Om Rapportredigeraren

Med Rapportredigeraren kan du visa resultatinformationen i flerdimensionella tabeller och diagram. Du kan använda Rapportredigeraren och skapa sådana tabeller och diagram direkt i Google Ads, vilket innebär att du inte behöver hämta data för att kunna undersöka den på djupet. Spara tabeller och diagram och dela dem med andra, eller lägg in dem i dina översikter.

I den här artikeln går vi igenom Rapportredigerarens delar och deras syfte. När du har gått igenom denna information kan du läsa mer om hur du skapar anpassade rapporter med Rapportredigeraren.

Med rapportredigeraren kan du enkelt skapa rapporteringsfrågor. Skriv till exempel ”sort campaigns and clicks by cost” så skapar rapportredigeraren en sådan rapport.

Fördelar

 • Med det lättanvända dra-och-släpp-gränssnittet kan du snabbt skapa och manipulera flerdimensionella tabeller och diagram, så att du inte behöver hämta informationen online när du vill göra djupgående analyser.
 • Med flersegmentsanalys kan du analysera informationen på ännu större detaljnivå i tabellerna och diagrammen.
 • Med anpassade diagram kan du snabbt visualisera mönster och trender i informationen.
 • Med avancerad filtrering och sortering kan du filtrera informationen efter segmenterade mätvärden (till exempel klick från mobila enheter) och sortera efter flera kolumner samtidigt.

Gränssnittet i Rapportredigeraren

Bekanta dig med gränssnittet i Rapportredigeraren och använd det effektivare:

Innan du börjar

För att du ska få en bild av Rapportredigerarens delar öppnar du Rapportredigeraren:

 1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
 2. Klicka på rapporteringsikonen i kontots övre högra hörn och välj sedan Rapporter.
 3. Klicka på plusknappen i sidans övre vänstra hörn och välj sedan valfri tabell- eller diagramtyp.

Rapportredigerarens delar

 • Brickor: Dessa hittar du i sidofältet till vänster på sidan. Brickorna motsvarar dimensioner och mätvärden som du drar till arbetsytan när du bygger din rapport. Mätvärden är kvantitativa sätt att mäta informationen, som klick, visningar och konverteringar. Dimensioner beskriver kvalitativa egenskaper hos informationen, som enhet, annonsgrupp och plats.
 • Sidofält: Detta område till vänster på sidan innehåller brickor. Dra brickorna till arbetsytan när du vill skapa rapporter.
 • Arbetsyta: Det stora, grå området mitt på sidan är arbetsytan. Det är hit du drar brickorna när du skapar dina rapporter. Du kan filtrera rapportdata på arbetsytan efter datum eller en uppsättning filtreringsalternativ, till exempel kampanj- eller annonsgruppstatus.
 • Hylla: Hyllan är det område ovanför arbetsytan där du ser vilka brickor som har lagts till i rapporten. Hyllan visas bara när du har dragit en bricka till arbetsytan.

Filter i Rapportredigeraren

När du använder ett filter på rapporten döljs all data som du inte vill se. Ta bort filtret när du vill se informationen igen. 

Det finns två typer av filter:

 • Med rapportfilter finjusteras datamängden som ligger till grund för tabellerna och diagrammen. Filtren påverkas inte av vilka brickor du har dragit till arbetsytan eller vilken typ av tabell eller diagram som informationen visas i. Använd rapportfilter när du vill analysera en viss delmängd av informationen. Till exempel kan du använda ett rapportfilter när du vill visa alla kampanjer som innehåller ordet ”varumärke”, eller när du vill fokusera på mobiltrafik.
 • Tabellfilter kan användas på kolumner i tabellen när du vill filtrera bort rader som inte motsvarar särskilda kriterier. Om du tar bort den filtrerade kolumnen från tabellen, försvinner också filtret. Använd tabellfilter när du vill fokusera på särskilda rader i tabellen. Till exempel kan du använda ett tabellfilter när du vill dölja alla rader där antalet visningar är färre än 500. Om du vill konvertera tabellen till ett diagram, är det viktigt att tänka på att alla tabellfilter inte kan överföras till diagram.

Exempel

Anta att du vill se alla sökord i din kampanj som får många mobilklick. Börja med att skapa en tabell som visar sökord och klick. Använd sedan ett rapportfilter så att du bara ser data om mobila enheter. Nu visar tabellen alla klick på dina sökord från mobila enheter. Du märker att många av sökorden inte har några mobilklick alls och att de gör informationen svåröverskådlig. Därför klickar du på kolumnrubriken och använder ett tabellfilter som bara visar rader med fler än noll klick.

Läs mer om hur du använder och tar bort filter.

 

 
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt