Làm nổi bật các sự kiện sắp tới bằng bộ đếm ngược

Hãy để khách hàng tiềm năng biết đến các chương trình khuyến mại hoặc sự kiện đặc biệt bằng cách thêm bộ đếm ngược vào văn bản quảng cáo của bạn.

Công cụ tùy biến bộ đếm ngược có cả hai định dạng COUNTDOWNGLOBAL_COUNTDOWN. Hãy sử dụng định dạng GLOBAL_COUNTDOWN nếu bạn đang đếm ngược đến thời điểm thống nhất trên toàn cầu (chẳng hạn như thời điểm bắt đầu trận thi đấu thể thao).

Chức năng Ý nghĩa
COUNTDOWN Đếm ngược đến thời gian được đặt, được điều chỉnh theo múi giờ của người đang tìm kiếm.
GLOBAL_COUNTDOWN Đếm ngược đến thời gian "toàn cầu" nhất quán với múi giờ tài khoản của bạn. Nếu quảng cáo hiển thị nội dung "kết thúc trong 4 giờ nữa" ở California, thì quảng cáo cũng sẽ hiển thị nội dung "kết thúc trong 4 giờ nữa" ở New York.

Cả hai chức năng đếm ngược này đều đếm ngược theo ngày, sau đó theo giờ rồi theo phút. Do đó, dòng văn bản quảng cáo có tùy biến đếm ngược có thể hiển thị nội dung "Hãy nhanh tay, chương trình khuyến mại sẽ kết thúc sau 3 giờ nữa" và 2 giờ 28 phút sau đó dòng văn bản quảng cáo sẽ hiển thị nội dung "Hãy nhanh tay, chương trình khuyến mại sẽ kết thúc sau 32 phút nữa".

Bạn có thể thiết lập bộ đếm ngược trong mọi quảng cáo dạng văn bản, quảng cáo tìm kiếm thích ứng hoặc Quảng cáo tìm kiếm động.

Hướng dẫn

Bắt đầu chỉnh sửa quảng cáo của bạn

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn.
 2. Từ trình đơn trang ở bên trái, hãy nhấp vào Quảng cáo và phần mở rộng.
 3. Nhấp vào quảng cáo mà bạn muốn thêm bộ đếm ngược hoặc nhấp vào nút dấu cộng và chọn Quảng cáo dạng văn bản, Quảng cáo tìm kiếm thích ứng hoặc Quảng cáo tìm kiếm động.
 4. Điền thông tin vào văn bản quảng cáo.

Kích hoạt tiện ích bộ đếm ngược

 1. Ở vị trí mà bạn muốn hiển thị bộ đếm ngược, hãy nhập dấu ngoặc nhọn ( { ) rồi chọn Bộ đếm ngược từ trình đơn thả xuống.
 2. Bên cạnh "Đếm ngược kết thúc", hãy điền ngày và thời gian bạn muốn việc đếm ngược kết thúc. Bạn có thể chọn:
  • Đầu ngày
  • Cuối ngày
  • Thời gian tùy chỉnh
   • Đặt thời gian của bạn ở định dạng 24 giờ (không bắt buộc). Ví dụ: nếu thời gian kết thúc của bạn là lúc 18:30 ngày 14/07/2017, thì ngày của bạn sẽ là 2017/07/14 và thời gian sẽ là 18:30:00.
 3. Bên cạnh "Đếm ngược bắt đầu", hãy nhập số ngày (trước ngày kết thúc) mà bạn muốn quảng cáo hiển thị. Nếu bạn để mục này trống, bộ đếm ngược sẽ bắt đầu hiển thị 5 ngày trước ngày kết thúc của bạn.
  • Ví dụ: nếu thời gian kết thúc của bạn là lúc 18:30 ngày 14/07/2017 và bạn muốn quảng cáo bắt đầu hiển thị trước đó 7 ngày (lúc 18 giờ 30 ngày 07/07/2017), thì bạn phải nhập "7" ở đây.

Xin nhớ rằng, tùy biến đếm ngược sẽ tự động ngừng hiển thị sau ngày kết thúc đã xác định.

Đặt múi giờ và ngôn ngữ

 1. Chọn Múi giờ của tài khoản để đếm ngược đến thời gian kết thúc trong phần múi giờ của tài khoản Google Ads hoặc chọn Múi giờ của người xem quảng cáo để đếm ngược đến thời gian kết thúc trong phần múi giờ của người xem quảng cáo.
  • Nếu bạn đang đếm ngược tới thời điểm diễn ra một sự kiện ở một địa điểm cụ thể (như trò chơi, buổi nói chuyện, buổi hòa nhạc hoặc hội thảo), thì bạn nên sử dụng múi giờ của tài khoản.
  • Nếu đang đếm ngược tới một sự kiện không cụ thể về địa lý (như khuyến mại trực tuyến), bạn có thể sử dụng múi giờ của người xem quảng cáo.
 2. Để thay đổi ngôn ngữ mà bộ đếm ngược hiển thị, hãy chọn một ngôn ngữ bên cạnh mục "Ngôn ngữ". Sau khi chọn ngôn ngữ mới, bạn sẽ thấy ví dụ về những nội dung sẽ hiển thị.
Lưu ý: Bạn sẽ không thể thay đổi ngôn ngữ mà bộ đếm ngược hiển thị cho quảng cáo tìm kiếm thích ứng.

Đặt bộ đếm ngược và lưu quảng cáo của bạn

 1. Nhấp vào Áp dụng để lưu bộ đếm ngược của bạn. Bạn sẽ thấy các tùy biến đếm ngược trong văn bản quảng cáo của mình.
 2. Đảm bảo văn bản quảng cáo của bạn sẽ nằm trong giới hạn ký tự khi văn bản được hiển thị. Mã tùy biến đếm ngược có thể tạo một chuỗi dài 8 ký tự. Hãy đảm bảo bản in quảng cáo của bạn cho phép thêm ký tự.
 3. Nhấp vào Lưu quảng cáo.

Đường liên kết có liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố