Promowanie nadchodzących wydarzeń za pomocą odliczania

Informuj potencjalnych klientów o wyprzedażach lub specjalnych wydarzeniach, dodając odliczanie do tekstu reklam.

Dostosowania z odliczaniem są dostępne w formatach COUNTDOWN i GLOBAL_COUNTDOWN. Zastosuj format GLOBAL_COUNTDOWN, jeśli odliczasz czas identyczny dla całego świata, np. w przypadku meczu.

Cecha Zastosowanie
COUNTDOWN Odliczanie określonego czasu dostosowane do strefy czasowej osoby prowadzącej wyszukiwanie.
GLOBAL_COUNTDOWN Odliczanie „globalnego” czasu zgodnie ze strefą czasową Twojego konta. Jeśli reklama wyświetlana w Kalifornii zawiera np. tekst „Koniec za 4 godziny”, po wyświetleniu w Nowym Jorku tekst ten będzie identyczny.

Obie funkcje najpierw odliczają czas w dniach, następnie w godzinach, a na koniec w minutach. Tak więc wiersz tekstu reklamy zawierający dostosowanie z odliczaniem może brzmieć „Tylko 3 godziny do końca wyprzedaży”, a po upływie dwóch godzin i 28 minut – „Tylko 32 minuty do końca wyprzedaży”.

Możesz skonfigurować odliczanie w dowolnej reklamie tekstowej.

Instrukcje

Edytuj reklamę

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. W menu po lewej stronie kliknij Reklamy i rozszerzenia.
 3. Kliknij reklamę tekstową, do której chcesz dodać odliczanie, lub kliknij przycisk plusa i wybierz opcję Reklama tekstowa.
 4. Wpisz tekst reklamy.

Otwórz widżet odliczania

 1. W miejscu, w którym ma się pojawiać odliczanie, wpisz nawias klamrowy ( { ) i wybierz z menu Odliczanie.
 2. W sekcji „Zakończenie odliczania” wpisz datę i godzinę zakończenia odliczania. Godzinę wpisz w formacie 24-godzinnym (opcjonalnie).
  • Na przykład jeśli chcesz zakończyć odliczanie o 6:30 wieczorem 14 lipca 2017 r., jako datę wpisz 2017/07/14, a jako godzinę – 18:30:00.
  • Jeśli nie podasz konkretnej godziny, zostanie ustawiona domyślnie północ (00:00:00).
 3. W sekcji „Rozpoczęcie odliczania” określ, na ile dni przed datą zakończenia reklama ma zacząć się wyświetlać. Jeśli zostawisz to pole puste, reklama zacznie się wyświetlać na pięć dni przed datą zakończenia.
  • Na przykład jeśli chcesz zakończyć odliczanie o 6:30 wieczorem 14 lipca 2017 r., a reklama ma się zacząć wyświetlać siedem dni wcześniej (o 6:30 wieczorem 7 lipca 2017 r.), wpisz w tym polu „7”.

Pamiętaj, że dostosowania z odliczaniem automatycznie przestają się wyświetlać po upływie daty zakończenia odliczania.

Ustaw strefę czasową i język

 1. Wybierz Strefa czasowa konta, by odliczać czas według strefy czasowej swojego konta Google Ads, lub Strefa czasowa odbiorcy reklamy, by odliczać czas według strefy czasowej użytkownika wyświetlającego reklamę.
  • Jeśli odliczasz czas do wydarzenia w określonym miejscu, np. meczu, prezentacji, koncertu czy konferencji, lepiej użyć strefy czasowej swojego konta.
  • Jeśli odliczasz czas do wydarzenia bez określonej lokalizacji geograficznej (np. wyprzedaż w sklepie internetowym), użyj strefy czasowej odbiorcy reklamy.
 2. Aby zmienić język, w jakim wyświetlane będzie odliczanie, wybierz go z menu obok pozycji „Język”. Gdy wybierzesz nowy język, zobaczysz przykłady wyświetlanego tekstu odliczania.

Ustaw odliczanie i zapisz reklamę

 1. Kliknij Zastosuj, by zapisać odliczanie. W tekście reklamy pojawi się dostosowanie z odliczaniem.
 2. Upewnij się, że wyświetlany tekst reklamy nie przekroczy limitu znaków. Kod dostosowania z odliczaniem może wygenerować ciąg ośmiu znaków. Upewnij się, że możesz użyć dodatkowych znaków w tekście reklamy. 
 3. Kliknij Zapisz nową reklamę lub Zapisz nową wersję.

Powiązane artykuły

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem