Запознаване с процеса за проверка и квалификация

За да участва в някои от програмите на Google, даден бизнес трябва да премине процеса на Google за проверка и квалификация за бизнес категорията си. Този процес за проверка е безплатен за бизнесите, които искат да участват. Процесът се различава според категорията, но може да включва основни проверки, проверка на лиценз и застраховка.

За да видите дали Местни услуги е налице в района Ви, посетете страницата за регистрация.

Проверка за свободни места

Всичко за основните проверки

Основната проверка включва проверка на самоличността и проверка за криминално минало, като например проверки в регистрите за престъпления от сексуални подбуди, тероризъм и налагане на санкции в САЩ. На ниво дружество процесът включва граждански дела, по които то е била страна, като например съдебни решения и запрещения, постановени от федерални и щатски съдилища в САЩ. 

Няма да Ви таксуваме за основна проверка на бизнеса.

Кой извършва основните проверки

Тези проверки се извършват от местни партньори за основни проверки. Резултатите от основните проверки остават строго поверителни между бизнеса и партньора за основни проверки. Собствениците на бизнес трябва да се свържат с местния партньор за основни проверки, ако имат въпроси относно проверяваната информация, обхванатия от проверката период, обжалване и други.

Възможно е партньорите за основни проверки да изпращат на Google анонимизирани или обобщени данни с цел контрол на качеството.

Google публикува общи критерии, на които трябва да отговарят участващите в програмата за реклами в Местни услуги, както и Вашите задължения, докато текат основните проверки. За повече информация, моля, разгледайте правилата ни за рекламиране.

Как се провеждат основните проверки

Преди да извърши основни проверки, партньорът за основни проверки предоставя на всяко лице възможността да прегледа необходимото разкриване на информация съгласно щатските, федералните, окръжните, националните или провинциалните закони. Преди да извърши проверките, партньорът също така трябва да осигури съгласието на всички лица с условията. Необходимото разкриване на информация и съгласието с условията дават възможност на партньорите за основни проверки да извършват проверките за програмата на Google и всякакъв вид последващи проверки в бъдеще. Партньорите ни за основни проверки са надеждни доставчици, които са преминали строги одити за сигурност на данните и полагат грижи, за да защитават поверителността на всяко лице.

Кой е обект на проверка

Упълномощен представител (собственик или управител на бизнеса) трябва да премине основната проверка на бизнеса. В определени категории представителят предоставя на партньора на Google за основни проверки списък със специалисти по услугите, които също трябва да преминат процеса на основна проверка.

Освен това ще бъдат проверени следните лица:

 • Всички собственици на бизнес трябва да преминат основна проверка за съдимост. Тази основна проверка включва проверка на самоличността и проверка за криминално минало.
 • Ако бизнесът Ви е в приложима категория, всеки служител, независим изпълнител, временно назначен работник, доставчик или друг вид работник (специалисти по услугите), който ще предоставя основни услуги за клиента, трябва да премине основна проверка. Не е необходимо да преминават основна проверка офис мениджъри, чиновници, представители, занимаващи се с поддръжка на клиенти, или други лица, които не обслужват директно клиенти. Тази основна проверка включва проверка на самоличността и проверка за криминално минало. 

Какво се случва, ако не преминете основна проверка

Бизнесите, които не успеят да преминат процеса на основна проверка, не отговарят на условията за участие в програмата на Google, за която са кандидатствали. Моля, имайте предвид, че бизнесът и работниците Ви винаги могат да се свържат с партньорите за основни проверки, за да установят грешки, неточности или да реагират по друг начин на резултатите от основните проверки. След решаването на проблеми с грешки или неточности и получаването на окончателното решение за дисквалифициране, собственикът на бизнес трябва да изчака допълнителни тридесет (30) дни, за да кандидатства отново за приемане в програмата на Google. Ако и второто заявление бъде отхвърлено, трябва да изчакате една (1) година, преди да кандидатствате отново.

Всичко за проверките за застраховки 

За категории, които изискват застраховка за обща отговорност, собствениците на бизнес трябва да представят застрахователната си полица. Минималната задължителна сума на застраховката зависи от категорията и местоположението. 

Всичко за проверките на необходимите лицензи 

В зависимост от държавата, Google проверява дали има приложимите държавни, провинциални и/или национални лицензи за бизнесите и собствениците/мениджърите, доколкото това е възможно. Проверените от Google лицензи за всеки бизнес са показани в потребителския му профил на доставчик.

Собствениците на бизнес трябва също така да потвърдят, че притежават съответните лицензи за окръга, града и провинцията, както и че всички специалисти по услугите са надлежно лицензирани. 

Всичко за разширеното потвърждаване 

За някои бизнес категории от рекламодателите ще се изисква да преминат разширено потвърждаване, за да не се допусне рекламиране с Google от страна на измамни бизнеси, които използват фалшиви самоличности. Процесът на разширено потвърждаване комбинира преглед на профила Ви в Google Ads (ако е приложимо), обществено достъпни данни и видеоинтервюта, провеждани от Google. Проверката включва проучване на валидността на регистрацията на бизнеса и сведения за измамни или подвеждащи бизнес практики.

Изисквания по категории за бизнеси в САЩ

Ремонт на електроуреди

Специалистът по ремонт на електроуреди е доставчик на услуги, който работи по поддръжката, ремонта и монтирането на електроуреди наред с други услуги.

 • Изисквания за основната проверка:
  • Проверка на бизнеса
  • Проверка на собственика
 • Изисквания за застраховки:
  • Застраховка за обща отговорност
 • Изисквания за лицензи:
  • Лиценз за бизнес дейност на ниво щат*
  • Лиценз за собственост на бизнес на ниво щат*
    

Автостъкла

Специалистът по автостъкла е доставчик на услуги, който ремонтира спукани стъкла на автомобили наред с други услуги.

 • Изисквания за основната проверка:
  • Проверка на бизнеса
  • Проверка на собственика
 • Изисквания за застраховки:
  • Застраховка за обща отговорност
 • Изисквания за лицензи:
  • Лиценз за бизнес дейност на ниво щат*
  • Лиценз за собственост на бизнес на ниво щат*

Автосервиз

Специалистът по ремонт на автомобили е доставчик на услуги, който работи по поддръжката и ремонта на автомобилни двигатели и каросерии наред с други услуги. 

 • Изисквания за основната проверка:
  • Проверка на бизнеса
  • Проверка на собственика
 • Изисквания за застраховки:
  • Застраховка за обща отговорност
 • Изисквания за лицензи:
  • Лиценз за бизнес дейност на ниво щат*
  • Лиценз за собственост на бизнес на ниво щат*

Почистване на килими и тапицерии

Специалистът по почистване на килими и тапицерии е доставчик на услуги, който специализира в почистването и поддържането на килими, подови покрития и мебелни тапицерии наред с други услуги.

 • Изисквания за основната проверка:
  • Проверка на бизнеса
  • Проверка на собственика
 • Изисквания за застраховки:
  • Застраховка за обща отговорност
 • Изисквания за лицензи:
  • Лиценз за бизнес дейност на ниво щат*
  • Лиценз за собственост на бизнес на ниво щат*

Електротехнически услуги

Електротехникът е специалист по услугите, който работи по инсталирането, поддръжката и ремонта на електрически системи наред с други услуги.

Забележка: Категорията на електротехниците се разглежда като спешна, тъй като потребителите често викат електротехник за срочни, спешни нужди (оголени проводници, критична повреда в електрониката и др.). 

По тази причина електротехниците преминават допълнително ниво на проверки, включително основни проверки на специалистите по услугите.

 • Изисквания за основната проверка:
  • Проверка на бизнеса
  • Проверка на собственика
  • Проверка на специалистите по услугите
 • Изисквания за застраховки:
  • Застраховка за обща отговорност
 • Изисквания за лицензи:
  • Лиценз за бизнес дейност на ниво щат*
  • Лиценз за собственост на бизнес на ниво щат*

Адвокатски услуги за недвижими имоти

Професионалистите в областта на недвижимите имоти изготвят и прилагат правни документи, включително завещания, попечителства и дела, и дават съвети и насоки по въпроси, като легализиране на завещания, настойничество и пълномощни.

 • Изисквания за основната проверка:
  • Проверка на бизнеса
  • Проверка на собственика
  • Проверка на специалистите
 • Изисквания за застраховки:
  • Застраховка „Професионална отговорност“, когато това се изисква по закон
 • Изисквания за лицензи:
  • Проверка на лиценза от щатската адвокатска колегия за всеки адвокат по недвижими имоти във фирмата

Организиране на събития

Организаторът на събития организира и координира събития, като например сватби и празненства, наред с други услуги.

 • Изисквания за основната проверка:
  • Проверка на бизнеса
  • Проверка на собственика
 • Изисквания за застраховки:
  • Застраховка за обща отговорност
 • Изисквания за лицензи:
  • Лиценз за бизнес дейност на ниво щат*
  • Лиценз за собственост на бизнес на ниво щат*

Финансово планиране

Специалистът по финансово планиране помага за организирането и оптимизирането на финансите при планове за пенсиониране и други финансови цели.

 • Изисквания за основната проверка:
  • Проверка на бизнеса
  • Проверка на собственика
  • Проверка на специалистите
 • Изисквания за застраховки:
  • Застраховка за обща отговорност
 • Изисквания за лицензи:
  • Проверки на лиценза за всеки специалист по финансово планиране във фирмата

Гаражни врати

Специалистът по гаражни врати е доставчик на услуги, който работи със системи за покривни и гаражни врати наред с други услуги.

Забележка: Категорията на специалистите по гаражни врати се разглежда като спешна/работеща под напрежение, тъй като потребителите често викат доставчик на гаражни врати за срочни, спешни нужди (гаражните врати не се отварят или затварят). 

По тази причина специалистите по гаражни врати преминават допълнително ниво на проверки, включително основни проверки на специалистите по услугите и процеса на Google за проверка за разширено потвърждаване.

 • Изисквания за основната проверка:
  • Проверка на бизнеса
  • Проверка на собственика
  • Проверка на специалистите по услугите
 • Изисквания за застраховки:
  • Застраховка за обща отговорност
 • Изисквания за лицензи:
  • Лиценз за бизнес дейност на ниво щат*
  • Лиценз за собственост на бизнес на ниво щат*

Домашно почистване

Специалистите по почистване на дома извършват стандартно или основно почистване на офиси или домове наред с други услуги.

 • Изисквания за основната проверка:
  • Проверка на бизнеса
  • Проверка на собственика
 • Изисквания за застраховки:
  • Застраховка за обща отговорност
 • Изисквания за лицензи:
  • Лиценз за бизнес дейност на ниво щат*
  • Лиценз за собственост на бизнес на ниво щат*

Отопление, вентилация и климатизация

Специалистът по отопление, вентилация и климатизация инсталира, поддържа и ремонтира котли и централни климатични системи наред с други услуги. 

Забележка: Категорията на отопление, вентилация и климатизация се разглежда като спешна, тъй като потребителите често викат такъв специалист за срочни, спешни нужди (котелът не работи, а температурите са минусови).

По тази причина специалистите по отопление, вентилация и климатизация преминават допълнително ниво на проверки, включително основни проверки на специалистите по услугите и процеса на Google за проверка за разширено потвърждаване.

 • Изисквания за основната проверка:
  • Проверка на бизнеса
  • Проверка на собственика
  • Проверка на специалистите по услугите
 • Изисквания за застраховки:
  • Застраховка за обща отговорност
 • Изисквания за лицензи:
  • Лиценз за бизнес дейност на ниво щат*
  • Лиценз за собственост на бизнес на ниво щат*

Имиграционно право

Специалистите по имиграционно право предоставят съвети и насоки по въпроси, като убежище, молби за виза, зелени карти, гражданство, натурализация, депортиране и заетост за чужди граждани.

 • Изисквания за основната проверка:
  • Проверка на бизнеса
  • Проверка на собственика
  • Проверка на специалистите
 • Изисквания за застраховки:
  • Застраховка „Професионална отговорност“, когато това се изисква по закон
 • Изисквания за лицензи:
  • Проверка на лиценза от щатската колегия за всеки адвокат по имиграционно право във фирмата

Премахване на непотребни вещи

Специалистите по премахване на непотребни вещи премахват и изхвърлят или даряват електродомакински уреди, отпадъци, мебели или други вещи.

 • Изисквания за основната проверка:
  • Проверка на бизнеса
  • Проверка на собственика
 • Изисквания за застраховки:
  • Застраховка за обща отговорност
 • Изисквания за лицензи:
  • Лиценз за бизнес дейност на ниво щат*
  • Лиценз за собственост на бизнес на ниво щат*

Поддържане на зелени площи

Специалистите по зелени площи поддържат зелени площи, включително засаждане и поддържане, като например контрол на плевелите, косене и засяване, наред с други услуги. 

 • Изисквания за основната проверка:
  • Проверка на бизнеса
  • Проверка на собственика
 • Изисквания за застраховки:
  • Застраховка за обща отговорност
 • Изисквания за лицензи:
  • Лиценз за бизнес дейност на ниво щат*
  • Лиценз за собственост на бизнес на ниво щат*

Ключарски услуги

Ключарят е специалист по услугите, който работи с ключалки, ключове и системи за сигурност наред с други услуги. 

Забележка: Категорията на ключарите се разглежда като спешна/работеща под напрежение, тъй като потребителите често викат ключар за срочни, спешни нужди (заключени извън дома, колата или офиса).

По тази причина ключарите преминават допълнително ниво на проверки, включително основни проверки на специалистите по услугите и процеса на Google за проверка за разширено потвърждаване.

 • Изисквания за основната проверка:
  • Проверка на бизнеса
  • Проверка на собственика
  • Проверка на специалистите по услугите
 • Изисквания за застраховки:
  • Застраховка за обща отговорност
 • Изисквания за лицензи:
  • Лиценз за бизнес дейност на ниво щат*
  • Лиценз за собственост на бизнес на ниво щат*

Преместване

Специалистите по преместване опаковат, преместват, съхраняват и разопаковат лични вещи наред с други услуги.

 • Изисквания за основната проверка:
  • Проверка на бизнеса
  • Проверка на собственика
 • Изисквания за застраховки:
  • Застраховка за обща отговорност
 • Изисквания за лицензи:
  • Лиценз за бизнес дейност на ниво щат*
  • Лиценз за собственост на бизнес на ниво щат*

Борба с вредителите

Специалистите по борба с вредителите инспектират и премахват различни видове вредители, включително насекоми, гризачи и диви животни наред с други услуги.

 • Изисквания за основната проверка:
  • Проверка на бизнеса
  • Проверка на собственика
 • Изисквания за застраховки:
  • Застраховка за обща отговорност
 • Изисквания за лицензи:
  • Лиценз за бизнес дейност на ниво щат*
  • Лиценз за собственост на бизнес на ниво щат*

Пансиони за домашни любимци

Специалистите, поддържащи пансиони за домашни любимци, се грижат за тях денонощно. Възможно е някои да предлагат допълнителни услуги, включително поддържане на външния вид на животните, наред с други услуги. 

Забележка: Категорията на пансиони за домашни любимци се разглежда като деликатна, тай като специалистите може да останат през нощта в дома на потребител.

По тази причина специалистите, поддържащи пансиони за домашни любимци, преминават допълнително ниво на проверки, включително основни проверки на специалистите по услугите и процеса на Google за проверка за разширено потвърждаване.

 • Изисквания за основната проверка:
  • Проверка на бизнеса
  • Проверка на собственика
  • Проверка на специалистите по услугите
 • Изисквания за застраховки:
  • Неприложимо
 • Изисквания за лицензи:
  • Лиценз за бизнес дейност на ниво щат*
  • Лиценз за собственост на бизнес на ниво щат*

Поддържане на външния вид на домашни любимци

Специалистите по поддържане на външния вид на домашни любимци почистват и се грижат за външния вид на домашните любимци наред с други услуги. 

 • Изисквания за основната проверка:
  • Проверка на бизнеса
  • Проверка на собственика
 • Изисквания за застраховки:
  • Застраховка за обща отговорност
 • Изисквания за лицензи:
  • Лиценз за бизнес дейност на ниво щат*
  • Лиценз за собственост на бизнес на ниво щат*

Фотографски услуги

Фотографите са специалисти, които предлагат фотографиране на хора или събития наред с други услуги. 

Забележка: Категорията на фотографите се разглежда като деликатна, тъй като специалистите може да работят с деца. 

По тази причина фотографите преминават допълнително ниво на проверки, включително основни проверки на специалистите по услугите и процеса на Google за проверка за разширено потвърждаване.

 • Изисквания за основната проверка:
  • Проверка на бизнеса
  • Проверка на собственика
  • Проверка на специалистите по услугите
 • Изисквания за застраховки:
  • Неприложимо
 • Изисквания за лицензи:
  • Лиценз за бизнес дейност на ниво щат*
  • Лиценз за собственост на бизнес на ниво щат*

Водопроводни услуги

Водопроводчиците са специалисти по услугите, които работят с тръби, водоотвеждащи и канализационни системи и уредите в дома Ви, които са свързани с тях. Понякога може да обслужват газови системи или да предлагат други услуги. 

Забележка: Категорията на водопроводчиците се разглежда като спешна, тъй като потребителите често викат водопроводчик за срочни, спешни нужди (като например прекъсване на горещата вода).

По тази причина специалистите по водопроводни услуги преминават допълнително ниво на проверки, включително основни проверки на специалистите по услугите и процеса на Google за проверка за разширено потвърждаване.

 • Изисквания за основната проверка:
  • Проверка на бизнеса
  • Проверка на собственика
  • Проверка на специалистите по услугите
 • Изисквания за застраховки:
  • Застраховка за обща отговорност
 • Изисквания за лицензи:
  • Лиценз за бизнес дейност на ниво щат*
  • Лиценз за собственост на бизнес на ниво щат*

Недвижими имоти

Агентите за недвижими имоти купуват, продават или отдават под наем имоти.

 • Изисквания за основната проверка:
  • Проверка на бизнеса
  • Проверка на собственика
  • Проверка на специалистите
 • Изисквания за застраховки:
  • Застраховка за обща отговорност
 • Изисквания за лицензи:
  • Проверки на лиценза за всеки агент за недвижими имоти във фирмата

Покриви

Специалистите по покривни услуги инсталират, ремонтират и поддържат керемидите, водосточните тръби и вентилацията на покрива Ви наред с други услуги.

 • Изисквания за основната проверка:
  • Проверка на бизнеса
  • Проверка на собственика
 • Изисквания за застраховки:
  • Застраховка за обща отговорност
 • Изисквания за лицензи:
  • Лиценз за бизнес дейност на ниво щат*
  • Лиценз за собственост на бизнес на ниво щат*

Дървесни услуги

Специалистите по дървесни услуги засаждат, премахват и поддържат дървета наред с други услуги. 

 • Изисквания за основната проверка:
  • Проверка на бизнеса
  • Проверка на собственика
 • Изисквания за застраховки:
  • Застраховка за обща отговорност
 • Изисквания за лицензи:
  • Лиценз за бизнес дейност на ниво щат*
  • Лиценз за собственост на бизнес на ниво щат*

Възстановяване на щети от вода

Специалистите по възстановяване на щети от вода почистват и инспектират проблеми, причинени от вода, като например мухъл, отпадни води, повреди по боята, както и вредители, наред с други услуги.

Специалистите в някои щати може да се нуждаят от допълнителни лицензи за извършване на услуги за отстраняване на мухъл или оценка. Прегледайте профила на всеки доставчик, за да научите повече за лицензите, потвърдени от Google.

 • Изисквания за основната проверка:
  • Проверка на бизнеса
  • Проверка на собственика
 • Изисквания за застраховки:
  • Застраховка за обща отговорност
 • Изисквания за лицензи:
  • Лиценз за бизнес дейност на ниво щат*
  • Лиценз за собственост на бизнес на ниво щат*
  • Сертифициране от IICRC**

** Специалистите с това сертифициране може да се нуждаят от допълнителни лицензи за ремонт на щети, причинени от вода.

Почистване на прозорци

Специалистите по почистване на прозорци почистват прозорци, огледала, капандури и водосточни тръби наред с други услуги.

 • Изисквания за основната проверка:
  • Проверка на бизнеса
  • Проверка на собственика
 • Изисквания за застраховки:
  • Застраховка за обща отговорност
 • Изисквания за лицензи:
  • Лиценз за бизнес дейност на ниво щат*
  • Лиценз за собственост на бизнес на ниво щат*

Ремонт на прозорци

Специалистите по ремонт на прозорци монтират и ремонтират прозорци, като може също да обслужват капандури, врати и други видове стъкла наред с други услуги.

 • Изисквания за основната проверка:
  • Проверка на бизнеса
  • Проверка на собственика
 • Изисквания за застраховки:
  • Застраховка за обща отговорност
 • Изисквания за лицензи:
  • Лиценз за бизнес дейност на ниво щат*
  • Лиценз за собственост на бизнес на ниво щат*

* = където е приложимо съгласно законите на щата. Google Ви насърчава да преглеждате потребителския профил на всеки доставчик, за да научите повече за притежаваните от него лицензи, които са проверени.

Изисквания по категории за бизнеси в Канада

Отопление, вентилация и климатизация

Специалистът по отопление, вентилация и климатизация инсталира, поддържа и ремонтира котли и централни климатични системи наред с други услуги. 

Категорията на отопление, вентилация и климатизация се разглежда като спешна, тъй като потребителите често викат такъв специалист за срочни, спешни нужди (котелът не работи, а температурите са минусови).

По тази причина специалистите по отопление, вентилация и климатизация преминават допълнително ниво на проверки, включително основни проверки на специалистите по услугите.

 • Изисквания за основната проверка:
  • Проверка на бизнеса
  • Проверка на собственика
  • Проверка на специалистите по услугите
 • Изисквания за застраховки:
  • Застраховка за обща отговорност
 • Изисквания за лицензи:
  • Лиценз за бизнес дейност на ниво провинция и/или държава*
  • Лиценз за собственост на бизнес на ниво провинция и/или държава*

 

Ключарски услуги

Ключарят е специалист по услугите, който работи с ключалки, ключове и системи за сигурност наред с други услуги. 

Категорията на ключарите се разглежда като спешна/работеща под напрежение, тъй като потребителите често викат ключар за срочни, спешни нужди (заключени извън дома, колата или офиса). 

По тази причина ключарите преминават допълнително ниво на проверки, включително основни проверки на специалистите по услугите и процеса на Google за проверка за разширено потвърждаване.

 • Изисквания за основната проверка:
  • Проверка на бизнеса
  • Проверка на собственика
  • Проверка на специалистите по услугите
 • Изисквания за застраховки:
  • Застраховка за обща отговорност
 • Изисквания за лицензи:
  • Лиценз за бизнес дейност на ниво провинция и/или държава*
  • Лиценз за собственост на бизнес на ниво провинция и/или държава*

Водопроводни услуги

Водопроводчиците са специалисти по услугите, които работят с тръби, водоотвеждащи и канализационни системи и уредите в дома Ви, които са свързани с тях. Понякога може да обслужват газови системи или да предлагат други услуги. 

Категорията на водопроводчиците се разглежда като спешна, тъй като потребителите често викат водопроводчик за срочни, спешни нужди (като например прекъсване на горещата вода).

По тази причина специалистите по водопроводни услуги преминават допълнително ниво на проверки, включително основни проверки на специалистите по услугите.

 • Изисквания за основната проверка:
  • Проверка на бизнеса
  • Проверка на собственика
  • Проверка на специалистите по услугите
 • Изисквания за застраховки:
  • Застраховка за обща отговорност
 • Изисквания за лицензи:
  • Лиценз за бизнес дейност на ниво провинция и/или държава*
  • Лиценз за собственост на бизнес на ниво провинция и/или държава*

* = където е приложимо съгласно законите на провинцията и/или държавата. Google Ви насърчава да преглеждате потребителския профил на всеки доставчик, за да научите повече за притежаваните от него лицензи, които са проверени.

Забележка: Ако рекламирате чрез партньор, горната информация не се отнася за Вас. Научете повече
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?