Свързване на Google Анализ с профил на мениджър в Google Ads (МКЦ)

Свързването на собствености в Google Анализ с профила Ви на мениджър в Google Ads може да Ви помогне да анализирате активността на клиентите на уебсайта Ви след кликване върху реклама, свързана с някой от профилите в Google Ads в рамките на профила Ви на мениджър. Тази информация може да разкрие каква част от трафика на уебсайта Ви или бизнеса Ви идва от Google Ads и да Ви помогне да подобрите рекламите и сайта си.

Винаги когато добавяте нов профил в Google Ads към профила си на мениджър, той автоматично ще бъде свързан със същите собствености в Анализ, като така се отстранява нуждата да ги свързвате поотделно.

Предимства

След като свържете Google Анализ с профила си на мениджър в Google Ads, можете да правите следното:

 • да свържете всички управлявани от Вас профили в Google Ads с Анализ с едно действие;
 • да опростите управлението на импортираните си цели и транзакции от Google Анализ, списъци за ремаркетинг и статистическите данни за ангажираност със сайта и експортираните от Google Ads данни за разходите в няколко профила в Google Ads, като ги управлявате от един профил на мениджър;
 • да свържете автоматично профил със собственостите си в Google Анализ, когато го добавите към профила си на мениджър.

Преди да започнете

За да свържете профила си в Google Анализ с Google Ads, трябва да имате администраторски достъп до профил на мениджър в Google Ads и достъп за „Редактиране на разрешенията“ за собственост в Google Анализ.

Тези разрешения са необходими само за процеса на свързване. След като създадете връзката, могат да бъдат променени или изцяло премахнати.

Проверка на нивото на достъп до Google Ads

За да проверите нивото на достъп до профила си в Google Ads, изпълнете следните стъпки:

 1. Влезте в профила си на мениджър в Google Ads.
 2. Кликнете върху менюто с инструменти Google Ads | инструменти [Icon] в горния десен ъгъл на профила.
 3. В „Настройка“ кликнете върху Достъп до профила.
 4. В графата „Ниво на достъп“ потърсете „Администратор“.

Ако нямате необходимото ниво на достъп, можете да помолите администратора на профила си на мениджър в Google Ads да Ви предостави администраторски достъп. Без такъв няма да можете да свържете профила си на мениджър в Google Ads с Google Анализ.

Проверка на разрешенията за Google Анализ

За да проверите разрешенията си за собствеността в Google Анализ, изпълнете следните стъпки:

 1. Влезте в профила си в Google Анализ.
 2. Кликнете върху Администриране.
 3. В графата „Профил“ изберете профила в Google Анализ, съдържащ собствеността, която искате да свържете с един или няколко свои профила в Google Ads.
 4. В графата „Собственост“ изберете собствеността в Google Анализ, която искате да свържете, и кликнете върху Управление на потребителите.

  Ако тук не виждате Управление на потребителите, можете да помолите администратора на профила си в Google Анализ да Ви предостави разрешение за редактиране или да свърже профилите вместо Вас.

 5. В графата „Разрешения за собствеността“ потърсете разрешението за редактиране за имейл адреса, свързан с профила Ви в Google Ads.

Инструкции

Свързване на собствености в Google Анализ с профил на мениджър в Google Ads

 1.  Влезте в профила си на мениджър в Google Ads.
 2. Кликнете върху менюто с инструменти Google Ads | инструменти [Icon] в горния десен ъгъл на профила.
 3. В „Настройки“ кликнете върху Свързани профили.
 4. Под „Google Анализ (UA)“ или „Google Анализ (GA4) и Firebase“ кликнете върху Подробности. Ще видите списък със собствености в Google Анализ, до които имате достъп.
 5. Кликнете върху Свързване до собствеността, която искате да свържете с профила си на мениджър в Google Ads.
 6. (Само за собствености в Universal Analytics) Вече ще виждате списък с изгледите от тази собственост, които можете да свързвате. Има две настройки: Ако профилът Ви в Google Ads се използва от профил на мениджър в Google Ads, свързан с тази собственост, ще виждате и графа, която показва кои изгледи на собственост са свързани с този профил на мениджър.
  • Импортиране на показатели за сайта: Изберете изглед на собственост, от който да импортирате показатели за ангажираността със сайта. Макар че е по избор, препоръчваме да изберете такъв, който ще се използва за показване на показатели за ангажираността със сайта в графите за отчитане на Google Анализ от всички управлявани от Вас профили.
  • Свързване: Свържете толкова изгледи на собственост, колкото желаете. По този начин данните за кликванията и разходите в Google Ads ще бъдат налични в Google Анализ, а целите и транзакциите от Google Анализ – в Google Ads. По всяко време може да бъде избран друг изглед на собственост в отделните управлявани профили.
 7. Кликнете върху Запазване.

Можете да повторите тези стъпки за всяка допълнителна собственост, която желаете да свържете.

Забележка

След като данните от Google Анализ (например цели) бъдат импортирани в Google Ads, те са предмет на Общите условия на Google Ads.

Прекратяване на връзката на собствености в Google Анализ с профил на мениджър в Google Ads

 1. Влезте в профила си на мениджър в Google Ads.
 2.  Кликнете върху менюто с инструменти Google Ads | инструменти [Icon] в горния десен ъгъл на профила си.
 3. В „Настройки“ кликнете върху Свързани профили.
 4. Под „Google Анализ (UA)“ или „Google Анализ (GA4) и Firebase“ кликнете върху Подробности. Ще видите списък със собствености в Google Анализ, до които имате достъп. 
 5. Кликнете върху Прекратяване на връзката до собствеността, която искате да премахнете от профила си на мениджър в Google Ads. 
  • Ако имате собственост в Universal Analytics, можете също да кликнете върху иконата на молив Настройка за редактиране, икона на молив, за да изключите връзките към изгледите или да промените изгледа, който да се използва за показателите за ангажираността със сайта.

След като прекратите връзката със собственост в Google Анализ:

 • Данните за сесиите в Google Ads (като кликвания, импресии, CPC и др.) ще продължават да са налице в отчетите в Google Ads, но новите сесии в резултат от кликвания в профилите в Google Ads след премахването на собствеността ще се показват в отчетите като (Не е зададено). 
 • Списъците за ремаркетинг въз основа на свързването ще бъдат затворени.
 • Повече няма да се импортират цели или транзакции от Google Анализ в Google Ads.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
73067
false