Οδηγός μελέτης για την αξιολόγηση Διαφημίσεων για κινητές συσκευές

Βελτιστοποίηση για πολυκαναλική απόδοση

Τώρα που έχετε αρχίσει να μετράτε και να κατανοείτε τον τρόπο με τον οποίο οι διαφημίσεις σας στο διαδίκτυο συμβάλλουν στην αύξηση της αξίας εκτός σύνδεσης, είναι σημαντικό να αρχίσετε να ενεργείτε με βάση αυτά τα δεδομένα. Χρησιμοποιήστε αυτές τις πρόσθετες πληροφορίες που έχετε στη διάθεσή σας, για να βελτιστοποιήσετε τις καμπάνιες σας για τη μέγιστη απόδοση στην επιχείρηση συνολικά, τόσο στο διαδίκτυο όσο και εκτός σύνδεσης.

 

Βελτιστοποιήστε τις καμπάνιες σας για μέγιστη απόδοση τόσο από τις μετατροπές στο διαδίκτυο όσο και από τις μετατροπές εκτός σύνδεσης.

 
Τι μπορείτε να κάνετε... με τον εξής τρόπο...
Ενημέρωση των μετρήσεων

Συμπεριλάβετε τις μετατροπές εκτός σύνδεσης κατά τον υπολογισμό των βασικών δεικτών απόδοσης (KPI) για τις καμπάνιες σας.
 

Παράδειγμα

Μέσο CPA στο διαδίκτυο: δαπάνη Google Ads 500 € / 10 παραγγελίες στο διαδίκτυο = 50 € CPA, συνολικές πωλήσεις αξίας 500 € από αυτές τις παραγγελίες
Πρόσθετες μετατροπές εκτός σύνδεσης που μετρήθηκαν: 10 παραγγελίες
Μέση αξία παραγγελίας εκτός σύνδεσης: 100 €
Ισχύον CPA: 25 €
Ισχύουσα Απόδοση Διαφημιστικής Επένδυσης (ROAS): 300%

Εντοπισμός των τμημάτων του λογαριασμού σας που οδηγούν σε μεγαλύτερη αξία εκτός σύνδεσης

Μπορεί να έχετε συγκεκριμένες καμπάνιες ή κατηγορίες προϊόντων που είναι πιο αποτελεσματικές για την προσέλκυση χρηστών σε ένα κατάστημα. Δείτε πού η Απόδοση Διαφημιστικής Επένδυσης (ROAS) εντός καταστήματος είναι υψηλότερη από την Απόδοση Διαφημιστικής Επένδυσης (ROAS) στο διαδίκτυο και εξετάστε το ενδεχόμενο να επεκτείνετε τα σύνολα των λέξεων-κλειδιών, ώστε να εστιάζουν περισσότερο στην τοποθεσία, ή να δοκιμάσετε διαφήμιση που ενθαρρύνει τους χρήστες να επισκεφτούν μια τοποθεσία επιχείρησης.

Συμβουλή

Ορισμένες λέξεις-κλειδιά ή ομάδες προϊόντων που έχουν χαμηλή Απόδοση Διαφημιστικής Επένδυσης (ROAS) μόνο στο διαδίκτυο και φαίνονται μη επικερδείς είναι ιδανικές για την προσέλκυση πελατών σε καταστήματα. Κατά τoν συνυπολογισμό της Απόδοσης Διαφημιστικής Επένδυσης (ROAS) εκτός σύνδεσης, ενδεχομένως να έχει νόημα μια αύξηση των προσφορών για αυτές, ώστε να αυξηθεί ο πολυκαναλικός αντίκτυπος, καθώς και τα συνολικά έσοδα.

Βελτιστοποίηση των προσφορών σας

Αυξήστε τις προσφορές σε λέξεις-κλειδιά και ομάδες προϊόντων με βάση την πρόσθετη αξία από πωλήσεις εκτός σύνδεσης.

Παράδειγμα

Στόχος απόδοσης διαφημιστικής επένδυσης (ROAS): 200%
Ισχύουσα Απόδοση Διαφημιστικής Επένδυσης (ROAS) (με παραγγελίες εκτός σύνδεσης): 400%
Προσαρμογή προσφοράς κατά την προσέγγιση του στόχου απόδοσης διαφημιστικής επένδυσης (ROAS): +100% (εναλλακτικά, αν έχετε μέσο CPA ύψους 25 €, μπορείτε να υποβάλετε προσφορά με CPA έως 50 €).

 

Στη συνέχεια, τμηματοποιήστε περαιτέρω και δείτε αν μπορείτε να βρείτε διαφορές στην αξία:

  • Αυξήστε τις προσαρμογές προσφοράς για τους στόχους της επέκτασης τοποθεσίας, αν οι φυσικές τοποθεσίες σας αποφέρουν περισσότερο κέρδος και όγκο
  • Ανατρέξτε στην αναφορά απόστασης για τις επεκτάσεις τοποθεσίας, για να καθορίσετε αυτές τις προσαρμογές προσφοράς με βάση την απόδοση κατά απόσταση.
  • Αυξήστε τις προσαρμογές προσφοράς για κινητές συσκευές, αν οι κινητές συσκευές οδηγούν σε κερδοφόρες πωλήσεις εκτός σύνδεσης και το μερίδιο εμφάνισης σε κινητές συσκευές είναι χαμηλό
  • Υποδιαιρέστε τις ομάδες προϊόντων με βάση χαρακτηριστικά που δημιουργούν ουσιαστικές διαφορές στην αξία

Λάβετε υπόψη ότι, αν πληροίτε τις προϋποθέσεις λήψης αναφορών για μετατροπές επισκέψεων στο κατάστημα, αυτά τα δεδομένα είναι διαθέσιμα και σε αναφορές απόστασης, τοποθεσίας, δημογραφικών στοιχείων και χρονικής καθυστέρησης για το Δίκτυο αναζήτησης. Αν προβάλλετε καμπάνιες Αγορών, οι επισκέψεις στο κατάστημα είναι διαθέσιμες και σε αναφορές ομάδων προϊόντων. Αξιοποιήστε αυτές τις πληροφορίες, για να μάθετε ποια τμήματα του λογαριασμού σας οδηγούν σε μεγαλύτερη δραστηριότητα εκτός σύνδεσης και προσαρμόστε ανάλογα τις αποφάσεις σας σχετικά με τον προϋπολογισμό και την υποβολή προσφορών.

Βελτιστοποιήστε τους μέσους ημερήσιους προϋπολογισμούς καμπανιών Εντοπίστε τυχόν καμπάνιες που συμβάλλουν στις μετατροπές εκτός σύνδεσης και χάνουν μερίδιο εμφάνισης. Αυξήστε τα όρια των μέσων ημερήσιων προϋπολογισμών τους, για να αποφύγετε την απώλεια περισσότερων ευκαιριών επισκεψιμότητας.

 

Συμβουλή
Μπορείτε, επίσης, να αυξήσετε τις προσφορές σας για λέξεις-κλειδιά ή ομάδες προϊόντων σε αυτές τις καμπάνιες, ώστε να βελτιώσετε το μερίδιο εμφάνισης.

 

Δοκιμή του δημιουργικού

Για καμπάνιες που απευθύνονται σε συγκεκριμένες τοποθεσίες (π.χ. για καμπάνιες που εστιάζουν σε γεωγραφικές τοποθεσίες "κοντά μου" ή σε λέξεις-κλειδιά για συγκεκριμένες γεωγραφικές τοποθεσίες) ή για καμπάνιες που έχουν περισσότερες μετατροπές εκτός σύνδεσης συγκριτικά με μετατροπές ιστοτόπου, βελτιστοποιήστε τις διαφημίσεις σας, για να ενισχύσετε την αλληλεπίδραση με τις τοποθεσίες της επιχείρησής σας. Επισημάνετε ειδικές προσφορές και τοπικές πληροφορίες που μπορούν να προσελκύσουν χρήστες, για να επισκεφτούν το κατάστημά σας.

Βελτιστοποίηση των σελίδων προορισμού σας

Προβάλετε έναν εμφανή σύνδεσμο προς τη σελίδα του εργαλείου εύρεσης καταστημάτων στον ιστότοπό σας για κινητές συσκευές και παρουσιάστε προϊόντα που είναι πιθανότερο να αυξήσουν τις επισκέψεις και τις πωλήσεις στο κατάστημα.

Συμβουλή

Τα κλικ που οδηγούν στη σελίδα του εργαλείου εύρεσης καταστημάτων μπορούν να ερμηνευθούν ως ενδιαφέρον για την επίσκεψη σε μία από τις τοποθεσίες της επιχείρησής σας. Συνυπολογίστε τα στις εκτιμήσεις απόδοσης εκτός σύνδεσης.

 


Home page for Acme-cars.com

 

Ερώτηση σχετικά με τους προϋπολογισμούς μάρκετινγκ Συνεργαστείτε με σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη, για να ξεκινήσετε μια συζήτηση σχετικά με τους πολυκαναλικούς προϋπολογισμούς. Αν οι διαφημίσεις στο διαδίκτυο αυξάνουν τις πωλήσεις εκτός σύνδεσης, συνεργαστείτε με τις σχετικές ομάδες, για να καθορίσετε τον καλύτερο τρόπο για την κατανομή του προϋπολογισμού μεταξύ καναλιών.

 

 
 

Συμπέρασμα

Σε μια στιγμή (ή με ένα πάτημα) ένας χρήστης στο smartphone του μπορεί να γίνει πελάτης στο ταμείο. Γι' αυτό είναι πιο σημαντικό από ποτέ να συνδέεστε με τους τοπικούς καταναλωτές εν κινήσει, τη στιγμή που εκδηλώνουν τη μεγαλύτερη πρόθεση αγοράς.

Σε αυτό το έγγραφο καλύψαμε τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να διαχειρίζεστε το Google Ads, ώστε να προσεγγίζετε αυτούς τους αγοραστές με τον καλύτερο τρόπο, διευκολύνοντάς τους να επισκεφτούν μία από τις τοποθεσίες της επιχείρησής σας και να πραγματοποιήσουν συναλλαγές σε αυτήν.

Υπάρχουν, ωστόσο, ευρύτερα επιχειρηματικά ζητήματα που πρέπει επίσης να εξεταστούν:

  • Αποδίδονται σωστά οι συναλλαγές εκτός σύνδεσης στο διαδίκτυο;
  • Μπορείτε να επιχειρηματολογήσετε για την εφαρμογή περισσότερων προϋπολογισμών σε περίπτωση που εντοπίσετε περισσότερες κερδοφόρες ευκαιρίες εκτός σύνδεσης;
  • Ποιο είναι το μίγμα μέσων που θα αποφέρει τη μεγαλύτερη αξία για την επιχείρηση συνολικά, παρέχοντας τελικά την καλύτερη δυνατή εμπειρία πελάτη (στο διαδίκτυο και εκτός σύνδεσης);

Πρόκειται για πολύ σύνθετα ερωτήματα που δεν είναι δυνατό να απαντηθούν από ένα μόνο κανάλι, πόσο μάλλον από έναν μεμονωμένο επαγγελματία του μάρκετινγκ. Υπάρχει όμως κάτι που λειτουργεί υπέρ σας και αυτό είναι τα δεδομένα από τις καμπάνιες που έχετε προβάλει. Αν μοιραστείτε τις πληροφορίες που έχετε συγκεντρώσει, θα μπορέσετε, αν μη τι άλλο, να ξεκινήσετε μερικές ενδιαφέρουσες συζητήσεις στον οργανισμό σας.

Ο καταναλωτής σήμερα δεν περιορίζεται. Στο διαδίκτυο, στην κινητή συσκευή, εκτός σπιτιού ή στο κατάστημα, όλες οι επιλογές έχουν την ίδια πιθανότητα επιτυχίας. Συνεπώς, το μάρκετινγκ της επιχείρησής σας πρέπει να είναι εξίσου ευέλικτο.

 

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο βέλτιστων πρακτικών, για να λαμβάνετε απευθείας στα εισερχόμενα συμβουλές και ενημερώσεις προχωρημένου επιπέδου για το Google Ads.
Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας