Đánh dấu sự kiện sắp tới bằng bộ đếm ngược

Hãy để khách hàng tiềm năng biết về các khuyến mại hoặc sự kiện đặc biệt bằng cách thêm bộ đếm ngược vào văn bản quảng cáo của bạn.

Tùy biến đếm ngược có cả hai định dạng COUNTDOWN và GLOBAL_COUNTDOWN. Sử dụng GLOBAL_COUNTDOWN nếu bạn đang đếm ngược đến thời gian nhất quán trên toàn cầu, như thời gian của trận thi đấu thể thao.

Chức năng Ý nghĩa
COUNTDOWN Đếm ngược đến thời gian được đặt, được điều chỉnh theo múi giờ của người đang tìm kiếm.
GLOBAL_COUNTDOWN Đếm ngược đến thời gian "toàn cầu" nhất quán với múi giờ tài khoản của bạn. Nếu quảng cáo hiển thị nội dung "kết thúc trong 4 giờ nữa" ở California, thì quảng cáo cũng sẽ hiển thị nội dung "kết thúc trong 4 giờ nữa" ở New York.

Cả hai chức năng đếm ngược này đều đếm ngược theo ngày, sau đó theo giờ rồi theo phút. Do đó, dòng văn bản quảng cáo có tùy biến đếm ngược có thể hiển thị nội dung "Nhanh lên, khuyến mại kết thúc sau 3 giờ nữa" và 2 giờ 28 phút sau đó dòng văn bản quảng cáo sẽ hiển thị nội dung "Nhanh lên, khuyến mại kết thúc sau 32 phút nữa".

Bạn có thể thiết lập bộ đếm ngược trong bất kỳ quảng cáo văn bản nào.

Hướng dẫn

Bắt đầu chỉnh sửa quảng cáo của bạn

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Từ menu trang bên trái, hãy nhấp vào Quảng cáo và tiện ích.
 3. Nhấp vào quảng cáo văn bản mà bạn muốn thêm bộ đếm ngược hoặc nhấp vào nút dấu cộng và chọn Quảng cáo văn bản.
 4. Điền văn bản quảng cáo của bạn vào.

Kích hoạt tiện ích bộ đếm ngược

 1. Ở vị trí bạn muốn bộ đếm ngược xuất hiện, hãy nhập dấu ngoặc nhọn ( { ) và chọn Countdown từ menu thả xuống.
 2. Bên cạnh "Đếm ngược kết thúc", hãy điền ngày và thời gian bạn muốn việc đếm ngược kết thúc. Đặt thời gian của bạn ở định dạng 24 giờ (tùy chọn).
  • Ví dụ: nếu thời gian kết thúc của bạn là vào 6 giờ 30 chiều ngày 14 tháng 7 năm 2017, ngày của bạn sẽ là 2017/07/14 và thời gian sẽ là 18:30:00.
  • Nếu bạn không thêm thời gian cụ thể, thời gian sẽ mặc định đến nửa đêm (00:00:00).
 3. Bên cạnh "Đếm ngược bắt đầu", hãy nhập số ngày bạn muốn quảng cáo bắt đầu hiển thị trước ngày kết thúc. Nếu bạn để mục này trống, bộ đếm ngược sẽ bắt đầu hiển thị 5 ngày trước ngày kết thúc của bạn.
  • Ví dụ: nếu thời gian kết thúc của bạn là 6 giờ 30 chiều ngày 14 tháng 7 năm 2017 và bạn muốn quảng cáo bắt đầu hiển thị 7 ngày trước đó thì (vào lúc 6 giờ 30 chiều ngày 7 tháng 7 năm 2017), bạn phải nhập "7" ở đây.

Xin nhớ rằng, tùy biến đếm ngược sẽ tự động ngừng hiển thị sau ngày kết thúc đã xác định.

Đặt múi giờ và ngôn ngữ

 1. Chọn Múi giờ trong tài khoản để đếm ngược tới thời gian kết thúc của bạn bằng múi giờ trong tài khoản Google Ads hoặc chọn Múi giờ của người xem quảng cáo để đếm ngược tới thời gian kết thúc bằng múi giờ của người xem quảng cáo.
  • Nếu bạn đang đếm ngược tới một sự kiện xảy ra ở một địa điểm cụ thể, như trò chơi, cuộc nói chuyện, buổi hòa nhạc hoặc hội thảo, bạn nên sử dụng múi giờ trong tài khoản của mình.
  • Nếu đang đếm ngược tới một sự kiện không cụ thể về địa lý (như khuyến mại trực tuyến), bạn có thể sử dụng múi giờ của người xem quảng cáo.
 2. Để thay đổi ngôn ngữ mà bộ đếm ngược hiển thị, hãy chọn ngôn ngữ bên cạnh "Ngôn ngữ". Khi bạn chọn ngôn ngữ mới, bạn sẽ thấy ví dụ về những gì được hiển thị.

Đặt bộ đếm ngược và lưu quảng cáo của bạn

 1. Nhấp vào Áp dụng để lưu bộ đếm ngược của bạn. Bạn sẽ thấy các tùy biến đếm ngược trong văn bản quảng cáo của mình.
 2. Đảm bảo văn bản quảng cáo của bạn sẽ nằm trong giới hạn ký tự khi văn bản được hiển thị. Mã tùy biến đếm ngược có thể tạo một chuỗi dài 8 ký tự. Đảm bảo bản in quảng cáo của bạn cho phép thêm ký tự. 
 3. Nhấp vào Lưu quảng cáo mới hoặc Lưu phiên bản mới.

Liên kết có liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố