Vysvětlení procesu kontroly a kvalifikace

Firmy, které se chtějí zapojit do některých programů Google, musí být prověřeny společností Google a musí splnit kvalifikační požadavky na zařazení do příslušné kategorie. Tato kontrola je pro zájemce bezplatná. Proces se liší podle kategorií, ale může zahrnovat prověření serióznosti, pojištění a povolení.

Chcete-li zjistit, zda jsou Místní služby ve vaší oblasti dostupné, navštivte registrační stránku.

Zkontrolovat dostupnost

Prověření serióznosti

Prověření serióznosti může zahrnovat kontrolu totožnosti a trestní minulosti (například v USA se provádí rešerší v národních rejstřících sexuálních násilníků, teroristů a osob, proti kterým jsou uplatňovány sankce). Na úrovni firmy zahrnuje tento proces historii občanskoprávních sporů (v USA například zástavní právo a rozsudky federálních a státních soudů). 

Firmám se za kontrolu prověření serióznosti neúčtuje žádný poplatek.

Kdo prověření serióznosti provádí

Prověrky provádějí naši místní partneři. Výsledky prověření serióznosti jsou přísně důvěrné a dostupné pouze prověřované firmě a společnosti, která prověrku provedla. Pokud mají firmy jakékoli otázky ohledně kontrolovaných informací, období, jehož se kontrola týká, odvolání a dalších záležitostí, měly by se obrátit na místního partnera, který prověrku provádí.

Pro účely kontroly kvality mohou partneři, kteří prověření serióznosti provádějí, zaslat společnosti Google anonymizovaná nebo agregovaná data.

Společnost Google zveřejňuje obecná kritéria pro zařazení do inzertního programu Místní služby a povinnosti spojené s procesem prověření serióznosti. Další informace najdete v našich zásadách inzerce.

Jak se prověřování serióznosti provádí

Dříve než provede jakékoli prověření serióznosti, umožní náš partner každému jednotlivci seznámit se s informacemi zpřístupněnými podle federálních, státních nebo okresních právních předpisů, respektive podle právních předpisů daného státu či území. Partner provádějící prověření serióznosti ještě před zahájením tohoto procesu u každé osoby zajistí, aby souhlasila se smluvními podmínkami. Na základě povinně zpřístupněných informací a smluvních podmínek mohou partneři provádět prověření serióznosti pro program Google a také provádět případné následné kontroly. Naši partneři provádějící prověření serióznosti jsou důvěryhodné subjekty, které absolvovaly přísné audity zaměřené na zabezpečení dat a dbají na ochranu soukromí každé osoby.

Kdo se prověřuje

Prověření serióznosti absolvuje jménem firmy zmocněný zástupce (vlastník nebo manažer firmy). V kategoriích, kde se to vyžaduje, poskytne zástupce partnerovi společnosti Google, který prověření provádí, seznam pracovníků služeb, kteří proces prověření musí absolvovat také.

Dále se prověřují následující osoby:

 • Všichni vlastníci firmy musí absolvovat prověření trestní minulosti.Toto prověření zahrnuje kontrolu totožnosti a trestní minulosti.
 • Pokud vaše firma patří do kategorie, která to vyžaduje, bude prověřena serióznost všech jejich zaměstnanců, nezávislých smluvních partnerů, dočasných a nájemních pracovníků, dodavatelů či jiných pracovníků (pracovníci služeb) provádějících hlavní služby pro zákazníky. Povinnost absolvovat prověření serióznosti se nevztahuje na manažery, administrativní pracovníky, správce zákaznické podpory (či jiné pracovníky, kteří neposkytují přímé služby zákazníkům). Toto prověření zahrnuje kontrolu totožnosti a trestní minulosti.

Co se stane, když prověření serióznosti skončí s negativním výsledkem

Firmy, které v procesu prověření serióznosti neuspějí, se nesmějí zapojit do daného programu Google, do něhož se přihlásily. Firma i její pracovníci mají možnost kdykoli se obrátit na partnery provádějící prověření serióznosti a upozornit je na případné chyby nebo nepřesnosti, případně na výsledek prověření reagovat jiným způsobem. Po vyřešení všech chyb či nepřesností a přijetí konečného rozhodnutí o vyřazení z programu musí firma vyčkat dalších třicet (30) dní. Teprve poté může o přijetí do daného programu Google požádat znovu. Pokud bude zamítnuta i druhá žádost, můžete podat další žádost až po uplynutí jednoho (1) roku.

Kontrola pojištění

V případě kategorií vyžadujících všeobecné pojištění odpovědnosti je nutné, aby firmy předložily svůj pojistný certifikát. Minimální výše pojistné částky závisí na kategorii a lokalitě. 

Kontrola licencí a oprávnění 

V závislosti na konkrétní zemi společnost Google u firem v maximální možné míře ověřuje, zda mají firmy, popř. jejich vlastníci či manažeři, příslušná oprávnění a licence platné v daném státě, provincii a/nebo zemi. Licence a oprávnění, která Google prověřil, se zobrazují v profilech jednotlivých firem.

Požadujeme od nich také potvrzení, že mají příslušné licence a oprávnění na úrovni regionu, obce i provincie, a že těmito dokumenty disponují i všichni jejich pracovníci služeb. 

Pokročilé ověření 

V případě některých kategorií firem musejí inzerenti absolvovat pokročilé ověření, jehož smyslem je zabránit podvodným firmám inzerovat na Googlu s využitím falešných totožností. Proces pokročilého ověření zahrnuje kontrolu účtu Google Ads (pokud je používán) a veřejně dostupných dat. Google navíc provede videohovor se zástupcem firmy. V rámci ověření se zjišťuje platnost registrace firmy a zkoumají se případné důkazy o podvodných či klamavých obchodních praktikách.

Požadavky platné pro firmy z USA podle jednotlivých kategorií

Opravy spotřebičů

Opravář spotřebičů mimo jiné provádí údržbu, opravy a instalaci spotřebičů.

 • Požadavky na prověření serióznosti:
  • prověření firmy,
  • prověření vlastníka.
 • Požadavky na pojištění:
  • pojištění obecné odpovědnosti.
 • Požadavky na licence a oprávnění:
  • licence firmy na státní úrovni*,
  • licence vlastníka na státní úrovni*.
    

Autoskla

Opravář autoskel mimo jiné opravuje rozbitá autoskla.

 • Požadavky na prověření serióznosti:
  • prověření firmy,
  • prověření vlastníka.
 • Požadavky na pojištění:
  • pojištění obecné odpovědnosti.
 • Požadavky na licence a oprávnění:
  • licence firmy na státní úrovni*,
  • licence vlastníka na státní úrovni*.

Autoservis

Pracovník autoservisu mimo jiné provádí údržbu a opravy motorů a karosérií. 

 • Požadavky na prověření serióznosti:
  • prověření firmy,
  • prověření vlastníka.
 • Požadavky na pojištění:
  • pojištění obecné odpovědnosti.
 • Požadavky na licence a oprávnění:
  • licence firmy na státní úrovni*,
  • licence vlastníka na státní úrovni*.

Čištění koberců a čalounění

Čistič koberců a čalounění se mimo jiné specializuje na čištění a údržbu koberců, podlahových krytin a čalouněného nábytku.

 • Požadavky na prověření serióznosti:
  • prověření firmy,
  • prověření vlastníka.
 • Požadavky na pojištění:
  • pojištění obecné odpovědnosti.
 • Požadavky na licence a oprávnění:
  • licence firmy na státní úrovni*,
  • licence vlastníka na státní úrovni*.

Elektrikář

Elektrikář mimo jiné provádí montáže, údržbu a opravy elektroinstalací.

Poznámka: Kategorie Elektrikář je považována za urgentní, protože spotřebitelé často shánějí elektrikáře v neodkladné a naléhavé situaci (odhalené vodiče, nefungující důležitá elektronika apod.). 

Z tohoto důvodu se na elektrikáře vztahuje další úroveň kontrol, včetně prověření serióznosti pracovníků služeb.

 • Požadavky na prověření serióznosti:
  • prověření firmy,
  • prověření vlastníka,
  • prověření pracovníků služeb.
 • Požadavky na pojištění:
  • pojištění obecné odpovědnosti.
 • Požadavky na licence a oprávnění:
  • licence firmy na státní úrovni*,
  • licence vlastníka na státní úrovni*.

