Всичко за импортирането на реализации в Google Ads за Salesforce®

Ако използвате Sales Cloud® в Salesforce за проследяване на възможни клиенти или възможности, или и двете, можете да импортирате офлайн реализациите си оттам в Google Ads. Това ще Ви помогне да измервате по-добре как онлайн инвестициите Ви в Google Ads генерират офлайн стойност.

В тази статия ще разгледаме предимствата на тази функция и основните положения за протичане на процеса. Когато сте готови, можете да изпълните инструкциите, за да започнете да импортирате реализации от Salesforce.

Защо да го използвате

Използвате Google Ads, за да привличате нови клиенти за бизнеса си. Освен това използвате Sales Cloud на Salesforce, за да проследявате кога новите възможни клиенти се превръщат в клиенти, които Ви носят приходи. Но как свързвате двете? Как разбирате кои ключови думи, реклами и кампании в Google Ads стимулират най-ефективно отговарящите на критериите възможни клиенти и новите продажби, които проследявате в Salesforce?

С импортирането на реализации в Google Ads за Salesforce можете автоматично да отчитате реализации в Google Ads за всяко от състоянията на възможни клиенти и етапите за възможности (ще ги наречем ключови събития), които вече проследявате в Salesforce. Това Ви дава възможност да разберете как инвестициите Ви в Google Ads водят до най-важните ключови събития във фунията на продажбите Ви. С информацията, която научавате, можете след това да коригирате профила си в Google Ads, за да сте сигурни, че стимулирате правилния вид трафик.

Пример

Създали сте реклами, за да изпращате вероятни клиенти към формуляр за връзка в уебсайта си. Когато хората попълнят формуляра, те се въвеждат в Salesforce като нови възможни клиенти, при което използвате Salesforce за проследяване на всеки етап от процеса на продажби.

Вече сте настроили проследяване на реализациите, за да виждате кога вероятните клиенти, които кликват върху рекламите Ви, изпращат формуляра за връзка. Разбрали сте, че две от ключовите Ви думи са особено добри за привличане на тези възможни клиенти. Знаете обаче, че не всички възможни клиенти са еднакви – и двете ключови думи ли водят до продажби?

Свързвате профилите си в Salesforce и Google Ads и решавате да проследите две ключови събития в Salesforce като реализации: когато възможен клиент преминава във възможност и когато възможността води до продажба.

След като започнете да импортирате тези реализации, научавате, че макар че двете ключови думи са добри за стимулиране на вероятни изпращания на формуляри в уебсайта Ви, едната от тях е много по-добра от другата в привличането на възможни клиенти, които евентуално водят до възможности и продажби. Решавате да увеличите офертите си за по-успешната ключова дума и да експериментирате с добавяне на нови ключови думи, които са подобни на най-успешната ключова дума.

Начин на работа

След като настроите импортиране на реализации в Google Ads за Salesforce, ето как ще протича процесът:

Когато човек кликне върху рекламата и посети уебсайта Ви, сайтът записва уникален идентификационен номер, наричан „идентификатор на Google за кликване“ или GCLID, и го съхранява в „бисквитка“. Google Ads използва този идентификационен номер, за да определи кое кликване върху коя реклама получава заслугата за бъдещи реализации.

Когато клиентът изпрати формуляр за възможен клиент в уебсайта Ви, последният ще предаде GCLID на Salesforce и ще го съхрани в рамките на съответстващия възможен клиент и всички бъдещи възможности, които произтичат от този възможен клиент.

Google Ads ще преглежда редовно профила Ви в Salesforce, за да проверява дали сте записали нови важни събития, които са резултат от рекламите. (В процеса на настройване ще можете да изберете кои състояния на възможни клиенти и етапи на възможности искате да проследявате като реализации.) Google Ads ще знае дали това ключово събитие произхожда от възможен клиент от реклама, тъй като в такъв случай то ще има този уникален идентификационен номер, съхранен от уебсайта Ви и предаден на Salesforce. Ако е така, Google Ads ще отчете ключовото събитие като реализация в Google Ads.

Какво трябва да направите

За да накарате процеса да работи така, както е описано по-горе, трябва да внесете няколко актуализации в уебсайта, профила в Salesforce и профила си в Google Ads. Ако друг човек управлява профила на бизнеса Ви в Salesforce, той трябва да Ви помогне с някои стъпки на това настройване. Освен това ако програмист поддържа сайта Ви, ще Ви е нужна и неговата/нейната помощ.

По-долу ще Ви предоставим общ преглед на процеса на настройване. За да прегледате пълните инструкции, вижте Импортиране на реализации от Salesforce или кликнете върху връзките за всяка стъпка по-долу, за да отидете директно в тази част от настройването. Освен това не забравяйте да прочетете изискванията, за да сте сигурни, че сте готови за свързване на профилите си.

 1. Конфигурирайте профила си в Salesforce. Създайте персонализирано поле GCLID в обектите за възможния клиент и за възможността.Без този идентификационен номер Google Ads няма да знае на кое кликване да припише реализацията. Ако друг човек управлява профила на бизнеса Ви в Salesforce, за тази стъпка ще Ви е необходима помощта му.
 2. Коригирайте формуляра web-to-lead за Salesforce. Променете формуляра web-to-lead в уебсайта си, за да качите идентификационния номер за кликване (заедно с останалата част от данните за формуляра) в Salesforce. Администраторът на профила Ви в Salesforce може да Ви помогне за тази стъпка.
 3. Редактирайте уебсайта си така, че да запазва идентификационния номер за кликване в „бисквитка“. Google Ads ще Ви даде част от код, която да добавите към уебсайта си, за да събирате и съхранявате идентификационни номера за кликване. Ако работите с програмист, той/тя може да Ви помогне с това.
 4. Тествайте дали системата Ви работи. Добавете параметъра на идентификационния номер към URL адреса на уебсайта си, изпратете тестов възможен клиент и вижте дали идентификационният номер е препратен към Salesforce.
 5. Свържете профилите си в Google Ads и Salesforce. Ще трябва да въведете потребителско име и парола за профила си в Salesforce.Ако друг човек е администратор на профила, помолете го да Ви даде потребителско име и парола или да се присъедини към Вас за тази стъпка от процеса.
 6. Решете кои ключови събития в Salesforce искате да проследявате като реализации и колко често Google Ads трябва да проверява за тях.
 7. Импортирайте реализациите си. След като сте готови с настройката, профилите Ви в Google Ads вече редовно ще импортират реализациите Ви от Salesforce.

Какво се смята за реализация?

Можете да конфигурирате профила си в Google Ads така, че да записва реализация за всяко състояние на възможен клиент и етап на възможност, които проследявате в профила си в Salesforce. Google Ads ще записва реализация всеки път, когато възможен клиент или възможност бъде зададена за съответното състояние или етап. Забележка: Ако потребител на Salesforce пропусне състояние или етап и го зададе към следващия или последния, Google Ads няма да запише реализация за пропуснатите етапи.

Пример

Профилът Ви в Salesforce има следните етапи на възможности: 1. „Отговарящи на критериите продажби“, 2. „Анализ на потребностите“, 3. „Предложение“, 4. „Преговори“, 5. „Приключена спечелена“ и 6. „Приключена изгубена“.

В Google Ads избирате да записвате реализация при всяко достигане до следните етапи: 3. „Предложение“, 4. „Преговори“ и 5. „Приключена спечелена“.

В Salesforce потребител премества възможността от 1. „Отговарящи на критериите продажби“ в 3. „Предложение“, а по-късно я маркира като 5. „Приключена спечелена“.

В Google Ads ще видите реализации за „Предложение“ и „Приключена спечелена“, но не и за „Преговори“ (тъй като потребителят никога не е задал възможността на „Преговори“).

Ако потребител в Salesforce премести състоянието на възможен клиент или етапа на възможност обратно към предходна стойност (от B на A), Google Ads няма да отчете реализация за стъпката, с която се връща назад към (A), но ще отчете реализации с придвижването си напред отново, включително отчитане на стъпката, с която се връща назад към (B). 

Всичко за данните от Salesforce в Google Ads

Google Ads редовно импортира идентификатора на Google за кликване, съответните състояния на възможни клиенти и етапите на възможности, както и съответните метаданни от Salesforce в Google Ads. Salesforce не носи отговорност за каквото и да е въздействие върху тези данни, възникващо от изпращането.

За повече информация относно данните от Salesforce в Google Ads, кликнете върху връзките по-долу.

Какво извлича и съхранява Google Ads от профила Ви в Salesforce

За да сте сигурни, че данните за реализациите Ви в Google Ads отразяват офлайн реализациите, проследявани в профила или съответно профилите Ви в Sales Cloud в Salesforce, Google Ads трябва редовно да извлича и съхранява известна информация за състоянията на възможните Ви клиенти и етапите на възможностите Ви.

След като започнете да използвате това решение, Google Ads трябва да съхранява определени данни от профила Ви в Salesforce, за да може да поддържа последователно разбиране на ключовите събития, които искате да считате за реализации. Данните, които съхраняваме, включват Org Name (Име на организацията) и Org ID (идентификационен номер на организацията) от профила Ви, както и копия от стойността на състоянието на възможен клиент и етапа на възможност в профила Ви (като например „отговарящи на критериите“ и „спечелена сделка“ съответно).

Освен тази информация Google Ads редовно ще извлича следните полета от профила Ви в Sales Cloud, за да определи кои реализации трябва да се записват в Google Ads. Обърнете внимание, че Google Ads ще събира тези данни само за възможни клиенти и възможности, за които има стойност в полето GCLID.

 • Възможен клиент: персонализирано поле GCLID
 • Възможен клиент: история на състоянието
 • Възможност: сума
 • Възможност: персонализирано поле GCLID 
 • Възможности: история на етапите

Тази редовно изтегляна информация ще бъде изтривана до няколко дни с изключение на регистрационните файлове с историята на качванията Ви. Те са на Ваше разположение в продължение на 90 дни, за да можете да виждате кои реализации и стойности на реализации са качени за кои GCLID в кои дни. След 90 дни те ще бъдат изтрити.

Това означава, че ние не виждаме и не извличаме по друг начин информация, която може да се използва за идентифициране на хората или бизнесите, с които работите (като например име на възможен клиент или на възможност).

Как Google Ads обработва данните Ви

Разбираме важността и деликатния характер на данните Ви и полагаме всички усилия да защитаваме поверителността и сигурността на данните, които споделяте с нас.

По-специално, ето как обработваме данните Ви в Salesforce:

 • Ограничено използване на данните. Няма да използваме файловете Ви с данни за цел, различна от актуализиране на показателите за реализациите.
 • Ограничен достъп до данните. Няма да споделяме файловете Ви с данни с други екипи на Google, освен при актуализиране на показателите за реализации. Използваме средства за контрол на достъпа на служителите, за да предпазваме файловете Ви с данни от неупълномощен достъп.
 • Ограничено споделяне на данните. Няма да споделяме файловете Ви с данни с трета страна, включително с други рекламодатели, с изключение на възможността да споделяме тези данни поради правни причини, като например за спазване на приложимо законодателство, наредба, законова процедура или подлежащо на изпълнение искане от страна на държавни органи.

Освен това сме поели ангажимент да гарантираме сигурността и надеждността на използваните от нас системи за съхраняване на файловете Ви с данни. Разполагаме със специализирани инженерни екипи по сигурността, които да защитават системите ни срещу външни заплахи, и съхраняваме всичките Ви файлове с данни в шифрован формат за предпазване от неупълномощен достъп.

 

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си

true
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
73067
false