O uvažanju konverzij Google Ads za Salesforce®

Če za sledenje potencialnim strankam ali priložnostim oz. obojim uporabljate Salesforce Sales Cloud®, lahko uvozite konverzije zunaj spleta iz storitve Salesforce Sales Cloud v program Google Ads. Tako boste lahko natančneje izmerili, kako spletne naložbe v Google Ads ustvarjajo vrednost zunaj spleta.

V tem članku bomo predstavili prednosti te funkcije in osnove delovanja tega postopka. Ko boste pripravljeni, upoštevajte navodila za uvažanje konverzij iz storitve Salesforce.

Zakaj uporabiti to funkcijo

Google Ads vam pomaga privabiti nove stranke v podjetje. Z računom Sales Cloud storitve Salesforce pa lahko sledite, kdaj nove potencialne stranke postanejo dejanske stranke. Kako lahko torej povežete obe storitvi? Kako vidite, katere ključne besede, oglasi in oglaševalske akcije Google Ads najučinkoviteje spodbujajo potrjene potencialne stranke ter nove prodaje, ki jim sledite v storitvi Salesforce?

S storitvijo uvoza konverzij programa Google Ads za Salesforce lahko samodejno štejete konverzije Google Ads za poljubna stanja potencialne stranke in stopnje priložnosti (ki jih imenujemo mejniki), ki jim že sledite v storitvi Salesforce. To vam pomaga razumeti, kako naložba v Google Ads dosega rezultate v najpomembnejših mejnikih v prodajnem postopku. S pridobljenimi podatki lahko nato prilagodite svoj račun Google Ads in tako zagotovite, da spodbujate pravi promet.

Primer

Ustvarili ste oglase, s katerimi želite pošiljati potencialne stranke v obrazec za stik na vašem spletnem mestu. Ko stranke izpolnijo obrazec, so vnesene kot potencialne stranke v storitvi Salesforce, s katero lahko sledite vsem stopnjam v prodajnem procesu.

Sledenje konverzijam že imate nastavljeno, da vidite, kdaj potencialne stranke, ki kliknejo vaše oglase, pošljejo obrazec za stik. Spoznali ste, da sta dve od vaših ključnih besed še posebej uporabni pri spodbujanju teh potencialnih strank. Veste pa, da vse potencialne stranke niso enake: ali zaradi obeh ključnih besed pride do prodaje?

Povežete računa Salesforce in Google Ads in se odločite, da boste kot konverzijama sledili dvema mejnikoma storitve Salesforce: ko potencialna stranka postane priložnost in ko je rezultat priložnosti prodaja.

Ko začnete te konverzije uvažati, spoznate, da sta obe ključni besedi uspešni pri spodbujanju potencialnega pošiljanja obrazca na spletnem mestu, vendar je ena ključna beseda precej boljša od druge pri spodbujanju potencialnih strank, kar sčasoma vodi do priložnosti in prodaje. Odločite se, da boste povečali ponudbe za uspešnejšo ključno besedo in poskusili dodati nove ključne besede, ki so podobne najuspešnejši ključni besedi.

Delovanje

Ko nastavite storitev uvoza konverzij Google Ads za Salesforce, proces deluje tako:

Ko nekdo klikne vaš oglas in obišče spletno mesto, spletno mesto registrira edinstven ID, ki se imenuje »Googlov ID klika« ali »GCLID«, in ga shrani v piškotek. Google Ads uporablja ta ID za določanje, kateremu kliku katerega oglasa se pripiše konverzija.

Če stranka na spletnem mestu pošlje obrazec za potencialno stranko, spletno mesto posreduje GCLID storitvi Salesforce in ga shrani z ustrezno potencialno stranko in morebitnimi prihodnjimi priložnostmi, ki izhajajo iz te potencialne stranke.

Google Ads bo redno preverjal vaš račun Salesforce, da ugotovi, ali ste zabeležili morebitne nove pomembne mejnike, ki so posledica klikov oglasov. (V postopku nastavitve boste lahko izbrali, katerim stanjem potencialnih strank in stopnjam priložnosti želite slediti kot konverzijam.) Google Ads bo vedel, ali ta mejnik izhaja iz potencialne stranke iz oglasa, ker bo v tem primeru imel edinstven ID, ki ga je shranilo vaše spletno mesto in posredovalo storitvi Salesforce. Če je tako, bo Google Ads ta mejnik štel kot konverzijo v programu Google Ads.

Kaj morate storiti

Če želite, da bo postopek deloval, kot je opisano zgoraj, morate posodobiti svoje spletno mesto ter računa za Salesforce in Google Ads. Če račun Salesforce za vaše podjetje upravlja kdo drug, boste v nekaterih delih nastavitve potrebovali pomoč te osebe. Če vaše spletno mesto vzdržuje spletni razvijalec, boste potrebovali tudi njegovo pomoč.

V nadaljevanju je pregled postopka nastavitve. Če si želite ogledati celotna navodila, glejte Uvoz konverzij iz storitve Salesforce ali kliknite povezavo za posamezen korak, da boste neposredno usmerjeni na ta del nastavitve. Preberite tudi zahteve in tako zagotovite, da ste pripravljeni za povezovanje računov.

 1. Konfigurirajte račun Salesforce. Ustvarite polje za GCLID po meri v objektu potencialne stranke in objektu priložnosti.Brez tega ID-ja Google Ads ne bo vedel, kateremu kliku pripisati konverzijo. Če račun Salesforce za vaše podjetje upravlja kdo drug, boste za ta korak potrebovali pomoč te osebe.
 2. Prilagodite obrazec »Web-to-Lead« storitve Salesforce. Spremenite obrazec »Web-to-Lead« na spletnem mestu, da naložite ID klika (skupaj z ostalimi podatki obrazca) v Salesforce. Pri tem koraku vam lahko pomaga skrbnik računa Salesforce.
 3. Uredite spletno mesto, da shranite ID klika v piškotku. Google Ads vam bo priskrbel delček kode, ki jo dodate na spletno mesto, da boste lahko zbirali in shranjevali ID-je klikov. Če imate spletnega razvijalca, vam lahko pri tem pomaga.
 4. Preskusite, ali sistem deluje. V URL spletnega mesta dodajte parameter ID-ja, pošljite preskusno potencialno stranko in preverite, ali je ID posredovan storitvi Salesforce.
 5. Povežite računa Google Ads in Salesforce. Za račun Salesforce boste morali vnesti uporabniško ime in geslo.Če je skrbnik računa druga oseba, jo prosite, naj vam priskrbi uporabniško ime in geslo ali se vam pridruži za ta del postopka.
 6. Odločite se, katerim mejnikom v storitvi Salesforce želite slediti kot konverzijam in kako pogosto naj jih Google Ads preverja.
 7. Uvozite konverzije. Ko končate z nastavitvijo, bodo vaši računi v programu Google Ads redno uvažali konverzije iz storitve Salesforce.

Kaj šteje kot konverzija?

Račun Google Ads lahko konfigurirate za beleženje konverzije za poljubno ali vsako stanje potencialne stranke in stopnjo priložnosti, ki ji sledite v računu Salesforce. Google Ads bo zabeležil konverzijo vsakič, ko je potencialna stranka ali priložnost nastavljena na ustrezno stanje ali stopnjo. Opomba: Če uporabnik storitve Salesforce preskoči stanje ali stopnjo in jo nastavi kot naslednjo ali zadnjo, Google Ads ne bo zabeležil konverzije za preskočene stopnje.

Primer

Račun Salesforce ima naslednje stopnje priložnosti: 1. »Sales Qualified« (Izpolnjuje pogoje za prodajo), 2. »Needs Analysis« (Potrebuje analizo), 3. »Proposal« (Predlog), 4. »Negotiation« (Pogajanje), 5. »Closed Won« (Zaključena in pridobljena) in 6. »Closed Lost« (Zaključena in izgubljena).

V programu Google Ads ste se odločili za beleženje konverzije vsakič, ko so dosežene naslednje stopnje: 3. »Proposal« (Predlog), 4. »Negotiation« (Pogajanje), 5. »Closed Won« (Zaključena in pridobljena).

V storitvi Salesforce uporabnik premakne priložnost iz stopnje 1. »Sales Qualified« (Izpolnjuje pogoje za prodajo) na stopnjo 3. »Proposal« (Predlog) in jo nato označi s 5. »Closed Won« (Zaključena in pridobljena).

V programu Google Ads boste videli konverzije za »Proposal« (Predlog) in »Closed Won« (Zaključena in pridobljena), ne pa tudi za »Negotiation« (Pogajanje) (ker uporabnik nikoli ne nastavi priložnosti na »Negotiation« (Pogajanje)).

Če uporabnik storitve Salesforce premakne stanje potencialne stranke ali stopnjo priložnosti nazaj na prejšnjo vrednost (iz B v A), Google Ads ne bo štel konverzije za korak, ko je bilo stanje ali stopnja premaknjena nazaj na (A), štel pa bo konverzije, ko je bilo stanje ali stopnja spet premaknjena naprej, vključno s korakom, ko je bila premaknjena nazaj na (B).

O podatkih storitve Salesforce v Googlu Ads

Google Ads redno uvaža Google ID klika, ustrezna stanja potencialnih strank in stopnje priložnosti ter ustrezne metapodatke iz storitve Salesforce v program Google Ads. Salesforce ni odgovoren za noben vpliv na te podatke, ki izhaja iz prenosa.

Za več informacij o podatkih Salesforce v programu Google Ads kliknite spodnje povezave.

Kaj Google Ads pridobi in shrani iz vašega računa Salesforce

Če želite zagotoviti, da podatki o konverzijah programa Google Ads odražajo konverzije zunaj spleta, ki jim sledite v svojih računih Salesforce Sales Cloud, mora Google Ads redno pridobivati in shranjevati nekatere podatke o stanjih potencialnih strank ter stopnjah priložnosti.

Ko začnete uporabljati to rešitev, mora Google Ads shraniti določene podatke iz vašega računa Salesforce, da lahko vzdržuje skladno razumevanje mejnikov, ki jih želite obravnavati kot konverzije. Podatki, ki jih shranjujemo, vključujejo ime organizacije in ID organizacije vašega računa ter kopije vrednosti stanja potencialne stranke in stopnje priložnosti (kot je »potrjena« oz. »posel sklenjen«.).

Poleg teh podatkov bo Google Ads iz vašega računa Sales Cloud redno pridobival spodnja polja za določanje, katere konverzije je treba zabeležiti v programu Google Ads. Upoštevajte, da bo Google Ads pridobival te podatke le za potencialne stranke in priložnosti, ki imajo vrednost v polju GCLID.

 • Potencialna stranka: polje »GCLID« po meri
 • Potencialna stranka: zgodovina stanja
 • Priložnost: količina
 • Priložnost: polje »GCLID« po meri
 • Priložnosti: zgodovina stopenj

Redno preneseni podatki bodo izbrisani čez nekaj dni. Izjema so dnevniki zgodovine nalaganj. Ti dnevniki so vam na voljo 90 dni, zato da lahko vidite, katere konverzije in vrednosti konverzij so bile naložene za kateri GCLID in na kateri dan. Po 90 dneh bodo podatki izbrisani.

To pomeni, da si podatkov, s katerimi bi lahko identificirali osebe ali podjetja, s katerimi poslujete (kot je ime potencialne stranke ali priložnosti), ne ogledujemo ali jih kako drugače pridobivamo.

Kako Google Ads ravna z vašimi podatki

Zavedamo se pomembnosti in občutljivosti podatkov, zato smo zavezani k varovanju zaupnosti in varnosti podatkov, ki jih delite z nami.

Podrobnejše informacije o tem, kako obravnavamo podatke Salesforce:

 • Omejena uporaba podatkov. Vaše podatkovne datoteke bomo uporabili samo za posodabljanje meritev konverzij.
 • Omejen dostop do podatkov. Vaših podatkovnih datotek ne bomo delili z drugimi Googlovimi skupinami, ampak jih bomo uporabili samo za posodabljanje meritev konverzij. Za zaščito vaših podatkovnih datotek pred nepooblaščenim dostopom uporabljamo nadzor dostopa zaposlenih.
 • Omejeno deljenje podatkov z drugimi. Vaših podatkovnih datotek ne bomo delili s tretjimi osebami, vključno z drugimi oglaševalci, te podatke bomo delili samo iz pravnih razlogov na podlagi veljavne zakonodaje, predpisov, v okviru sodnih postopkov ali na zahtevo izvršnih upravnih organov.

Prizadevamo si tudi zagotavljati varnost in zanesljivost sistemov, ki jih uporabljamo za shranjevanje vaših podatkovnih datotek. Imamo namenske varnostne skupine inženirjev, ki skrbijo za zaščito naših sistemov pred zunanjimi grožnjami, vse vaše podatkovne datoteke pa hranimo v šifrirani obliki, s čimer so zaščitene pred nepooblaščenim dostopom.

 

Je bilo to uporabno?
Kako lahko to izboljšamo?

Potrebujete dodatno pomoč?

Prijavite se za dodatne možnosti podpore za hitro odpravljanje vaše težave