Odborník na dědické právo / rodinný právník

Právníci v tomto odvětví připravují a používají úřední listiny, včetně například prohlášení ohledně majetku, závětí, svěřenských listin nebo zápisů a smluv v majetkové oblasti. Dále poskytují poradenství ve věcech pozůstalostí, opatrovnictví a plných mocí.

 • Požadavky na prověření serióznosti:
  • prověření firmy,
  • prověření vlastníka.
 • Požadavky na pojištění:
  • Pojištění proti zanedbání povinnosti, pokud ho vyžaduje zákon.
 • Požadavky na licence a oprávnění:
  • Kontroly licencí advokátní komorou u všech právníků tohoto zaměření, kteří ve firmě pracují.

Pořadatel akcí

Pořadatel akcí mimo jiné organizuje a koordinuje různé akce, jako např. svatby a večírky.

 • Požadavky na prověření serióznosti:
  • prověření firmy,
  • prověření vlastníka.
 • Požadavky na pojištění:
  • pojištění obecné odpovědnosti.
 • Požadavky na licence a oprávnění:
  • licence firmy na státní úrovni*,
  • licence vlastníka na státní úrovni*.

Finanční plánovači

Ekonomický a finanční poradce pomáhá organizovat a optimalizovat finance a připravuje plány na důchod a jiné finanční cíle.

 • Požadavky na prověření serióznosti:
  • prověření firmy,
  • prověření vlastníka,
  • prověření profesionála ve službách.
 • Požadavky na pojištění:
  • pojištění obecné odpovědnosti.
 • Požadavky na licence a oprávnění:
  • Kontroly licencí u všech finančních poradců ve firmě.

Garážová vrata

Specialista na garážová vrata se mimo jiné zaměřuje na systémy zdvihacích či vysouvacích garážových vrat.

Poznámka: Kategorie Garážová vrata je považována za obzvláště urgentní, protože spotřebitelé odborníka na garážová vrata často kontaktují v neodkladné a naléhavé situaci (nelze otevřít/zavřít garážová vrata). 

Z tohoto důvodu se na poskytovatele služeb z kategorie Garážová vrata vztahuje další úroveň kontrol, včetně prověření serióznosti pracovníků služeb a pokročilého ověření společností Google.

 • Požadavky na prověření serióznosti:
  • prověření firmy,
  • prověření vlastníka,
  • prověření pracovníků služeb.
 • Požadavky na pojištění:
  • pojištění obecné odpovědnosti.
 • Požadavky na licence a oprávnění:
  • licence firmy na státní úrovni*,
  • licence vlastníka na státní úrovni*.

Úklid domácností

Pracovníci zaměření na úklid domu provádějí mimo jiné standardní nebo obzvláště důkladný úklid kanceláří či domácností.

 • Požadavky na prověření serióznosti:
  • prověření firmy,
  • prověření vlastníka.
 • Požadavky na pojištění:
  • pojištění obecné odpovědnosti.
 • Požadavky na licence a oprávnění:
  • licence firmy na státní úrovni*,
  • licence vlastníka na státní úrovni*.

Topení, ventilace a klimatizace

Specialisté na topení, ventilaci a klimatizaci provádějí mimo jiné montáže, údržbu a opravy kotlů a systémů ústřední klimatizace. 

Poznámka: Kategorie Topení, ventilace a klimatizace je považována za naléhavou, protože spotřebitelé specialisty na topení, ventilaci a klimatizaci často kontaktují v neodkladné a naléhavé situaci (nefungující topení v zimě).

Z tohoto důvodu se na odborníky na topení, ventilaci a klimatizaci vztahuje další úroveň kontrol, včetně prověření serióznosti pracovníků služeb.

 • Požadavky na prověření serióznosti:
  • prověření firmy,
  • prověření vlastníka,
  • prověření pracovníků služeb.
 • Požadavky na pojištění:
  • pojištění obecné odpovědnosti.
 • Požadavky na licence a oprávnění:
  • licence firmy na státní úrovni*,
  • licence vlastníka na státní úrovni*.

Imigrační právo

Odborníci na imigrační právo poskytují poradenství cizím státním příslušníkům v oblastech jako azyl, žádosti o víza, zelené karty, občanství, naturalizace, deportace a zaměstnání.

 • Požadavky na prověření serióznosti:
  • prověření firmy,
  • prověření vlastníka.
 • Požadavky na pojištění:
  • Pojištění proti zanedbání povinnosti, pokud ho vyžaduje zákon.
 • Požadavky na licence a oprávnění:
  • Kontrola licencí advokátní komorou u všech právníků tohoto zaměření, kteří ve firmě pracují.

Likvidace odpadu

Odborníci na likvidaci odpadu odvážejí a likvidují nebo posílají k dalšímu využití spotřebiče, odpad, nábytek a jiné předměty.

 • Požadavky na prověření serióznosti:
  • prověření firmy,
  • prověření vlastníka.
 • Požadavky na pojištění:
  • pojištění obecné odpovědnosti.
 • Požadavky na licence a oprávnění:
  • licence firmy na státní úrovni*,
  • licence vlastníka na státní úrovni*.

Péče o trávník

Pracovníci zaměření na péči o trávník provádějí mimo jiné údržbu trávníků, zavádějí opatření na hubení plevele a sekají či sejí trávníky. 

 • Požadavky na prověření serióznosti:
  • prověření firmy,
  • prověření vlastníka.
 • Požadavky na pojištění:
  • pojištění obecné odpovědnosti.
 • Požadavky na licence a oprávnění:
  • licence firmy na státní úrovni*,
  • licence vlastníka na státní úrovni*.

Zámečník

Zámečník se mimo jiné zaměřuje na práci se zámky, klíči a bezpečnostními systémy. 

Poznámka: Kategorie Zámečník je považována za obzvláště urgentní, protože spotřebitelé často zámečníka kontaktují v neodkladné a naléhavé situaci (nemohou odemknout dveře od domova, auta nebo kanceláře).

Z tohoto důvodu se na zámečníky vztahuje další úroveň kontrol, včetně prověření serióznosti pracovníků služeb a pokročilého ověření společností Google.

 • Požadavky na prověření serióznosti:
  • prověření firmy,
  • prověření vlastníka,
  • prověření pracovníků služeb.
 • Požadavky na pojištění:
  • pojištění obecné odpovědnosti.
 • Požadavky na licence a oprávnění:
  • licence firmy na státní úrovni*,
  • licence vlastníka na státní úrovni*.

Stěhování

Pracovníci v oblasti stěhování provádějí mimo jiné balení, ukládání a vybalování osobního majetku.

 • Požadavky na prověření serióznosti:
  • prověření firmy,
  • prověření vlastníka.
 • Požadavky na pojištění:
  • pojištění obecné odpovědnosti.
 • Požadavky na licence a oprávnění:
  • licence firmy na státní úrovni*,
  • licence vlastníka na státní úrovni*.

Hubení škůdců

Odborníci na hubení škůdců provádějí mimo jiné kontroly přítomnosti různých druhů škůdců včetně hmyzu, hlodavců a divokých zvířat, a hubí je.

 • Požadavky na prověření serióznosti:
  • prověření firmy,
  • prověření vlastníka.
 • Požadavky na pojištění:
  • pojištění obecné odpovědnosti.
 • Požadavky na licence a oprávnění:
  • licence firmy na státní úrovni*,
  • licence vlastníka na státní úrovni*.

Péče o domácí mazlíčky

Pracovníci v této kategorii poskytují péči o domácí mazlíčky přes noc. Někteří mohou nabízet i další služby, například péči o jejich zevnějšek. 

Poznámka: Kategorie Ubytování pro domácí mazlíčky je považována za citlivou, protože pracovníci v tomto oboru mohou zůstávat v domovech zákazníků přes noc.

Z tohoto důvodu se na ubytovatele domácích mazlíčků vztahuje další úroveň kontrol, včetně prověření serióznosti pracovníků služeb.

 • Požadavky na prověření serióznosti:
  • prověření firmy,
  • prověření vlastníka,
  • prověření pracovníků služeb.
 • Požadavky na pojištění:
  • Není známo.
 • Požadavky na licence a oprávnění:
  • licence firmy na státní úrovni*,
  • licence vlastníka na státní úrovni*.

Péče o vzhled domácích mazlíčků

Specialisté na péči o zevnějšek domácích mazlíčků se mimo jiné zabývají mytím, česáním a úpravou vzhledu domácích mazlíčků. 

 • Požadavky na prověření serióznosti:
  • prověření firmy,
  • prověření vlastníka.
 • Požadavky na pojištění:
  • pojištění obecné odpovědnosti.
 • Požadavky na licence a oprávnění:
  • licence firmy na státní úrovni*,
  • licence vlastníka na státní úrovni*.

Fotograf

Fotografové zákazníkům mimo jiné nabízejí focení jednotlivců nebo na akcích. 

Poznámka: Kategorie Fotograf je považována za citlivou, protože tato činnost může zahrnovat práci s dětmi. 

Z tohoto důvodu se na fotografy vztahuje další úroveň kontrol, včetně prověření serióznosti pracovníků služeb.

 • Požadavky na prověření serióznosti:
  • prověření firmy,
  • prověření vlastníka,
  • prověření pracovníků služeb.
 • Požadavky na pojištění:
  • Není známo.
 • Požadavky na licence a oprávnění:
  • licence firmy na státní úrovni*,
  • licence vlastníka na státní úrovni*.

Instalatér

Instalatéři provádějí montáž, údržbu a opravy potrubních rozvodů, svodů, kanalizace a domácích zařízení připojených na tyto systémy. Někteří poskytují i služby v oblasti plynových instalací atd. 

Poznámka: Kategorie Instalatér je považována za urgentní, protože spotřebitelé instalatéra často kontaktují v neodkladné a naléhavé situaci (např. neteče teplá voda).

Z tohoto důvodu se na instalatéry vztahuje další úroveň kontrol, včetně prověření serióznosti pracovníků služeb.

 • Požadavky na prověření serióznosti:
  • prověření firmy,
  • prověření vlastníka,
  • prověření pracovníků služeb.
 • Požadavky na pojištění:
  • pojištění obecné odpovědnosti.
 • Požadavky na licence a oprávnění:
  • licence firmy na státní úrovni*,
  • licence vlastníka na státní úrovni*.

Realitní makléř

Realitní makléři pomáhají při koupi, prodeji a pronájmu nemovitostí.

 • Požadavky na prověření serióznosti:
  • prověření firmy,
  • prověření vlastníka,
  • prověření profesionála ve službách.
 • Požadavky na pojištění:
  • pojištění obecné odpovědnosti.
 • Požadavky na licence a oprávnění:
  • Kontroly licencí všech realitních makléřů ve firmě.

Střechy, střešní krytiny, pokrývačské práce

Pokrývači mimo jiné instalují, opravují a udržují střešní krytinu, okapové systémy a střešní větrací systémy.

 • Požadavky na prověření serióznosti:
  • prověření firmy,
  • prověření vlastníka.
 • Požadavky na pojištění:
  • pojištění obecné odpovědnosti.
 • Požadavky na licence a oprávnění:
  • licence firmy na státní úrovni*,
  • licence vlastníka na státní úrovni*.

Odborná péče o stromy

Odborníci na péči o stromy mimo jiné sázejí, odstraňují a pečují o stromy.

 • Požadavky na prověření serióznosti:
  • prověření firmy,
  • prověření vlastníka.
 • Požadavky na pojištění:
  • pojištění obecné odpovědnosti.
 • Požadavky na licence a oprávnění:
  • licence firmy na státní úrovni*,
  • licence vlastníka na státní úrovni*.

Nápravy škod způsobených vodou

Odborníci na nápravy škod způsobených vodou mimo jiné zjišťují a odstraňují škody způsobené vodou, například plísně, problémy s kanalizací, poškození nátěrů či související problémy se škůdci.

V některých státech mohou tito pracovníci potřebovat další licence k posuzování stavu a odstraňování plísní. Další informace o licencích ověřených společností Google najdete v profilu jednotlivých poskytovatelů.

 • Požadavky na prověření serióznosti:
  • prověření firmy,
  • prověření vlastníka.
 • Požadavky na pojištění:
  • pojištění obecné odpovědnosti.
 • Požadavky na licence a oprávnění:
  • licence firmy na státní úrovni*,
  • licence vlastníka na státní úrovni*,
  • certifikace IICRC**.

**U specialistů s touto certifikací mohou být pro opravy škod způsobených vodou nutné ještě další licence.

Mytí oken

Tito pracovníci provádějí mimo jiné mytí oken, zrcadel, světlíků a čištění okapových systémů.

 • Požadavky na prověření serióznosti:
  • prověření firmy,
  • prověření vlastníka.
 • Požadavky na pojištění:
  • pojištění obecné odpovědnosti.
 • Požadavky na licence a oprávnění:
  • licence firmy na státní úrovni*,
  • licence vlastníka na státní úrovni*.

Opravy oken

Opraváři oken mimo jiné provádějí montáže a opravy oken a případně též světlíků, dveří a dalších typů skleněných výplní.

 • Požadavky na prověření serióznosti:
  • prověření firmy,
  • prověření vlastníka.
 • Požadavky na pojištění:
  • pojištění obecné odpovědnosti.
 • Požadavky na licence a oprávnění:
  • licence firmy na státní úrovni*,
  • licence vlastníka na státní úrovni*.

* = pokud to vyžaduje legislativa daného státu. Google všem uživatelům doporučuje, aby si vždy prošli profil poskytovatele služeb a na ověřené licence a oprávnění se podívali.

Požadavky platné pro firmy z Kanady podle jednotlivých kategorií

Topení, ventilace a klimatizace

Specialisté na topení, ventilaci a klimatizaci provádějí mimo jiné montáže, údržbu a opravy kotlů a systémů ústřední klimatizace. 

Kategorie Topení, ventilace a klimatizace je považována za urgentní, protože spotřebitelé tyto odborníky často kontaktují v neodkladné a naléhavé situaci (nefunkční topení v zimě).

Z tohoto důvodu se na odborníky na topení, ventilaci a klimatizaci vztahuje další úroveň kontrol, včetně prověření serióznosti pracovníků služeb.

 • Požadavky na prověření serióznosti:
  • prověření firmy,
  • prověření vlastníka,
  • prověření pracovníků služeb.
 • Požadavky na pojištění:
  • pojištění obecné odpovědnosti.
 • Požadavky na licence a oprávnění:
  • licence/oprávnění pro firmu na úrovni státu či území*,
  • licence/oprávnění pro vlastníky na úrovni státu či území*.

 

Zámečník

Zámečník se mimo jiné zaměřuje na práci se zámky, klíči a bezpečnostními systémy. 

Kategorie Zámečník je považována za obzvláště urgentní, protože spotřebitelé zámečníka často kontaktují v naléhavých a neodkladných situacích (nemohou odemknout dveře od domova, auta nebo kanceláře). 

Proto se na zámečníky vztahuje další úroveň kontrol, včetně prověření serióznosti pracovníků služeb a pokročilého ověření společností Google

 • Požadavky na prověření serióznosti:
  • prověření firmy,
  • prověření vlastníka,
  • prověření pracovníků služeb.
 • Požadavky na pojištění:
  • pojištění obecné odpovědnosti.
 • Požadavky na licence a oprávnění:
  • licence/oprávnění pro firmu na úrovni státu či území*,
  • licence/oprávnění pro vlastníky na úrovni státu či území*.

Instalatér

Instalatéři provádějí montáž, údržbu a opravy potrubních rozvodů, svodů, kanalizace a domácích zařízení připojených na tyto systémy. Někteří poskytují i služby v oblasti plynových instalací atd. 

Kategorie Instalatér je považována za urgentní, protože spotřebitelé instalatéra často kontaktují na základě naléhavé potřeby (např. neteče teplá voda).

Z tohoto důvodu se na instalatéry vztahuje další úroveň kontrol, včetně prověření serióznosti pracovníků služeb.

 • Požadavky na prověření serióznosti:
  • prověření firmy,
  • prověření vlastníka,
  • prověření pracovníků služeb.
 • Požadavky na pojištění:
  • pojištění obecné odpovědnosti.
 • Požadavky na licence a oprávnění:
  • licence/oprávnění pro firmu na úrovni státu či území*,
  • licence/oprávnění pro vlastníky na úrovni státu či území*.

* = pokud to vyžaduje legislativa daného státu či území. Google všem uživatelům doporučuje, aby si vždy prošli profil poskytovatele služeb a na ověřené licence a oprávnění se podívali.

Poznámka: Pokud inzerujete prostřednictvím affiliate partnera, výše uvedené informace se vás netýkají. Další informace
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?