Liên kết Google Analytics với tài khoản người quản lý Google Ads (MCC)

Việc liên kết thuộc tính Google Analytics với tài khoản người quản lý Google Ads của bạn có thể giúp bạn phân tích hoạt động của khách hàng trên trang web của mình sau lượt nhấp vào quảng cáo liên kết với bất kỳ tài khoản Google Ads nào trong tài khoản người quản lý. Thông tin này có thể cho biết lưu lượng truy cập vào trang web hoặc doanh nghiệp đến từ Google Ads, đồng thời giúp bạn cải thiện quảng cáo và trang web của mình.

Bất cứ khi nào bạn thêm một tài khoản Google Ads mới vào tài khoản người quản lý của mình, tài khoản Google Ads này cũng sẽ tự động liên kết với cùng các thuộc tính Analytics, nên bạn không cần phải liên kết riêng từng tài khoản với Analytics.

Lợi ích

Sau khi liên kết Google Analytics với tài khoản người quản lý Google Ads, bạn có thể thực hiện những điều sau:

 • Liên kết tất cả tài khoản Google Ads bạn quản lý với Analytics trong một bước
 • Đơn giản hóa việc quản lý các mục tiêu và giao dịch đã nhập trên Analytics, danh sách tiếp thị lại và số liệu thống kê mức độ tương tác với trang web cũng như dữ liệu chi phí đã xuất từ Google Ads trên nhiều tài khoản Google Ads bằng cách quản lý chúng trong một tài khoản người quản lý
 • Tự động liên kết tài khoản với thuộc tính Analytics của bạn khi bạn thêm tài khoản đó vào tài khoản người quản lý của mình

Trước khi bắt đầu, hãy đảm bảo bạn đang sử dụng Tài khoản GoogleQuyền chỉnh sửa đối với thuộc tính Analytics và Quyền truy cập quản trị đối với tài khoản người quản lý Google Ads mà bạn muốn liên kết.

Lưu ý: Những quyền này chỉ được yêu cầu cho bản thân quy trình liên kết. Sau khi bạn đã tạo liên kết, các quyền này có thể được sửa đổi hoặc xóa hoàn toàn.

Kiểm tra cấp truy cập Google Ads

Để kiểm tra cấp truy cập tài khoản Google Ads của bạn, hãy làm theo các bước sau:

 1. Đăng nhập vào tài khoản người quản lý Google Ads.
 2. Nhấp vào trình đơn công cụ , sau đó nhấp vào Truy cập tài khoản trong mục "Thiết lập".
 3. Trong cột "Cấp truy cập", hãy tìm mục "Quản trị".

Nếu không có cấp truy cập phù hợp, bạn có thể yêu cầu quản trị viên tài khoản người quản lý Google Ads của mình cấp quyền truy cập quản trị cho bạn. Nếu không có quyền truy cập quản trị vào tài khoản người quản lý Google Ads, bạn sẽ không thể liên kết với Google Analytics.

Kiểm tra quyền Google Analytics

Để kiểm tra quyền của thuộc tính Analytics, bạn hãy thực hiện theo các bước sau:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Analytics.
 2. Nhấp vào tab Quản trị ở đầu trang.
 3. Trong cột “Tài khoản”, hãy chọn tài khoản Analytics chứa thuộc tính mà bạn muốn liên kết với một hoặc nhiều tài khoản Google Ads của mình.
 4. Trong cột “Thuộc tính”, chọn thuộc tính Analytics mà bạn muốn liên kết và nhấp vào Quản lý người dùng.

  Nếu không thấy mục Quản lý người dùng ở đây, bạn có thể yêu cầu quản trị viên tài khoản Analytics của mình cấp quyền chỉnh sửa cho bạn hoặc đơn giản là liên kết các tài khoản cho bạn.

 5. Trong cột "Quyền truy cập cấp thuộc tính", hãy tìm quyền "Chỉnh sửa" cho địa chỉ email liên kết với tài khoản Google Ads của bạn.

Hướng dẫn

Liên kết Google Analytics với tài khoản người quản lý Google Ads

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Nhấp vào menu công cụ và trong mục “Thiết lập”, hãy nhấp vào Tài khoản được liên kết.
 3. Trong "Google Analytics", hãy nhấp vào Chi tiết
 4. Bạn sẽ thấy danh sách thuộc tính Google Analytics mà bạn có quyền truy cập. Nhấp vào Thiết lập liên kết bên cạnh thuộc tính bạn muốn liên kết với tài khoản người quản lý Google Ads của mình.
 5. Bây giờ bạn sẽ thấy danh sách chế độ xem từ thuộc tính này mà bạn có thể liên kết. Có hai tùy chọn cài đặt: Nếu tài khoản Google Ads của bạn là do tài khoản người quản lý Google Ads đã liên kết với thuộc tính này sử dụng, thì bạn cũng sẽ thấy một cột cho thấy các chế độ xem liên kết với tài khoản người quản lý đó.
  • Nhập chỉ số trang web: Hãy chọn một chế độ xem để từ đó bạn có thể nhập chỉ số tương tác trang web. Mặc dù điều này là không bắt buộc nhưng bạn nên chọn một chế độ xem sẽ được dùng để cho biết các chỉ số tương tác trang web trong cột báo cáo Google Analytics của tất cả các tài khoản được quản lý.
  • Liên kết: Liên kết nhiều chế độ xem như bạn muốn. Việc liên kết này sẽ cung cấp dữ liệu chi phí và lần nhấp trên Google Ads vào Analytics, cũng như cung cấp dữ liệu mục tiêu và giao dịch trên Analytics vào Google Ads. Bạn luôn có thể chọn một chế độ xem khác trong các tài khoản cá nhân được quản lý.
 6. Nhấp vào Lưu.

Bạn có thể lặp lại quy trình này cho bất kỳ thuộc tính bổ sung nào bạn muốn liên kết.

Lưu ý

Khi dữ liệu Analytics (ví dụ: mục tiêu) đã được nhập vào Google Ads, dữ liệu đó phải tuân theo điều khoản dịch vụ của Google Ads.

Chỉnh sửa hoặc xóa thuộc tính Analytics đã liên kết

Sau khi đã tạo liên kết đến một thuộc tính Analytics, bạn có thể thêm hoặc xóa chế độ xem, chỉnh sửa tùy chọn cài đặt hoặc hủy liên kết toàn bộ thuộc tính.

 1. Đăng nhập vào tài khoản người quản lý Google Ads.
 2. Nhấp vào menu công cụ và trong mục “Thiết lập”, hãy nhấp vào Tài khoản được liên kết.
 3. Trong phần "Google Analytics", hãy nhấp vào Xem chi tiết.
 4. Bạn sẽ thấy danh sách thuộc tính Google Analytics mà bạn có quyền truy cập. Nhấp vào Chỉnh sửa bên cạnh thuộc tính mà bạn muốn chỉnh sửa hoặc hủy liên kết.
  • Để chỉnh sửa: Hãy tắt đường liên kết đến mọi chế độ xem mà bạn muốn hủy liên kết hoặc thay đổi chế độ xem được sử dụng cho chỉ số tương tác trang web.
  • Để hủy liên kết: Hãy nhấp vào Xóa đường dẫn liên kết.
 5. Nhấp vào Lưu.

Nếu bạn hủy liên kết thuộc tính đã liên kết trước đó, thì dữ liệu từ Google Ads (chẳng hạn như số lượt nhấp, số lượt hiển thị, CPC và các dữ liệu khác) sẽ không còn xuất hiện trong báo cáo Analytics nữa. Dữ liệu phiên cho đến thời điểm bạn hủy liên kết tài khoản sẽ vẫn có sẵn. Bất kỳ phiên mới nào bắt nguồn từ lần nhấp trong các tài khoản Google Ads được liên kết này sau khi bạn đã hủy liên kết sẽ xuất hiện trong báo cáo Analytics dưới dạng "(chưa được đặt)". Mọi danh sách tiếp thị lại dựa trên đường liên kết này cũng sẽ bị đóng, đồng thời mọi mục tiêu hoặc giao dịch mà bạn đang nhập vào Google Ads từ Analytics cũng sẽ tạm dừng.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố