Tạo và quản lý báo cáo từ trang Báo cáo

Trang Báo cáo giúp bạn xem, sắp xếp và phân tích dữ liệu của mình. Trang này cho phép bạn đặt một lượng lớn dữ liệu vào bảng chứa nhiều thứ nguyên, biểu đồ và trang tổng quan tùy chỉnh để bạn có thể thể hiện các mô hình và xu hướng quan trọng bằng hình ảnh.

Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu cách tạo và lưu báo cáo, cách mở các báo cáo đã lưu cũng như cách thiết lập để gửi báo cáo theo lịch qua email cho bạn và những người khác có quyền truy cập vào tài khoản của bạn.

Hướng dẫn

Cách mở báo cáo xác định trước

Để tiết kiệm thời gian cho bạn, Google Ads có các “báo cáo xác định trước,” một tập hợp các báo cáo được tạo sẵn để trả lời các câu hỏi cụ thể về dữ liệu của bạn. Bạn có thể tham khảo báo cáo xác định trước nếu muốn tạo và lưu một báo cáo mới mà bạn có thể chỉnh sửa, lập lịch và chia sẻ.

Cách mở báo cáo xác định trước:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Nhấp vào biểu tượng báo cáo ở góc trên bên phải của tài khoản.
 3. Chọn Báo cáo được xác định trước (Thứ nguyên), rồi chọn một báo cáo xác định trước để mở trong Trình chỉnh sửa báo cáo. Bạn cũng có thể mở báo cáo xác định trước từ trang "Báo cáo" bằng cách chọn một trong các "Báo cáo xác định trước" từ phía trên bảng dữ liệu.

Mẹo

Bạn có thể thêm hoặc xóa các cột khỏi báo cáo xác định trước. Để có thể xem báo cáo xác định trước mà bạn đã tùy chỉnh sau này, hãy nhấp vào Lưu dưới dạng để lưu báo cáo.

Báo cáo xác định trước cho tài khoản người quản lý

Nếu bạn có tài khoản người quản lý Google Ads thì mọi báo cáo xác định trước mà bạn mở đều sẽ bao gồm các cột bổ sung sau: cột “Tài khoản” và cột “Mã khách hàng” liên kết với tài khoản.

Bạn cũng sẽ thấy một báo cáo xác định trước (báo cáo “Tài khoản”) trong tài khoản người quản lý. Báo cáo này chứa thông tin từ trang "Tài khoản" của bạn.

Cách tạo báo cáo

Nếu muốn tùy chỉnh hoàn toàn dữ liệu xuất hiện trong báo cáo, bạn có thể tạo báo cáo từ đầu. Không giống như báo cáo xác định trước, khi bạn tạo báo cáo chuẩn, bạn cần phải sử dụng công cụ Trình chỉnh sửa báo cáo để chọn cột, hàng và giá trị cần đưa vào báo cáo và loại bảng hoặc biểu đồ được sử dụng. Hãy tìm hiểu cách tạo báo cáo trong Trình chỉnh sửa báo cáo.

Cách quản lý báo cáo

Biểu tượng báo cáo cho phép bạn dễ dàng truy cập vào các báo cáo đã lưu của mình. Những người có quyền truy cập vào tài khoản của bạn đều có thể xem báo cáo. Bạn có thể chọn xem tất cả báo cáo hoặc chỉ những báo cáo mà bạn đã tạo. Bạn có thể chỉnh sửa, lưu, lập lịch và chia sẻ bất kỳ báo cáo nào trong số này.

Báo cáo đã lưu mà bạn chưa truy cập trong hơn 18 tháng sẽ tự động bị xóa khỏi tài khoản của bạn. Bạn có thể truy cập báo cáo bằng cách mở hoặc tải xuống báo cáo hoặc bằng cách mở một trang tổng quan có báo cáo.

Cách mở báo cáo đã lưu

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Nhấp vào biểu tượng báo cáo , sau đó nhấp vào Báo cáo.
 3. Theo mặc định, danh sách hiển thị tất cả báo cáo đã lưu. Để xem chỉ các báo cáo mà bạn đã tạo, hãy nhấp vào biểu tượng dấu 3 chấm trong khu vực bên dưới "Báo cáo", sau đó nhấp vào Chỉ hiển thị báo cáo của bạn.
 4. Tìm báo cáo bạn muốn xem, sau đó nhấp vào tiêu đề để mở báo cáo.

Lưu ý: Hiện tại, các báo cáo mà bạn đã lưu trong khi tải xuống từ các trang không thuộc Trình chỉnh sửa báo cáo sẽ có cách thức hoạt động không giống với các báo cáo mà bạn đã tạo trong Trình chỉnh sửa báo cáo. Một vài báo cáo trong số này sẽ mở trực tiếp trong trang mà bạn tải báo cáo, trong khi các báo cáo khác sẽ có định dạng chỉ có thể tải xuống.

Cách lập lịch email báo cáo

Bạn có thể gửi báo cáo qua email một lần hoặc lên lịch gửi báo cáo qua email cho bạn và những người có quyền truy cập vào tài khoản của bạn vào các khoảng thời gian cụ thể.

Lưu ý: Báo cáo cho tài khoản cá nhân sẽ bắt đầu chạy lúc 3 giờ sáng theo múi giờ mà bạn chỉ định. Báo cáo cho các tài khoản không chỉ định múi giờ sẽ bắt đầu chạy lúc 3 giờ sáng theo Giờ Thái Bình Dương.
 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Nhấp vào biểu tượng báo cáo , sau đó nhấp vào Báo cáo.
 3. Tìm báo cáo bạn muốn xem, sau đó nhấp vào tiêu đề để mở báo cáo trong Trình chỉnh sửa báo cáo.
 4. Nhấp vào biểu tượng email và lịch Đồng hồ.
 5. Hoàn tất các tùy chọn cài đặt sau:
  1. Chọn một hoặc nhiều người dùng tài khoản để gửi báo cáo đến.
  2. Chọn tần suất (ví dụ: hàng ngày, hàng tuần) gửi báo cáo và định dạng (ví dụ: CSV, XML).
 6. Nhấp vào nút Lưu.
 7. Để chỉnh sửa lịch biểu đã lưu, hãy hoàn tất các bước sau:
  1. Nhấp vào biểu tượng email và lịch Đồng hồ.
  2. Nhấp vào biểu tượng bút chì Chỉnh sửa và thay đổi các tùy chọn cài đặt.
  3. Nhấp vào nút Lưu.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73067
false