Tietoja Salesforce®-konversioiden tuonnista Google Adsiin

Jos seuraat Salesforcen Sales Cloudin® avulla liidejä, mahdollisuuksia tai molempia, voit tuoda offline-konversiosi Salesforcen Sales Cloudista Google Adsiin. Näin voit aiempaa paremmin mitata sitä, miten Google Ads ‑verkkoinvestointisi tuottavat offline-arvoa.

Tässä artikkelissa kerromme ominaisuuden eduista ja prosessin toimintaperiaatteesta. Kun olet valmis, voit aloittaa konversioiden tuonnin Salesforcesta ohjeiden avulla.

Miksi tätä ominaisuutta kannattaa käyttää?

Google Adsin avulla tuot uusia asiakkaita yritykseesi ja Salesforcen Sales Cloudin avulla seuraat sitä, milloin uusista liideistä tulee maksavia asiakkaita. Miten voisit yhdistää nämä kaksi asiaa? Miten saat selville, mitkä Google Ads ‑avainsanat, ‑mainokset ja ‑kampanjat tuottavat eniten sellaisia myyntivalmiita liidejä ja uusia myyntitapahtumia, joita seuraat Salesforcessa?

Tuomalla Salesforce®-konversiot Google Adsiin voit automaattisesti laskea Google Ads ‑konversioita Salesforcessa seuraamiesi liidin tilojen ja mahdollisuuden vaiheiden (eli virstanpylväiden) perusteella. Näin saat käsityksen siitä, miten Google Ads ‑investointisi vaikuttaa tärkeimpien virstanpylväiden saavuttamiseen myyntisuppilossasi. Saamiesi tietojen avulla voit tehdä muutoksia Google Ads ‑tilillesi ja varmistaa, että edistät oikeanlaista liikennettä.

Esimerkki

Olet luonut mainoksia, joita klikkaamalla potentiaaliset asiakkaat siirtyvät verkkosivustollasi olevaan yhteydenottolomakkeeseen. Lomakkeen lähettämisen jälkeen heidät kirjataan uusina liideinä Salesforceen, ja Salesforcen avulla voit seurata myyntiprosessin jokaista vaihetta.

Olet jo määrittänyt konversioseurannan, jotta näet, milloin mainoksiasi klikkaavat potentiaaliset asiakkaat lähettävät yhteydenottolomakkeen. Olet havainnut, että erityisesti kaksi avainsanaasi ovat hyviä tuottamaan kyseisiä liidejä. Tiedät kuitenkin, etteivät kaikki liidit ole samanarvoisia, joten haluat selvittää, johtavatko molemmat avainsanat myyntiin.

Linkität Salesforce- ja Google Ads ‑tilisi ja päätät seurata seuraavaa kahta Salesforce-virstanpylvästä konversioina: kun liidi muuttuu mahdollisuudeksi ja kun mahdollisuus johtaa myyntiin.

Kun aloitat näiden konversioiden tuonnin, saat selville, että molemmat avainsanat edistävät tehokkaasti lomakkeen lähetyksiä verkkosivustollasi. Toinen avainsanoista tuottaa kuitenkin toista avainsanaa paremmin liidejä, jotka lopulta muuttuvat mahdollisuuksiksi ja johtavat myyntiin. Päätät nostaa menestyksekkäämmän avainsanan hintatarjouksia ja tehdä kokeiluja sitä vastaavilla uusilla avainsanoilla.

Miten se toimii?

Kun olet määrittänyt Salesforce‑konversioiden tuonnin Google Adsiin, prosessi etenee seuraavasti:

Kun käyttäjä klikkaa mainostasi ja siirtyy verkkosivustollesi, verkkosivustosi tallentaa yksilöllisen Google-klikkauksen tunnuksen (GCLID) evästeeseen. Google Ads määrittää kyseisen tunnuksen avulla, minkä mainoksen klikkauksen ansioksi tulevat konversiot kirjataan.

Kun asiakas lähettää liidien luontilomakkeen verkkosivustollasi, verkkosivustosi välittää GCLID-tunnuksen Salesforceen, jonne se tallennetaan vastaavan liidin ja siitä lähtöisin olevien tulevien mahdollisuuksien kanssa.

Google Ads tarkistaa Salesforce-tililtäsi säännöllisesti, oletko saavuttanut mainosten avulla uusia tärkeitä virstanpylväitä. (Määritysprosessin yhteydessä voit valita liidin tilat ja mahdollisuuden vaiheet, joita haluat seurata konversioina.) Google Ads tunnistaa verkkosivustosi Salesforceen tallentaman yksilöllisen klikkaustunnuksen perusteella, onko virstanpylväs lähtöisin Google Ads ‑mainoksen klikkauksen myötä syntyneestä liidistä. Jos näin on, Google Ads laskee virstanpylvään Google Ads ‑konversioksi.

Mitä sinun tarvitsee tehdä?

Jotta prosessi toimii edellä kuvatulla tavalla, sinun on tehtävä päivityksiä verkkosivustollesi, Salesforce-tilillesi ja Google Ads ‑tilillesi. Jos joku muu hoitaa yrityksesi Salesforce-tiliä, tarvitset hänen apuaan joissakin tämän määrityksen vaiheissa. Jos verkkosivustoasi ylläpitää verkkovastaava, tarvitset myös hänen apuaan.

Alla on yleiskatsaus määritysprosessista. Voit tutustua täydellisiin ohjeisiin lukemalla artikkelin Konversioiden tuominen Salesforcesta tai voit siirtyä määritysprosessin tiettyä vaihetta koskeviin ohjeisiin klikkaamalla kyseisen vaiheen linkkiä alla. Lue myös vaatimukset ja varmista, että olet valmis linkittämään tilisi.

 1. Määritä Salesforce-tili. Luo oma GCLID-kenttä liidi- ja mahdollisuusobjekteihin. Ilman tätä tunnusta Google Ads ei tiedä, minkä klikkauksen ansioksi konversio kirjataan. Jos joku muu hoitaa yrityksesi Salesforce-tiliä, tarvitset hänen apuaan tässä vaiheessa.
 2. Muokkaa Salesforcen Web-to-Lead-lomaketta. Muokkaa verkkosivustosi Web-to-Lead-lomaketta, jotta klikkaustunnus (ja muut lomaketiedot) lähetetään Salesforceen. Salesforce-tilisi järjestelmänvalvoja voi auttaa sinua tässä.
 3. Muokkaa verkkosivustoa niin, että klikkaustunnus tallennetaan evästeeseen. Saat Google Adsilta klikkaustunnuksen tallentamiseen tarvittavan koodinpätkän, joka sinun on lisättävä verkkosivustollesi. Verkkovastaava voi auttaa sinua koodinpätkän lisäämisessä.
 4. Testaa järjestelmän toiminta. Lisää tunnusparametri verkkosivustosi URL-osoitteeseen, lähetä testiliidi ja katso, lähetetäänkö tunnus Salesforceen.
 5. Linkitä Google Ads‑ ja Salesforce-tilisi. Sinun on lisättävä Salesforce-tilisi käyttäjänimi ja salasana. Jos joku muu toimii tilisi järjestelmänvalvojana, pyydä häntä antamaan käyttäjänimi ja salasana sinulle tai auttamaan sinua tässä vaiheessa.
 6. Määritä, mitä Salesforce-virstanpylväitä seurataan konversioina ja kuinka usein Google Ads tarkistaa ne.
 7. Tuo konversiot. Määritys on nyt valmis, ja konversiot tuodaan säännöllisesti Salesforcesta Google Ads ‑tileillesi.

Mikä lasketaan konversioksi?

Voit määrittää Google Ads ‑tilisi niin, että se kirjaa konversion mille tahansa tai jokaiselle sellaiselle liidin tilalle ja mahdollisuuden vaiheelle, jota seuraat Salesforce-tililläsi. Google Ads tallentaa konversion aina, kun liidi tai mahdollisuus asetetaan tiettyyn tilaan tai vaiheeseen. Huomaathan, että jos Salesforce-käyttäjä ohittaa tilan tai vaiheen ja asettaa liidin tai mahdollisuuden sitä seuraavaan tai viimeiseen tilaan tai vaiheeseen, Google Ads ei tallenna ohitettujen vaiheiden konversiota.

Esimerkki

Salesforce-tililläsi on seuraavat mahdollisuuden vaiheet: 1. Hyväksytty myynti, 2. Vaatii analyysia, 3. Ehdotus, 4. Neuvottelu, 5. Suljettu voitettu ja 6. Suljettu hävitty.

Valitset Google Adsissa, että konversio tallennetaan aina, kun seuraavat vaiheet saavutetaan: 3. Ehdotus, 4. Neuvottelu ja 5. Suljettu voitettu.

Salesforcessa käyttäjä vaihtaa Hyväksytty myynti ‑vaiheessa (1.) olevan mahdollisuuden Ehdotus-vaiheeseen (3.) ja myöhemmin Suljettu voitettu ‑vaiheeseen (5.).

Google Adsissa näytetään Ehdotus- ja Suljettu voitettu ‑vaiheiden konversiot muttei Neuvottelu-vaiheen konversiota (koska käyttäjä ei koskaan asettanut mahdollisuuden vaiheeksi Neuvottelu-vaihetta).

Jos Salesforce-käyttäjä vaihtaa liidin tilan tai mahdollisuuden vaiheen arvon takaisin edelliseksi arvoksi (arvon B arvoksi A), Google Ads ei laske konversiota vaiheelle, johon käyttäjä vaihtoi takaisin (A). Se kuitenkin laskee konversiot silloin, kun käyttäjä vaihtaa arvon taas seuraavaksi arvoksi. Tämä koskee myös vaihetta, johon se vaihdettiin takaisin (B). 

Tietoja Salesforce-datasta Google Adsissa

Google Ads tuo säännöllisesti Google-klikkauksen tunnuksen sekä siihen liittyvät liidin tilat, mahdollisuuden vaiheet ja sisällönkuvaustiedot Salesforcesta Google Adsiin. Salesforce ei ole vastuussa näihin tietoihin lähetyksen aikana mahdollisesti vaikuttavista seikoista.

Voit lukea lisää Salesforce-datasta Google Adsissa klikkaamalla alla olevia linkkejä.

Mitä tietoja Google Ads noutaa ja tallentaa Salesforce-tililtä?

Jotta voimme varmistaa, että Google Ads ‑konversiodata kuvastaa Salesforce Sales Cloud ‑tileilläsi seuraamiasi offline-konversioita, Google Ads noutaa ja tallentaa säännöllisesti joitakin tietoja liidin tiloistasi ja mahdollisuuden vaiheistasi.

Kun aloitat tämän ratkaisun käytön, Google Ads tallentaa tiettyä dataa Salesforce-tililtäsi, jotta se saa yhtenäisen käsityksen virstanpylväistä, joita haluat käsitellä konversioina. Tallennamme seuraavat tiedot: organisaation nimi, organisaation tunnus ja kopiot tilisi Liidin tila- ja Mahdollisuuden vaihe ‑arvoista (kuten "myyntivalmis" ja "voitettu kauppa").

Näiden tietojen lisäksi Google Ads noutaa säännöllisesti alla olevien kenttien tiedot Sales Cloud ‑tililtäsi, jotta se voi määrittää, mitkä konversiot tallennetaan Google Adsiin.  Huomaa, että Google Ads noutaa vain sellaisia liidejä ja mahdollisuuksia koskevat tiedot, joilla on arvo GCLID-kentässä.

 • Liidi: oma GCLID-kenttä
 • Liidi: tilahistoria
 • Mahdollisuus: määrä
 • Mahdollisuus: muokattu GCLID-kenttä 
 • Mahdollisuudet: vaihehistoria

Nämä säännöllisesti ladatut tiedot poistetaan muutaman päivän kuluessa lähetyshistorialokeja lukuun ottamatta.  Lokit ovat käytettävissä 90 päivän ajan, jotta voit tarkastella, mitä konversioita ja konversioarvoja kullekin GCLID-tunnukselle lähetettiin minäkin päivänä.  Lokit poistetaan 90 päivän kuluttua.

Emme katso tai muulla tavalla nouda tietoja, joita voidaan käyttää niiden henkilöiden tai yritysten tunnistamiseen, joiden kanssa harjoitat liiketoimintaa. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi liidin tai mahdollisuuden nimi.

Miten Google Ads käsittelee tietojasi?

Ymmärrämme, että tietosi ovat tärkeitä ja arkaluontoisia, ja sitoudumme suojaamaan meille jakamiasi tietoja ja niiden luottamuksellisuutta.

Käsittelemme Salesforce-tietojasi seuraavasti:

 • Rajoitettu tietojen käyttö: Emme käytä datatiedostojasi muihin tarkoituksiin kuin konversiotietojesi päivittämiseen.
 • Rajoitettu tietojen käyttöoikeus: Emme jaa datatiedostojasi muiden Google-tiimien kanssa muihin tarkoituksiin kuin konversiotietojesi päivittämiseen. Datatiedostojesi luvaton käyttö on estetty työntekijöiden käyttöoikeuksien hallinnalla.
 • Rajoitettu tietojen jako: Emme jaa datatiedostojasi kolmansien osapuolien (esimerkiksi muiden mainostajien) kanssa. Poikkeustapauksessa saatamme jakaa näitä tietoja oikeudellisista syistä esimerkiksi sovellettavan lain, asetuksen tai oikeusprosessin vaatimusten täyttämiseksi tai täytäntöönpanokelpoisen viranomaispäätöksen mukaisesti.

Olemme myös sitoutuneet varmistamaan, että datatiedostojesi tallentamiseen käyttämämme järjestelmät ovat turvallisia ja luotettavia. Googlen turvallisuussuunnittelutiimit keskittyvät suojelemaan järjestelmiämme ulkoisia uhkia vastaan. Lisäksi kaikki datatiedostot tallennetaan salatussa muodossa luvattoman käytön estämiseksi.

 

Aiheeseen liittyvä linkki

Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?

Tarvitsetko lisäapua?

Kirjaudu sisään nähdäksesi lisää tukivaihtoehtoja ongelman nopeaan ratkaisuun