Par pārskatu redaktoru

Pārskatu redaktors ir rīks, ko varat izmantot, lai izpētītu veiktspējas datus daudzdimensiju tabulās un diagrammās. Izmantojot pārskatu redaktoru, šīs tabulas un diagrammas var izveidot tieši programmā Google Ads, līdz ar to tiek samazināta nepieciešamība lejupielādēt datus, lai tos varētu detalizēti izpētīt. Varat saglabāt tabulas un diagrammas, lai tās kopīgotu ar citiem lietotājiem, vai iekļaut tās tieši savos informācijas paneļos.

Šajā rakstā ir paskaidrots, no kā ir veidots pārskatu redaktors un kāda tam ir nozīme. Pēc šīs informācijas izskatīšanas uzziniet, kā izveidot pielāgotus pārskatus, izmantojot pārskatu redaktoru.

Pārskatu redaktorā pārskatu veidošanas vaicājumus varat izveidot brīvā formā. Piemēram, ierakstiet “show me top campaigns by clicks“ (rādīt kampaņas ar vislielāko klikšķu skaitu), un pārskatu redaktorā tiks jūsu vaicājumam atbilstošs pārskats.

Ieguvumi

 • Vienkāršajā saskarnē velkot un nometot vienumus, varat ātri izveidot un pārveidot daudzdimensiju tabulas un diagrammas; vairs nav jālejupielādē dati, lai veiktu padziļinātu analīzi.
 • Vairāku segmentu analīze ļauj tabulās un diagrammās precīzāk apstrādāt datus.
 • Pielāgotajās diagrammās varat ātri vizualizēt datu modeļus un tendences.
 • Izmantojot izvērsto filtrēšanu un kārtošanu, varat filtrēt segmentētus rādītājus (piemēram, klikšķus mobilajās ierīcēs) un kārtot tos pēc dažādām slejām.

Pārskatu redaktora izpēte

Lai efektīvi izmantotu pārskatu redaktoru, jums ir jāizpēta tā daļas.

Pirms darba sākšanas

Atveriet pārskatu redaktoru, lai labāk vizualizētu tā daļas.

 1. Pierakstieties savā Google Ads kontā.
 2. Konta augšējā labajā stūrī noklikšķiniet uz pārskatu sniegšanas ikonas un pēc tam atlasiet Pārskati.
 3. Lapas augšējā kreisajā stūrī noklikšķiniet uz pluszīmes pogas un pēc tam atlasiet jebkuru tabulas vai diagrammas veidu.

Pārskatu redaktora daļas

 • Elementi: tie atrodas lapas kreisās puses sānjoslā. Elementi ir rādītāji un metrika, kurus velkot uz audekla var veidot pārskatu. Metrika ir kvantitatīvi mērījumi par jūsu datiem, piemēram, klikšķi, seansi un reklāmguvumi. Rādītāji ir datu kvalitatīvās iezīmes, piemēram, ierīce, reklāmu kopa vai atrašanās vieta.
 • Sānjosla: šajā apgabalā lapas kreisajā pusē atrodas elementi. Velciet elementus uz audekla, lai veidotu pārskatus.
 • Audekls: plašais, pelēkais apgabals lapas vidū ir audekls. Te varat vilkt elementus, lai veidotu pārskatus. Varat filtrēt pārskatu datus audeklā pēc datuma vai pēc filtrēšanas opciju kopas, piemēram, pēc kampaņas vai reklāmu kopas statusa.
 • Plaukts: tas ir apgabals virs audekla, kurā ir norādīti pārskatam pievienotie elementi. Plaukts tiek parādīts tikai tad, ja uz audekla ir vilkts kāds elements.

Pārskatu redaktora filtri

Pārskatā lietojot filtru, tiek slēpti nevēlamie dati. Lai atkal skatītu paslēptos datus, noņemiet filtru. 

Ir divu veidu filtri.

 • Pārskata filtri precizē datu kopu, kas tiek izmantota tabulu vai diagrammu veidošanai. Šos filtrus neietekmē bloki, kas ir vilkti uz audekla, vai datu skatīšanai izmantotais tabulas vai diagrammas veids. Izmantojiet pārskata filtrus, ja vēlaties izpētīt konkrētu datu apakškopu. Piemēram, varat izmantot pārskata filtru, lai skatītu visas kampaņas, kurās ietverts vārds “zīmols”, vai pievērstos datplūsmai mobilajās ierīcēs.
 • Tabulas filtrus var lietot konkrētām tabulas slejām, lai filtrētu rindas, kas neatbilst jūsu noteiktajiem kritērijiem. Ja filtrētā sleja tiek noņemta no tabulas, tiek noņemts arī filtrs. Izmantojiet tabulas filtrus, ja tabulā vēlaties izpētīt konkrētu rindu kopu. Piemēram, varat izmantot tabulas filtru, lai paslēptu visas rindas, kurās seansu skaits nepārsniedz 500. Ja plānojat konvertēt tabulu par diagrammu, ņemiet vērā, ka ne visus tabulas filtrus var pārvietot uz diagrammu.

Piemērs

Pieņemsim, ka vēlaties skatīt visus kampaņu atslēgvārdus, kas saņēmuši daudz klikšķu mobilajās ierīcēs. Vispirms izveidojiet tabulu, kurā parādīti atslēgvārdi un klikšķi. Pēc tam lietojiet pārskata filtru, kas ierobežo datu kopu, lai skatītu tikai mobilās ierīces. Tagad tabulā ir parādīti atslēgvārdu saņemtie klikšķi mobilajās ierīcēs. Jūs saprotat, ka tiek parādīti daudzi atslēgvārdi, kas nav saņēmuši klikšķus mobilajās ierīcēs, un tabula nav pārskatāma. Lai novērstu šo problēmu, jūs slejas galvenē lietojat tabulas filtru, lai tiktu parādītas tikai rindas, kurās ir vairāk nekā nulle klikšķu.

Uzziniet, kā lietot un noņemt filtrus.

 

 
Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Pierakstieties, lai būtu pieejamas papildu atbalsta iespējas un varētu ātri novērst problēmu.