Apie ataskaitų redagavimo priemonę

Ataskaitų redagavimo priemonė – tai įrankis, kurį naudojant galima tvarkyti našumo duomenis kelių aspektų lentelėse ir diagramose. Ataskaitų redagavimo priemonė su galimybe kurti šias lenteles ir diagramas tiesiogiai „Google Ads“ panaikina poreikį atsisiųsti duomenis, kad būtų galima atlikti išsamesnį jų tyrimą. Lenteles ir diagramas galite išsisaugoti ir bendrinti su kitais žmonėmis arba įtraukti jas į informacijos suvestines.

Šiame straipsnyje aprašomos dalys, kurios sudaro ataskaitų redagavimo priemonę, ir jų paskirtis. Susipažinę su šia informacija sužinosite, kaip kurti tinkintas ataskaitas, naudojant ataskaitų redagavimo priemonę.

Naudodami ataskaitų redagavimo priemonę ataskaitų klausimus galite kurti įprasta kalba. Pvz., įveskite „show me top campaigns by clicks“ (rodyti populiariausias kampanijas pagal paspaudimus) ir ataskaitų redagavimo priemonė sukurs jums ataskaitą pagal jūsų užklausą.

Pranašumai

 • Paprasta nuvilkimo sąsaja suteikia galimybę greitai kurti kelių aspektų lenteles ir diagramas bei jomis manipuliuoti, sumažindama poreikį atsisiųsti duomenis, kad būtų atlikta išsamesnė analizė.
 • Kelių segmentų analizė suteikia galimybę daug tiksliau ir išsamiau skaidyti ir skirstyti duomenis lentelėse ir diagramose.
 • Tinkintos diagramos suteikia galimybę greitai vizualizuoti duomenų šablonus ir tendencijas.
 • Išplėstinis filtravimas ir rūšiavimas leidžia filtruoti segmentuotą metriką (pvz., paspaudimus mobiliaisiais įrenginiais) ir rūšiuoti į kelis stulpelius.

Informacija apie ataskaitų redagavimo priemonę

Kad galėtumėte efektyviai naudoti ataskaitų redagavimo priemonę, išsiaiškinkite jos dalis.

Prieš pradedant

Atidarykite ataskaitų redagavimo priemonę, kad galėtumėte matyti jos dalis.

 1. Prisijunkite prie „Google Ads“ paskyros.
 2. Viršutiniame dešiniajame paskyros kampe spustelėkite ataskaitų teikimo piktogramą ir pasirinkite „Ataskaitos“.
 3. Viršutiniame kairiajame puslapio kampe spustelėkite pliuso mygtuką ir pasirinkite bet kurį lentelės arba diagramos tipą.

Ataskaitų redagavimo priemonės dalys

 • Išklotinė: puslapio kairėje rodomoje šoninėje juostoje esančiose išklotinėse rasite aspektus ir metriką, kuriuos galite nuvilkti ant drobės kurdami ataskaitą. Metrika yra kiekybiniai duomenų, pvz., paspaudimų, parodymų ir konversijų, matavimai. Aspektai aprašo kokybines duomenų charakteristikas, pvz., įrenginį, skelbimų grupę arba vietovę.
 • Šoninė juosta: tai yra puslapio kairėje rodoma sritis, kurioje yra išklotinės. Nuvilkite išklotines ant drobės ir kurkite ataskaitas.
 • Drobė: didelė pilka sritis puslapio viduryje yra drobė. Tai vieta, į kurią galite nuvilkti išklotines ir kurti ataskaitas. Drobėje rodomus ataskaitos duomenis galite filtruoti pagal datą arba nustatyti filtravimo parinktis, pvz., kampanijos arba skelbimų grupės būseną.
 • Lentyna: virš drobės esanti sritis, kurioje rodomos prie ataskaitos pridėtos išklotinės. Lentyna rodoma, tik jei nuvilkote išklotinių ant drobės.

Ataskaitų redagavimo priemonės filtrai

Ataskaitai pritaikius filtrą paslepiami duomenys, kurių nenorite matyti. Jei norite vėl matyti paslėptus duomenis, tiesiog pašalinkite filtrą. 

Filtrai yra dviejų tipų.

 • Ataskaitų filtrai patikslina duomenų rinkinį, naudojamą lentelėms ir diagramoms kurti. Šiems filtrams nedaro įtakos į matomąją tinklalapio sritį nuvelkamų išklotinių tipas arba šiuo metu duomenims peržiūrėti naudojamos lentelės arba diagramos tipas. Ataskaitos filtrus naudokite norėdami ištirti tam tikrą duomenų poaibį. Pavyzdžiui, galite naudoti ataskaitų filtrą norėdami peržiūrėti visas kampanijas, kuriuose yra žodis „prekės ženklas“ arba susitelkti į srautą mobiliesiems.
 • Lentelės filtrus galima taikyti konkretiems lentelės stulpeliams, norint išfiltruoti eilutes, neatitinkančias specifinių kriterijų. Jei išfiltruotas stulpelis pašalinamas iš lentelės, filtras taip pat pašalinamas. Kai norite susitelkti į lentelę konkrečiame eilučių rinkinyje, naudokite lentelės filtrus. Pavyzdžiui, galite naudoti lentelės filtrą norėdami paslėpti visas eilutes, kurių parodymai mažesni nei 500. Jei planuojate lentelę konvertuoti į diagramą, žinokite, kad ne visus lentelės filtrus galima perkelti į diagramą.

Pavyzdys

Tarkime, kad norite matyti visus kampanijų raktinius žodžius, turinčius daug paspaudimų mobiliaisiais įrenginiais. Pirmiausia sukuriate lentelę, kurioje rodomi raktiniai žodžiai ir paspaudimai. Tada taikote ataskaitų filtrą, kuris susiaurina duomenų rinkinį iki mobiliųjų įrenginių. Dabar jūsų lentelėje rodomi jūsų raktinių žodžių paspaudimai mobiliaisiais įrenginiais. Tačiau atminkite, kad yra daug raktinių žodžių, neturinčių paspaudimų mobiliaisiais įrenginiais, ir jie sujauks jūsų peržiūrą. Taigi eikite į stulpelio antraštę ir taikykite lentelės filtrą, kuris rodys eilutes, turinčias daugiau nei 0 paspaudimų.

Sužinokite, kaip taikyti ir pašalinti filtrus.

 

 
Ar tai buvo naudinga?
Kaip galime jį patobulinti?

Reikia daugiau pagalbos?

Prisijunkite, kad būtų pateikta papildomų palaikymo parinkčių ir problema būtų greitai išspręsta