การเชื่อมโยงบัญชี Google Ads หลายบัญชีกับ Google Analytics

ถ้าคุณจัดการบัญชี Google Ads มากกว่า 1 บัญชี คุณมีตัวเลือก 2-3 อย่างในการเชื่อมโยงบัญชีเหล่านี้กับ Google Analytics หากคุณใช้บัญชีดูแลจัดการ Google Ads (MCC) เพื่อทำงานกับหลายบัญชีสำหรับธุรกิจของคุณหรือลูกค้า คุณสามารถเชื่อมโยงบัญชีดูแลจัดการนี้กับ Google Analytics เพื่อให้พร็อพเพอร์ตี้ Analytics ของบัญชีเหล่านั้นซิงก์กับ Google Ads คุณสามารถเชื่อมโยงบัญชี Google Ads หลายบัญชีภายใน Analytics หรือเพียงเชื่อมโยงทีละบัญชีผ่านผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่งก็ได้ เราจะแสดงความแตกต่างของตัวเลือกต่างๆ ด้านล่าง

ตัวเลือก 1: การเชื่อมโยง Analytics กับบัญชีดูแลจัดการ Google Ads (MCC)

ประโยชน์

 • เชื่อมโยงบัญชี Google Ads ทั้งหมดที่คุณจัดการกับ Analytics ภายในขั้นตอนเดียว
 • เปลี่ยนแปลงการกระทำที่ถือเป็น Conversion และรายการรีมาร์เก็ตติ้งในบัญชีดูแลจัดการ
 • ทำให้การจัดการง่ายขึ้นสำหรับเป้าหมายและธุรกรรม Analytics, รายการรีมาร์เก็ตติ้ง และสถิติการมีส่วนร่วมกับไซต์ รวมถึงข้อมูลค่าใช้จ่าย Google Ads ที่ส่งออกจากบัญชี Google Ads หลายบัญชี ด้วยการจัดการทั้งหมดนี้ในบัญชีดูแลจัดการบัญชีเดียว
 • เชื่อมโยงบัญชีกับพร็อพเพอร์ตี้ Analytics โดยอัตโนมัติเมื่อคุณเพิ่มบัญชีลงในบัญชีดูแลจัดการ

ควรเชื่อมโยง Analytics กับบัญชีดูแลจัดการ Google Ads (MCC) ในกรณีใด

 • คุณมีพร็อพเพอร์ตี้ Analytics อย่างน้อย 1 รายการที่ต้องการเชื่อมโยงกับบัญชี Google Ads หลายบัญชี โดยบัญชีทั้งหมดนี้จัดการโดยบัญชีดูแลจัดการ Google Ads บัญชีเดียว
 • คุณสร้างบัญชี Google Ads ใหม่อยู่บ่อยๆ ซึ่งคุณต้องการให้เชื่อมต่อกับพร็อพเพอร์ตี้ Analytics เดียวกับบัญชี Google Ads อื่นๆ ของคุณ
 • คุณต้องการใช้เครื่องมือวัด Conversion ข้ามบัญชี รีมาร์เก็ตติ้งข้ามบัญชี หรือรายงานการระบุแหล่งที่มาข้ามบัญชีใน Google Ads

คำแนะนำในการเชื่อมโยง Analytics กับบัญชีดูแลจัดการ Google Ads (MCC)

ดูคำแนะนำในบทความนี้

การเชื่อมโยงกับ Analytics หลายทาง

ถ้าบัญชี Google Ads เชื่อมโยงกับ Analytics ทั้งแบบโดยตรงและผ่านบัญชีดูแลจัดการ 1 บัญชีหรือมากกว่า ข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้ Analytics จากทั้งการเชื่อมโยงโดยตรงและการเชื่อมโยงผู้จัดการจะแสดงในบัญชี Google Ads นี้

เราขอแนะนำให้นำการเชื่อมโยงโดยตรงกับ Analytics ออกเมื่อมีการเชื่อมโยงบัญชีที่จัดการผ่านผู้จัดการ ยกเว้นในกรณีต่อไปนี้

 • บัญชีที่จัดการเป็นเจ้าของรายการรีมาร์เก็ตติ้ง Analytics: ถ้าคุณนำการเชื่อมโยงกับ Analytics ออก จะเป็นการปิดรายการรีมาร์เก็ตติ้งนี้
 • บัญชีที่จัดการไม่ได้ใช้เครื่องมือวัด Conversion ข้ามบัญชี: ถ้าคุณต้องการนำเข้าเป้าหมายและธุรกรรม Analytics ไปยังแต่ละบัญชีต่อไป คุณต้องไม่ยกเลิกการเชื่อมโยงกับ Analytics
 • บัญชี Analytics นำเข้าการแสดงผลบนเครือข่ายดิสเพลย์และการดูบน YouTube จาก Google Ads เข้าสู่ช่องทางหลากหลายแชแนล: ถ้าคุณนำการเชื่อมโยงโดยตรงระหว่างบัญชี Google Ads กับ Analytics ออก การแสดงผลบนเครือข่ายดิสเพลย์จะไม่แสดงในช่องทางหลากหลายแชแนลของ Analytics ปัจจุบันการเชื่อมโยงผ่านบัญชีดูแลจัดการไม่รองรับคุณลักษณะนี้

ตัวเลือกสำหรับบัญชีแต่ละบัญชี

เมื่อคุณเชื่อมโยง Analytics กับบัญชีดูแลจัดการ Google Ads คุณจะยังสามารถทำสิ่งต่อไปนี้ได้ที่ระดับบัญชีแต่ละบัญชี

 • เปลี่ยนแปลงข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้ Analytics ที่จะนำเข้าสถิติไซต์
 • นำเข้าเป้าหมายและธุรกรรมโดยตรงหลังจากเชื่อมโยงบัญชีแต่ละบัญชีกับ Analytics (ถ้าไม่ได้ใช้เครื่องมือวัด Conversion ข้ามบัญชีใน Google Ads)

ตัวเลือก 2: การเชื่อมโยงบัญชี Google Ads หลายบัญชีผ่าน Analytics

คุณสามารถเลือกที่จะตั้งค่าการเชื่อมโยง Analytics ผ่าน Analytics โดยเชื่อมโยงหลายบัญชีพร้อมกัน

ประโยชน์

 • เชื่อมโยงกลุ่มบัญชี Google Ads ที่คุณจัดการกับ Analytics ในขั้นตอนเดียว

ควรเชื่อมโยงหลายบัญชีผ่าน Analytics ในกรณีใด

 • คุณไม่ต้องการให้บัญชี Google Ads ทั้งหมดที่คุณจัดการด้วยบัญชีดูแลจัดการ Google Ads (MCC) เชื่อมโยงกับพร็อพเพอร์ตี้ Analytics หนึ่งๆ
 • คุณไม่ต้องการให้บัญชี Google Ads ใหม่ภายใต้บัญชีดูแลจัดการนี้เชื่อมโยงกับพร็อพเพอร์ตี้ Analytics เดียวกันโดยอัตโนมัติ
 • คุณไม่ต้องการใช้เครื่องมือวัด Conversion ข้ามบัญชี รีมาร์เก็ตติ้งข้ามบัญชี หรือการระบุแหล่งที่มาข้ามบัญชี (กระบวนการค้นหา)

คำแนะนำในการเชื่อมโยงบัญชี Google Ads ผ่าน Analytics

ดูคำแนะนำสำหรับการเชื่อมโยง Google Ads ผ่าน Analytics

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว

true
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
73067
false
false