Tworzenie reklam tekstowych z dostosowanym tekstem

Twórz reklamy tekstowe, które automatycznie aktualizują się, uwzględniając informacje, które chcesz wyświetlać potencjalnym klientom. Zamiast tworzyć wiele statycznych reklam tekstowych, które różnią się od siebie tylko ceną lub słowem kluczowym, możesz utworzyć jedną reklamę z tekstem, który dynamicznie zmienia się na podstawie słów kluczowych, danych biznesowych, a nawet pory dnia.

Tekst dynamiczny, który możesz dodać do swojej reklamy tekstowej: 

  • Odliczanie: odlicza czas do określonego wydarzenia, a reklamy będą się zmieniać na podstawie aktualnej daty i godziny. Więcej informacji 
  • Moduły dostosowania reklam: dodaje parametry, które zmieniają się automatycznie na podstawie dowolnie wybranego atrybutu: produktu, kategorii, ceny i innych. Opcję „Dostosowanie reklamy” zobaczysz tylko, jeśli na koncie Google Ads masz odpowiednie dane. Dowiedz się, jak przesłać dane modułu dostosowania reklam 
  • Słowa kluczowe: dynamicznie wstawia słowa kluczowe, które powodują wyświetlenie Twojej reklamy, by jej tekst był bardziej trafny. Więcej informacji
  • Funkcja IF: wstawia określony tekst, jeśli zostanie spełniony warunek w jednym z następujących wymiarów: urządzenie lub odbiorcy. Możesz też wstawić wartości domyślne, jeśli Twój tekst przekracza limit liczby znaków lub gdy nie został spełniony warunek. Więcej informacji

Reklama tekstowa ze wstawieniem słowa kluczowego, odliczaniem i dostosowaniem reklamy

Przykład

Załóżmy, że masz sklep internetowy ze sprzętem sportowym. Możesz utworzyć reklamę tekstową zawierającą słowa kluczowe, które spowodowały jej wyświetlenie, nazwę jednego z oferowanych produktów, jego cenę oraz odliczanie do końca trwającej obecnie wyprzedaży.

Dodaj do reklam tekst dynamiczny

Aby używać tekstu dynamicznego w reklamie tekstowej, wpisz nawias klamrowy ( { ) w nowej lub jednej z istniejących reklam. Wybierz z menu typ tekstu dynamicznego, którego chcesz użyć. 

 

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem