Teave funktsiooni Google Ads Conversion Import for Salesforce® kohta

Kui kasutate müügivihjete või võimaluste või mõlema jälgimiseks Salesforce'i teenust Sales Cloud®, võite võrguühenduseta konversioonid importida Salesforce'i teenusest Sales Cloud teenusesse Google Ads. Selle abil saate paremini mõõta, kuidas investeeringud Google Adsi veebiteenustesse aitavad luua väärtusi väljaspool Internetti.

Kirjeldame artiklis selle funktsiooni pakutavaid eeliseid ja protsessi põhialuseid. Kui olete valmis, järgige juhiseid ja alustage konversioonide importimist Salesforce'ist.

Miks seda kasutada?

Kasutate Google Adsi oma ettevõttele uute klientide leidmiseks. Lisaks kasutate Salesforce'i teenust Sales Cloud, et jälgida, millal uuest müügivihjest saab teenuseid/tooteid ostev klient. Kuidas aga mõista nende kahe teguri vahelist seost? Kuidas saaksite näha, millised Google Adsi märksõnad, reklaamid ja kampaaniad hangivad kõige enam sobilikke potentsiaalseid kliente ning aitavad kaasa nende uute müügitehingute sõlmimisele, mida jälgite Salesforce'is?

Funktsiooniga Google Ads Conversion Import for Salesforce saab Google Adsi konversioone arvestada automaatselt iga müügivihje oleku ja võimaluse etapis (nimetame neid verstapostideks), mida juba Salesforce'is jälgite. See aitab teil mõista, kuidas Google Adsi investeeringud aitavad kaasa osturedeli kõige olulisemate verstapostide saavutamisele. Selle teabe abil saate seejärel korrigeerida Google Adsi kontot õiget tüüpi liikluse suurendamiseks.

Näide

Olete loonud reklaame, et saata potentsiaalseid kliente oma veebilehe kontaktivormile. Kui inimene täidab vormi, lisatakse ta Salesforce'is uue müügivihjena, misjärel saate kasutada Salesforce'i müügiprotsessi iga etapi jälgimiseks.

Olete juba seadistanud konversioonide jälgimise, et näha, millal reklaamil klikkinud potentsiaalne klient kontaktvormi esitab. Selle abil saate teada, et kaks märksõna hangivad eriti hästi müügivihjeid. Kuid teate, et kõik müügivihjed ei ole teie ettevõtte jaoks võrdse väärtusega: kas mõlemad märksõnad viivad müügitehingu sõlmimiseni?

Lingite oma Salesforce'i ja Google Adsi kontod ning otsustate jälgida konversioonidena SalesForce'i kahte verstaposti: kui müügivihje muutub võimaluseks ja kui võimalus lõppeb müügiga.

Kui alustate nende konversioonide importimist, märkate, et mõlemad märksõnad hangivad küll potentsiaalseid kliente, kes esitavad veebisaidil vormi, kuid üks märksõna hangib palju rohkem selliseid müügivihjeid, millest kujuneb võimalus ja lõpuks müügitehing. Otsustate suurendada edukama märksõna pakkumisi ja proovite lisada uusi märksõnasid, mis sarnanevad kõige edukama märksõnaga.

Tööpõhimõtted

Pärast funktsiooni Google Ads Conversion Import for Salesforce seadistamist toimib protsess järgmiselt.

Kui keegi klikib teie reklaamil ja külastab teie veebisaiti, jäädvustab veebisait ainukordse ID, mida nimetatakse Google’i kliki ID-ks või GCLID-ks, ning salvestab selle küpsisefaili. Google Ads tuvastab selle ID abil, millisel reklaamil klikkimine viis konversioonini.

Kui klient esitab teie veebisaidil potentsiaalse kliendi vormi, saadab veebisait GCLID Salesforce'ile ja salvestab selle vastava müügivihje ning tulevaste võimaluse juures, mis selle müügivihje abil saavutatakse.

Google Ads kontrollib regulaarselt teie Salesforce’i kontot, et näha, kas te olete salvestanud reklaamidest saadud uusi olulisi verstaposte. (Seadistamise ajal saate valida, milliseid müügivihje olekuid ja võimaluste etappe soovite konversioonidena jälgida.) Google Ads saab aru, kas verstapost põhineb reklaami abil hangitud müügivihjel, sest verstapostil on unikaalne ID, mille teie veebisait salvestas ja Salesforce'ile edasi saatis. Sellisel juhul arvestab Google Ads selle verstposti Google Adsi konversioonina.

Mida peate tegema?

Selleks et protsess toimiks ülalkirjeldatud viisil, peate tegema oma veebisaidil, Salesforce'i kontol ja Google Adsi kontol mõned värskendused. Kui teie ettevõtte Salesforce'i kontot haldab mõni teine isik, peab ta teid selle seadistamise teatud etappides abistama. Kui teie veebisaiti haldab veebihaldur, vajate ka tema abi.

Allpool on toodud seadistamisprotsessi ülevaade. Täielike juhiste nägemiseks vaadake artiklit Konversioonide importimine Salesforce'ist või klikkige allpool iga toimingu lingil ja teid suunatakse seadistamise vastava osa juurde. Lugege kindlasti ka nõudeid ja veenduge, et oleksite valmis kontosid linkima.

 1. Seadistage Salesforce'i konto. Looge müügivihje ja võimaluse objektides unikaalne väli GCLID. Ilma selle ID-ta ei tea Google Ads, millisele klikile tuleks konversioon omistada. Kui teie Salesforce'i kontot haldab mõni teine isik, vajate selle toimingu tegemiseks tema abi.
 2. Korrigeerige Salesforce'i vormi Web-to-lead. Muutke veebisaidi vormi Web-to-lead, et laadida kliki ID (koos vormi ülejäänud andmetega) üles teenusesse Salesforce. Selle toimingu tegemisel võib teid aidata Salesforce'i kontohaldur.
 3. Muutke veebisaiti nii, et see salvestaks kliki ID küpsisefaili. Google Ads annab teile koodilõigu, mille saate lisada oma veebisaidile kliki ID kogumiseks ja salvestamiseks. Kui kasutate veebihalduri teenust, saab ta teid selle toiminguga aidata.
 4. Testige, kas süsteem töötab. Lisage ID parameeter oma veebisaidi URL-i, saatke katsetamiseks müügivihje ja vaadake, kas ID saadetakse edasi Salesforce'ile.
 5. Linkige Google Adsi ja Salesforce´i kontod. Peate sisestama oma Salesforce'i konto kasutajanime ja parooli. Kui kontot haldab keegi teine, paluge tal edastada teile kasutajanimi ja parool või aidata teid selles protsessi etapis.
 6. Otsustage, milliseid Salesforce'i verstaposte soovite konversioonidena jälgida ja kui sageli peaks Google Ads neid kontrollima.
 7. Importige konversioonid. Seadistamine on lõpule viidud ja Google Adsi kontod impordivad edaspidi regulaarselt konversioone Salesforce'ist.

Mida arvestatakse konversioonina?

Google Adsi konto saab seadistada salvestama konversioone iga müügivihje oleku ja võimaluse etapi kohta, mida jälgite oma Salesforce'i kontol. Google Ads salvestab konversiooni iga kord, kui müügivihje või võimalus saavutab vastava oleku või etapi. Märkus: kui Salesforce'i kasutaja jätab oleku või etapi vahele ja määrab selle järgmisele või viimasele olekule/etapile, ei salvesta Google Ads vahele jäetud etappide puhul konversiooni.

Näide

Teie Salesforce'i kontol on järgmised võimaluse (Opportunity) etapid: 1. „Sales Qualified“, 2. „Needs Analysis“, 3. „Proposal“, 4. „Negotiation“ 5. „Closed Won“ ja 6. „Closed Lost“.

Otsustate Google Adsis salvestada konversiooni iga kord, kui saavutatakse järgmised etapid: 3. „Proposal“, 4. „Negotiation“ ja 5. „Closed Won“.

Salesforce'is liigutab kasutaja võimaluse Opportunity etapist 1. „Sales Qualified“ etappi 3. „Proposal“ ja hiljem märgib selle etappi 5. „Closed Won“.

Google Adsis näete konversioone etappide „Proposal“ ja „Closed Won“, aga mitte etapi „Negotiation“ kohta (sest kasutaja ei määranud võimalust kunagi etappi „Negotiation“).

Kui Salesforce'i kasutaja muudab müügivihje oleku või võimaluse etapi varasemale väärtusele (B-lt A-le), ei arvesta Google Ads uut konversiooni selle varasema väärtuse (A) puhul, aga loeb konversiooni edasiliikumise korral, k.a siis, kui edasiliikumine toimub uuesti väärtusele B. 

Teave Salesforce'i andmete kohta Google Adsis

Google Ads impordib regulaarselt Google'i kliki ID, asjakohased müügivihje olekud ja võimaluse etapid ning asjakohased metaandmed Salesforce'ist Google Adsi. Salesforce ei vastuta selle eest, kui selline andmete ülekandmine peaks andmeid mingil viisil mõjutama.

Kui soovite lisateavet Salesforce'i andmete kohta Google Adsis, klikkige allolevatel linkidel.

Milliseid andmeid Google Ads teie Salesforce'i kontolt toob ja salvestab?

Google Ads peab regulaarselt tooma ja salvestama teatud teavet teie müügivihjete olekute ning võimaluste etappide kohta, sest see aitab tagada, et Google Adsi konversioonide andmed kajastaksid Salesforce'i Sales Cloudi konto(de)l jälgitavaid võrguühenduseta konversioone.

Kui alustate selle lahenduse kasutamist, peab Google Ads salvestama teie Salesforce'i kontolt teatud andmeid selleks, et tuvastada järjepidevalt verstaposte, mida soovite konversioonidena käsitleda. Salvestavate andmete hulka kuuluvad teie konto üksused Org Name ja Org ID ning konto müügivihje oleku ja võimaluse etapi väärtused (nt „qualified“ ja „deal won“).

Lisaks sellele teabele hangib Google Ads regulaarselt teie Sales Cloudi kontolt järgmiste väljade teabe, et tuvastada, millised konversioonid tuleb Google Adsis salvestada.  Arvestage, et Google Ads hangib need andmed ainult nende müügivihjete ja võimaluste puhul, millel on väärtus väljal GCLID.

 • Lead: kohandatud väli „GCLID”
 • Lead: Status History
 • Opportunity: Amount
 • Opportunity: kohandatud väli „GCLID” 
 • Opportunities: Stage History

See regulaarselt allalaaditav teave kustutatakse mõne päeva jooksul. Erandiks on teie üleslaadimiste ajaloo logid.  Need logid on saadaval 90 päeva, nii et näete, millisel päeval milliste GCLID-de jaoks millised konversioonid ja konversiooniväärtused üles laaditi.  Logid kustutatakse pärast 90 päeva möödumist.

See tähendab, et me ei vaata ega hangi muul viisil teavet, mida saab kasutada nende inimeste või ettevõtete tuvastamiseks, kellega teie äritegevus seotud on (nt müügivihje või võimaluse nimi).

Kuidas Google Ads teie andmeid käsitleb?

Mõistame teie andmete olulisust ja tundlikkust ning anname endast parima, et kaitsta meiega jagatavate andmete konfidentsiaalsust ja turvalisust.

Täpsemalt käsitleme teie Salesforce'i andmeid järgmiselt.

 • Piiratud andmekasutus. Kasutame teie andmefaile ainult konversioonimõõdikute värskendamiseks.
 • Piiratud juurdepääs andmetele. Jagame teie andmefaile Google'i teiste tiimidega ainult konversioonimõõdikute värskendamiseks. Kontrollime töötajate juurdepääsu teie andmefailidele, et kaitsta neid loata kasutamise eest.
 • Andmete piiratud jagamine. Me ei jaga teie andmefaile ühegi kolmanda osapoolega, k.a muude reklaamijatega. Võime jagada neid andmeid ainult seadustest tulenevatel põhjustel, nt kohalike seaduste, eeskirjade, kohtumenetluse või täitmisele pööratavate riiklike nõuete järgimiseks.

Meie eesmärgiks on ka tagada, et süsteemid, mida kasutame teie andmefailide salvestamiseks, oleksid turvalised ja usaldusväärsed. Meie süsteeme kaitsevad väliste ohtude eest spetsiaalsed turvatehnikute tiimid ja salvestame kõik teie andmefailid krüpteeritud vormingus, et neid volitamata juurdepääsu eest kaitsta.

 

Kas see oli ab?
Kuidas saame seda täiustada?

Kas vajate rohkem abi?

Probleemi kiiresti lahendamiseks logige lisatoevalikute hankimiseks sisse