Всичко за проверките за реклами в Местни услуги

За да рекламират с Местни услуги, бизнесите трябва да преминат процеса на Google за проверка и квалификация за бизнес категорията си. Този процес на проверка се различава според категорията, но може да включва наличие на лицензи и застраховки, както и основни проверки. 

Както е обяснено в правилата ни за рекламиране, всички собственици на бизнес, които използват реклами в Местни услуги, трябва да преминат основна проверка. В някои категории всички работници на бизнеса, които извършват основните услуги за клиенти (специалисти по услугите), трябва също да преминат основна проверка. Всички основни проверки се извършват от местни партньори, без да е необходимо да заплащате за това. 

При някои бизнес категории се изискват също лицензи и застраховка. Изискванията за лицензи може да се различават според местоположението. 

Всичко за основните проверки

Основна проверка на бизнеса

Упълномощен представител (собственик или управител на бизнеса) трябва да премине основната проверка от името на бизнеса. Основната проверка обхваща гражданските дела, по които бизнесът е бил страна. 

В определени категории представителят предоставя на партньора на Google за основни проверки списък със специалисти по услугите, които също трябва да преминат процеса на основна проверка.

Основна проверка за собственика на бизнес 

Всички собственици на бизнес трябва да преминат основна проверка за съдимост.  Тази основна проверка включва проверка на самоличността и проверка за криминално минало. 

Основна проверка на специалистите по услугите

Ако бизнесът Ви се регистрира за реклами в Местни услуги в приложима категория, всеки служител, независим изпълнител, временно назначен работник, доставчик или друг вид работник (специалисти по услугите), който ще предоставя основни услуги за клиента, трябва да премине основна проверка. Не е необходимо да преминават основна проверка офис мениджъри, чиновници, представители, занимаващи се с поддръжка на клиенти (или други лица, които не обслужват директно клиенти). Тази основна проверка включва проверка на самоличността и проверка за криминално минало. 

Цена на основните проверки

Основните проверки са безплатни за Вас.

Кой извършва основните проверки

Тези проверки се извършват от местни партньори за основни проверки. Резултатите от основните проверки за доставчици в Местни услуги остават строго поверителни между специалиста и фирмата за основни проверки. Възможно е партньорите за основни проверки да изпращат на Google анонимизирани или обобщени данни с цел контрол на качеството.

Google публикува общи критерии, на които трябва да отговарят участващите в програмата за реклами в Местни услуги, както и Вашите задължения, докато текат основните проверки. За повече информация, моля, разгледайте правилата ни за рекламиране.

Ако имате въпроси относно проверяваната информация, обхванатия от проверката период, обжалване и други, можете да се свържете с местния партньор за основни проверки за района Ви.

Какво обхваща основната проверка?

Основната проверка включва проверка на самоличността и проверка за криминално минало (като например проверки в регистрите за престъпления от сексуални подбуди, тероризъм и налагане на санкции в САЩ). На ниво фирма процесът включва граждански дела, по които тя е била страна (включително съдебни решения и запрещения, постановени от федерални и щатски съдилища в САЩ).

Как се провеждат основните проверки?

Преди да пристъпят към извършването на основни проверки, партньорите ни предоставят на всяко лице възможността да прегледа необходимото разкриване на информация съгласно щатските, федералните, окръжните, националните или провинциалните закони. Преди да извършват проверките, партньорите ни също така трябва да осигурят съгласието на всички лица с условията. Необходимото разкриване на информация и съгласието с условията дават възможност на партньорите за основни проверки да извършват проверките за реклами в Местни услуги и всякакъв вид последващи проверки в бъдеще. Партньорите ни за основни проверки са надеждни доставчици, които са преминали строги одити за сигурност на данните и полагат грижи, за да защитават поверителността на всяко лице.

Какво се случва, ако не преминете основна проверка

Бизнесите, които не успеят да преминат процеса на основна проверка, не отговарят на условията за участие в реклами в Местни услуги. Моля, имайте предвид, че Вие и работниците Ви винаги можете да се свържете с партньорите за основни проверки, за да определите всички грешки, неточности или да реагирате по друг начин на резултатите от основните проверки. След като получите окончателното решение за дисквалифициране (например след решаването на проблеми с грешки или неточности, които може да сте повдигнали), трябва да изчакате допълнителни тридесет (30) дни, за да кандидатствате отново за приемане в платформата за реклами в Местни услуги от Google. Ако и втората Ви молба бъде отхвърлена, трябва да изчакате една (1) година, преди да кандидатствате отново за платформата.

Научете повече за правилата за реклами в Местни услуги

Всичко за проверките за застраховки 

За категории, които изискват застраховка за обща гражданска отговорност, бизнесите трябва да представят застрахователната си полица. Минималната задължителна сума на застраховката зависи от категорията и местоположението. 

Всичко за проверките на необходимите лицензи 

В зависимост от държавата Google проверява дали рекламодателите разполагат с приложимите лицензи на ниво щат, провинция и/или държава за бизнесите и собствениците/управителите. Проверените от Google лицензи за всеки рекламодател са показани в потребителския му профил на доставчик.

Рекламодателите трябва също така да потвърдят, че разполагат с приложимите лицензи на ниво окръг и град и че всички специалисти по услугите са надлежно лицензирани. 

Всичко за разширеното потвърждаване 

За някои бизнес категории от рекламодателите ще се изисква да преминат разширено потвърждаване, за да не се допусне рекламирането в Google от страна на измамни бизнеси, които използват фалшиви самоличности. Процесът на разширено потвърждаване комбинира преглед на профила Ви в Google Ads (ако е приложимо), обществено достъпни данни и видеоинтервюта, провеждани от Google. Проверката включва проучване на валидността на регистрацията на бизнеса и сведения за измамни или подвеждащи бизнес практики.

Изисквания по категории за рекламодатели в САЩ

Категории Изисквания за основната проверка Изисквания за застраховки Изисквания за лицензи Общ преглед
Appliance repair - Проверка на бизнеса
- Проверка на собственика
- Застраховка „Обща гражданска отговорност“ - Лиценз за бизнес дейност на ниво щат*
- Лиценз за собственост на бизнес на ниво щат*
Специалистът по ремонт на електроуреди е доставчик на услуги, който работи по поддръжката, ремонта и монтирането на електроуреди наред с други услуги.
Auto glass - Проверка на бизнеса
- Проверка на собственика
- Застраховка „Обща гражданска отговорност“ - Лиценз за бизнес дейност на ниво щат*
- Лиценз за собственост на бизнес на ниво щат*
Специалистът по автостъкла е доставчик на услуги, който ремонтира спукани стъкла на автомобили наред с други услуги.
Car repair - Проверка на бизнеса
- Проверка на собственика
- Застраховка „Обща гражданска отговорност“ - Лиценз за бизнес дейност на ниво щат*
- Лиценз за собственост на бизнес на ниво щат*
Специалистът по ремонт на автомобили е доставчик на услуги, който работи по поддръжката и ремонта на автомобилни двигатели и каросерии наред с други услуги. 
Carpet & Upholstery cleaning - Проверка на бизнеса
- Проверка на собственика
- Застраховка „Обща гражданска отговорност“ - Лиценз за бизнес дейност на ниво щат*
- Лиценз за собственост на бизнес на ниво щат*
Специалистът по почистване на килими и тапицерии е доставчик на услуги, който специализира в почистването и поддържането на килими, подови покрития и мебелни тапицерии наред с други услуги.
Electrician - Проверка на бизнеса
- Проверка на собственика
- Проверка на специалистите по услугите
- Застраховка „Обща гражданска отговорност“ - Лиценз за бизнес дейност на ниво щат*
- Лиценз за собственост на бизнес на ниво щат*

Електротехникът е специалист по услугите, който работи по инсталирането, поддръжката и ремонта на електрически системи наред с други услуги.

Забележка: Категорията на електротехниците се разглежда като спешна, тъй като потребителите често викат електротехник за срочни, спешни нужди (оголени проводници, критична повреда в електрониката и др.). 

По тази причина електротехниците, посочени в рекламната секция в Местни услуги, преминават допълнително ниво на проверки, включително основни проверки на специалистите по услугите.

Event planners - Проверка на бизнеса
- Проверка на собственика
- Застраховка „Обща гражданска отговорност“ - Лиценз за бизнес дейност на ниво щат*
- Лиценз за собственост на бизнес на ниво щат*
Организаторът на събития организира и координира събития, като например сватби и празненства наред с други услуги.
Garage door - Проверка на бизнеса
- Проверка на собственика
- Проверка на специалистите по услугите
- Застраховка „Обща гражданска отговорност“ - Лиценз за бизнес дейност на ниво щат*
- Лиценз за собственост на бизнес на ниво щат*

Специалистът по гаражни врати е доставчик на услуги, който работи със системи за покривни и гаражни врати наред с други услуги.

Забележка: Категорията на специалистите по гаражни врати се разглежда като спешна/работеща под напрежение, тъй като потребителите често викат доставчик на гаражни врати за срочни, спешни нужди (гаражните врати не се отварят или затварят). 

По тази причина доставчиците на гаражни врати, посочени в рекламната секция в Местни услуги, преминават допълнително ниво на проверки, включително основни проверки на специалистите по услугите и процеса на Google за проверка за разширено потвърждаване.

House cleaning - Проверка на бизнеса
- Проверка на собственика
- Застраховка „Обща гражданска отговорност“ - Лиценз за бизнес дейност на ниво щат*
- Лиценз за собственост на бизнес на ниво щат*
Специалистите по почистване на дома извършват стандартно или основно почистване на офиси или домове наред с други услуги.
HVAC - Проверка на бизнеса
- Проверка на собственика
- Проверка на специалистите по услугите
- Застраховка „Обща гражданска отговорност“ - Лиценз за бизнес дейност на ниво щат*
- Лиценз за собственост на бизнес на ниво щат*

Специалистът по ОВК инсталира, поддържа и ремонтира котли и централни климатични системи наред с други услуги. 

Забележка: Категорията на ОВК се разглежда като спешна, тъй като потребителите често викат специалист по ОВК за срочни, спешни нужди (котелът не работи, а температурите са минусови).

По тази причина специалистите по ОВК, посочени в рекламната секция в Местни услуги, преминават допълнително ниво на проверки, включително основни проверки на специалистите по услугите.
 

Junk removal - Проверка на бизнеса
- Проверка на собственика
- Застраховка „Обща гражданска отговорност“ - Лиценз за бизнес дейност на ниво щат*
- Лиценз за собственост на бизнес на ниво щат*
Специалистите по премахване на непотребни вещи премахват и изхвърлят или даряват електродомакински уреди, отпадъци, мебели или други вещи.
Lawn care - Проверка на бизнеса
- Проверка на собственика
- Застраховка „Обща гражданска отговорност“ - Лиценз за бизнес дейност на ниво щат*
- Лиценз за собственост на бизнес на ниво щат*
Специалистите по зелени площи поддържат зелени площи, включително засаждане и поддържане, като например контрол на плевелите, косене и засяване наред с други услуги. 
Locksmith - Проверка на бизнеса
- Проверка на собственика
- Проверка на специалистите по услугите
- Застраховка „Обща гражданска отговорност“ - Лиценз за бизнес дейност на ниво щат*
- Лиценз за собственост на бизнес на ниво щат*

Ключарят е специалист по услугите, който работи с ключалки, ключове и системи за сигурност наред с други услуги. 

Забележка: Категорията на ключарите се разглежда като спешна/работеща под напрежение, тъй като потребителите често викат ключар за срочни, спешни нужди (заключени извън дома, колата или офиса). 

По тази причина ключарите, посочени в рекламната секция в Местни услуги, преминават допълнително ниво на проверки, включително основни проверки на специалистите по услугите и процеса на Google за проверка за разширено потвърждаване.

Moving - Проверка на бизнеса
- Проверка на собственика
- Застраховка „Обща гражданска отговорност“ - Лиценз за бизнес дейност на ниво щат*
- Лиценз за собственост на бизнес на ниво щат*
Специалистите по преместване опаковат, преместват, съхраняват и разопаковат лични вещи наред с други услуги.
Pest control - Проверка на бизнеса
- Проверка на собственика
- Застраховка „Обща гражданска отговорност“ - Лиценз за бизнес дейност на ниво щат*
- Лиценз за собственост на бизнес на ниво щат*
Специалистите по борба с вредителите инспектират и премахват различни видове вредители, включително насекоми, гризачи и диви животни наред с други услуги.
Pet boarding - Проверка на бизнеса
- Проверка на собственика
- Проверка на специалистите по услугите
Неприложимо - Лиценз за бизнес дейност на ниво щат*
- Лиценз за собственост на бизнес на ниво щат*

Специалистите, поддържащи пансиони за домашни любимци, се грижат за тях денонощно. Възможно е някои да предлагат допълнителни услуги, включително поддържане на външния им вид наред с други услуги. 

Забележка: Категорията за пансиони за домашни любимци се разглежда като чувствителна, тай като специалистите може да останат през нощта в дома на потребител. 

По тази причина специалистите, поддържащи пансиони за домашни любимци, посочени в рекламната секция в Местни услуги, преминават допълнително ниво на проверки, включително основни проверки на специалистите по услугите.

Pet grooming - Проверка на бизнеса
- Проверка на собственика
- Застраховка „Обща гражданска отговорност“ - Лиценз за бизнес дейност на ниво щат*
- Лиценз за собственост на бизнес на ниво щат*
Специалистите по поддържане на външния вид на домашни любимци почистват и се грижат за външния вид на домашните любимци наред с други услуги. 
Photographers - Проверка на бизнеса
- Проверка на собственика
- Проверка на специалистите по услугите
 
Неприложимо - Лиценз за бизнес дейност на ниво щат*
- Лиценз за собственост на бизнес на ниво щат*

Фотографите са специалисти, които предлагат фотографиране на хора или събития наред с други услуги. 

Забележка: Фотографската категория се разглежда като чувствителна, тъй като специалистите може да работят с деца. 

По тази причина фотографите, посочени в рекламната секция в Местни услуги, преминават допълнително ниво на проверки, включително основни проверки на специалистите по услугите.

Plumber - Проверка на бизнеса
- Проверка на собственика
- Проверка на специалистите по услугите
 
- Застраховка „Обща гражданска отговорност“ - Лиценз за бизнес дейност на ниво щат*
- Лиценз за собственост на бизнес на ниво щат*

Водопроводчиците са специалисти по услугите, които работят с тръби, водоотвеждащи и канализационни системи и уредите в дома Ви, които са свързани с тях. Понякога може да обслужват газови системи или да предлагат други услуги. 

Забележка: Категорията на водопроводчиците се разглежда като спешна, тъй като потребителите често викат водопроводчик за срочни, спешни нужди (като например прекъсване на горещата вода).

По тази причина специалистите по водопроводни услуги, посочени в рекламната секция в Местни услуги, преминават допълнително ниво на проверка, включително основни проверки на специалистите по услугите.

Roofing - Проверка на бизнеса
- Проверка на собственика
- Застраховка „Обща гражданска отговорност“ - Лиценз за бизнес дейност на ниво щат*
- Лиценз за собственост на бизнес на ниво щат*
Специалистите по покривни услуги инсталират, ремонтират и поддържат керемидите, водосточните тръби и вентилацията на покрива Ви наред с други услуги.
Tree service - Проверка на бизнеса
- Проверка на собственика
- Застраховка „Обща гражданска отговорност“ - Лиценз за бизнес дейност на ниво щат*
- Лиценз за собственост на бизнес на ниво щат*
Специалистите по дървесни услуги засаждат, изваждат и поддържат дървета наред с други услуги. 
Water damage services - Проверка на бизнеса
- Проверка на собственика
- Застраховка „Обща гражданска отговорност“

- Лиценз за бизнес дейност на ниво щат*
- Лиценз за собственост на бизнес на ниво щат*

- Сертифициране от IICRC**

Специалистите по възстановяване на щети от вода почистват и инспектират проблеми, причинени от вода, като например мухъл, отпадни води, повреди по боята, както и вредители, наред с други услуги.

**Специалистите с това сертифициране може да се нуждаят от допълнителни лицензи за ремонт на щети, причинени от вода.

Window cleaning - Проверка на бизнеса
- Проверка на собственика
- Застраховка „Обща гражданска отговорност“ - Лиценз за бизнес дейност на ниво щат*
- Лиценз за собственост на бизнес на ниво щат*
Специалистите по почистване на прозорци почистват прозорци, огледала, капандури и водосточни тръби наред с други услуги.
Window repair - Проверка на бизнеса
- Проверка на собственика
- Застраховка „Обща гражданска отговорност“ - Лиценз за бизнес дейност на ниво щат*
- Лиценз за собственост на бизнес на ниво щат*
Специалистите по ремонт на прозорци монтират и ремонтират прозорци, като може също да обслужват капандури, врати и други видове стъкла наред с други услуги.

* = където е приложимо съгласно законите на щата. Google Ви насърчава да преглеждате потребителския профил на всеки доставчик, за да научите повече за притежаваните от него лицензи, които са проверени.

Изисквания по категории за рекламодатели в Канада:

Категории Изисквания за основната проверка Изисквания за застраховки Изисквания за лицензи Общ преглед
HVAC
 • Проверка на бизнеса
 • Проверка на собственика
 • Проверка на специалистите по услугите
 • Застраховка „Обща гражданска отговорност“
 • Лиценз за бизнес дейност на ниво провинция и/или държава*
 • Лиценз за собственост на бизнес на ниво провинция и/или държава*
 • Специалистът по ОВК инсталира, поддържа и ремонтира котли и централни климатични системи наред с други услуги. 
Категорията на ОВК се разглежда като спешна, тъй като потребителите често викат специалист по ОВК за срочни, спешни нужди (котелът не работи, а температурите са минусови).
 
 • По тази причина специалистите по ОВК, посочени в рекламната секция в Местни услуги, преминават допълнително ниво на проверки, включително основни проверки на специалистите по услугите.


 

Locksmith
 • Проверка на бизнеса
 • Проверка на собственика
 • Проверка на специалистите по услугите
 • Застраховка „Обща гражданска отговорност“
 • Лиценз за бизнес дейност на ниво провинция и/или държава*
 • Лиценз за собственост на бизнес на ниво провинция и/или държава*
 • Ключарят е специалист по услугите, който работи с ключалки, ключове и системи за сигурност наред с други услуги. 
Категорията на ключарите се разглежда като спешна/под напрежение, тъй като потребителите често викат ключар за срочни, спешни нужди (заключени извън дома, колата или офиса). 
 • По тази причина ключарите, посочени в рекламната секция в Местни услуги, преминават допълнително ниво на проверки, включително основни проверки на специалистите по услугите и процеса на Google за проверка за разширено потвърждаване.
Plumber
 • Проверка на бизнеса
 • Проверка на собственика
 • Проверка на специалистите по услугите
 • Застраховка „Обща гражданска отговорност“
 • Лиценз за бизнес дейност на ниво провинция и/или държава*
 • Лиценз за собственост на бизнес на ниво провинция и/или държава*
 • Водопроводчиците са специалисти по услугите, които работят с тръби, водоотвеждащи и канализационни системи и уредите в дома Ви, които са свързани с тях. Понякога може да обслужват газови системи или да предлагат други услуги. 
Категорията на водопроводчиците се разглежда като спешна, тъй като потребителите често викат водопроводчик за срочни, спешни нужди (като например прекъсване на горещата вода).
 • По тази причина специалистите по водопроводни услуги, посочени в рекламната секция в Местни услуги, преминават допълнително ниво на проверка, включително основни проверки на специалистите по услугите.
* = където е приложимо съгласно законите на провинцията и/или държавата. Google Ви насърчава да преглеждате потребителския профил на всеки доставчик, за да научите повече за притежаваните от него лицензи, които са проверени.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?