Länka flera Google Ads-konton till Google Analytics

Om du hanterar fler än ett Google Ads-konto har du några olika alternativ om du vill länka dem till Google Analytics. Om du arbetar med flera konton för ditt företag eller dina kunder via ett Google Ads-förvaltarkonto (MCC) kan du länka det till Google Analytics så att Analytics-egendomarna i kontona blir synkroniserade med Google Ads. Du kan också länka flera Google Ads-konton via Analytics eller länka enskilda konton via endera av produkterna. Vi beskriver skillnaden mellan de olika alternativ nedan.

Alternativ 1: Länka Analytics till ett Google Ads-förvaltarkonto (MCC)

Fördelar

 • Länka alla Google Ads-konton som du hanterar till Analytics i ett enda steg.
 • Gör ändringar i konverteringsåtgärder och remarketinglistor i förvaltarkontot.
 • Förenkla hanteringen av dina importerade Analytics-mål och transaktioner, remarketinglistor och engagemangsstatistik, samt exporterad kostnadsdata från Google Ads, i flera Google Ads-konton genom att hantera dem i ett enda förvaltarkonto.
 • Länka automatiskt ett konto till dina Analytics-egendomar när du lägger till det i ditt förvaltarkonto.

När du ska länka Analytics till ett Google Ads-förvaltarkonto (MCC)

 • Du har en eller flera Analytics-egendomar som du vill länka till flera Google Ads-konton, som alla hanteras av ett Google Ads-förvaltarkonto.
 • Du skapar ofta nya Google Ads-konton och vill att de automatiskt ska länkas till samma Analytics-egendomar som dina andra Google Ads-konton.
 • Du vill använda konverteringsspårning över flera konton, remarketing över flera konton eller attributionsrapporter över flera konton i Google Ads.

Anvisningar för att länka Analytics till ett Google Ads-förvaltarkonto (MCC)

Du hittar anvisningar i den här artikeln.

Flera länkar till Analytics

Om ett Google Ads-konto är länkat till Analytics både direkt och via ett eller flera förvaltarkonton, visas Analytics-vyer från både den direkta länken och förvaltarlänken i Google Ads-kontot.

Vi rekommenderar att du tar bort alla direkta länkar till Analytics när du har länkat ett hanterat konto via ett förvaltarkonto, utom i följande fall:

 • Det hanterade kontot har en egen Analytics-remarketinglista: Om du tar bort länken till Analytics stängs remarketinglistan.
 • Det hanterade kontot har inte konverteringsspårning över flera konton: Om du vill fortsätta att importera mål och transaktioner från Analytics till kontot ska du inte ta bort länken till Analytics.
 • Analytics-kontot importerar visningar i Display-nätverket och på YouTube från Google Ads till flerkanalstrattar: Om du tar bort Google Ads-kontots direkta länk till Analytics blir visningar i Display-nätverket inte längre tillgängliga i Analytics flerkanalstrattar. Den här funktionen har för närvarande inte stöd för länkning via förvaltarkontot.

Alternativ för enskilda konton

När du länkar Analytics till ett Google Ads-förvaltarkonto kan du fortfarande göra följande på enskild kontonivå:

 • ändra vilken Analytics-vy som webbplatsstatistik ska importeras från
 • importera mål och transaktioner direkt efter att ha länkat det enskilda kontot till Analytics (om du inte använder konverteringsspårning över flera enheter i Google Ads)

Alternativ 2: Länka flera Google Ads-konton via Analytics

Du kan välja att skapa dina Analytics-länkar via Analytics och länka flera konton på en gång.

Fördel

 • Länka en grupp Google Ads-konton som du hanterar till Analytics i ett steg.

När du ska länka flera konton via Analytics

 • Du vill inte att alla dina Google Ads-konton som hanteras av ett Google Ads-förvaltarkonto (MCC) ska länkas till en enda Analytics-egendom.
 • Du vill inte att nya Google Ads-konton som ingår i förvaltarkontot automatiskt ska länkas till samma Analytics-egendom.
 • Du vill inte använda konverteringsspårning över flera konton, remarketing över flera konton eller attribution över flera konton (söktrattar).

Anvisningar för att länka Google Ads-konton genom Analytics

Läs i de här anvisningarna om hur du länkar Google Ads via Analytics.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?