Управление на рекламите за домашни услуги и преглед на отчетите

Приложението Google Home Services Ads показва отчети, които Ви помагат да разберете каква е ефективността на рекламата Ви за домашни услуги. Освен това можете да видите състоянието на рекламата си и да я поставите на пауза, ако е необходимо.

Предимства

 • Добивате бърза представа колко заявки за услуги получавате от рекламата си за домашни услуги и как потенциалните клиенти се свързват с Вас.
 • Виждате колко срещи сте уговорили от заявки, получени от реклами за домашни услуги.
 • Поставяте рекламите си на пауза, ако искате да спрете да получавате заявки за услуги.

Всичко за отчетите за реклами за домашни услуги

Предлагат се три отчета:

 • Заявки: Броят заявки за услуги, получени от потенциални клиенти, които са видели рекламата Ви на страниците с резултати от търсенето с Google. Този отчет включва както обажданията по телефона, така и текстовите заявки, получени от рекламата Ви.
 • Срещи: Броят предстоящи и осъществени срещи, насрочени от Вас от заявките за услуги. В този отчет се прави също разбивка на срещите по източник: заявки от обаждане или текстови.
 • Честота на отговорите: Процентът заявки, на които сте отговорили. Този отчет показва също така какъв процент от заявки са активни (понастоящем в процес на изпълнение), резервирани (насрочени и завършени), отхвърлени или с изтекъл срок.

Преглед на отчетите за рекламите Ви за домашни услуги

В приложението Google Home Service Ads можете да преглеждате отчетите за рекламите си за домашни услуги на устройства Android и iOS. Отчети за рекламите за домашни услуги не се предлагат за настолни компютри.

Как да преглеждате отчетите за рекламите си за домашни услуги

 1. Отворете приложението Google Home Service Ads за Android.
 2. Докоснете менюто Menu button в горната част.
 3. Докоснете Реклами и бюджет.
 1. Отворете приложението Google Home Service Ads за iOS.
 2. Докоснете менюто Menu button в горната част.
 3. Докоснете Реклами и бюджет.

За да промените периода от време за отчет

 1. Отворете приложението Google Home Service Ads за Android.
 2. Докоснете менюто Menu button в горната част.
 3. Докоснете Реклами и отчети.
 4. Докоснете , за да редактирате.
 5. Изберете период от време.
 6. Докоснете OK.
 1. Отворете приложението Google Home Service Ads за iOS.
 2. Докоснете менюто Menu button в горната част.
 3. Докоснете Реклами и отчети.
 4. Докоснете , за да редактирате.
 5. Изберете период от време.
 6. Докоснете OK.

Преглед и управление на рекламата Ви 

Можете да преглеждате и управлявате рекламата си от екрана „Реклами и отчети“. В горната част на екрана се показва визуализация на рекламата Ви, на която се вижда как тя ще се показва в Google. Свържете се с нас, за да редактирате информацията за потребителския си профил по време на бета периода.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?