Om kontrol af udbydere, der annoncerer via programmet Lokale services

Virksomheder, der vil annoncere via programmet Lokale services, skal bestå Googles kontrol- og kvalifikationsproces for den aktuelle virksomhedskategori. Denne kontrolproces varierer fra kategori til kategori, men kan omfatte baggrundstjek samt kontrol af licenser og forsikringer. 

Som forklaret i vores annonceringspolitikker skal der foretages et baggrundstjek af alle virksomhedsejere, der annoncerer via programmet Lokale services. Inden for visse kategorier skal der også udføres et baggrundstjek af samtlige virksomhedstilknyttede personer, som udfører kernetjenester for kunder (virksomhedstilknyttede fagfolk). Alle baggrundstjek udføres af lokale samarbejdspartnere uden omkostninger for dig. 

Inden for visse virksomhedskategorier stilles der også krav om licenser og forsikringer. De licensrelaterede krav kan variere fra sted til sted. 

Om baggrundstjek

Baggrundstjek af virksomheder

Baggrundstjekket skal udføres af en godkendt repræsentant (virksomhedsejer eller administrator) på vegne af virksomheden. Baggrundstjekket af virksomheden omfatter kontrol af dens historik med hensyn til civile retssager og søgsmål. 

Inden for visse kategorier skal repræsentanten give den Google-samarbejder, der udfører baggrundstjekket, en liste over virksomhedstilknyttede fagfolk, der også skal udføres baggrundstjek af.

Baggrundstjek af virksomhedsejere 

Der skal udføres et baggrundstjek af samtlige ejere af virksomheden. Dette baggrundstjek omfatter identitetskontrol og kontrol af straffeattest. 

Baggrundstjek af virksomhedstilknyttede fagfolk

Hvis du tilmelder din virksomhed med henblik på annoncering via programmet Lokale services, og virksomheden annoncerer inden for en relevant kategori, skal der foretages et baggrundstjek af alle ansatte, uafhængige kontrahenter, løsarbejdere, leverandører eller andre arbejdere (virksomhedstilknyttede fagfolk), som udfører kernetjenester for kunder. Det er ikke nødvendigt at udføre baggrundstjek af kontorchefer, kontoransatte og ansatte i kundeserviceafdelingen (eller andre personer, der ikke udfører arbejde hos kunden). Dette baggrundstjek omfatter identitetskontrol og kontrol af straffeattest. 

Pris for baggrundstjek

Det koster dig ikke noget at få udført baggrundstjek.

Hvem udfører baggrundstjekkene?

Baggrundstjekkene udføres af lokale samarbejdspartnere. Resultaterne af baggrundstjekkene af udbydere, som vil annoncere via programmet Lokale services, holdes fortrolige (det er med andre ord kun udbyderen selv og den virksomhed, der udfører baggrundstjekket, der har adgang til resultaterne). Samarbejdspartnerne sender dog muligvis anonymiserede eller samlede data til Google med henblik på kvalitetskontrol.

Google offentliggør generelle kvalifikationskriterier for deltagelse i programmet Lokale services og dine forpligtelser i løbet af baggrundstjekprocessen. Du kan få flere oplysninger i vores annonceringspolitikker.

Hvis du har spørgsmål om, hvilke oplysninger der kontrolleres, det aktuelle tidsrum, appelmuligheder osv., kan du kontakte den samarbejdspartner, der udfører baggrundstjek i dit lokalområde.

Hvad omfatter et baggrundstjek?

Baggrundstjekket omfatter identitetskontrol og kontrol af straffeattest (f.eks. ved krydstjek med nationale registre over sexforbrydere, terrorister og lignende). På virksomhedsniveau omfatter processen kontrol af virksomhedens historik med hensyn til civile retssager og søgsmål (f.eks. eventuelle domfældelser og/eller behæftelser).

Hvordan udføres baggrundstjekkene?

Inden vores samarbejdspartnere udfører baggrundstjek, giver de hver enkelt berørt person mulighed for at gennemgå, hvilke offentliggørelser der stilles krav om i henhold til lokal, regional eller national lovgivning. Vores samarbejdspartnere sørger også for, at hver enkelt berørt person har accepteret vilkårene, inden baggrundstjekkene udføres. Offentliggørelserne og accepten af vilkårene giver vores samarbejdspartnere mulighed for at udføre de relevante baggrundstjek i forbindelse med programmet Lokale services og eventuelle opfølgningstjek. De samarbejdspartnere, der udfører baggrundstjekkene, er pålidelige leverandører, som har bestået meget grundige kontroller med hensyn til datasikkerhed og iværksat en række tiltag med henblik på beskyttelse af hver enkelt berørt persons personlige oplysninger.

Hvad sker der, hvis du ikke består et baggrundstjek?

Virksomheder, der ikke består baggrundstjekket, er ikke kvalificerede til at deltage i programmet Lokale services. Bemærk! Du og de personer, der udfører arbejde for dig, kan til enhver tid kontakte de samarbejdspartnere, der udfører baggrundstjekkene, i tilfælde af fejl eller unøjagtigheder i resultaterne af baggrundstjekkene eller andre kommentarer vedrørende disse. Når du er blevet informeret om en endelig beslutning om diskvalifikation (f.eks. når eventuelle fejl eller unøjagtigheder, du har gjort opmærksom på, er blevet rettet), skal der gå yderligere 30 dage, før du igen kan ansøge om deltagelse i Google-programmet Lokale services. Hvis din anden ansøgning også bliver afvist, skal der gå mindst ét (1) år, før du igen kan ansøge om at få lov til at annoncere via platformen.

Få flere oplysninger om politikkerne vedrørende programmet Lokale services.

Om kontrol af forsikringer 

Virksomheder inden for kategorier, hvor der stilles krav om en almindelig ansvarsforsikring, skal indsende deres forsikringsbevis. Det påkrævede minimumforsikringsbeløb afhænger af den aktuelle kategori og virksomhedens geografiske placering. 

Om kontrol af licenser 

Alt efter hvilket land der er tale om, kontrollerer Google, at annoncørerne er i besiddelse af de relevante licenser for virksomheder og ejere/administratorer på regionalt, statsligt og/eller nationalt niveau. Hvilke licenser Google har kontrolleret, fremgår af hver enkelt annoncørs udbyderprofil.

Som annoncør skal man desuden bekræfte, at man er i besiddelse af de relevante licenser på lokalt niveau, og at alle virksomhedstilknyttede fagfolk har de relevante licenser. 

Om avanceret kontrol 

For nogle virksomhedskategoriers vedkommende skal der udføres avanceret kontrol af annoncører for at forhindre, at svigagtige virksomheder annoncerer via Google ved brug af falsk identitet. Den avancerede kontrol omfatter en gennemgang af din Google Ads-konto (hvis det er relevant) og offentligt tilgængelige data samt videointerviews, der udføres af Google. Kontrollen omfatter undersøgelse af virksomhedsregistreringens gyldighed og eventuelle beviser for svigagtig eller vildledende forretningspraksis.

Krav til annoncører i USA efter kategori

Kategorier (angivet i alfabetisk rækkefølge) Krav med hensyn til baggrundstjek Forsikringsrelaterede krav Licensrelaterede krav Oversigt
Reparation af apparater Virksomhedskontrol
Ejerkontrol
Almindelig ansvarsforsikring Virksomhedslicens på statsligt niveau*
Ejerlicens på statsligt niveau*
En tjenesteudbyder inden for kategorien reparation af apparater udfører bl.a. vedligeholdelse, reparation og installation af apparater.
Reparation af bilruder osv. Virksomhedskontrol
Ejerkontrol
Almindelig ansvarsforsikring Virksomhedslicens på statsligt niveau*
Ejerlicens på statsligt niveau*
En tjenesteudbyder inden for kategorien reparation af bilruder osv. udfører bl.a. reparation af stenslag og revner i bilruder.
Automekaniker Virksomhedskontrol
Ejerkontrol
Almindelig ansvarsforsikring Virksomhedslicens på statsligt niveau*
Ejerlicens på statsligt niveau*
En tjenesteudbyder inden for kategorien automekaniker udfører bl.a. vedligeholdelse og reparation af bilmotorer og karrosserier. 
Rensning af tæpper og møbelbetræk Virksomhedskontrol
Ejerkontrol
Almindelig ansvarsforsikring Virksomhedslicens på statsligt niveau*
Ejerlicens på statsligt niveau*
En tjenesteudbyder inden for kategorien rensning af tæpper og møbelbetræk specialiserer sig bl.a. i rensning og vedligeholdelse af tæpper, gulvbelægning og møbelbetræk.
Elektriker Virksomhedskontrol
Ejerkontrol
Kontrol af virksomhedstilknyttede fagfolk
Almindelig ansvarsforsikring Virksomhedslicens på statsligt niveau*
Ejerlicens på statsligt niveau*

En tjenesteudbyder inden for kategorien elektriker udfører bl.a. installation, vedligeholdelse og reparation af elektriske systemer.

Bemærk! Kategorien elektriker betragtes som en meget vigtig kategori, da forbrugerne typisk har akut behov for hjælp, når de ringer efter en elektriker (f.eks. i tilfælde af blotlagte ledninger eller alvorlige elektronikrelaterede fejl). 

Der foretages derfor ekstra kontroller af tjenesteudbydere inden for kategorien elektriker, bl.a. i form af baggrundstjek af virksomhedstilknyttede fagfolk, inden de bliver godkendt til at annoncere via en annonceenhed på platformen Lokale services.

Eventplanlægger Virksomhedskontrol
Ejerkontrol
Almindelig ansvarsforsikring Virksomhedslicens på statsligt niveau*
Ejerlicens på statsligt niveau*
En eventplanlægger organiserer og koordinerer events og arrangementer såsom bryllupper og fester.
Reparation af garageporte Virksomhedskontrol
Ejerkontrol
Kontrol af virksomhedstilknyttede fagfolk
Almindelig ansvarsforsikring Virksomhedslicens på statsligt niveau*
Ejerlicens på statsligt niveau*

En tjenesteudbyder inden for kategorien reparation af garageporte arbejder bl.a. med garageportsystemer.

Bemærk! Kategorien reparation af garageporte betragtes som en meget vigtig kategori, da forbrugerne typisk har akut behov for hjælp, når de ringer efter en tjenesteudbyder af denne type (f.eks. hvis garageporten ikke kan åbnes eller lukkes). 

Der foretages derfor ekstra kontroller af tjenesteudbydere inden for kategorien reparation af garageporte, bl.a. i form af baggrundstjek af virksomhedstilknyttede fagfolk og Google-kontrolprocessen avanceret kontrol, inden de bliver godkendt til at annoncere via en annonceenhed på platformen Lokale services.

Rengøringsservice Virksomhedskontrol
Ejerkontrol
Almindelig ansvarsforsikring Virksomhedslicens på statsligt niveau*
Ejerlicens på statsligt niveau*
En tjenesteudbyder inden for kategorien rengøringsservice udfører bl.a. almindelig eller meget grundig rengøring af kontorer eller privatboliger.
VVS Virksomhedskontrol
Ejerkontrol
Kontrol af virksomhedstilknyttede fagfolk
Almindelig ansvarsforsikring Virksomhedslicens på statsligt niveau*
Ejerlicens på statsligt niveau*

En tjenesteudbyder inden for kategorien VVS udfører bl.a. installation, vedligeholdelse og reparation af fyr og airconditionanlæg. 

Bemærk! Kategorien VVS betragtes som en meget vigtig kategori, da forbrugerne typisk har akut behov for hjælp, når de ringer efter en VVS-montør (f.eks. hvis fyret går i stykker om vinteren).

Der foretages derfor ekstra kontroller af tjenesteudbydere inden for kategorien VVS, bl.a. i form af baggrundstjek af virksomhedstilknyttede fagfolk, inden de bliver godkendt til at annoncere via en annonceenhed på platformen Lokale services.
 

Afhentning af genstande til bortskaffelse eller genbrug Virksomhedskontrol
Ejerkontrol
Almindelig ansvarsforsikring Virksomhedslicens på statsligt niveau*
Ejerlicens på statsligt niveau*
Tjenesteudbydere inden for kategorien afhentning af genstande til bortskaffelse eller genbrug afhenter og bortskaffer eller donerer apparater, møbler, byggeaffald og lignende.
Plænepleje Virksomhedskontrol
Ejerkontrol
Almindelig ansvarsforsikring Virksomhedslicens på statsligt niveau*
Ejerlicens på statsligt niveau*
Tjenesteudbydere inden for kategorien plænepleje udfører bl.a. anlægning og vedligeholdelse af plæner, eksempelvis i form af græssåning, græsslåning og ukrudtsbekæmpelse. 
Låsesmed Virksomhedskontrol
Ejerkontrol
Kontrol af virksomhedstilknyttede fagfolk
Almindelig ansvarsforsikring Virksomhedslicens på statsligt niveau*
Ejerlicens på statsligt niveau*

En tjenesteudbyder inden for kategorien låsesmed arbejder bl.a. med låse, nøgler og sikkerhedssystemer. 

Bemærk! Kategorien låsesmed betragtes som en meget vigtig kategori, da forbrugerne typisk har akut behov for hjælp, når de ringer efter en låsesmed (f.eks. hvis de har låst sig ude af deres bolig, bil eller kontor). 

Der foretages derfor ekstra kontroller af tjenesteudbydere inden for kategorien låsesmed, bl.a. i form af baggrundstjek af virksomhedstilknyttede fagfolk og Google-kontrolprocessen avanceret kontrol, inden de bliver godkendt til at annoncere via en annonceenhed på platformen Lokale services.

Flytning Virksomhedskontrol
Ejerkontrol
Almindelig ansvarsforsikring Virksomhedslicens på statsligt niveau*
Ejerlicens på statsligt niveau*
Tjenesteudbydere inden for kategorien flytning udfører forskellige tjenester i forbindelse med pakning, flytning, opbevaring og udpakning af ejendele.
Skadedyrsbekæmpelse Virksomhedskontrol
Ejerkontrol
Almindelig ansvarsforsikring Virksomhedslicens på statsligt niveau*
Ejerlicens på statsligt niveau*
Tjenesteudbydere inden for kategorien skadedyrsbekæmpelse udfører bl.a. inspektion og bekæmpelse af forskellige typer skadedyr, heriblandt insekter, gnavere og lignende.
Kæledyrspension Virksomhedskontrol
Ejerkontrol
Kontrol af virksomhedstilknyttede fagfolk
Ikke relevant Virksomhedslicens på statsligt niveau*
Ejerlicens på statsligt niveau*

Tjenesteudbydere inden for kategorien kæledyrspension tilbyder pasning og pleje af kæledyr. Nogle tilbyder muligvis også andre tjenester, f.eks. pelspleje. 

Bemærk! Kategorien kæledyrspension betragtes som en følsom kategori, da tjenesteudbyderen muligvis overnatter hos forbrugeren. 

Der foretages derfor ekstra kontroller af tjenesteudbydere inden for kategorien kæledyrspension, bl.a. i form af baggrundstjek af virksomhedstilknyttede fagfolk, inden de bliver godkendt til at annoncere via en annonceenhed på platformen Lokale services.

Pleje af kæledyrs pels osv. Virksomhedskontrol
Ejerkontrol
Almindelig ansvarsforsikring Virksomhedslicens på statsligt niveau*
Ejerlicens på statsligt niveau*
Tjenesteudbydere inden for kategorien pleje af kæledyrs pels osv. udfører bl.a. soignering og pleje af kæledyrs pels osv. 
Fotograf Virksomhedskontrol
Ejerkontrol
Kontrol af virksomhedstilknyttede fagfolk
 
Ikke relevant Virksomhedslicens på statsligt niveau*
Ejerlicens på statsligt niveau*

Tjenesteudbydere inden for kategorien fotograf tilbyder bl.a. portrætfotografering og fotografering ved fester og andre typer arrangementer. 

Bemærk! Kategorien fotograf betragtes som en følsom kategori, da tjenesteudbyderen muligvis arbejder med børn. 

Der foretages derfor ekstra kontroller af tjenesteudbydere inden for kategorien fotograf, bl.a. i form af baggrundstjek af virksomhedstilknyttede fagfolk, inden de bliver godkendt til at annoncere via en annonceenhed på platformen Lokale services.

Blikkenslager Virksomhedskontrol
Ejerkontrol
Kontrol af virksomhedstilknyttede fagfolk
 
Almindelig ansvarsforsikring Virksomhedslicens på statsligt niveau*
Ejerlicens på statsligt niveau*

Tjenesteudbydere inden for kategorien blikkenslager udfører arbejde på rør, afløb, kloakker og de apparater, der er forbundet med disse systemer. I nogle tilfælde udfører de også arbejde på gassystemer og lignende. 

Bemærk! Kategorien blikkenslager betragtes som en meget vigtig kategori, da forbrugerne typisk har akut behov for hjælp, når de ringer efter en blikkenslager (f.eks. hvis der opstår en fejl ved varmtvandstilførslen).

Der foretages derfor ekstra kontroller af tjenesteudbydere inden for kategorien blikkenslager, bl.a. i form af baggrundstjek af virksomhedstilknyttede fagfolk, inden de bliver godkendt til at annoncere via en annonceenhed på platformen Lokale services.

Tagdækning Virksomhedskontrol
Ejerkontrol
Almindelig ansvarsforsikring Virksomhedslicens på statsligt niveau*
Ejerlicens på statsligt niveau*
Tjenesteudbydere inden for kategorien tagdækning udfører bl.a. montering, reparation og vedligeholdelse af tagbeklædning, tagrender og taghætter.
Træbeskæring og lignende Virksomhedskontrol
Ejerkontrol
Almindelig ansvarsforsikring Virksomhedslicens på statsligt niveau*
Ejerlicens på statsligt niveau*
Tjenesteudbydere inden for kategorien træbeskæring og lignende udfører bl.a. opgaver såsom plantning, beskæring og fældning af træer. 
Vandskaderelaterede tjenester Virksomhedskontrol
Ejerkontrol
Almindelig ansvarsforsikring

Virksomhedslicens på statsligt niveau*
Ejerlicens på statsligt niveau*

IICRC-certificering**

Tjenesteudbydere inden for kategorien vandskaderelaterede tjenester udfører bl.a. rengøring og inspektion i forbindelse med vandskaderelaterede problemer, f.eks. svampeangreb, kloakproblemer og beskadigelse af maling samt skadedyrsbekæmpelse.

**Fagfolk med denne certificering skal muligvis have yderligere licenser for at kunne udbedre vandskade og løse dermed forbundne problemer.

Vinduespudsning Virksomhedskontrol
Ejerkontrol
Almindelig ansvarsforsikring Virksomhedslicens på statsligt niveau*
Ejerlicens på statsligt niveau*
Tjenesteudbydere inden for kategorien vinduespudsning udfører bl.a. vinduespudsning, rengøring af spejle og ovenlysvinduer samt rensning af tagrender.
Vinduesreparation Virksomhedskontrol
Ejerkontrol
Almindelig ansvarsforsikring Virksomhedslicens på statsligt niveau*
Ejerlicens på statsligt niveau*
Tjenesteudbydere inden for kategorien vinduesreparation udfører bl.a. montering og reparation af vinduer og eventuelt også ovenlysvinduer, glasdøre og andre typer glas.

* Såfremt det er et lovkrav. Hos Google opfordrer vi dig til at gennemgå hver enkelt udbyders profil for at få flere oplysninger om, hvilke licenser der er blevet kontrolleret.

Krav til annoncører i Canada efter kategori:

Kategorier (angivet i alfabetisk rækkefølge) Krav med hensyn til baggrundstjek Forsikringsrelaterede krav Licensrelaterede krav Oversigt
VVS
 • Virksomhedskontrol
 • Ejerkontrol
 • Kontrol af virksomhedstilknyttede fagfolk
 • Almindelig ansvarsforsikring
 • Virksomhedslicens på provinsniveau og/eller nationalt niveau*
 • Ejerlicens på provinsniveau og/eller nationalt niveau*
 • En tjenesteudbyder inden for kategorien VVS udfører bl.a. installation, vedligeholdelse og reparation af fyr og airconditionanlæg. 
Kategorien VVS betragtes som en meget vigtig kategori, da forbrugerne typisk har akut behov for hjælp, når de ringer efter en VVS-montør (f.eks. hvis fyret går i stykker om vinteren).
 
 • Der foretages derfor ekstra kontroller af tjenesteudbydere inden for kategorien VVS, bl.a. i form af baggrundstjek af virksomhedstilknyttede fagfolk, inden de bliver godkendt til at annoncere via en annonceenhed på platformen Lokale services.


 

Låsesmed
 • Virksomhedskontrol
 • Ejerkontrol
 • Kontrol af virksomhedstilknyttede fagfolk
 • Almindelig ansvarsforsikring
 • Virksomhedslicens på provinsniveau og/eller nationalt niveau*
 • Ejerlicens på provinsniveau og/eller nationalt niveau*
 • En tjenesteudbyder inden for kategorien låsesmed arbejder bl.a. med låse, nøgler og sikkerhedssystemer. 
Kategorien låsesmed betragtes som en meget vigtig kategori, da forbrugerne typisk har akut behov for hjælp, når de ringer efter en låsesmed (f.eks. hvis de har låst sig ude af deres bolig, bil eller kontor). 
 • Der foretages derfor ekstra kontroller af tjenesteudbydere inden for kategorien låsesmed, bl.a. i form af baggrundstjek af virksomhedstilknyttede fagfolk og Google-kontrolprocessen avanceret kontrol, inden de bliver godkendt til at annoncere via en annonceenhed på platformen Lokale services.
Blikkenslager
 • Virksomhedskontrol
 • Ejerkontrol
 • Kontrol af virksomhedstilknyttede fagfolk
 • Almindelig ansvarsforsikring
 • Virksomhedslicens på provinsniveau og/eller nationalt niveau*
 • Ejerlicens på provinsniveau og/eller nationalt niveau*
 • Tjenesteudbydere inden for kategorien blikkenslager udfører arbejde på rør, afløb, kloakker og de apparater, der er forbundet med disse systemer. I nogle tilfælde udfører de også arbejde på gassystemer og lignende. 
Kategorien blikkenslager betragtes som en meget vigtig kategori, da forbrugerne typisk har akut behov for hjælp, når de ringer efter en blikkenslager (f.eks. hvis der opstår en fejl ved varmtvandstilførslen).
 • Der foretages derfor ekstra kontroller af tjenesteudbydere inden for kategorien blikkenslager, bl.a. i form af baggrundstjek af virksomhedstilknyttede fagfolk, inden de bliver godkendt til at annoncere via en annonceenhed på platformen Lokale services.
* Såfremt det er et lovkrav på provinsniveau og/eller nationalt niveau. Hos Google opfordrer vi dig til at gennemgå hver enkelt udbyders profil for at få flere oplysninger om, hvilke licenser der er blevet kontrolleret.
Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?