Om rapportredigereren

Med rapportredigereren kan du analysere resultatdata via flerdimensjonale tabeller og diagrammer. Du trenger ikke lenger laste ned dataene dine for å gå grundig gjennom dem, for rapportverktøyet har en funksjon for å opprette slike tabeller og diagrammer inne i Google Ads. Du kan lagre tabellene og diagrammene dine for å dele dem med andre, eller legge dem inn i oversiktene dine.

I denne artikkelen forklarer vi de ulike delene rapportredigereren består av, og formålet med dem. Når du har satt deg inn i denne informasjonen, kan du finne ut hvordan du lager egendefinerte rapporter med rapportredigereren.

Med rapportredigereren kan du utforme rapporteringsspørsmål på naturlig språk. Du kan for eksempel skrive «show me top campaigns by clicks», så opprettes en rapport for deg i rapportredigereren ut fra forespørselen din.

Fordeler

 • I et enkelt dra-og-slipp-grensesnitt kan du raskt bygge og redigere flerdimensjonale tabeller og diagrammer, og dermed redusere behovet for å laste ned data for mer inngående analyse.
 • Med analyse av flere segmenter kan du dele opp data med større detaljrikdom i tabeller og diagrammer.
 • Med tilpassede diagrammer kan du raskt visualisere mønstre og trender i dataene dine.
 • Med avansert filtrering og sortering kan du filtrere på segmenterte beregninger (f.eks. mobilklikk) og sortere etter flere kolonner.

Bli kjent med rapportredigereren

Før du tar i bruk rapportredigereren, bør du gjøre deg kjent med de ulike delene:

Før du begynner

Åpne rapportredigereren sånn at det blir enklere å se for deg de ulike delene av dette verktøyet:

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på rapporteringsikonet øverst til høyre i kontoen din, og velg deretter Rapporter.
 3. Klikk på plussknappen øverst til venstre på siden, og velg deretter en tabell- eller diagramtype.

De ulike delene av rapportredigereren

 • Felt: Feltene i sidefeltet til venstre på siden er dimensjoner og beregninger du drar inn på lerretet for å lage en rapport. Beregninger er kvantitative målinger om dataene dine, for eksempel klikk, visninger og konverteringer. Dimensjoner beskriver kvalitative kjennetegn ved dataene, for eksempel enhet, annonsegruppe eller sted.
 • Sidefelt: Dette området til venstre på siden inneholder felt. Du drar felt inn på lerretet for å lage rapporter.
 • Lerret: Det store grå området midt på siden er lerretet. Du drar felt hit for å lage rapporter. Du kan filtrere rapportdataene på lerret etter dato eller i henhold til et sett med filtreringsalternativer, for eksempel kampanje- eller annonsegruppestatus.
 • Hylle: Hyllen er området ovenfor lerretet der du ser hvilke felt som er lagt til i rapporten. Hyllen vises bare når du har dratt et felt inn på lerretet.

Filtrene i rapportredigereren

Ved å bruke et filter i en rapport kan du skjule data du ikke ønsker å se. Hvis du vil se de skjulte dataene igjen, fjerner du filteret. 

Det finnes to typer filtre:

 • Rapportfiltre avgrenser datasettet som brukes til å bygge tabeller eller diagrammer. Disse filtrene blir ikke påvirket av hvilke ruter som er dratt inn på lerretet, eller hva slags tabell eller diagram du bruker for å vise dataene dine. Bruk rapportfiltre når du ønsker å utforske en bestemt undergruppe av data. Du kan for eksempel bruke et rapportfilter for å se alle kampanjer som inneholder ordet «merkevare» eller fokuserer på mobiltrafikk.
 • Tabellfiltre kan brukes på bestemte kolonner i en tabell for å filtrere ut rader som ikke oppfyller angitte kriterier. Hvis kolonnen som filtreres, blir fjernet fra tabellen, fjernes også filteret. Bruk tabellfiltre når du ønsker å fokusere på et bestemt sett med rader i en tabell. Du kan for eksempel bruke et tabellfilter for å skjule alle rader med færre enn 500 visninger. Hvis du har planer om å konvertere en tabell til et diagram, må du være klar over at ikke alle tabellfiltre kan overføres til diagrammet.

Eksempel

Tenk deg at du ønsker å se alle søkeordene i en kampanje som har mange klikk fra mobilenheter. Først oppretter du en tabell som viser søkeord og klikk. Deretter aktiverer du et rapportfilter som begrenser datasettet til mobilenheter. Tabellen viser nå mobilklikkene for søkeordene dine. Det finnes imidlertid mange søkeord som ikke har mobilklikk, og disse vanskeliggjør visningen. Du går derfor til kolonneoverskriften og aktiverer et tabellfilter som bare viser rader med mer enn 0 klikk.

Finn ut hvordan du bruker og fjerner filtre.

 

 
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt