Σχετικά με τον έλεγχο για διαφημίσεις Τοπικών υπηρεσιών

Για να διαφημιστούν με τις Τοπικές υπηρεσίες, οι επιχειρήσεις πρέπει να περάσουν τη διαδικασία ελέγχου και πιστοποίησης της Google για την κατηγορία στην οποία ανήκει η επιχείρησή τους. Αυτή η διαδικασία ελέγχου διαφέρει ανάλογα με την κατηγορία, αλλά μπορεί να περιλαμβάνει ελέγχους αδειών, ασφάλισης και ιστορικού. 

Όπως εξηγείται στις πολιτικές διαφημίσεων, όλοι οι κάτοχοι επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν διαφημίσεις Τοπικών υπηρεσιών πρέπει να ολοκληρώσουν έναν έλεγχο ιστορικού. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όλοι οι εργαζόμενοι της επιχείρησης που εκτελεί βασικές υπηρεσίες για τους πελάτες (επαγγελματίες που παρέχουν την υπηρεσία) πρέπει επίσης να ολοκληρώσουν έναν έλεγχο ιστορικού. Όλοι οι έλεγχοι ιστορικού διενεργούνται από τοπικούς συνεργάτες ελέγχου ιστορικού χωρίς κανένα κόστος για εσάς. 

Επίσης, για ορισμένες κατηγορίες επιχειρήσεων απαιτούνται άδεις και ασφάλιση. Οι απαιτήσεις άδειας ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την τοποθεσία. 

Σχετικά με τους ελέγχους ιστορικού

Έλεγχος ιστορικού επιχείρησης

Ένας εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος (κάτοχος ή διευθυντής επιχείρησης) πρέπει να ολοκληρώσει τον έλεγχο ιστορικού εκ μέρους της επιχείρησης. Ο έλεγχος ιστορικού της επιχείρησης καλύπτει το ιστορικό αστικών αντιδικιών της επιχείρησης. 

Στις κατηγορίες για τις οποίες απαιτείται, ο αντιπρόσωπος θα πρέπει να δώσει στον συνεργάτη ελέγχου ιστορικού της Google μια λίστα των επαγγελματιών που παρέχουν την υπηρεσία, οι οποίοι πρέπει επίσης να ολοκληρώσουν τη διαδικασία ελέγχου ιστορικού.

Έλεγχος ιστορικού κατόχου επιχείρησης 

Όλοι οι κάτοχοι της επιχείρησης πρέπει να ολοκληρώσουν έναν έλεγχο ιστορικού μητρώου.  Αυτός ο έλεγχος ιστορικού περιλαμβάνει ελέγχους ταυτότητας και ποινικού μητρώου. 

Έλεγχος ιστορικού επαγγελματία που παρέχει την υπηρεσία

Αν η επιχείρησή σας εγγραφεί για διαφημίσεις Τοπικών υπηρεσιών σε κάποια από τις κατηγορίες για τις οποίες απαιτείται, κάθε υπάλληλος, ανεξάρτητος συμβαλλόμενος, προσωρινά εργαζόμενος, εργαζόμενος με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, προμηθευτής ή άλλος εργαζόμενος (επαγγελματίες που παρέχουν την υπηρεσία) που θα εκτελέσει βασικές υπηρεσίες για τον πελάτη πρέπει να ολοκληρώσει έναν έλεγχο ιστορικού. Οι διευθυντές γραφείων, οι κληρικοί, οι αντιπρόσωποι υποστήριξης πελατών (ή άλλοι εργαζόμενοι που δεν εξυπηρετούν τους πελάτες απευθείας) δεν χρειάζεται να ολοκληρώσουν ελέγχους ιστορικού. Αυτός ο έλεγχος ιστορικού περιλαμβάνει ελέγχους ταυτότητας και ποινικού μητρώου. 

Κόστος των ελέγχων ιστορικού

Δεν υπάρχει κανένα κόστος για εσάς για τους ελέγχους ιστορικού.

Ποιοι διενεργούν τους ελέγχους ιστορικού

Οι έλεγχοι ιστορικού διενεργούνται από τοπικούς συνεργάτες ελέγχου ιστορικού. Τα αποτελέσματα των ελέγχουν ιστορικού για τους παροχείς Τοπικών υπηρεσιών παραμένουν αυστηρά εμπιστευτικά μεταξύ του επαγγελματία και της εταιρείας που διενεργεί τον έλεγχο ιστορικού. Οι συνεργάτες ελέγχου ιστορικού ενδέχεται να αποστείλουν στην Google ανώνυμα ή συγκεντρωτικά δεδομένα για σκοπούς ελέγχου ποιότητας.

Η Google δημοσιεύει γενικά κριτήρια καταλληλότητας για το πρόγραμμα διαφημίσεων Τοπικών υπηρεσιών, καθώς και τις υποχρεώσεις σας κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ελέγχου ιστορικού. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις πολιτικές διαφημίσεων.

Αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τις πληροφορίες που ελέγχονται, τις χρονικές περιόδους που καλύπτονται, τα αιτήματα επανεξέτασης και άλλα, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον συνεργάτη ελέγχου ιστορικού για την περιοχή σας

Τι καλύπτει ο έλεγχος ιστορικού;

Στον έλεγχο ιστορικού περιλαμβάνονται έλεγχοι ταυτότητας και ποινικού μητρώου (όπως διασταυρωτικοί έλεγχοι με τα εθνικά μητρώα δραστών σεξουαλικών αδικημάτων, τρομοκρατών και κυρώσεων στις ΗΠΑ). Σε επίπεδο εταιρείας, η διαδικασία περιλαμβάνει το ιστορικό αστικών αντιδικιών (όπως δικαστικές αποφάσεις και δικαιώματα παρακράτησης από ομοσπονδιακά και πολιτειακά δικαστήρια στις ΗΠΑ).

Πώς διενεργούνται οι έλεγχοι ιστορικού;

Προτού οι συνεργάτες μας ελέγχου ιστορικού διενεργήσουν ελέγχους ιστορικού, παρέχουν σε κάθε άτομο τη δυνατότητα να διαβάσει τις απαιτούμενες αποκαλύψεις με βάση τη νομοθεσία της πολιτείας, της κομητείας, της χώρας, της επαρχίας ή την ομοσπονδιακή νομοθεσία. Επίσης, οι συνεργάτες μας ελέγχου ιστορικού διασφαλίζουν ότι κάθε άτομο συμφωνεί με τους όρους, προτού διενεργήσουν τους ελέγχους. Οι αποκαλύψεις και οι όροι επιτρέπουν στους συνεργάτες ελέγχου ιστορικού να διενεργούν τους ελέγχους για διαφημίσεις Τοπικών υπηρεσιών και τυχόν επακόλουθους ελέγχους στο μέλλον. Οι συνεργάτες μας ελέγχου ιστορικού είναι έμπιστοι προμηθευτές που έχουν υποβληθεί σε αυστηρούς ελέγχους ασφάλειας δεδομένων και φροντίζουν να προστατεύουν την ιδιωτικότητα κάθε ατόμου.

Τι συμβαίνει αν δεν περάσετε με επιτυχία τον έλεγχο ιστορικού

Οι επιχειρήσεις που αποτυγχάνουν στη διαδικασία ελέγχου ιστορικού δεν είναι κατάλληλες για συμμετοχή στις διαφημίσεις Τοπικών υπηρεσιών. Έχετε υπόψη ότι εσείς και οι εργαζόμενοί σας μπορείτε πάντα να επικοινωνήσετε με τους συνεργάτες ελέγχου ιστορικού, προκειμένου να επισημάνετε τυχόν σφάλματα ή ανακρίβειες, καθώς και να απαντήσετε με άλλον τρόπο στα αποτελέσματα του ελέγχου ιστορικού. Αφού λάβετε οριστική απάντηση αποκλεισμού (π.χ. αφού διορθωθούν τυχόν σφάλματα ή ανακρίβειες που μπορεί να έχετε επισημάνει), θα πρέπει να περιμένετε επιπλέον τριάντα (30) ημέρες, για να υποβάλετε ξανά αίτηση για συμμετοχή στις διαφημίσεις Τοπικών υπηρεσιών από την Google. Αν απορριφθεί και η δεύτερη αίτησή σας, τότε θα πρέπει να περιμένετε ένα (1) έτος, για να υποβάλετε ξανά αίτηση για την πλατφόρμα.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις πολιτικές των διαφημίσεων Τοπικών υπηρεσιών

Σχετικά με τους ελέγχους ασφάλισης 

Για τις κατηγορίες για τις οποίες απαιτείται ασφάλιση γενικής αστικής ευθύνης, οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να υποβάλουν το πιστοποιητικό ασφάλισης. Το ελάχιστο απαιτούμενο ποσό ασφάλισης εξαρτάται από την κατηγορία και την τοποθεσία. 

Σχετικά με τους ελέγχους αδειών 

Ανάλογα με τη χώρα, η Google επαληθεύει ότι οι διαφημιζόμενοι είναι κάτοχοι των ισχυουσών αδειών σε επίπεδο πολιτείας, επαρχίας ή/και χώρας για επιχειρήσεις και κατόχους/διευθυντές. Οι άδειες που έχει επαληθεύσει η Google για κάθε διαφημιζόμενο εμφανίζονται στο προφίλ παρόχου τους.

Οι διαφημιζόμενοι πρέπει επίσης να επιβεβαιώσουν ότι είναι κάτοχοι των ισχυουσών αδειών σε επίπεδο χώρας και πόλης, καθώς και ότι όλοι οι επαγγελματίες που παρέχουν την υπηρεσία διαθέτουν τις απαραίτητες άδειες. 

Σχετικά με τη σύνθετη επαλήθευση 

Για ορισμένες κατηγορίες επιχειρήσεων, θα απαιτείται από τους διαφημιζόμενους να ολοκληρώσουν τη Σύνθετη επαλήθευση, προκειμένου να αποφευχθεί η διαφήμιση στο Google μη νόμιμων επιχειρήσεων χρησιμοποιώντας ψεύτικες ταυτότητες. Η διαδικασία Σύνθετης επαλήθευσης συνδυάζει έλεγχο του λογαριασμού σας Google Ads (αν υπάρχει) και δημοσίως διαθέσιμων δεδομένων, καθώς και συνεντεύξεις βίντεο που θα πραγματοποιήσει η Google. Ο έλεγχος περιλαμβάνει έρευνες σχετικά με την εγκυρότητα της εγγραφής της επιχείρησης και σχετικά με στοιχεία μη νόμιμων ή παραπλανητικών επιχειρηματικών πρακτικών.

Απαιτήσεις ανά κατηγορία για διαφημιζόμενους στις ΗΠΑ

Κατηγορίες (με αλφαβητική σειρά) Απαιτήσεις ελέγχου ιστορικού Απαιτήσεις ασφάλισης Απαιτήσεις άδειας Επισκόπηση
Επισκευές συσκευών -Έλεγχος επιχείρησης
-Έλεγχος κατόχου
-Ασφάλιση γενικής αστικής ευθύνης -Άδεια επιχείρησης σε επίπεδο πολιτείας*
-Άδεια κατόχου σε επίπεδο πολιτείας*
Ο επαγγελματίας επισκευής συσκευών είναι ένας πάροχος υπηρεσιών που ασχολείται με τη συντήρηση, την επισκευή και την εγκατάσταση συσκευών, μεταξύ άλλων υπηρεσιών.
Επισκευές τζαμιών-παρμπρίζ αυτοκινήτων -Έλεγχος επιχείρησης
-Έλεγχος κατόχου
-Ασφάλιση γενικής αστικής ευθύνης -Άδεια επιχείρησης σε επίπεδο πολιτείας*
-Άδεια κατόχου σε επίπεδο πολιτείας*
Ένας επαγγελματίας επισκευής τζαμιών-παρμπρίζ αυτοκινήτων είναι ένας πάροχος υπηρεσιών που επισκευάζει ραγισμένα τζάμια αυτοκινήτων, μεταξύ άλλων υπηρεσιών.
Επισκευές αυτοκινήτων -Έλεγχος επιχείρησης
-Έλεγχος κατόχου
-Ασφάλιση γενικής αστικής ευθύνης -Άδεια επιχείρησης σε επίπεδο πολιτείας*
-Άδεια κατόχου σε επίπεδο πολιτείας*
Ο επαγγελματίας επισκευής αυτοκινήτων είναι ένας πάροχος υπηρεσιών που ασχολείται με τη συντήρηση και την επισκευή κινητήρων αυτοκινήτων και αμαξωμάτων, μεταξύ άλλων υπηρεσιών. 
Καθαρισμός ταπήτων και ταπετσαριών -Έλεγχος επιχείρησης
-Έλεγχος κατόχου
-Ασφάλιση γενικής αστικής ευθύνης -Άδεια επιχείρησης σε επίπεδο πολιτείας*
-Άδεια κατόχου σε επίπεδο πολιτείας*
Ο επαγγελματίας καθαρισμού ταπήτων και ταπετσαριών είναι ένας πάροχος υπηρεσιών που ειδικεύεται στον καθαρισμό και τη συντήρηση ταπήτων, ταπετσαριών δαπέδων και επίπλων, μεταξύ άλλων υπηρεσιών.
Ηλεκτρολόγος -Έλεγχος επιχείρησης
-Έλεγχος κατόχου
-Έλεγχος επαγγελματία που παρέχει την υπηρεσία
-Ασφάλιση γενικής αστικής ευθύνης -Άδεια επιχείρησης σε επίπεδο πολιτείας*
-Άδεια κατόχου σε επίπεδο πολιτείας*

Ο ηλεκτρολόγος είναι ένας πάροχος υπηρεσιών που ασχολείται με την εγκατάσταση, τη συντήρηση και την επισκευή ηλεκτρικών συστημάτων, μεταξύ άλλων υπηρεσιών.

Σημείωση: Η κατηγορία των ηλεκτρολόγων θεωρείται κατηγορία με επείγοντα χαρακτήρα, καθώς οι καταναλωτές συχνά καλούν ηλεκτρολόγο για μια επείγουσα ανάγκη (εκτεθειμένα καλώδια, σημαντική διακοπή ρεύματος, κ.λπ.). 

Για τον λόγο αυτό, οι ηλεκτρολόγοι που παρατίθενται στο στοιχείο διαφημίσεων Τοπικών υπηρεσιών υποβάλλονται σε ένα επιπλέον επίπεδο ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων ελέγχων ιστορικού των επαγγελματιών που παρέχουν την υπηρεσία.

Διοργανωτές εκδηλώσεων -Έλεγχος επιχείρησης
-Έλεγχος κατόχου
-Ασφάλιση γενικής αστικής ευθύνης -Άδεια επιχείρησης σε επίπεδο πολιτείας*
-Άδεια κατόχου σε επίπεδο πολιτείας*
Ο διοργανωτής εκδηλώσεων οργανώνει και συντονίζει εκδηλώσεις, όπως γάμους και πάρτι, μεταξύ άλλων υπηρεσιών
Θύρες γκαράζ -Έλεγχος επιχείρησης
-Έλεγχος κατόχου
-Έλεγχος επαγγελματία που παρέχει την υπηρεσία
-Ασφάλιση γενικής αστικής ευθύνης -Άδεια επιχείρησης σε επίπεδο πολιτείας*
-Άδεια κατόχου σε επίπεδο πολιτείας*

Ο επαγγελματίας θυρών γκαράζ είναι ένας πάροχος υπηρεσιών που ασχολείται με ανασυρόμενα συστήματα και συστήματα θυρών γκαράζ, μεταξύ άλλων υπηρεσιών.

Σημείωση: Η κατηγορία των επαγγελματιών θυρών γκαράζ θεωρείται κατηγορία με επείγοντα/πιεστικό χαρακτήρα, καθώς οι καταναλωτές συχνά καλούν επαγγελματία θυρών γκαράζ για μια επείγουσα ανάγκη (η θύρα του γκαράζ δεν ανοίγει ή δεν κλείνει). 

Για τον λόγο αυτό, οι πάροχοι υπηρεσιών θυρών γκαράζ που παρατίθενται στο στοιχείο διαφημίσεων Τοπικών υπηρεσιών υποβάλλονται σε ένα επιπλέον επίπεδο ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων ελέγχων ιστορικού των επαγγελματιών που παρέχουν την υπηρεσία, καθώς και την υπηρεσία ελέγχου Σύνθετη επαλήθευση της Google.

Καθαρισμός οικιών -Έλεγχος επιχείρησης
-Έλεγχος κατόχου
-Ασφάλιση γενικής αστικής ευθύνης -Άδεια επιχείρησης σε επίπεδο πολιτείας*
-Άδεια κατόχου σε επίπεδο πολιτείας*
Οι επαγγελματίες καθαρισμού οικιών πραγματοποιούν τυπικούς ή σε βάθος καθαρισμούς γραφείων ή οικιών, μεταξύ άλλων υπηρεσιών.
Θέρμανση, αερισμός και κλιματισμός -Έλεγχος επιχείρησης
-Έλεγχος κατόχου
-Έλεγχος επαγγελματία που παρέχει την υπηρεσία
-Ασφάλιση γενικής αστικής ευθύνης -Άδεια επιχείρησης σε επίπεδο πολιτείας*
-Άδεια κατόχου σε επίπεδο πολιτείας*

Ένας επαγγελματίας θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού εγκαθιστά, συντηρεί και επισκευάζει λέβητες και κεντρικά συστήματα κλιματισμού, μεταξύ άλλων υπηρεσιών. 

Σημείωση: Η κατηγορία των επαγγελματιών θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού θεωρείται κατηγορία με επείγοντα χαρακτήρα, καθώς οι καταναλωτές συχνά καλούν επαγγελματία θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού για μια επείγουσα ανάγκη (χάλασε ο λέβητας και η θερμοκρασία είναι πολύ χαμηλή).

Για τον λόγο αυτό, οι επαγγελματίες θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού που παρατίθενται στο στοιχείο διαφημίσεων Τοπικών υπηρεσιών υποβάλλονται σε ένα επιπλέον επίπεδο ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων ελέγχων ιστορικού των επαγγελματιών που παρέχουν την υπηρεσία.
 

Απομάκρυνση άχρηστων υλικών -Έλεγχος επιχείρησης
-Έλεγχος κατόχου
-Ασφάλιση γενικής αστικής ευθύνης -Άδεια επιχείρησης σε επίπεδο πολιτείας*
-Άδεια κατόχου σε επίπεδο πολιτείας*
Οι επαγγελματίες απομάκρυνσης άχρηστων υλικών απομακρύνουν και απορρίπτουν ή δωρίζουν συσκευές, άχρηστα υλικά, έπιπλα ή άλλα αντικείμενα.
Φροντίδα γκαζόν -Έλεγχος επιχείρησης
-Έλεγχος κατόχου
-Ασφάλιση γενικής αστικής ευθύνης -Άδεια επιχείρησης σε επίπεδο πολιτείας*
-Άδεια κατόχου σε επίπεδο πολιτείας*
Οι επαγγελματίες φροντίδας γκαζόν συντηρούν το γκαζόν, συμπεριλαμβανομένων της τοποθέτησης και της συντήρησης, όπως καταπολέμηση των ζιζανίων, κούρεμα και σπορά, μεταξύ άλλων υπηρεσιών. 
Κλειδαράς -Έλεγχος επιχείρησης
-Έλεγχος κατόχου
-Έλεγχος επαγγελματία που παρέχει την υπηρεσία
-Ασφάλιση γενικής αστικής ευθύνης -Άδεια επιχείρησης σε επίπεδο πολιτείας*
-Άδεια κατόχου σε επίπεδο πολιτείας*

Ο κλειδαράς είναι ένας επαγγελματίας παροχής υπηρεσιών που ασχολείται με κλειδαριές, κλειδιά και συστήματα ασφαλείας, μεταξύ άλλων υπηρεσιών. 

Σημείωση: Η κατηγορία των κλειδαράδων θεωρείται κατηγορία με επείγοντα/πιεστικό χαρακτήρα, καθώς οι καταναλωτές συχνά καλούν κλειδαρά για μια επείγουσα ανάγκη (έχουν κλειδωθεί έξω από το σπίτι, το αυτοκίνητο ή το γραφείο). 

Για τον λόγο αυτό, οι κλειδαράδες που παρατίθενται στο στοιχείο διαφημίσεων Τοπικών υπηρεσιών υποβάλλονται σε ένα επιπλέον επίπεδο ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων ελέγχων ιστορικού των επαγγελματιών που παρέχουν την υπηρεσία, καθώς και την υπηρεσία ελέγχου Σύνθετη επαλήθευση της Google

Μετακομίσεις -Έλεγχος επιχείρησης
-Έλεγχος κατόχου
-Ασφάλιση γενικής αστικής ευθύνης -Άδεια επιχείρησης σε επίπεδο πολιτείας*
-Άδεια κατόχου σε επίπεδο πολιτείας*
Οι επαγγελματίες μετακομίσεων συσκευάζουν, μεταφέρουν, αποθηκεύουν και αποσυσκευάζουν αντικείμενα, μεταξύ άλλων υπηρεσιών.
Απεντόμωση -Έλεγχος επιχείρησης
-Έλεγχος κατόχου
-Ασφάλιση γενικής αστικής ευθύνης -Άδεια επιχείρησης σε επίπεδο πολιτείας*
-Άδεια κατόχου σε επίπεδο πολιτείας*
Οι επαγγελματίες απεντομώσεων επιθεωρούν και απομακρύνουν διάφορα είδη παρασίτων, συμπεριλαμβανομένων των κοριών, των τρωκτικών και της άγριας πανίδας, μεταξύ άλλων υπηρεσιών.
Φύλαξη κατοικιδίων -Έλεγχος επιχείρησης
-Έλεγχος κατόχου
-Έλεγχος επαγγελματία που παρέχει την υπηρεσία
Δ/Ι -Άδεια επιχείρησης σε επίπεδο πολιτείας*
-Άδεια κατόχου σε επίπεδο πολιτείας*

Οι επαγγελματίες φύλαξης κατοικιδίων φροντίζουν για τη φύλαξη κατοικίδιων ζώων. Ορισμένοι ενδέχεται να προσφέρουν επιπλέον υπηρεσίες, όπως περιποίηση, μεταξύ άλλων υπηρεσιών. 

Σημείωση: Η κατηγορία φύλαξης κατοικιδίων θεωρείται ευαίσθητη κατηγορία, καθώς οι επαγγελματίες ενδέχεται να διανυκτερεύσουν στην οικία κάποιου πελάτη. 

Για τον λόγο αυτό, οι επαγγελματίες φύλαξης κατοικιδίων που παρατίθενται στο στοιχείο διαφημίσεων Τοπικών υπηρεσιών υποβάλλονται σε ένα επιπλέον επίπεδο ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων ελέγχων ιστορικού των επαγγελματιών που παρέχουν την υπηρεσία.

Περιποίηση κατοικιδίων -Έλεγχος επιχείρησης
-Έλεγχος κατόχου
-Ασφάλιση γενικής αστικής ευθύνης -Άδεια επιχείρησης σε επίπεδο πολιτείας*
-Άδεια κατόχου σε επίπεδο πολιτείας*
Οι επαγγελματίες περιποίησης κατοικιδίων πλένουν και καλλωπίζουν κατοικίδια ζώα, μεταξύ άλλων υπηρεσιών. 
Φωτογράφοι -Έλεγχος επιχείρησης
-Έλεγχος κατόχου
-Έλεγχος επαγγελματία που παρέχει την υπηρεσία
 
Δ/Ι -Άδεια επιχείρησης σε επίπεδο πολιτείας*
-Άδεια κατόχου σε επίπεδο πολιτείας*

Οι φωτογράφοι είναι επαγγελματίες που προσφέρουν φωτογραφίσεις ατόμων ή εκδηλώσεων, μεταξύ άλλων υπηρεσιών. 

Σημείωση: Η κατηγορία των φωτογράφων θεωρείται ευαίσθητη κατηγορία, καθώς οι επαγγελματίες ενδέχεται να εργαστούν με παιδιά. 

Για τον λόγο αυτό, οι φωτογράφοι που παρατίθενται στο στοιχείο διαφημίσεων Τοπικών υπηρεσιών υποβάλλονται σε ένα επιπλέον επίπεδο ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων ελέγχων ιστορικού των επαγγελματιών που παρέχουν την υπηρεσία.

Υδραυλικός -Έλεγχος επιχείρησης
-Έλεγχος κατόχου
-Έλεγχος επαγγελματία που παρέχει την υπηρεσία
 
-Ασφάλιση γενικής αστικής ευθύνης -Άδεια επιχείρησης σε επίπεδο πολιτείας*
-Άδεια κατόχου σε επίπεδο πολιτείας*

Οι υδραυλικοί είναι επαγγελματίες παροχής υπηρεσιών που ασχολούνται με σωληνώσεις, σιφόνια, αποχετεύσεις και τις συσκευές της οικίας σας που συνδέονται με αυτά τα συστήματα. Ορισμένες φορές ενδέχεται να ασχολούνται επίσης με το σύστημα αερίου ή άλλες υπηρεσίες. 

Σημείωση: Η κατηγορία των υδραυλικών θεωρείται κατηγορία με επείγοντα χαρακτήρα, καθώς οι καταναλωτές συχνά καλούν υδραυλικό για μια επείγουσα ανάγκη (όπως διακοπή ζεστού νερού)

Για τον λόγο αυτό, οι επαγγελματίες υδραυλικών συστημάτων που παρατίθενται στο στοιχείο διαφημίσεων Τοπικών υπηρεσιών υποβάλλονται σε ένα επιπλέον επίπεδο ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων ελέγχων ιστορικού των επαγγελματιών που παρέχουν την υπηρεσία.

Στέγες/οροφές -Έλεγχος επιχείρησης
-Έλεγχος κατόχου
-Ασφάλιση γενικής αστικής ευθύνης -Άδεια επιχείρησης σε επίπεδο πολιτείας*
-Άδεια κατόχου σε επίπεδο πολιτείας*
Οι επαγγελματίες στεγών/οροφών εγκαθιστούν, επισκευάζουν και συντηρούν τις σανίδες, τις υδρορροές και τους αεραγωγούς της στέγης/οροφής σας, μεταξύ άλλων υπηρεσιών.
Υπηρεσία δενδροκομίας -Έλεγχος επιχείρησης
-Έλεγχος κατόχου
-Ασφάλιση γενικής αστικής ευθύνης -Άδεια επιχείρησης σε επίπεδο πολιτείας*
-Άδεια κατόχου σε επίπεδο πολιτείας*
Οι επαγγελματίες της υπηρεσίας δενδροκομίας φυτεύουν, απομακρύνουν και συντηρούν δέντρα, μεταξύ άλλων υπηρεσιών. 
Υπηρεσίες αποκατάστασης ζημιών στα ύδατα -Έλεγχος επιχείρησης
-Έλεγχος κατόχου
-Ασφάλιση γενικής αστικής ευθύνης

-Άδεια επιχείρησης σε επίπεδο πολιτείας*
-Άδεια κατόχου σε επίπεδο πολιτείας*

-Πιστοποίηση IICRC**

Οι επαγγελματίες αποκατάστασης ζημιών στα ύδατα καθαρίζουν τα ύδατα και επιθεωρούν προβλήματα ζημιών στα ύδατα, όπως ζημιές από μούχλα, λύματα, βαφές και παράσιτα, μεταξύ άλλων υπηρεσιών.

**Οι επαγγελματίες με αυτήν την πιστοποίηση ενδέχεται να χρειαστούν επιπλέον άδειες για την αποκατάσταση προβλημάτων ζημιών στα ύδατα.

Καθαρισμός παραθύρων -Έλεγχος επιχείρησης
-Έλεγχος κατόχου
-Ασφάλιση γενικής αστικής ευθύνης -Άδεια επιχείρησης σε επίπεδο πολιτείας*
-Άδεια κατόχου σε επίπεδο πολιτείας*
Οι επαγγελματίες καθαρισμού παραθύρων καθαρίζουν παράθυρα, καθρέφτες, φεγγίτες και υδρορροές, μεταξύ άλλων υπηρεσιών.
Επισκευές παραθύρων -Έλεγχος επιχείρησης
-Έλεγχος κατόχου
-Ασφάλιση γενικής αστικής ευθύνης -Άδεια επιχείρησης σε επίπεδο πολιτείας*
-Άδεια κατόχου σε επίπεδο πολιτείας*
Οι επαγγελματίες επισκευής παραθύρων εγκαθιστούν και επισκευάζουν παράθυρα, ενώ ενδέχεται να παρέχουν υπηρεσίες για φεγγίτες, πόρτες και άλλους τύπους τζαμιών, μεταξύ άλλων υπηρεσιών.

* = όπου προβλέπεται από τη νομοθεσία της πολιτείας. Η Google προτείνει να διαβάζετε το προφίλ κάθε παρόχου, για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις άδειες που έχει ελέγξει.

Απαιτήσεις ανά κατηγορία για διαφημιζόμενους στον Καναδά:

Κατηγορίες (με αλφαβητική σειρά) Απαιτήσεις ελέγχου ιστορικού Απαιτήσεις ασφάλισης Απαιτήσεις άδειας Επισκόπηση
Θέρμανση, αερισμός και κλιματισμός
 • Έλεγχος επιχείρησης
 • Έλεγχος κατόχου
 • Έλεγχος επαγγελματία που παρέχει την υπηρεσία
 • Ασφάλιση γενικής αστικής ευθύνης
 • Άδεια επιχείρησης σε επίπεδο επαρχίας ή/και χώρας*
 • Άδεια κατόχου σε επίπεδο επαρχίας ή/και χώρας*
 • Ένας επαγγελματίας θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού εγκαθιστά, συντηρεί και επισκευάζει λέβητες και κεντρικά συστήματα κλιματισμού, μεταξύ άλλων υπηρεσιών. 
Η κατηγορία των επαγγελματιών θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού θεωρείται κατηγορία με επείγοντα χαρακτήρα, καθώς οι καταναλωτές συχνά καλούν επαγγελματία θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού για μια επείγουσα ανάγκη (χάλασε ο λέβητας και η θερμοκρασία είναι πολύ χαμηλή).
 
 • Για τον λόγο αυτό, οι επαγγελματίες θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού που παρατίθενται στο στοιχείο διαφημίσεων Τοπικών υπηρεσιών υποβάλλονται σε ένα επιπλέον επίπεδο ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων ελέγχων ιστορικού των επαγγελματιών που παρέχουν την υπηρεσία.


 

Κλειδαράς
 • Έλεγχος επιχείρησης
 • Έλεγχος κατόχου
 • Έλεγχος επαγγελματία που παρέχει την υπηρεσία
 • Ασφάλιση γενικής αστικής ευθύνης
 • Άδεια επιχείρησης σε επίπεδο επαρχίας ή/και χώρας*
 • Άδεια κατόχου σε επίπεδο επαρχίας ή/και χώρας*
 • Ο κλειδαράς είναι ένας επαγγελματίας παροχής υπηρεσιών που ασχολείται με κλειδαριές, κλειδιά και συστήματα ασφαλείας, μεταξύ άλλων υπηρεσιών. 
Η κατηγορία των κλειδαράδων θεωρείται κατηγορία με επείγοντα/πιεστικό χαρακτήρα, καθώς οι καταναλωτές συχνά καλούν κλειδαρά για μια επείγουσα ανάγκη (έχουν κλειδωθεί έξω από το σπίτι, το αυτοκίνητο ή το γραφείο). 
 • Για τον λόγο αυτό, οι κλειδαράδες που παρατίθενται στο στοιχείο διαφημίσεων Τοπικών υπηρεσιών υποβάλλονται σε ένα επιπλέον επίπεδο ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων ελέγχων ιστορικού των επαγγελματιών που παρέχουν την υπηρεσία, καθώς και την υπηρεσία ελέγχου Σύνθετη επαλήθευση της Google
Υδραυλικός
 • Έλεγχος επιχείρησης
 • Έλεγχος κατόχου
 • Έλεγχος επαγγελματία που παρέχει την υπηρεσία
 • Ασφάλιση γενικής αστικής ευθύνης
 • Άδεια επιχείρησης σε επίπεδο επαρχίας ή/και χώρας*
 • Άδεια κατόχου σε επίπεδο επαρχίας ή/και χώρας*
 • Οι υδραυλικοί είναι επαγγελματίες παροχής υπηρεσιών που ασχολούνται με σωληνώσεις, σιφόνια, αποχετεύσεις και τις συσκευές της οικίας σας που συνδέονται με αυτά τα συστήματα. Ορισμένες φορές ενδέχεται να ασχολούνται επίσης με το σύστημα αερίου ή άλλες υπηρεσίες. 
Η κατηγορία των υδραυλικών θεωρείται κατηγορία με επείγοντα χαρακτήρα, καθώς οι καταναλωτές συχνά καλούν υδραυλικό για μια επείγουσα ανάγκη (όπως διακοπή ζεστού νερού).
 • Για τον λόγο αυτό, οι επαγγελματίες υδραυλικών συστημάτων που παρατίθενται στο στοιχείο διαφημίσεων Τοπικών υπηρεσιών υποβάλλονται σε ένα επιπλέον επίπεδο ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων ελέγχων ιστορικού των επαγγελματιών που παρέχουν την υπηρεσία.
* = όπου προβλέπεται από τη νομοθεσία της επαρχίας ή/και της χώρας. Η Google προτείνει να διαβάζετε το προφίλ κάθε παρόχου, για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις άδειες που έχει ελέγξει.
Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;