Δημιουργία και διαχείριση αναφορών από τη σελίδα "Αναφορές"

Οι αναφορές σάς βοηθούν να προβάλλετε, να οργανώνετε και να αναλύετε τα δεδομένα σας. Με τις αναφορές μπορείτε να τοποθετείτε μεγάλους όγκους δεδομένων σε πολυδιάστατους πίνακες, γραφήματα και προσαρμόσιμους πίνακες ελέγχου, ώστε να οπτικοποιείτε σημαντικά μοτίβα και τάσεις.

Σε αυτό το άρθρο, θα μάθετε πώς να δημιουργείτε και να αποθηκεύετε αναφορές, πώς να ανοίγετε τις αποθηκευμένες αναφορές σας και πώς να προγραμματίζετε την αποστολή αναφορών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε εσάς και σε άλλους που έχουν πρόσβαση στον λογαριασμό σας.

Οδηγίες

Τρόπος ανοίγματος προκαθορισμένης αναφοράς

Προκειμένου να εξοικονομείτε χρόνο, το Google Ads διαθέτει "προκαθορισμένες αναφορές", ένα σύνολο προδιαμορφωμένων αναφορών που απαντούν σε συγκεκριμένα ερωτήματα σχετικά με τα δεδομένα σας. Έχετε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε τις προκαθορισμένες αναφορές ως αφετηρία για τη δημιουργία νέων αποθηκευμένων αναφορών που μπορείτε να επεξεργαστείτε, να προγραμματίσετε και να μοιραστείτε.

Για να ανοίξετε μια προκαθορισμένη αναφορά:

 1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στο Google Ads.
 2. Κάντε κλικ στο εικονίδιο αναφορών , στην επάνω δεξιά γωνία του λογαριασμού σας.
 3. Επιλέξτε Προκαθορισμένες αναφορές (παλαιότερα Ιδιότητες) και, στη συνέχεια, επιλέξτε μια προκαθορισμένη αναφορά, για να την ανοίξετε στο πρόγραμμα επεξεργασίας αναφορών. Μπορείτε, επίσης, να ανοίξετε μια προκαθορισμένη αναφορά από τη σελίδα Αναφορές, επιλέγοντας μία από τις Προκαθορισμένες αναφορές πάνω από τον πίνακα δεδομένων.

Συμβουλή

Μπορείτε να προσθέσετε ή να καταργήσετε στήλες από μια προκαθορισμένη αναφορά. Για να μπορέσετε να δείτε αργότερα μια προκαθορισμένη αναφορά που έχετε προσαρμόσει, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση ως για να αποθηκεύσετε την αναφορά.

Προκαθορισμένες αναφορές για λογαριασμούς υπευθύνου

Αν διαθέτετε λογαριασμό υπευθύνου στο Google Ads, οι προκαθορισμένες αναφορές που ανοίγετε συμπεριλαμβάνουν τις παρακάτω πρόσθετες στήλες: Λογαριασμός και Αναγνωριστικό πελάτη που συσχετίζεται με τον λογαριασμό.

Επίσης, στους λογαριασμούς υπευθύνου υπάρχει η επιπλέον προκαθορισμένη αναφορά Λογαριασμός. Αυτή η αναφορά περιέχει πληροφορίες από τη σελίδα "Λογαριασμοί".

Τρόπος δημιουργίας αναφοράς

Αν θέλετε να προσαρμόσετε πλήρως τα δεδομένα που εμφανίζονται σε μια αναφορά, μπορείτε να δημιουργήσετε μια αναφορά από την αρχή. Σε αντίθεση με τις προκαθορισμένες αναφορές, όταν δημιουργείτε μια τυπική αναφορά θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα επεξεργασίας αναφορών, για να επιλέξετε τις στήλες, τις σειρές και τις τιμές που θα συμπεριληφθούν στην αναφορά, καθώς και τον τύπο πίνακα ή γραφήματος στον οποίο θα παρουσιάζονται. Μάθετε πώς να δημιουργείτε αναφορές στο πρόγραμμα επεξεργασίας αναφορών.

Τρόπος διαχείρισης των αναφορών σας

Μέσω του εικονιδίου αναφορών , μπορείτε να έχετε εύκολη πρόσβαση στις αποθηκευμένες αναφορές σας. Οι αναφορές σας είναι ορατές στον κάθε χρήστη που διαθέτει πρόσβαση στον λογαριασμό σας. Έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε αν θα εμφανίζονται όλες οι αναφορές ή μόνο εκείνες που έχετε δημιουργήσει εσείς. Μπορείτε να επεξεργαστείτε, να αποθηκεύσετε, να προγραμματίσετε και να μοιραστείτε οποιεσδήποτε από αυτές τις αναφορές.

Οι αποθηκευμένες αναφορές τις οποίες δεν έχετε χρησιμοποιήσει για διάστημα μεγαλύτερο των 18 μηνών καταργούνται αυτόματα από τον λογαριασμό σας. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε μια αναφορά, ανοίγοντας ή κατεβάζοντάς την ή ανοίγοντας έναν πίνακα ελέγχου που περιέχει την αναφορά.

Τρόπος ανοίγματος αποθηκευμένης αναφοράς

 1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στο Google Ads.
 2. Κάντε κλικ στο εικονίδιο αναφορών και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αναφορές.
 3. Από προεπιλογή, εμφανίζονται όλες οι αποθηκευμένες αναφορές. Για να δείτε μόνο τις αναφορές που έχετε δημιουργήσει εσείς, κάντε κλικ στο εικονίδιο με τις 3 κουκκίδες στην περιοχή κάτω από το στοιχείο Αναφορές και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση μόνο των δικών σας αναφορών.
 4. Βρείτε την αναφορά που θέλετε να προβάλετε και κάντε κλικ στον τίτλο της, για να την ανοίξετε.

Σημείωση: Επί του παρόντος, οι αναφορές που έχετε αποθηκεύσει κατά τη λήψη τους από σελίδες εκτός του προγράμματος επεξεργασίας αναφορών δεν θα λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο που λειτουργούν οι αναφορές που δημιουργήσατε στο πρόγραμμα επεξεργασίας αναφορών. Ορισμένες από αυτές τις αναφορές θα ανοίγουν στη σελίδα από την οποία τις κατεβάσατε, ενώ άλλες θα διατίθενται μόνο για λήψη.

Τρόπος προγραμματισμού της αποστολής αναφορών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Μπορείτε είτε να στείλετε τις αναφορές μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μία φορά είτε να προγραμματίσετε την αποστολή τους στον εαυτό σας και σε άλλους χρήστες που έχουν πρόσβαση στον λογαριασμό σας, σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα.

Σημείωση: Οι αναφορές για ατομικούς λογαριασμούς αρχίζουν να εκτελούνται στις 3 π.μ., στην καθορισμένη ζώνη ώρας. Οι αναφορές για λογαριασμούς χωρίς καθορισμένη ζώνη ώρας αρχίζουν να εκτελούνται στις 3 π.μ. ώρα Ειρηνικού.
 1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στο Google Ads.
 2. Κάντε κλικ στο εικονίδιο αναφορών και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αναφορές.
 3. Βρείτε την αναφορά που θέλετε να προβάλετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στον τίτλο της, για να την ανοίξετε στο πρόγραμμα επεξεργασίας αναφορών.
 4. Κάντε κλικ στο εικονίδιο αποστολής μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και προγραμματισμού Ρολόι.
 5. Ολοκληρώστε τις ακόλουθες ρυθμίσεις:
  1. Επιλέξτε έναν ή περισσότερους χρήστες του λογαριασμού στους οποίους θα σταλεί η αναφορά.
  2. Επιλέξτε τη συχνότητα (παραδείγματα: ημερήσια, εβδομαδιαία), καθώς και τη μορφή (παραδείγματα: CSV, XML) με την οποία θα αποστέλλονται οι αναφορές.
 6. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.
 7. Για να επεξεργαστείτε ένα αποθηκεύμενο χρονοδιάγραμμα, ολοκληρώστε τα ακόλουθα βήματα:
  1. Κάντε κλικ στο εικονίδιο αποστολής μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και προγραμματισμού Ρολόι.
  2. Κάντε κλικ στο εικονίδιο με το μολύβι Επεξεργασία και αλλάξτε τις ρυθμίσεις.
  3. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.
Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας