Łączenie wielu kont Google Ads z Google Analytics

Jeśli zarządzasz więcej niż jednym kontem Google Ads, istnieje kilka różnych opcji połączenia ich z Google Analytics. Jeśli używasz konta menedżera Google Ads (MCK) do zarządzania wieloma kontami swojej firmy lub jej klientów, możesz połączyć je z Google Analytics, aby zachować spójność usług Analytics na tych kontach z Google Ads. Możesz też połączyć kilka kont Google Ads w Analytics lub połączyć poszczególne konta w każdej z tych usług. Poniżej opisujemy, czym różnią się te opcje.

Opcja 1. Połączenie Analytics z kontem menedżera Google Ads (MCK)

Korzyści

 • Możliwość połączenia z Analytics wszystkich zarządzanych kont Google Ads w jednym kroku.
 • Możliwość edytowania działań powodujących konwersję i list remarketingowych na koncie menedżera.
 • Prostsze zarządzanie zaimportowanymi celami i transakcjami Analytics, listami remarketingowymi i statystykami zaangażowania użytkowników w witrynie, a także danymi o kosztach Google Ads na wielu kontach Google Ads przez zarządzanie nimi na jednym koncie menedżera.
 • Automatyczne połączenie konta z usługami Analytics po dodaniu go do konta menedżera.

Kiedy warto połączyć Analytics z kontem menedżera Google Ads (MCK)

 • Masz co najmniej jedną usługę Analytics, którą chcesz połączyć z wieloma kontami Google Ads zarządzanymi przez konto menedżera Google Ads.
 • Często tworzysz nowe konta Google Ads, które chcesz automatycznie łączyć z tymi samymi usługami Analytics, co inne konta Google Ads.
 • Chcesz korzystać ze śledzenia konwersji dla wielu kont, remarketingu dla wielu kont lub raportów atrybucji dla wielu kont w Google Ads.

Instrukcje połączenia Analytics z kontem menedżera Google Ads (MCK)

Instrukcje znajdziesz w tym artykule.

Wiele połączeń z Analytics

Jeśli konto Google Ads jest połączone z Analytics zarówno bezpośrednio, jak i na koncie (lub kontach) menedżera, konto Google Ads będzie wyświetlać widoki danych Analytics z obu tych połączeń.

Gdy połączysz zarządzane konto na koncie menedżera, zalecamy, by usunąć wszystkie bezpośrednie połączenia z Analytics, z wyjątkiem następujących przypadków:

 • Zarządzane konto ma listę remarketingową Analytics: usunięcie połączenia tego konta z Analytics spowoduje zamknięcie listy remarketingowej.
 • Na zarządzanym koncie nie używasz śledzenia konwersji dla wielu kont: jeśli nadal chcesz importować cele i transakcje Analytics na indywidualne konto, nie usuwaj jego połączenia z Analytics.
 • Konto Analytics importuje wyświetlenia w sieci reklamowej i YouTube z Google Ads do ścieżek wielokanałowych: po usunięciu bezpośredniego połączenia konta Google Ads z Analytics dane wyświetleń w sieci reklamowej przestaną być dostępne w ścieżkach wielokanałowych Analytics. Ta funkcja nie jest obecnie obsługiwana dla połączeń przez konto menedżera.

Opcje dla kont indywidualnych

Po połączeniu Analytics z kontem menedżera Google Ads możesz wykonywać następujące działania na poziomie indywidualnego konta:

 • Zmiana widoku danych Analytics, z którego importujesz statystyki witryny.
 • Bezpośrednie importowanie celów i transakcji po połączeniu konta indywidualnego z Analytics (jeśli nie używasz śledzenia konwersji dla wielu kont w Google Ads).

Opcja 2. Połączenie wielu kont Google Ads przez Analytics

W Analytics możesz skonfigurować połączenia dla wielu kont jednocześnie.

Korzyść

 • Możesz połączyć z Analytics grupę zarządzanych kont Google Ads w jednym kroku.

Kiedy warto połączyć wiele kont przez Analytics

 • Nie chcesz, aby wszystkie Twoje konta Google Ads zarządzane na koncie menedżera Google Ads (MCK) były połączone z jedną usługą Analytics.
 • Nie chcesz, by nowe konta Google Ads, którymi zarządzasz na koncie menedżera, były automatycznie łączone z tą samą usługą Analytics.
 • Nie chcesz korzystać ze śledzenia konwersji dla wielu kont, remarketingu dla wielu kont ani atrybucji dla wielu kont (Ścieżki wyszukiwania).

Instrukcje połączenia kont Google Ads przez Analytics

Zapoznaj się z instrukcjami połączenia konta Google Ads przez Analytics.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
73067
false
false
false