Promowanie nadchodzących wydarzeń za pomocą odliczania

Informuj potencjalnych klientów o wyprzedażach lub specjalnych wydarzeniach, dodając odliczanie do tekstu reklam.

Dostosowania z odliczaniem są dostępne w formatach COUNTDOWN i GLOBAL_COUNTDOWN. Zastosuj format GLOBAL_COUNTDOWN, jeśli odliczasz czas identyczny dla całego świata, np. w przypadku meczu.

Funkcja Zastosowanie
COUNTDOWN Odliczanie określonego czasu dostosowane do strefy czasowej osoby prowadzącej wyszukiwanie.
GLOBAL_COUNTDOWN Odliczanie „globalnego” czasu zgodnie ze strefą czasową Twojego konta. Jeśli reklama wyświetlana w Kalifornii zawiera np. tekst „Koniec za 4 godziny”, po wyświetleniu w Nowym Jorku tekst ten będzie identyczny.

Obie funkcje najpierw odliczają czas w dniach, następnie w godzinach, a na koniec w minutach. Wiersz tekstu reklamy zawierający dostosowanie z odliczaniem może więc brzmieć: „Tylko 3 godziny do końca wyprzedaży”, a po upływie 2 godzin i 28 minut – „Tylko 32 minuty do końca wyprzedaży”.

Możesz skonfigurować odliczanie w dowolnej reklamie tekstowej, elastycznej reklamie w wyszukiwarce lub dynamicznej reklamie w wyszukiwarce.

Instrukcje

Edytuj reklamę

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. W menu po lewej stronie kliknij Reklamy i rozszerzenia.
 3. Kliknij reklamę, do której chcesz dodać odliczanie, lub przycisk plusa  i wybierz Reklama tekstowa, Elastyczna reklama w wyszukiwarce lub Dynamiczna reklama w wyszukiwarce.
 4. Wpisz tekst reklamy.

Otwórz widżet odliczania

 1. W miejscu, w którym ma się pojawiać odliczanie, wpisz nawias klamrowy ( { ) i wybierz z menu Odliczanie.
 2. W sekcji „Zakończenie odliczania” wpisz datę i godzinę zakończenia odliczania. Do wyboru masz te opcje:
  • początek dnia,
  • koniec dnia,
  • czas niestandardowy.
   • Godzinę wpisz w formacie 24-godzinnym (opcjonalnie). Na przykład jeśli chcesz zakończyć odliczanie 14 lipca 2017 r. o 18:30, jako datę wpisz 2017/07/14, a jako godzinę – 18:30:00.
 3. W sekcji „Rozpoczęcie odliczania” określ, na ile dni przed datą zakończenia reklama ma zacząć się wyświetlać. Jeśli zostawisz to pole puste, reklama zacznie się wyświetlać na pięć dni przed datą zakończenia.
  • Na przykład jeśli chcesz zakończyć odliczanie o 6:30 wieczorem 14 lipca 2017 r., a reklama ma się zacząć wyświetlać siedem dni wcześniej (o 6:30 wieczorem 7 lipca 2017 r.), wpisz w tym polu „7”.

Pamiętaj, że dostosowania z odliczaniem automatycznie przestają się wyświetlać po upływie daty zakończenia odliczania.

Ustaw strefę czasową i język

 1. Wybierz Strefa czasowa konta, by odliczać czas według strefy czasowej swojego konta Google Ads, lub Strefa czasowa odbiorcy reklamy, by odliczać czas według strefy czasowej użytkownika wyświetlającego reklamę.
 2. Jeśli odliczasz czas do wydarzenia w określonym miejscu, np. meczu, prezentacji, koncertu czy konferencji, lepiej użyć strefy czasowej swojego konta.
 3. Jeśli odliczasz czas do wydarzenia bez określonej lokalizacji geograficznej (np. wyprzedaż w sklepie internetowym), użyj strefy czasowej odbiorcy reklamy.
 4. Aby zmienić język, w jakim wyświetlane będzie odliczanie, wybierz go z menu obok pozycji „Język”. Gdy wybierzesz nowy język, zobaczysz przykłady wyświetlanego tekstu odliczania.
Uwaga: nie możesz zmienić języka, w którym wyświetla się odliczanie, w elastycznych reklamach w wyszukiwarce.

Ustaw odliczanie i zapisz reklamę

 1. Kliknij Zastosuj, by zapisać odliczanie. W tekście reklamy pojawi się dostosowanie z odliczaniem.
 2. Upewnij się, że wyświetlany tekst reklamy nie przekroczy limitu znaków. Kod dostosowania z odliczaniem może wygenerować ciąg ośmiu znaków. Upewnij się, że możesz użyć dodatkowych znaków w tekście reklamy.
 3. Kliknij Zapisz reklamę.

Powiązane artykuły

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem