Tworzenie raportów i zarządzanie nimi na stronie „Raporty”

Dzięki raportom możesz wyświetlać i analizować dane oraz zarządzać nimi. Możesz też umieszczać duże ilości danych w tabelach, wykresach i niestandardowych panelach z wieloma wymiarami, by uzyskać wizualizacje istotnych wzorców i trendów.

Z tego artykułu dowiesz się, jak tworzyć i zapisywać raporty, otwierać zapisane raporty oraz zaplanować wysyłanie raportów do siebie i innych osób, które mają dostęp do Twojego konta.

Instrukcje

Jak otworzyć wstępnie zdefiniowany raport

Aby pomóc Ci zaoszczędzić czas, Google Ads oferuje „wstępnie zdefiniowane raporty” – zbiór gotowych raportów, dzięki którym uzyskasz odpowiedzi na konkretne pytania dotyczące Twoich danych. Możesz użyć wstępnie zdefiniowanych raportów jako punktu wyjścia dla nowego zapisanego raportu, który można edytować, zaplanować i udostępnić.

Aby otworzyć wstępnie zdefiniowany raport:

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. Kliknij ikonę raportowania  w prawym górnym rogu konta.
 3. Wybierz Wstępnie zdefiniowane raporty (Wymiary) i wybierz wstępnie zdefiniowany raport, by otworzyć go w edytorze raportów. Możesz też otworzyć taki raport na stronie „Raporty”, wybierając jeden ze „Wstępnie zdefiniowanych raportów” nad tabelą danych.

Wskazówka

Możesz dodać lub usunąć kolumny we wstępnie zdefiniowanym raporcie. Aby umożliwić późniejsze wyświetlanie dostosowanego w ten sposób wstępnie zdefiniowanego raportu, kliknij Zapisz jako, by zapisać raport.

Wstępnie zdefiniowane raporty na kontach menedżera

Jeśli masz konto menedżera Google Ads, wstępnie zdefiniowane raporty zawierają dodatkowo kolumny: „Konto” i „Identyfikator klienta” powiązany z kontem.

Na kontach menedżera znajdziesz też dodatkowy wstępnie zdefiniowany raport – „Konto”. Raport ten zawiera informacje ze strony „Konta”.

Jak utworzyć raport

Jeśli chcesz w pełni dostosować dane wyświetlane w raporcie, możesz utworzyć raport od zera. W odróżnieniu od wstępnie zdefiniowanych raportów do utworzenia raportu standardowego musisz użyć edytora raportów, by wybrać, które kolumny, wiersze i wartości chcesz uwzględnić w raporcie i w jakim typie tabeli lub wykresu będą wyświetlane dane. Dowiedz się, jak tworzyć raporty w edytorze raportów.

Jak zarządzać raportami

Ikona raportowania  zapewnia łatwy dostęp do zapisanych raportów. Są one widoczne dla wszystkich osób mających dostęp do Twojego konta. Możesz wyświetlić wszystkie raporty lub tylko te utworzone przez siebie, a także je edytować, zapisywać, udostępniać i planować ich generowanie.

Zapisane raporty, z których nie korzystano od ponad 18 miesięcy, są automatycznie usuwane z konta. Aby uzyskać dostęp do raportu, otwórz go, pobierz lub otwórz panel, który zawiera ten raport.

Jak otworzyć zapisany raport

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. Kliknij ikonę raportowania , a następnie Raporty.
 3. Wszystkie zapisane raporty domyślnie wyświetlają się na liście. Aby wyświetlić tylko raporty utworzone przez siebie, kliknij ikonę z trzema kropkami w sekcji „Raporty”, a następnie Wyświetl tylko raporty utworzone przez siebie.
 4. Znajdź raport, który chcesz wyświetlić, i kliknij jego tytuł, by go otworzyć.

Uwaga: obecnie zapisane raporty pobrane ze stron innych niż edytor raportów nie działają tak samo jak raporty utworzone w edytorze raportów. Niektóre z nich otwierają się na stronie, z której zostały pobrane, a inne są dostępne tylko do pobrania.

Jak zaplanować harmonogram przesyłania raportów e-mailem

Możesz wysłać jednorazowego e-maila z raportami lub zaplanować wysyłanie raportów w określonych odstępach czasu do siebie i innych osób, które mają dostęp do Twojego konta.

Uwaga: raporty dla kont indywidualnych są generowane o godz. 3:00 w wybranej strefie czasowej. Raporty dla kont bez wybranej strefy czasowej są generowane o 3:00 czasu PST.
 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. Kliknij ikonę raportowania , a następnie Raporty.
 3. Znajdź raport, który chcesz wyświetlić, po czym kliknij tytuł, aby otworzyć go w edytorze raportów.
 4. Kliknij ikonę przesyłania raportu e-mailem i ustawiania jego harmonogramu Zegar.
 5. Skonfiguruj następujące ustawienia:
  1. Wybierz co najmniej jednego użytkownika konta, któremu chcesz wysłać raport.
  2. Wybierz częstotliwość wysyłania raportów (np. codziennie, co tydzień) i ich format (np. CSV, XML).
 6. Kliknij Zapisz.
 7. Aby edytować zapisany harmonogram, wykonaj te czynności:
  1. Kliknij ikonę przesyłania raportu e-mailem i ustawiania jego harmonogramu Zegar.
  2. Kliknij ikonę ołówka Edytuj i zmień ustawienia.
  3. Kliknij Zapisz.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
73067
false
false