Prověřování ve vztahu k reklamám na místní služby

Firmy, které chtějí inzerovat na platformě Místní služby, musí být prověřeny společností Google a musí splnit kvalifikační požadavky na zařazení do příslušné kategorie. Postup prověřování se liší podle kategorie a může zahrnovat prověření licence, pojištění a serióznosti. 

Podle našich zásad inzerce musí všichni vlastníci firmy, která využívá reklamy v této platformě, projít prověřením serióznosti. V některých kategoriích musí prověřením projít i všichni pracovníci firmy, kteří provádějí hlavní služby pro zákazníky (pracovníci služeb). Veškeré prověřování serióznosti provádějí naši místní partneři a je pro vás bezplatné. 

Pro některé kategorie firem jsou rovněž povinné licence/oprávnění a pojištění. Požadavky na licence či oprávnění se mohou lišit podle místa.

Chcete-li zjistit, zda jsou Místní služby ve vaší oblasti dostupné, navštivte registrační stránku.

Zkontrolovat dostupnost

Prověření serióznosti

Prověření serióznosti firmy

Prověření serióznosti absolvuje jménem firmy zmocněný zástupce (vlastník nebo manažer firmy). Toto prověření se zaměřuje na historii občanskoprávních sporů dané firmy. 

V kategoriích, kde se to vyžaduje, poskytne zástupce partnerovi společnosti Google, který prověření provádí, seznam pracovníků služeb, kteří proces prověření musí absolvovat také.

Prověření serióznosti vlastníků firmy 

Všichni vlastníci firmy musí absolvovat prověření trestní minulosti.  Toto prověření zahrnuje kontrolu totožnosti a trestní minulosti. 

Prověření serióznosti pracovníků služeb

Pokud se vaše firma přihlásí do reklamní platformy Místní služby v kategorii, která to vyžaduje, bude prověřena serióznost všech jejich zaměstnanců, nezávislých smluvních partnerů, dočasných a nájemních pracovníků, dodavatelů či jiných pracovníků (pracovníci služeb) provádějících hlavní služby pro zákazníky. Povinnost absolvovat prověření serióznosti se nevztahuje na manažery, administrativní pracovníky, správce zákaznické podpory (či jiné pracovníky, kteří neposkytují přímé služby zákazníkům). Toto prověření zahrnuje kontrolu totožnosti a trestní minulosti. 

Náklady na prověření serióznosti

Prověření serióznosti je pro vás bezplatné.

Kdo prověření serióznosti provádí

Tyto prověrky provádějí naši místní partneři. Výsledky prověření serióznosti poskytovatelů na platformě Místní služby jsou přísně důvěrné a dostupné pouze danému pracovníkovi služeb a společnosti, která prověření provedla. Pro účely kontroly kvality mohou partneři, kteří prověření serióznosti provádějí, zaslat společnosti Google anonymizovaná nebo agregovaná data.

Společnost Google zveřejňuje obecná kritéria pro zařazení do inzertního programu na platformě Místní služby a povinnosti spojené s procesem prověření serióznosti. Další informace najdete v našich zásadách inzerce.

Máte-li dotazy ohledně toho, jaké informace se prověřují, jaké časové období je předmětem kontroly, ohledně možností odvolání a podobně, obraťte se na partnera provádějícího prověření serióznosti ve vaší oblasti.

Co je předmětem prověření serióznosti?

Prověření serióznosti může zahrnovat kontrolu totožnosti a trestní minulosti (například v USA se provádí rešerší v národních rejstřících sexuálních násilníků, teroristů a osob, proti kterým jsou uplatňovány sankce). Na úrovni firmy zahrnuje tento proces historii občanskoprávních sporů (v USA například zástavní právo a rozsudky federálních a státních soudů).

Jak se prověřování serióznosti provádí?

Dříve než naši partneři provedou jakékoli prověření serióznosti, umožní každému jednotlivci seznámit se s informacemi zpřístupněnými podle federálních, státních nebo okresních právních předpisů, respektive podle právních předpisů dané země či provincie. Naši partneři provádějící prověření serióznosti ještě před zahájením tohoto procesu u každé osoby zajistí, aby souhlasila se smluvními podmínkami. Na základě povinně zpřístupněných informací a smluvních podmínek mohou partneři provádějící prověření serióznosti kontrolovat reklamy na platformě Místní služby a také provádět případné následné kontroly. Naši partneři provádějící prověření serióznosti jsou důvěryhodné subjekty, které absolvovaly přísné audity zaměřené na zabezpečení dat a dbají na ochranu soukromí každé osoby.

Co se stane, když prověření serióznosti skončí s negativním výsledkem

Firmy, které v procesu prověření serióznosti neuspějí, se do inzertního programu na platformě Místní služby zapojit nesmějí. Vy i vaši pracovníci máte možnost kdykoli se obrátit na partnery provádějící prověření serióznosti a upozornit je na případné chyby nebo nepřesnosti, případně na výsledek prověření reagovat jiným způsobem. Po přijetí konečného rozhodnutí o vyřazení z programu (t.j. po vyřešení všech chyb či nepřesností, na které jste případně upozornili), musíte vyčkat dalších třicet (30) dní. Teprve poté můžete znovu požádat o přijetí do inzertního programu na platformě Místní služby společnosti Google. Pokud bude zamítnuta i vaše druhá žádost, můžete podat další žádost o přístup k naší platformě až po uplynutí jednoho (1) roku.

Další informace o zásadách pro reklamy na místní služby

Kontrola pojištění 

V případě kategorií vyžadujících všeobecné pojištění odpovědnosti je nutné, aby firmy předložily svůj pojistný certifikát. Minimální výše pojistné částky závisí na kategorii a lokalitě. 

Kontrola licencí a oprávnění 

V závislosti na konkrétní zemi společnost Google u inzerentů pokud možno ověřuje, zda mají jejich firmy, popř. vlastníci či manažeři, příslušná oprávnění a licence platné v daném státě, provincii a/nebo zemi. Licence a oprávnění, která Google prověřil, se zobrazují v profilech jednotlivých inzerentů.

Požadujeme od nich také potvrzení, že mají příslušné licence a oprávnění na úrovni regionu, obce i provincie, a že těmito dokumenty disponují i všichni jejich pracovníci služeb. 

Pokročilé ověření 

V případě některých kategorií firem musejí inzerenti absolvovat pokročilé ověření, jehož smyslem je zabránit podvodným firmám inzerovat na Googlu s využitím falešných totožností. Proces pokročilého ověření zahrnuje kontrolu účtu Google Ads (pokud je používán) a veřejně dostupných dat. Google navíc provede pohovor se zástupcem firmy prostřednictvím videohovoru. V rámci ověření se zjišťuje platnost registrace firmy a zkoumají se případné důkazy o podvodných či klamavých obchodních praktikách.

Požadavky platné pro inzerenty z USA podle jednotlivých kategorií

Kategorie Požadavky na prověření serióznosti Požadavky na pojištění Požadavky na licence a oprávnění Popis
Opravy spotřebičů – prověření firmy
– prověření vlastníků
– pojištění obecné odpovědnosti – státní licence/oprávnění pro firmu*
– státní licence/oprávnění pro vlastníky*
Opravář spotřebičů je poskytovatel služeb, který mimo jiné provádí údržbu, opravy a instalace spotřebičů.
Autoskla – prověření firmy
– prověření vlastníků
– pojištění obecné odpovědnosti – státní licence/oprávnění pro firmu*
– státní licence/oprávnění pro vlastníky*
Opravář autoskel je poskytovatel služeb, který mimo jiné opravuje rozbitá okna automobilů.
Autoservis – prověření firmy
– prověření vlastníků
– pojištění obecné odpovědnosti – státní licence/oprávnění pro firmu*
– státní licence/oprávnění pro vlastníky*
Pracovník autoservisu je poskytovatel služeb, který mimo jiné provádí údržbu a opravy motorů a karosérií automobilů. 
Čištění koberců a čalounění – prověření firmy
– prověření vlastníků
– pojištění obecné odpovědnosti – státní licence/oprávnění pro firmu*
– státní licence/oprávnění pro vlastníky*
Specialista na čištění koberců a čalounění je poskytovatel služeb, který se kromě jiného zaměřuje na čištění a údržbu koberců, podlahových krytin a čalouněného nábytku.
Elektrikář – prověření firmy
– prověření vlastníků
– prověření pracovníků služeb
– pojištění obecné odpovědnosti – státní licence/oprávnění pro firmu*
– státní licence/oprávnění pro vlastníky*

Elektrikář je poskytovatel služeb, který mimo jiné provádí montáže, údržbu a opravy elektroinstalací.

Poznámka: Kategorie Elektrikář je považována za urgentní, protože spotřebitelé často shánějí elektrikáře na základě naléhavé potřeby (odhalené vodiče, nefungující kritická elektronika apod.). 

Z tohoto důvodu se na elektrikáře uvedené v jednotce s reklamami na místní služby vztahuje další úroveň kontrol, včetně prověření serióznosti pracovníků služeb.

Odborník na dědické právo / rodinný právník – prověření firmy
– prověření vlastníků
– prověření profesní způsobilosti
Pojištění proti zanedbání povinnosti, pokud ho vyžaduje zákon Kontroly licencí advokátní komorou u všech právníků tohoto zaměření, kteří ve firmě pracují

Právníci v tomto odvětví pomáhají klientům s přípravou a použitím úředních listin, včetně například prohlášení ohledně majetku, závětí, svěřenských listin nebo zápisů a smluv v majetkové oblasti. Dále poskytují poradenství ve věcech pozůstalostí, opatrovnictví a plných mocí.

Pořadatel akcí – prověření firmy
– prověření vlastníků
– pojištění obecné odpovědnosti – státní licence/oprávnění pro firmu*
– státní licence/oprávnění pro vlastníky*
Pořadatel akcí mimo jiné organizuje a koordinuje různé akce, jako např. svatby a večírky.
Ekonomické a finanční poradenství

– prověření firmy
– prověření vlastníků
– prověření profesní způsobilosti
 

– pojištění obecné odpovědnosti Kontroly licencí u všech finančních poradců ve firmě Ekonomický a finanční poradce lidem mimo jiné pomáhá organizovat a optimalizovat finance a plánuje výši vašich investic a úspor, abyste věděli, jak jste připraveni na důchod a jiné finanční cíle.
Garážová vrata – prověření firmy
– prověření vlastníků
– prověření pracovníků služeb
– pojištění obecné odpovědnosti – státní licence/oprávnění pro firmu*
– státní licence/oprávnění pro vlastníky*

Specialista na garážová vrata se mimo jiné zaměřuje na systémy zdvihacích či vysouvacích garážových vrat.

Poznámka: Kategorie Garážová vrata je považována za obzvláště urgentní, protože spotřebitelé odborníka na garážová vrata často kontaktují na základě naléhavé potřeby (garážová vrata nelze otevřít/zavřít). 

Z tohoto důvodu specialisté na garážová vrata uvedení v jednotce s reklamami na místní služby podléhají další úrovni kontrol, včetně prověření serióznosti pracovníků služeb nebo pokročilého ověření společností Google.

Úklid domácností – prověření firmy
– prověření vlastníků
– pojištění obecné odpovědnosti – státní licence/oprávnění pro firmu*
– státní licence/oprávnění pro vlastníky*
Pracovníci zaměření na úklid domu provádějí mimo jiné standardní nebo obzvláště důkladný úklid kanceláří či domácností.
Topení, ventilace a klimatizace – prověření firmy
– prověření vlastníků
– prověření pracovníků služeb
– pojištění obecné odpovědnosti – státní licence/oprávnění pro firmu*
– státní licence/oprávnění pro vlastníky*

Specialisté na topení, ventilaci a klimatizaci provádějí mimo jiné montáže, údržbu a opravy kotlů a systémů ústřední klimatizace. 

Poznámka: Kategorie Topení, ventilace a klimatizace je považována za naléhavou, protože spotřebitelé specialisty na topení, ventilaci a klimatizaci často kontaktují na základě naléhavé potřeby (nefungující topení za mrazivých teplot).

Z tohoto důvodu se na odborníky na topení, ventilaci a klimatizaci uvedené v jednotce s reklamami na místní služby vztahuje další úroveň kontrol, včetně prověření serióznosti pracovníků služeb.
 

Imigrační právo – prověření firmy
– prověření vlastníků
– prověření profesní způsobilosti
Pojištění proti zanedbání povinnosti, pokud ho vyžaduje zákon Kontrola licencí advokátní komorou u všech právníků tohoto zaměření, kteří ve firmě pracují

Odborníci na imigrační právo poskytují poradenství cizím státním příslušníkům v oblastech jako azyl, žádosti o víza, zelené karty, občanství, naturalizace, deportace a zaměstnání.

Likvidace odpadu – prověření firmy
– prověření vlastníků
– pojištění obecné odpovědnosti – státní licence/oprávnění pro firmu*
– státní licence/oprávnění pro vlastníky*
Odborníci na likvidaci odpadu odvážejí a likvidují nebo posílají k dalšímu využití spotřebiče, odpad, nábytek a jiné předměty.
Péče o trávník – prověření firmy
– prověření vlastníků
– pojištění obecné odpovědnosti – státní licence/oprávnění pro firmu*
– státní licence/oprávnění pro vlastníky*
Pracovníci zaměření na péči o trávník provádějí mimo jiné pokládku nového trávníku, výsev a sekání trávníku či opatření na hubení plevele. 
Zámečník – prověření firmy
– prověření vlastníků
– prověření pracovníků služeb
– pojištění obecné odpovědnosti – státní licence/oprávnění pro firmu*
– státní licence/oprávnění pro vlastníky*

Zámečník se mimo jiné zaměřuje na práci se zámky, klíči a bezpečnostními systémy. 

Poznámka: Kategorie Zámečník je považována za obzvláště urgentní, protože spotřebitelé často zámečníka kontaktují na základě naléhavé potřeby (nemohou odemknout dveře od domova, auta nebo kanceláře). 

Z tohoto důvodu se na zámečníky uvedené v jednotce s reklamami na místní služby vztahuje další úroveň kontrol, včetně prověření serióznosti pracovníků služeb a pokročilého ověření společností Google.

Stěhování – prověření firmy
– prověření vlastníků
– pojištění obecné odpovědnosti – státní licence/oprávnění pro firmu*
– státní licence/oprávnění pro vlastníky*
Pracovníci v oblasti stěhování provádějí mimo jiné balení, ukládání a vybalování osobního majetku.
Hubení škůdců – prověření firmy
– prověření vlastníků
– pojištění obecné odpovědnosti – státní licence/oprávnění pro firmu*
– státní licence/oprávnění pro vlastníky*
Odborníci na hubení škůdců provádějí mimo jiné kontroly přítomnosti a odstraňování různých druhů škůdců, včetně hmyzu, hlodavců a divokých zvířat.
Ubytování pro domácí mazlíčky – prověření firmy
– prověření vlastníků
– prověření pracovníků služeb
žádné – státní licence/oprávnění pro firmu*
– státní licence/oprávnění pro vlastníky*

Pracovníci v této kategorii poskytují péči o domácí mazlíčky přes noc. Někteří mohou nabízet i další služby, například péči o jejich zevnějšek. 

Poznámka: Kategorie Ubytování pro domácí mazlíčky je považována za citlivou, protože pracovníci v tomto oboru mohou zůstávat v domovech zákazníků přes noc. 

Z tohoto důvodu se na poskytovatele péče o domácí mazlíčky uvedené v jednotce s reklamami na místní služby vztahuje další úroveň kontrol, včetně prověření serióznosti pracovníků služby.

Péče o vzhled domácích mazlíčků – prověření firmy
– prověření vlastníků
– pojištění obecné odpovědnosti – státní licence/oprávnění pro firmu*
– státní licence/oprávnění pro vlastníky*
Specialisté na péči o zevnějšek domácích mazlíčků se mimo jiné zabývají mytím, česáním a úpravou vzhledu domácích mazlíčků. 
Fotograf – prověření firmy
– prověření vlastníků
– prověření pracovníků služeb
 
žádné – státní licence/oprávnění pro firmu*
– státní licence/oprávnění pro vlastníky*

Fotografové zákazníkům nabízejí mimo jiné focení jednotlivců nebo focení na akcích. 

Poznámka: Kategorie Fotograf je považována za citlivou, protože tato činnost může zahrnovat práci s dětmi. 

Z tohoto důvodu se na fotografy uvedené v jednotce s reklamami na místní služby vztahuje další úroveň kontrol včetně prověření serióznosti pracovníků služeb.

Instalatér – prověření firmy
– prověření vlastníků
– prověření pracovníků služeb
 
– pojištění obecné odpovědnosti – státní licence/oprávnění pro firmu*
– státní licence/oprávnění pro vlastníky*

Instalatéři provádějí montáž, údržbu a opravy trubkových rozvodů, odtoků, kanalizace a zařízení v domácnosti, které se k těmto systémům připojují. Někteří poskytují i služby v oblasti plynových instalací atd. 

Poznámka: Kategorie Instalatér je považována za urgentní, protože spotřebitelé instalatéra často kontaktují na základě naléhavé potřeby (např. neteče teplá voda).

Z tohoto důvodu se na instalatéry uvedené v jednotce s reklamami na místní služby vztahuje další úroveň kontrol, včetně prověření serióznosti pracovníků služeb.

Realitní makléř – prověření firmy
– prověření vlastníků
– prověření profesní způsobilosti
 
– pojištění obecné odpovědnosti Kontroly licencí všech realitních makléřů ve firmě

Realitní makléři pomáhají při koupi, prodeji a pronájmu nemovitostí.

Střechy, střešní krytiny, pokrývačské práce – prověření firmy
– prověření vlastníků
– pojištění obecné odpovědnosti – státní licence/oprávnění pro firmu*
– státní licence/oprávnění pro vlastníky*
Pokrývači mimo jiné instalují, opravují a udržují střešní krytinu, okapové systémy a střešní větrací systémy.
Odborná péče o stromy – prověření firmy
– prověření vlastníků
– pojištění obecné odpovědnosti – státní licence/oprávnění pro firmu*
– státní licence/oprávnění pro vlastníky*
Odborníci na péči o stromy se mimo jiné zaměřují na výsadbu, ošetřování a odstraňování stromů. 
Nápravy škod způsobených vodou – prověření firmy
– prověření vlastníků
– pojištění obecné odpovědnosti

– státní licence/oprávnění pro firmu*
– státní licence/oprávnění pro vlastníky*

– certifikace IICRC**

Odborníci na nápravy škod způsobených vodou mimo jiné zjišťují a odstraňují škody způsobené vodou, například plísně, problémy s kanalizací, poškození nátěrů či související problémy se škůdci.

**U specialistů s touto certifikací mohou být pro opravy škod způsobených vodou nutné ještě další licence.

Mytí oken – prověření firmy
– prověření vlastníků
– pojištění obecné odpovědnosti – státní licence/oprávnění pro firmu*
– státní licence/oprávnění pro vlastníky*
Tito pracovníci provádějí mimo jiné mytí oken, zrcadel, světlíků a čištění okapových systémů.
Opravy oken – prověření firmy
– prověření vlastníků
– pojištění obecné odpovědnosti – státní licence/oprávnění pro firmu*
– státní licence/oprávnění pro vlastníky*
Opraváři oken mimo jiné provádějí montáže a opravy oken a případně též světlíků, dveří a dalších typů skleněných výplní.

* = pokud to vyžaduje legislativa daného státu. Google všem uživatelům doporučuje, aby si vždy prošli profil poskytovatele služeb a na ověřené licence a oprávnění se podívali.

Požadavky platné pro inzerenty z Kanady podle jednotlivých kategorií

Kategorie Požadavky na prověření serióznosti Požadavky na pojištění Požadavky na licence a oprávnění Popis
Topení, ventilace a klimatizace
 • prověření firmy
 • prověření vlastníků
 • prověření pracovníků služeb
 • pojištění obecné odpovědnosti
 • licence/oprávnění pro firmu na úrovni státu a/nebo provincie*
 • licence/oprávnění pro vlastníky na úrovni státu a/nebo provincie*
 • Specialisté na topení, ventilaci a klimatizaci provádějí mimo jiné montáže, údržbu a opravy kotlů a systémů ústřední klimatizace. 
Kategorie Topení, ventilace a klimatizace je považována za urgentní, protože spotřebitelé tyto odborníky často kontaktují na základě naléhavé potřeby (nefunkční topení za mrazivých teplot).
 
 • Z tohoto důvodu se na odborníky na topení, ventilaci a klimatizaci uvedené v jednotce s reklamami na místní služby vztahuje další úroveň kontrol, včetně prověření serióznosti pracovníků služeb.


 

Zámečník
 • prověření firmy
 • prověření vlastníků
 • prověření pracovníků služeb
 • pojištění obecné odpovědnosti
 • licence/oprávnění pro firmu na úrovni státu a/nebo provincie*
 • licence/oprávnění pro vlastníky na úrovni státu a/nebo provincie*
 • Zámečník se mimo jiné zaměřuje na práci se zámky, klíči a bezpečnostními systémy. 
Kategorie Zámečník je považována za obzvláště urgentní, protože spotřebitelé zámečníka často kontaktují na základě naléhavé potřeby (nemohou odemknout dveře od domova, auta nebo kanceláře). 
 • Z tohoto důvodu se na zámečníky uvedené v jednotce s reklamami na místní služby vztahuje další úroveň kontrol, včetně prověření serióznosti pracovníků služeb a pokročilého ověření společností Google.
Instalatér
 • prověření firmy
 • prověření vlastníků
 • prověření pracovníků služeb
 • pojištění obecné odpovědnosti
 • licence/oprávnění pro firmu na úrovni státu a/nebo provincie*
 • licence/oprávnění pro vlastníky na úrovni státu a/nebo provincie*
 • Instalatéři provádějí montáž, údržbu a opravy trubkových rozvodů, odtoků, kanalizace a zařízení v domácnosti, které se k těmto systémům připojují. Někteří poskytují i služby v oblasti plynových instalací atd. 
Kategorie Instalatér je považována za urgentní, protože spotřebitelé instalatéra často kontaktují na základě naléhavé potřeby (např. neteče teplá voda).
 • Z tohoto důvodu se na instalatéry uvedené v jednotce s reklamami na místní služby vztahuje další úroveň kontrol, včetně prověření serióznosti pracovníků služeb.

* = pokud to vyžaduje legislativa státu a/nebo provincie. Google všem uživatelům doporučuje, aby si vždy prošli profil poskytovatele služeb a na ověřené licence a oprávnění se podívali.

Note: If you are advertising through a partner affiliate, the above information does not apply to you. Learn more
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?