Tạo quảng cáo văn bản bằng văn bản được tùy chỉnh

Tạo quảng cáo văn bản tự động cập nhật thông tin mà bạn muốn khách hàng tiềm năng của mình biết. Thay vì tạo ra nhiều quảng cáo văn bản tĩnh—trong đó sự khác biệt duy nhất là giá hoặc từ khóa—bạn có thể tạo một quảng cáo có văn bản tự động cập nhật dựa trên từ khóa, dữ liệu doanh nghiệp hoặc thậm chí thời gian trong ngày.

Văn bản động mà bạn có thể thêm vào quảng cáo văn bản: 

  • Bộ đếm ngược: Đếm ngược tới một sự kiện cụ thể và cập nhật quảng cáo dựa trên thời gian hiện tại. Tìm hiểu thêm 
  • Tùy biến quảng cáo: Thêm thông số tự động thay đổi dựa trên bất kỳ thuộc tính nào bạn chọn: sản phẩm, danh mục, giá và nhiều thuộc tính khác. Xin lưu ý rằng bạn sẽ chỉ thấy "Tùy biến quảng cáo" dưới dạng một trong các tùy chọn nếu đã thêm dữ liệu doanh nghiệp vào tài khoản Google Ads. Hãy tìm hiểu cách tải dữ liệu tùy biến quảng cáo lên
  • Từ khóa: Tạo văn bản quảng cáo của bạn phù hợp hơn bằng cách chèn động các từ khóa kích hoạt quảng cáo của bạn. Tìm hiểu thêm
  • Hàm IF: Chèn văn bản cụ thể nếu đáp ứng điều kiện đối với bất kỳ thứ nguyên nào sau đây: thiết bị hoặc đối tượng. Bạn cũng có thể chèn giá trị mặc định nếu văn bản của bạn vượt quá giới hạn ký tự hoặc khi điều kiện không được đáp ứng. Tìm hiểu thêm

Quảng cáo văn bạn có chèn từ khóa, đếm ngược và tùy biến quảng cáo

Ví dụ

Giả sử bạn có một cửa hàng trực tuyến bán sản phẩm thể thao. Bạn có thể tạo quảng cáo văn bản bao gồm các từ khóa mọi người đã sử dụng để tìm quảng cáo của bạn, sản phẩm cụ thể bạn cung cấp, giá sản phẩm và bộ đếm ngược tới chương trình khuyến mại bạn hiện đang chạy.

Thêm văn bản động vào quảng cáo

Để bắt đầu sử dụng văn bản động trong quảng cáo văn bản của bạn, hãy nhập dấu ngoặc nhọn ( { ) trong bất kỳ quảng cáo văn bản mới hoặc hiện tại nào. Chọn loại văn bản động bạn muốn từ menu thả xuống. 

 

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố