Kontrol- og kvalifikationsprocessen

Virksomheder, der vil deltage i Google-programmer, skal bestå Googles kontrol- og kvalifikationsproces for den aktuelle virksomhedskategori. Denne kontrolproces er gratis for virksomheder, der ønsker at deltage. Denne proces varierer fra kategori til kategori, men kan omfatte baggrundstjek samt kontrol af licenser og forsikringer.

Hvis du vil se, om Lokale services er tilgængelige i dit område, skal du tjekke tilmeldingssiden.

Tjek tilgængelighed

Om baggrundstjek

Baggrundstjekket omfatter identitetskontrol og kontrol af straffeattest (f.eks. ved krydstjek med nationale registre over sexforbrydere, terrorister og lignende). På virksomhedsniveau omfatter processen kontrol af virksomhedens historik med hensyn til civile retssager og søgsmål (f.eks. eventuelle domfældelser og/eller behæftelser).

Virksomheder bliver ikke debiteret for baggrundstjekket.

Hvem udfører baggrundstjekkene?

Baggrundstjekkene udføres af lokale samarbejdspartnere. Resultaterne af baggrundstjekkene holdes fortrolige (det er kun udbyderen selv og den virksomhed, der udfører baggrundstjekket, der har adgang til resultaterne). Hvis en virksomhed har spørgsmål om, hvilke oplysninger der tjekkes, det aktuelle tidsrum, appelmuligheder osv., skal der rettes kontakt til den samarbejdspartner, der udfører baggrundstjek i lokalområdet.

Samarbejdspartnerne sender dog muligvis anonymiserede eller samlede data til Google med henblik på kvalitetskontrol.

Google offentliggør generelle kvalifikationskriterier for deltagelse i programmet for Lokale services-annoncer og dine forpligtelser i løbet af baggrundstjekprocessen. Du kan få flere oplysninger i vores annonceringspolitikker.

Hvordan udføres baggrundstjekkene?

Inden vores samarbejdspartnere udfører baggrundstjek, giver de hver enkelt berørt person mulighed for at gennemgå, hvilke offentliggørelser der stilles krav om i henhold til lokal, regional eller national lovgivning. Vores samarbejdspartnere sørger også for, at hver enkelt berørt person har accepteret vilkårene, inden baggrundstjekkene udføres. Offentliggørelserne og accepten af vilkårene giver vores samarbejdspartnere mulighed for at udføre de relevante baggrundstjek i forbindelse med Google-programmet og eventuelle opfølgningstjek. De samarbejdspartnere, der udfører baggrundstjekkene, er pålidelige leverandører, som har bestået meget grundige tjek med hensyn til datasikkerhed og iværksat en række tiltag med henblik på beskyttelse af hver enkelt berørt persons personlige oplysninger.

Hvem bliver tjekket?

Baggrundstjekket skal udføres af en godkendt repræsentant (virksomhedsejer eller administrator) på vegne af virksomheden. Inden for visse kategorier skal repræsentanten give den Google-samarbejdspartner, der udfører baggrundstjekket, en liste over servicemedarbejdere, der også skal udføres baggrundstjek af.

Derudover tjekkes følgende personer:

 • Alle ejere af virksomheden skal gennemgå et straffeattesttjek.Dette baggrundstjek omfatter identitetskontrol og kontrol af straffeattest.
 • Hvis din virksomhed annoncerer inden for en relevant kategori, skal der foretages et baggrundstjek af alle ansatte, uafhængige kontrahenter, løsarbejdere, leverandører eller andre arbejdere (servicemedarbejdere), som udfører kernetjenester for kunder. Det er ikke nødvendigt at udføre baggrundstjek af kontorchefer, kontoransatte og ansatte i kundeserviceafdelingen (eller andre personer, der ikke udfører arbejde hos kunden). Dette baggrundstjek omfatter identitetskontrol og kontrol af straffeattest.

Hvad sker der, hvis du ikke består et baggrundstjek?

Virksomheder, der ikke består baggrundstjekket, er ikke kvalificerede til at bruge det Google-program, som de har tilmeldt sig.Bemærk! Virksomheden og dens medarbejdere kan til enhver tid kontakte de samarbejdspartnere, der udfører baggrundstjekkene, i tilfælde af fejl eller unøjagtigheder i resultaterne af baggrundstjekkene eller andre kommentarer vedrørende disse. Når du er blevet informeret om en endelig beslutning om diskvalifikation (og når eventuelle fejl eller unøjagtigheder er blevet rettet), skal der gå yderligere 30 dage, før virksomheden igen kan ansøge om at bruge Google-programmet. Hvis en anden ansøgning også bliver afvist, skal der gå mindst ét (1) år, før du igen kan ansøge.

Om tjek af forsikringer

Virksomheder inden for kategorier, hvor der stilles krav om en almindelig ansvarsforsikring, skal indsende deres forsikringsbevis. Det påkrævede minimumforsikringsbeløb afhænger af den aktuelle kategori og virksomhedens geografiske placering.

Om tjek af licenser

Afhængigt af landet tjekker Google, at virksomheder og ejere/ledere har de relevante statslige, regionale og/eller nationale licenser – i det omfang det er praktisk muligt. De licenser, som Google har bekræftet for hver virksomhed, vises på deres udbyderprofil.

Virksomhederne skal også bekræfte, at de har gyldige licenser på lande-, by- og regionsniveau, og at alle servicemedarbejdere er behørigt licenserede.

Om Udvidet bekræftelse

For nogle virksomhedskategoriers vedkommende skal der udføres avanceret kontrol af annoncører for at forhindre, at svigagtige virksomheder annoncerer via Google ved brug af falsk identitet. Den avancerede kontrol omfatter en gennemgang af din Google Ads-konto (hvis det er relevant) og offentligt tilgængelige data samt videointerviews, der udføres af Google. Denne tjek omfatter undersøgelse af virksomhedsregistreringens gyldighed og eventuelle beviser for svigagtig eller vildledende forretningspraksis.

Krav til annoncører i USA efter kategori

Reparation af hvidevarer

En serviceudbyder inden for kategorien Reparation af hvidevarer udfører bl.a. vedligeholdelse, reparation og installation af hvidevarer.

 • Krav til baggrundstjek:
  • Virksomhedskontrol
  • Ejerkontrol
 • Forsikringsrelaterede krav:
  • Almindelig ansvarsforsikring
 • Licensrelaterede krav:
  • Virksomhedslicens på statsligt niveau*
  • Ejerlicens på statsligt niveau*
    

Reparation af bilruder osv.

En serviceudbyder inden for kategorien Reparation af bilruder osv. udfører bl.a. reparation af stenslag og revner i bilruder.

 • Krav til baggrundstjek:
  • Virksomhedskontrol
  • Ejerkontrol
 • Forsikringsrelaterede krav:
  • Almindelig ansvarsforsikring
 • Licensrelaterede krav:
  • Virksomhedslicens på statsligt niveau*
  • Ejerlicens på statsligt niveau*

Autoværksted

En serviceudbyder inden for kategorien Automekaniker udfører bl.a. vedligeholdelse og reparation af bilmotorer og karrosserier.

 • Krav til baggrundstjek:
  • Virksomhedskontrol
  • Ejerkontrol
 • Forsikringsrelaterede krav:
  • Almindelig ansvarsforsikring
 • Licensrelaterede krav:
  • Virksomhedslicens på statsligt niveau*
  • Ejerlicens på statsligt niveau*

Rensning af tæpper og møbelbetræk

En serviceudbyder inden for kategorien Rensning af tæpper og møbelbetræk specialiserer sig bl.a. i rensning og vedligeholdelse af tæpper, gulvbelægning og møbelbetræk.

 • Krav til baggrundstjek:
  • Virksomhedskontrol
  • Ejerkontrol
 • Forsikringsrelaterede krav:
  • Almindelig ansvarsforsikring
 • Licensrelaterede krav:
  • Virksomhedslicens på statsligt niveau*
  • Ejerlicens på statsligt niveau*

Elektriker

En serviceudbyder inden for kategorien Elektriker udfører bl.a. installation, vedligeholdelse og reparation af elektriske systemer.

Bemærk! Kategorien Elektriker betragtes som en meget vigtig kategori, da forbrugerne typisk har akut behov for hjælp, når de ringer efter en elektriker (f.eks. i tilfælde af blotlagte ledninger eller alvorlige elektronikrelaterede fejl).

Der foretages derfor ekstra kontrol af serviceudbydere inden for kategorien Elektriker, bl.a. i form af baggrundstjek af servicemedarbejdere.

 • Krav til baggrundstjek:
  • Virksomhedskontrol
  • Ejerkontrol
  • Kontrol af virksomhedens tilknyttede fagfolk
 • Forsikringsrelaterede krav:
  • Almindelig ansvarsforsikring
 • Licensrelaterede krav:
  • Virksomhedslicens på statsligt niveau*
  • Ejerlicens på statsligt niveau*

Boligadvokat

Boligadvokater udarbejder og implementerer juridiske dokumenter, herunder testamenter, fonde og skøder samt rådgiver og vejleder om forhold som retsgyldighed, værger og fuldmagt.

 • Krav til baggrundstjek:
  • Virksomhedskontrol
  • Ejerkontrol
 • Forsikringsrelaterede krav:
  • Advokatansvarsforsikring, hvor det er påkrævet ved lov
 • Licensrelaterede krav:
  • Kontrol af licens/møderet til statslige domstole for alle virksomhedens boligadvokater

Eventplanlæggere

En eventplanlægger organiserer og koordinerer events og arrangementer såsom bryllupper og fester.

 • Krav til baggrundstjek:
  • Virksomhedskontrol
  • Ejerkontrol
 • Forsikringsrelaterede krav:
  • Almindelig ansvarsforsikring
 • Licensrelaterede krav:
  • Virksomhedslicens på statsligt niveau*
  • Ejerlicens på statsligt niveau*

Økonomiske rådgivere

En økonomisk rådgiver hjælper med at organisere og optimere ens økonomi og planlægge pension og andre økonomiske mål.

 • Krav til baggrundstjek:
  • Virksomhedskontrol
  • Ejerkontrol
  • Medarbejderkontrol
 • Forsikringsrelaterede krav:
  • Almindelig ansvarsforsikring
 • Licensrelaterede krav:
  • Kontrol af licens for alle virksomhedens økonomiske rådgivere

Garageporte

En serviceudbyder inden for kategorien Garageporte arbejder bl.a. med garageportsystemer.

Bemærk! Kategorien Garageporte betragtes som en meget vigtig kategori, da forbrugerne typisk har akut behov for hjælp, når de ringer efter en serviceudbyder af denne type (f.eks. hvis garageporten ikke kan åbnes eller lukkes).

Der foretages derfor ekstra tjek af serviceudbydere inden for denne kategori, bl.a. i form af baggrundstjek af virksomhedens servicemedarbejdere og Google-kontrolprocessen Udvidet bekræftelse.

 • Krav til baggrundstjek:
  • Virksomhedskontrol
  • Ejerkontrol
  • Kontrol af virksomhedens tilknyttede fagfolk
 • Forsikringsrelaterede krav:
  • Almindelig ansvarsforsikring
 • Licensrelaterede krav:
  • Virksomhedslicens på statsligt niveau*
  • Ejerlicens på statsligt niveau*

Rengøringsservice

En serviceudbyder inden for kategorien Rengøringsservice udfører bl.a. almindelig eller meget grundig rengøring af kontorer eller privatboliger.

 • Krav til baggrundstjek:
  • Virksomhedskontrol
  • Ejerkontrol
 • Forsikringsrelaterede krav:
  • Almindelig ansvarsforsikring
 • Licensrelaterede krav:
  • Virksomhedslicens på statsligt niveau*
  • Ejerlicens på statsligt niveau*

HVAC

En serviceudbyder inden for kategorien HVAC, udfører bl.a. installation, vedligeholdelse og reparation af fyr og airconditionanlæg.

Bemærk! Kategorien HVAC betragtes som en meget vigtig kategori, da forbrugerne typisk har akut behov for hjælp, når de ringer efter en HVAC-montør (f.eks. hvis fyret går i stykker om vinteren).

Der foretages derfor ekstra kontroller af serviceudbydere inden for kategorien HVAC, bl.a. i form af baggrundstjek af virksomhedens tilknyttede fagfolk.

 • Krav til baggrundstjek:
  • Virksomhedskontrol
  • Ejerkontrol
  • Kontrol af virksomhedens tilknyttede fagfolk
 • Forsikringsrelaterede krav:
  • Almindelig ansvarsforsikring
 • Licensrelaterede krav:
  • Virksomhedslicens på statsligt niveau*
  • Ejerlicens på statsligt niveau*

Immigrationsadvokat

Immigrationsadvokater giver råd og vejledning om spørgsmål som asyl, visumansøgninger, opholdstilladelse, statsborgerskab, indfødsret, udvisning og arbejdstilladelse til ikke-statsborgere.

 • Krav til baggrundstjek:
  • Virksomhedskontrol
  • Ejerkontrol
 • Forsikringsrelaterede krav:
  • Advokatansvarsforsikring, hvor det er påkrævet ved lov
 • Licensrelaterede krav:
  • Kontrol af licens/møderet til statslige domstole for alle virksomhedens immigrationsadvokater

Afhentning af genstande til bortskaffelse eller genbrug

Serviceudbydere inden for kategorien Afhentning af genstande til bortskaffelse eller genbrug afhenter og bortskaffer eller donerer apparater, møbler, byggeaffald og lignende.

 • Krav til baggrundstjek:
  • Virksomhedskontrol
  • Ejerkontrol
 • Forsikringsrelaterede krav:
  • Almindelig ansvarsforsikring
 • Licensrelaterede krav:
  • Virksomhedslicens på statsligt niveau*
  • Ejerlicens på statsligt niveau*

Plænepleje

Serviceudbydere inden for kategorien Plænepleje udfører bl.a. anlægning og vedligeholdelse af plæner, eksempelvis i form af græssåning, græsslåning og ukrudtsbekæmpelse.

 • Krav til baggrundstjek:
  • Virksomhedskontrol
  • Ejerkontrol
 • Forsikringsrelaterede krav:
  • Almindelig ansvarsforsikring
 • Licensrelaterede krav:
  • Virksomhedslicens på statsligt niveau*
  • Ejerlicens på statsligt niveau*

Låsesmed

En serviceudbyder inden for kategorien Låsesmed arbejder bl.a. med låse, nøgler og sikkerhedssystemer.

Bemærk! Kategorien Låsesmed betragtes som en meget vigtig kategori, da forbrugerne typisk har akut behov for hjælp, når de ringer efter en låsesmed (f.eks. hvis de har låst sig ude af deres bolig, bil eller kontor).

Der foretages derfor ekstra tjek af serviceudbydere inden for denne kategori, bl.a. i form af baggrundstjek af virksomhedens servicemedarbejdere og Google-kontrolprocessen Udvidet bekræftelse.

 • Krav til baggrundstjek:
  • Virksomhedskontrol
  • Ejerkontrol
  • Kontrol af virksomhedens tilknyttede fagfolk
 • Forsikringsrelaterede krav:
  • Almindelig ansvarsforsikring
 • Licensrelaterede krav:
  • Virksomhedslicens på statsligt niveau*
  • Ejerlicens på statsligt niveau*

Flytning

Serviceudbydere inden for kategorien Flytning udfører forskellige tjenester i forbindelse med pakning, flytning, opbevaring og udpakning af ejendele.

 • Krav til baggrundstjek:
  • Virksomhedskontrol
  • Ejerkontrol
 • Forsikringsrelaterede krav:
  • Almindelig ansvarsforsikring
 • Licensrelaterede krav:
  • Virksomhedslicens på statsligt niveau*
  • Ejerlicens på statsligt niveau*

Skadedyrsbekæmpelse

Serviceudbydere inden for kategorien Skadedyrsbekæmpelse udfører bl.a. inspektion og bekæmpelse af forskellige typer skadedyr, heriblandt insekter, gnavere og lignende.

 • Krav til baggrundstjek:
  • Virksomhedskontrol
  • Ejerkontrol
 • Forsikringsrelaterede krav:
  • Almindelig ansvarsforsikring
 • Licensrelaterede krav:
  • Virksomhedslicens på statsligt niveau*
  • Ejerlicens på statsligt niveau*

Pasning af kæledyr

Serviceudbydere inden for kategorien Pasning af kæledyr tilbyder pasning og overnatning for kæledyr. Nogle tilbyder desuden pelspleje og andre services. Nogle tilbyder muligvis også andre tjenester, f.eks. pelspleje.

Bemærk! Kategorien Pasning af kæledyr betragtes som en følsom kategori, da serviceudbyderen muligvis overnatter hos forbrugeren.

Der foretages derfor ekstra tjek af serviceudbydere inden for kategorien Pasning af kæledyr, bl.a. i form af baggrundstjek af virksomhedens tilknyttede fagfolk.

 • Krav til baggrundstjek:
  • Virksomhedskontrol
  • Ejerkontrol
  • Kontrol af virksomhedens tilknyttede fagfolk
 • Forsikringsrelaterede krav:
  • Ikke tilgængelig
 • Licensrelaterede krav:
  • Virksomhedslicens på statsligt niveau*
  • Ejerlicens på statsligt niveau*

Pleje af kæledyr

Serviceudbydere inden for kategorien Pleje af kæledyr udfører bl.a. soignering og pleje af kæledyrs pels osv.

 • Krav til baggrundstjek:
  • Virksomhedskontrol
  • Ejerkontrol
 • Forsikringsrelaterede krav:
  • Almindelig ansvarsforsikring
 • Licensrelaterede krav:
  • Virksomhedslicens på statsligt niveau*
  • Ejerlicens på statsligt niveau*

Fotograf

Serviceudbydere inden for kategorien Fotograf tilbyder bl.a. portrætfotografering og fotografering ved fester og andre typer arrangementer.

Bemærk! Kategorien Fotograf betragtes som en følsom kategori, da serviceudbyderen muligvis arbejder med børn.

Der foretages derfor ekstra kontrol af serviceudbydere inden for kategorien Fotograf, bl.a. i form af baggrundstjek af servicemedarbejdere.

 • Krav til baggrundstjek:
  • Virksomhedskontrol
  • Ejerkontrol
  • Kontrol af virksomhedens tilknyttede fagfolk
 • Forsikringsrelaterede krav:
  • Ikke tilgængelig
 • Licensrelaterede krav:
  • Virksomhedslicens på statsligt niveau*
  • Ejerlicens på statsligt niveau*

Blikkenslager

Serviceudbydere inden for kategorien Blikkenslager udfører arbejde på rør, afløb, kloakker og de apparater, der er forbundet med disse systemer. I nogle tilfælde udfører de også arbejde på gassystemer og lignende.

Bemærk! Kategorien Blikkenslager betragtes som en meget vigtig kategori, da forbrugerne typisk har akut behov for hjælp, når de ringer efter en blikkenslager (f.eks. hvis der opstår en fejl ved varmtvandstilførslen).

Der foretages derfor ekstra kontroller af serviceudbydere inden for kategorien Blikkenslager, bl.a. i form af baggrundstjek af virksomhedens tilknyttede fagfolk.

 • Krav til baggrundstjek:
  • Virksomhedskontrol
  • Ejerkontrol
  • Kontrol af virksomhedens tilknyttede fagfolk
 • Forsikringsrelaterede krav:
  • Almindelig ansvarsforsikring
 • Licensrelaterede krav:
  • Virksomhedslicens på statsligt niveau*
  • Ejerlicens på statsligt niveau*

Ejendomsmæglere

Serviceudbydere inden for kategorien Ejendomsmæglere hjælper bl.a. med at købe, sælge eller leje ejendomme.

 • Krav til baggrundstjek:
  • Virksomhedskontrol
  • Ejerkontrol
  • Medarbejderkontrol
 • Forsikringsrelaterede krav:
  • Almindelig ansvarsforsikring
 • Licensrelaterede krav:
  • Kontrol af licens for alle virksomhedens ejendomsmæglere

Taglægning

Serviceudbydere inden for kategorien Taglægning udfører bl.a. montering, reparation og vedligeholdelse af tagbeklædning, tagrender og taghætter.

 • Krav til baggrundstjek:
  • Virksomhedskontrol
  • Ejerkontrol
 • Forsikringsrelaterede krav:
  • Almindelig ansvarsforsikring
 • Licensrelaterede krav:
  • Virksomhedslicens på statsligt niveau*
  • Ejerlicens på statsligt niveau*

Træbeskæring og lignende

Serviceudbydere inden for kategorien Træbeskæring og lignende udfører bl.a. opgaver som plantning, beskæring og fældning af træer.

 • Krav til baggrundstjek:
  • Virksomhedskontrol
  • Ejerkontrol
 • Forsikringsrelaterede krav:
  • Almindelig ansvarsforsikring
 • Licensrelaterede krav:
  • Virksomhedslicens på statsligt niveau*
  • Ejerlicens på statsligt niveau*

Vandskaderelaterede services

Serviceudbydere inden for kategorien Vandskaderelaterede tjenester udfører bl.a. rengøring og inspektion i forbindelse med vandskaderelaterede problemer, f.eks. svampeangreb, kloakproblemer og beskadigelse af maling samt skadedyrsbekæmpelse.

I nogle stater skal fagfolk have yderligere licenser til at afhjælpe eller vurdere skimmelsvamp. Gennemgå hver enkelt udbyders profil for at få flere oplysninger om, hvilke licenser Google har kontrolleret.

 • Krav til baggrundstjek:
  • Virksomhedskontrol
  • Ejerkontrol
 • Forsikringsrelaterede krav:
  • Almindelig ansvarsforsikring
 • Licensrelaterede krav:
  • Virksomhedslicens på statsligt niveau*
  • Ejerlicens på statsligt niveau*
  • IICRC-certificering**

**Fagfolk med denne certificering skal muligvis have yderligere licenser for at kunne udbedre vandskade og løse dermed forbundne problemer.

Vinduespudsning

Serviceudbydere inden for kategorien Vinduespudsning udfører bl.a. vinduespudsning, rengøring af spejle og ovenlysvinduer samt rensning af tagrender.

 • Krav til baggrundstjek:
  • Virksomhedskontrol
  • Ejerkontrol
 • Forsikringsrelaterede krav:
  • Almindelig ansvarsforsikring
 • Licensrelaterede krav:
  • Virksomhedslicens på statsligt niveau*
  • Ejerlicens på statsligt niveau*

Vinduesreparation

Serviceudbydere inden for kategorien Vinduesreparation udfører bl.a. montering og reparation af vinduer og eventuelt også ovenlysvinduer, glasdøre og andre typer glas.

 • Krav til baggrundstjek:
  • Virksomhedskontrol
  • Ejerkontrol
 • Forsikringsrelaterede krav:
  • Almindelig ansvarsforsikring
 • Licensrelaterede krav:
  • Virksomhedslicens på statsligt niveau*
  • Ejerlicens på statsligt niveau*

* Såfremt det er et lovkrav. Google opfordrer dig til at gennemgå hver enkelt udbyders profil for at få flere oplysninger om, hvilke licenser der er kontrolleret.

Krav til annoncører i Canada efter kategori:

HVAC

En serviceudbyder inden for kategorien HVAC, udfører bl.a. installation, vedligeholdelse og reparation af fyr og airconditionanlæg.

Kategorien HVAC betragtes som en meget vigtig kategori, da forbrugerne typisk har akut behov for hjælp, når de ringer efter en HVAC-montør (f.eks. hvis fyret går i stykker om vinteren).

Der foretages derfor ekstra kontroller af serviceudbydere inden for kategorien HVAC, bl.a. i form af baggrundstjek af virksomhedens tilknyttede fagfolk.

 • Krav til baggrundstjek:
  • Virksomhedskontrol
  • Ejerkontrol
  • Kontrol af virksomhedens tilknyttede fagfolk
 • Forsikringsrelaterede krav:
  • Almindelig ansvarsforsikring
 • Licensrelaterede krav:
  • Virksomhedslicens på provinsniveau og/eller nationalt niveau*
  • Ejerlicens på provinsniveau og/eller nationalt niveau*

 

Låsesmed

En serviceudbyder inden for kategorien Låsesmed arbejder bl.a. med låse, nøgler og sikkerhedssystemer.

Kategorien Låsesmed betragtes som en meget vigtig kategori, da forbrugerne typisk har akut behov for hjælp, når de ringer efter en låsesmed (f.eks. hvis de har låst sig ude af deres bolig, bil eller kontor).

Der foretages derfor ekstra tjek af serviceudbydere inden for denne kategori, bl.a. i form af baggrundstjek af virksomhedens servicemedarbejdere og Google-kontrolprocessen Udvidet bekræftelse.

 • Krav til baggrundstjek:
  • Virksomhedskontrol
  • Ejerkontrol
  • Kontrol af virksomhedens tilknyttede fagfolk
 • Forsikringsrelaterede krav:
  • Almindelig ansvarsforsikring
 • Licensrelaterede krav:
  • Virksomhedslicens på provinsniveau og/eller nationalt niveau*
  • Ejerlicens på provinsniveau og/eller nationalt niveau*

Blikkenslager

Serviceudbydere inden for kategorien Blikkenslager udfører arbejde på rør, afløb, kloakker og de apparater, der er forbundet med disse systemer. I nogle tilfælde udfører de også arbejde på gassystemer og lignende.

Kategorien Blikkenslager betragtes som en meget vigtig kategori, da forbrugerne typisk har akut behov for hjælp, når de ringer efter en blikkenslager (f.eks. hvis der opstår en fejl ved varmtvandstilførslen).

Der foretages derfor ekstra kontroller af serviceudbydere inden for kategorien Blikkenslager, bl.a. i form af baggrundstjek af virksomhedens tilknyttede fagfolk.

 • Krav til baggrundstjek:
  • Virksomhedskontrol
  • Ejerkontrol
  • Kontrol af virksomhedens tilknyttede fagfolk
 • Forsikringsrelaterede krav:
  • Almindelig ansvarsforsikring
 • Licensrelaterede krav:
  • Virksomhedslicens på provinsniveau og/eller nationalt niveau*
  • Ejerlicens på provinsniveau og/eller nationalt niveau*

* Såfremt det er et lovkrav på provinsniveau og/eller nationalt niveau. Google opfordrer dig til at gennemgå hver enkelt udbyders profil for at få flere oplysninger om, hvilke licenser der er kontrolleret.

Bemærk! Hvis du annoncerer via en samarbejdspartner, gælder ovenstående oplysninger ikke for dig. Få flere oplysninger
Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?