Giới thiệu về các bước có hướng dẫn

Các bước có hướng dẫn chỉ cho bạn cách sử dụng Google Ads và thực hiện nhiều hành động khác nhau trong tài khoản.

 

You can find guided steps in your account by clicking the help icon and selecting “Guided steps.” From the Guided steps page, you can access these account tours:

  • Introduction to Google Ads
  • Google Ads experience
  • Navigation & reporting
  • Bulk edits and shortcuts

Access the Guided steps page here.
 

 

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

false
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73067
false