taustakontrollide kohta

Taustakontroll hõlmab isikusamasuse ja kriminaalkaristuste ajaloo kontrolli (nt USA-s seksuaal- ja terrorikuritegude registrite või karistusregistrite päringuid). Ettevõttetasandil hõlmab see protsess toimunud tsiviilkohtumenetluste kontrolli (nt USA-s föderaal- ja osariigikohtute otsuseid ja kinnipidamisõiguste menetlusi). 

Taustakontrolli eest ei võeta ettevõtetelt tasu.

Kes teevad taustakontrolle

Taustakontrolle teevad kohalikud taustakontrollipartnerid. Taustakontrolli tulemused on rangelt konfidentsiaalsed ja jäävad üksnes teenusepakkuja ning taustakontrolli tegeva partnerettevõtte vahele. Ettevõtted peaksid kontrollitava teabe, ajaperioodi ning apellatsioonide või muu kohta tekkivate küsimuste korral võtma ühendust oma piirkonna kohaliku taustakontrollipartneriga.

Kvaliteedikontrolli eesmärgil võib taustakontrollipartner saata Google'ile anonüümseid andmeid või koondteavet.

Google avalikustab taustakontrolli käigus kohalike teenuste reklaamide programmi üldised sobivuskriteeriumid ja teie kohustused. Lisateabe saamiseks lugege meie reklaamieeskirju.

Kuidas taustakontrolli tehakse

Enne taustakontrolli tegemist võimaldavad taustakontrollipartnerid igal eraisikul vaadata üle osariigi, föderaalse, maakonna, riigi või piirkonna seaduste järgi nõutavate andmete avalikustamise teabe. Taustakontrollipartnerid peavad enne kontrollimist veenduma, et iga eraisik oleks tingimustega nõustunud. Avalikustamine ja tingimused võimaldavad taustakontrollipartneritel läbi viia kontrolle ja võimalikke edaspidiseid järelkontrolle Google'i programmi jaoks. Meie taustakontrollipartnerid on usaldusväärsed teenusepakkujad, kes on läbinud ranged andmeturbeauditid ja kaitsevad hoolikalt iga eraisiku privaatsust.

Keda kontrollitakse

Ettevõtte nimel peab taustakontrolli läbima selle volitatud esindaja (ettevõtte omanik või juht). Kategooriates, millele seda kontrolli kohaldatakse, esitab ettevõtte esindaja Google'i taustakontrollipartnerile nimekirja nendest teenust osutavatest isikutest, kes peavad samuti läbima taustakontrolli.

Lisaks kontrollitakse järgmisi inimesi.

 • Kõik ettevõtte omanikud peavad läbima kriminaaltaustakontrolli. See taustakontroll hõlmab isikusamasuse ja kriminaalkaristuste ajaloo kontrolli.
 • Kui teie ettevõte kuulub kategooriasse, millele rakendatakse seda kontrolli, peavad taustakontrolli läbima kõik töötajad, sõltumatud lepingupartnerid, ajutised töötajad, asendustöötajad, teenusepakkujad või muus töösuhtevormis tegutsevad kliendile põhiteenuseid osutavad töötajad (teenust osutavad isikud). Taustakontrolli ei pea läbima büroojuhatajad, kontoritöötajad ega klienditoe esindajad (või teised, kes ei puutu klientidega otseselt kokku). See taustakontroll hõlmab isikusamasuse ja kriminaalkaristuste ajaloo kontrolli. 

Mis juhtub, kui kukute taustakontrollis läbi

Ettevõtted, kes ei läbi taustakontrolli positiivse tulemusega, ei saa osaleda Google'i programmis, kuhu nad kandideerisid. Pange tähele, et ettevõttel või selle töötajatel on alati õigus võtta ühendust taustakontrollipartneriga, et tuvastada vigu, ebatäpsusi või reageerida muul moel taustakontrolli tulemustele. Pärast vigade ning ebatäpsuste lahendamist ja lõpliku diskvalifitseerimisotsuse saamist peab ettevõte ootama kolmkümmend (30) päeva, enne kui saate esitada uue avalduse Google'i programmiga liitumiseks. Kui ka teine avaldus lükatakse tagasi, peate ootama ühe (1) aasta, enne kui saate liitumiseks uuesti kandideerida.

Teave kindlustuskontrollide kohta 

Üldist vastutuskindlustust nõudvate kategooriate korral on ettevõtted kohustatud esitama kindlustuspoliisi. Minimaalne nõutav kindlustussumma oleneb kategooriast ja asukohast. 

Teave litsentsikontrollide kohta 

Olenevalt riigist kontrollib Google nii palju kui võimalik, et ettevõtetel oleks olemas nõutavad ettevõtete ja omanike/juhtide osariigi-, provintsi- ja/või riigitasandi litsentsid. Google'i kontrollitud ettevõtte litsentsid kuvatakse iga teenusepakkuja profiilis.

Ettevõtted peavad ka ise kinnitama nõutavate maakonna-, linna- ja provintsitasandi litsentside olemasolu ning seda, et kõigil teenust osutavatel töötajatel oleksid vajalikud litsentsid olemas. 

Teave täpsema kinnitamise kohta 

Mõne ettevõttekategooria reklaamijatelt nõutakse täpsema kinnitamise läbimist, et vältida valeandmeid esitavate petturlike ettevõtete reklaamimist Google'is. Täpsema kinnitamise protsess hõlmab teie Google Adsi konto (kui see on olemas) ja avalikult kättesaadavate andmete ülevaatamist ning Google'i korraldatavaid videointervjuusid. Kontrolli käigus tehakse ka päringuid äriregistrisse (eesmärgiga kontrollida ettevõtte registreeritust) ja uuritakse võimalikku ebaseaduslikku või petturlikku ärikäitumist.

Kategooriapõhised nõuded USA ettevõtetele

Seadmete remont

Seadmete remondi teenuse pakkuja osutab näiteks seadmete hoolduse, remontimise ja paigaldamise teenust.

 • Taustakontrollinõuded
  • Ettevõtte kontroll
  • Omaniku kontroll
 • Kindlustusnõuded
  • Üldine vastutuskindlustus
 • Litsentsinõuded
  • Ettevõtte litsents osariigitasandil*
  • Omaniku litsents osariigitasandil*
    

Autoklaasitööd

Autoklaasiteenuse pakkuja osutab näiteks katkiste autoklaaside parandamise teenust.

 • Taustakontrollinõuded
  • Ettevõtte kontroll
  • Omaniku kontroll
 • Kindlustusnõuded
  • Üldine vastutuskindlustus
 • Litsentsinõuded
  • Ettevõtte litsents osariigitasandil*
  • Omaniku litsents osariigitasandil*

Autoremont

Autoremonditeenuse pakkuja osutab näiteks automootori ja -kere hoolduse ning remontimise teenust. 

 • Taustakontrollinõuded
  • Ettevõtte kontroll
  • Omaniku kontroll
 • Kindlustusnõuded
  • Üldine vastutuskindlustus
 • Litsentsinõuded
  • Ettevõtte litsents osariigitasandil*
  • Omaniku litsents osariigitasandil*

Vaipade ja polstrite puhastus

Vaipade ja polstrite puhastamise teenuse pakkuja osutab näiteks vaipade, põrandakatete ja mööblipolstri puhastamise teenust.

 • Taustakontrollinõuded
  • Ettevõtte kontroll
  • Omaniku kontroll
 • Kindlustusnõuded
  • Üldine vastutuskindlustus
 • Litsentsinõuded
  • Ettevõtte litsents osariigitasandil*
  • Omaniku litsents osariigitasandil*

Elektritööd

Elektrik osutab näiteks elektrisüsteemide paigaldamise, hooldamise ja remontimise teenust.

Märkus: elektritööde kategooriat peetakse erakorraliste teenuste kategooriaks, kuna tarbijad helistavad elektritööde tegijale sageli siis, kui neil on hädaolukord ja nad vajavad teenust kiiresti (nt lahtised elektrijuhtmed, oluliste elektrisüsteemide rike vms). 

Seetõttu peavad elektrikud läbima lisakontrolli, mille käigus tehakse ka teenuseosutaja taustakontroll.

 • Taustakontrollinõuded
  • Ettevõtte kontroll
  • Omaniku kontroll
  • Teenust osutava isiku kontroll
 • Kindlustusnõuded
  • Üldine vastutuskindlustus
 • Litsentsinõuded
  • Ettevõtte litsents osariigitasandil*
  • Omaniku litsents osariigitasandil*

Kinnisvaravaldkonna õigusnõustamine

Kinnisvaravaldkonna õigusnõustajad koostavad ja rakendavad õigusdokumente (sh testamente, usalduslepinguid ja notariaalseid lepinguid) ning nõustavad sellistel teemadel nagu testamendi kinnitamine, eestkoste ja volitamine.

 • Taustakontrollinõuded
  • Ettevõtte kontroll
  • Omaniku kontroll
  • Teenust osutava isiku kontroll
 • Kindlustusnõuded
  • Ametikindlustus (kui seadus näeb seda ette)
 • Litsentsinõuded
  • Advokatuuri litsents igal ettevõttes töötaval kinnisvarajuristil

Ürituste korraldamine

Muude teenuste hulgas kavandavad ja viivad ürituste korraldajad läbi mitmesuguseid üritusi (nt pulmad ja muud peod).

 • Taustakontrollinõuded
  • Ettevõtte kontroll
  • Omaniku kontroll
 • Kindlustusnõuded
  • Üldine vastutuskindlustus
 • Litsentsinõuded
  • Ettevõtte litsents osariigitasandil*
  • Omaniku litsents osariigitasandil*

Finantsplaneerimine

Finantsplaneerija aitab korraldada ja optimeerida rahalisi vahendeid, kavandada pensionile jäämist ning saavutada muid finantseesmärke.

 • Taustakontrollinõuded
  • Ettevõtte kontroll
  • Omaniku kontroll
  • Teenust osutava isiku kontroll
 • Kindlustusnõuded
  • Üldine vastutuskindlustus
 • Litsentsinõuded
  • Ametilitsents igal ettevõttes töötaval finantsplaneerijal

Garaažiuksetööd

Garaažiuste spetsialistid osutavad näiteks garaažiuksesüsteemide paigaldus- ja hooldusteenuseid.

Märkus: garaažiukseteenuste kategooriat peetakse erakorraliste teenuste kategooriaks, kuna tarbijad helistavad garaažiuksetööde pakkujale sageli siis, kui neil on hädaolukord ja nad vajavad teenust kiiresti (nt garaažiuks ei avane või sulgu). 

Seetõttu peavad garaažiuksetööde teenusepakkujad läbima lisakontrolli (sh teenuseosutaja taustakontrolli ja Google'i täpsema kinnitamise protsessi).

 • Taustakontrollinõuded
  • Ettevõtte kontroll
  • Omaniku kontroll
  • Teenust osutava isiku kontroll
 • Kindlustusnõuded
  • Üldine vastutuskindlustus
 • Litsentsinõuded
  • Ettevõtte litsents osariigitasandil*
  • Omaniku litsents osariigitasandil*

Majakoristus

Majakoristusteenuse pakkujad osutavad näiteks kontorite või kodude tavalise või põhjaliku koristuse teenust.

 • Taustakontrollinõuded
  • Ettevõtte kontroll
  • Omaniku kontroll
 • Kindlustusnõuded
  • Üldine vastutuskindlustus
 • Litsentsinõuded
  • Ettevõtte litsents osariigitasandil*
  • Omaniku litsents osariigitasandil*

Kütte-, ventilatsiooni- ja õhkjahutussüsteemidega seotud teenused

Kütte-, ventilatsiooni- ja õhkjahutussüsteemidega seotud teenuste osutajad paigaldavad, hooldavad ja parandavad näiteks küttekoldeid ning keskseid õhkjahutussüsteeme. 

Märkus: nende teenuste kategooriat peetakse erakorraliste teenuste kategooriaks, kuna tarbijad helistavad kütte-, ventilatsiooni- ja õhkjahutussüsteemidega tegelevatele teenusepakkujatele sageli siis, kui neil on hädaolukord ja nad vajavad teenust kiiresti (nt radiaator on külmal ajal katki).

Seetõttu peavad kütte-, ventilatsiooni- ja õhkjahutussüsteemidega tegelevad teenusepakkujad läbima lisakontrolli (sh teenuseosutaja taustakontrolli ja Google'i täpsema kinnitamise protsessi).

 • Taustakontrollinõuded
  • Ettevõtte kontroll
  • Omaniku kontroll
  • Teenust osutava isiku kontroll
 • Kindlustusnõuded
  • Üldine vastutuskindlustus
 • Litsentsinõuded
  • Ettevõtte litsents osariigitasandil*
  • Omaniku litsents osariigitasandil*

Immigratsiooniseadustega seotud nõustamine

Immigratsioonivaldkonna juristid nõustavad ja juhendavad kodakondsuseta isikuid sellistes küsimustes nagu asüüli, viisa ja rohelise kaardi taotlemine, kodakondsuse saamine, naturalisatsioon, väljasaatmine ja töösuhted.

 • Taustakontrollinõuded
  • Ettevõtte kontroll
  • Omaniku kontroll
  • Teenust osutava isiku kontroll
 • Kindlustusnõuded
  • Ametikindlustus (kui seadus näeb seda ette)
 • Litsentsinõuded
  • Advokatuuri litsents igal ettevõttes töötaval immigratsioonijuristil

Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlejad koguvad ja kõrvaldavad või annetavad kasutatud seadmeid ja mööblit, jääkmaterjale või muud.

 • Taustakontrollinõuded
  • Ettevõtte kontroll
  • Omaniku kontroll
 • Kindlustusnõuded
  • Üldine vastutuskindlustus
 • Litsentsinõuded
  • Ettevõtte litsents osariigitasandil*
  • Omaniku litsents osariigitasandil*

Muruhooldus

Muruhooldusteenuste pakkujad osutavad näiteks muruplatsi rajamise ja hooldamise, umbrohu eemaldamise, niitmise ja külvamise teenust. 

 • Taustakontrollinõuded
  • Ettevõtte kontroll
  • Omaniku kontroll
 • Kindlustusnõuded
  • Üldine vastutuskindlustus
 • Litsentsinõuded
  • Ettevõtte litsents osariigitasandil*
  • Omaniku litsents osariigitasandil*

Lukutööd

Lukuteenuse pakkuja osutab näiteks lukkude, võtmete ja turvasüsteemidega seotud teenuseid. 

Märkus: lukutööde kategooriat peetakse erakorraliste teenuste kategooriaks, kuna tarbijad helistavad lukuteenuse pakkujale sageli siis, kui neil on hädaolukord ja nad vajavad teenust kiiresti (nt ei pääseta koju, autosse või kontorisse).

Seetõttu peavad lukutöödega tegelevad teenusepakkujad läbima lisakontrolli (sh teenuseosutaja taustakontrolli ja Google'i täpsema kinnitamise protsessi).

 • Taustakontrollinõuded
  • Ettevõtte kontroll
  • Omaniku kontroll
  • Teenust osutava isiku kontroll
 • Kindlustusnõuded
  • Üldine vastutuskindlustus
 • Litsentsinõuded
  • Ettevõtte litsents osariigitasandil*
  • Omaniku litsents osariigitasandil*

Kolimisteenused

Kolimisteenuse pakkujad osutavad näiteks koduvara kokku- ja lahtipakkimise, teise kohta viimise ja ladustamise teenust.

 • Taustakontrollinõuded
  • Ettevõtte kontroll
  • Omaniku kontroll
 • Kindlustusnõuded
  • Üldine vastutuskindlustus
 • Litsentsinõuded
  • Ettevõtte litsents osariigitasandil*
  • Omaniku litsents osariigitasandil*

Kahjuritõrje

Kahjuritõrjeteenuse pakkujad osutavad näiteks kahjurite (lutikate, näriliste, metsloomade jt) inspekteerimise ja eemaldamise teenuseid.

 • Taustakontrollinõuded
  • Ettevõtte kontroll
  • Omaniku kontroll
 • Kindlustusnõuded
  • Üldine vastutuskindlustus
 • Litsentsinõuded
  • Ettevõtte litsents osariigitasandil*
  • Omaniku litsents osariigitasandil*

Lemmikloomahoid

Lemmikloomahoiu teenuse pakkujad osutavad lemmiloomade ööpäevaringse hoolduse teenust. Mõni võib pakkuda ka lisateenuseid, näiteks karvastiku hooldust. 

Märkus: lemmikloomahoiu kategooriat peetakse delikaatsete teenuste kategooriaks, kuna spetsialistid peavad mõnikord veetma öö tarbija kodus.

Seetõttu peavad lemmikloomahoiu teenuse pakkujad läbima lisakontrolli (sh teenuseosutaja taustakontrolli ja Google'i täpsema kinnitamise protsessi).

 • Taustakontrollinõuded
  • Ettevõtte kontroll
  • Omaniku kontroll
  • Teenust osutava isiku kontroll
 • Kindlustusnõuded
  • (Puuduvad)
 • Litsentsinõuded
  • Ettevõtte litsents osariigitasandil*
  • Omaniku litsents osariigitasandil*

Lemmikloomade karvastikuhooldus

Lemmikloomade karvastiku hooldamise teenuse pakkujad osutavad näiteks karvastiku pesemise ja korrastamise teenuseid. 

 • Taustakontrollinõuded
  • Ettevõtte kontroll
  • Omaniku kontroll
 • Kindlustusnõuded
  • Üldine vastutuskindlustus
 • Litsentsinõuded
  • Ettevõtte litsents osariigitasandil*
  • Omaniku litsents osariigitasandil*

Fotograafiteenused

Fotograafid osutavad näiteks inimeste ja sündmuste pildistamise teenuseid. 

Märkus: fotograafiteenuste kategooriat peetakse delikaatsete teenuste kategooriaks, kuna teenuseosutajad võivad töötada lastega. 

Seetõttu peavad fotograafiteenuse pakkujad läbima lisakontrolli (sh teenuseosutaja taustakontrolli ja Google'i täpsema kinnitamise protsessi).

 • Taustakontrollinõuded
  • Ettevõtte kontroll
  • Omaniku kontroll
  • Teenust osutava isiku kontroll
 • Kindlustusnõuded
  • (Puuduvad)
 • Litsentsinõuded
  • Ettevõtte litsents osariigitasandil*
  • Omaniku litsents osariigitasandil*

Torulukksepatööd

Torulukksepateenuse pakkujad osutavad näiteks torude ja kanalisatsioonisüsteemide ning nendega ühendatud seadmetega seotud teenuseid. Mõnikord võivad nad osutada ka gaasisüsteemiga seotud ja muid teenuseid. 

Märkus: torulukksepateenuste kategooriat peetakse erakorraliste teenuste kategooriaks, kuna tarbijad helistavad torulukksepateenuse pakkujale sageli siis, kui neil on hädaolukord ja nad vajavad teenust kiiresti (nt kui pole sooja vett).

Seetõttu peavad torulukksepateenuste pakkujad läbima lisakontrolli (sh teenuseosutaja taustakontrolli ja Google'i täpsema kinnitamise protsessi).

 • Taustakontrollinõuded
  • Ettevõtte kontroll
  • Omaniku kontroll
  • Teenust osutava isiku kontroll
 • Kindlustusnõuded
  • Üldine vastutuskindlustus
 • Litsentsinõuded
  • Ettevõtte litsents osariigitasandil*
  • Omaniku litsents osariigitasandil*

Kinnisvaramaaklerid

Kinnisvaramaaklerid aitavad kinnisvara osta, müüa ja rentida.

 • Taustakontrollinõuded
  • Ettevõtte kontroll
  • Omaniku kontroll
  • Teenust osutava isiku kontroll
 • Kindlustusnõuded
  • Üldine vastutuskindlustus
 • Litsentsinõuded
  • Ametilitsents igal ettevõttes töötaval maakleril

Katusetööd

Katusega seotud teenuste pakkujad osutavad kattematerjalide, rennide ja ventilatsioonisüsteemide paigaldamise, hooldamise ning remontimise teenust.

 • Taustakontrollinõuded
  • Ettevõtte kontroll
  • Omaniku kontroll
 • Kindlustusnõuded
  • Üldine vastutuskindlustus
 • Litsentsinõuded
  • Ettevõtte litsents osariigitasandil*
  • Omaniku litsents osariigitasandil*

Arboristika

Arboristid osutavad näiteks puude istutamise, eemaldamise ja hooldamise teenust. 

 • Taustakontrollinõuded
  • Ettevõtte kontroll
  • Omaniku kontroll
 • Kindlustusnõuded
  • Üldine vastutuskindlustus
 • Litsentsinõuded
  • Ettevõtte litsents osariigitasandil*
  • Omaniku litsents osariigitasandil*

Veeavariiteenused

Veeavariiteenuse pakkujad inspekteerivad ja eemaldavad veekahjustusi, tegeledes näiteks hallituse, reoveejälgede, värvikahjustuste ning kahjurite eemaldamisega.

Mõnes osariigis võivad nende teenuste osutajad vajada lisalitsentse, näiteks hallitustõrje ja hindamiste tegemiseks. Google'i kinnitatud litsentside kohta lisateabe saamiseks tutvuge teenusepakkuja profiiliga.

 • Taustakontrollinõuded
  • Ettevõtte kontroll
  • Omaniku kontroll
 • Kindlustusnõuded
  • Üldine vastutuskindlustus
 • Litsentsinõuded
  • Ettevõtte litsents osariigitasandil*
  • Omaniku litsents osariigitasandil*
  • IICRC sertifikaat**

**Selle sertifikaadiga teenuseosutajad võivad vajada veeavariitööde tegemiseks lisalitsentse.

Akende puhastus

Aknapuhastusteenuste pakkujad osutavad näiteks akende, peeglite, katuseluukide ja -rennide pesemise teenust.

 • Taustakontrollinõuded
  • Ettevõtte kontroll
  • Omaniku kontroll
 • Kindlustusnõuded
  • Üldine vastutuskindlustus
 • Litsentsinõuded
  • Ettevõtte litsents osariigitasandil*
  • Omaniku litsents osariigitasandil*

Akende parandus

Aknaparandusteenuste pakkujad osutavad näiteks akende paigaldamise ja parandamise, aga ka katuseluukide, uste ja eri tüüpi klaasidega seotud teenuseid.

 • Taustakontrollinõuded
  • Ettevõtte kontroll
  • Omaniku kontroll
 • Kindlustusnõuded
  • Üldine vastutuskindlustus
 • Litsentsinõuded
  • Ettevõtte litsents osariigitasandil*
  • Omaniku litsents osariigitasandil*

* = kui osariigi õigusaktid näevad seda ette. Google soovitab litsentside kohta täpsema teabe saamiseks tutvuda pakkuja profiiliga.

Kategooriapõhised nõuded Kanada ettevõtetele

Kütte-, ventilatsiooni- ja õhkjahutussüsteemidega seotud teenused

Kütte-, ventilatsiooni- ja õhkjahutussüsteemidega seotud teenuste osutajad paigaldavad, hooldavad ja parandavad näiteks küttekoldeid ning keskseid õhkjahutussüsteeme. 

Nende teenuste kategooria on erakorraliste teenuste kategooria, kuna tarbijad helistavad kütte-, ventilatsiooni- ja õhkjahutussüsteemidega tegelevatele teenusepakkujatele sageli siis, kui neil on hädaolukord ja nad vajavad teenust kiiresti (nt radiaator on külmal ajal katki).

Seetõttu peavad kütte-, ventilatsiooni- ja õhkjahutussüsteemidega tegelevad teenusepakkujad läbima lisakontrolli, mis hõlmab ka teenuseosutaja taustakontrolli.

 • Taustakontrollinõuded
  • Ettevõtte kontroll
  • Omaniku kontroll
  • Teenust osutava isiku kontroll
 • Kindlustusnõuded
  • Üldine vastutuskindlustus
 • Litsentsinõuded
  • Ettevõtte litsents provintsi- ja/või riigitasandil*
  • Omaniku litsents provintsi- ja/või riigitasandil*

 

Lukutööd

Lukuteenuse pakkuja osutab näiteks lukkude, võtmete ja turvasüsteemidega seotud teenuseid. 

Lukuteenuste kategooriat peetakse erakorraliste teenuste kategooriaks, kuna tarbijad helistavad lukuteenuse pakkujale sageli siis, kui neil on hädaolukord ja nad vajavad teenust kiiresti (nt ei pääseta koju, autosse või kontorisse). 

Seetõttu peavad lukutöödega tegelevad teenusepakkujad läbima lisakontrolli (sh teenuseosutaja taustakontrolli ja Google'i täpsema kinnitamise protsessi)

 • Taustakontrollinõuded
  • Ettevõtte kontroll
  • Omaniku kontroll
  • Teenust osutava isiku kontroll
 • Kindlustusnõuded
  • Üldine vastutuskindlustus
 • Litsentsinõuded
  • Ettevõtte litsents provintsi- ja/või riigitasandil*
  • Omaniku litsents provintsi- ja/või riigitasandil*

Torulukksepatööd

Torulukksepateenuse pakkujad osutavad näiteks torude ja kanalisatsioonisüsteemide ning nendega ühendatud seadmetega seotud teenuseid. Mõnikord võivad nad osutada ka gaasisüsteemiga seotud ja muid teenuseid. 

Torulukksepateenuste kategooria on erakorraliste teenuste kategooria, kuna tarbijad helistavad torulukksepateenuse pakkujale sageli siis, kui neil on hädaolukord ja nad vajavad teenust kiiresti (nt kui pole sooja vett).

Seetõttu peavad torulukksepatöödega tegelevad teenusepakkujad läbima lisakontrolli, mis hõlmab ka teenuseosutaja taustakontrolli.

 • Taustakontrollinõuded
  • Ettevõtte kontroll
  • Omaniku kontroll
  • Teenust osutava isiku kontroll
 • Kindlustusnõuded
  • Üldine vastutuskindlustus
 • Litsentsinõuded
  • Ettevõtte litsents provintsi- ja/või riigitasandil*
  • Omaniku litsents provintsi- ja/või riigitasandil*

* = kui provintsi ja/või riigi õigusaktid näevad seda ette. Google soovitab litsentside kohta täpsema teabe saamiseks tutvuda pakkuja profiiliga.

Märkus. Kui reklaamite sidususettevõtte partneri kaudu, ei kehti ülaltoodud teave teie kohta. Lisateave
Kas see oli ab?
Kuidas saame seda täiustada?