Bygg opp og optimaliser Shopping-kampanjer

Offisiell veiledning for hvordan du kan utvikle en strategi for Standard Shopping-kampanjer


Med Shopping-kampanjer har du muligheten til å presentere produktene dine til kunder på nettet. I denne oppdaterte veiledningen med gode fremgangsmåter finner du ut hvordan du strukturerer effektive Shopping-kampanjer, angir så gode bud som mulig, og optimaliserer strategien slik at du når markedsføringsmålene dine.

Dagens forbrukere handler hvor som helst, når som helst og på ulike enheter. Dette gjelder fra inspirasjonsøyeblikket og frem til de gjennomfører kjøpet. Kundene behøver ikke lenger å befinne seg i forhandlernes lokaler, verken på nettet eller i en fysisk butikk. Nå er det forhandleren som må være på riktig sted når folk vil handle. For at du skal kunne dra nytte av den økte etterspørselen på ulike enheter, viser vi deg hvordan du kan legge en strategi for Shopping-kampanjene dine, øke synligheten og gripe mulighetene til å tiltrekke kunder. Denne veiledningen hjelper deg med å nå markedsføringsmålene dine ved å nå frem til dagens kunder, som alltid er på nett.

1. Definer målene for Shopping-kampanjene dine

Før du tar fatt på spesifikke strategier, bør du definere kampanjemålene dine. Hva ønsker du å oppnå med Shopping-kampanjene? Fastsett klare resultatberegninger før du utarbeider en plan for hvordan du skal nå målene.

2. Velg riktig kampanjeundertype

For å oppnå best mulig resultater og rekkevidde på en så enkel måte som mulig bør du bruke Smart Shopping-kampanjer for å administrere produktlageret ditt. Med Smart Shopping-kampanjer får du tilgang til en kombinasjon av Standard Shopping-kampanjer og remarketingkampanjer for Displaynettverket for å nå ut til flere kunder, samtidig som budene, målgruppene og produktene dine automatisk optimaliseres for at du skal oppnå markedsføringsmålet ditt. Finn ut mer om Smart Shopping-kampanjer.

Hvis du ikke oppfyller kravene til eller ikke kan kjøre Smart Shopping-kampanjer, velger du Standard Shopping-kampanje som undertype og bruker de anbefalte fremgangsmåtene nedenfor for å bygge opp og optimalisere kampanjene dine.

3. Velg riktig budstrategi for Standard Shopping-kampanjer

Budene dine har direkte innvirkning på synligheten din og resultatene dine. Finn ut om smart eller manuell budgivning passer best for deg. Hvis du bruker de automatiske alternativene som er tilgjengelige, kan du være helt trygg på at produktene dine vises for søketermene som bidrar til at du når kampanjemålene dine. Finn ut mer om smart budgivning.

Bruk smart budgivning for å forbedre resultatene

Målene for Standard Shopping-kampanjene dine er sannsynligvis å forbedre resultatene dine. Her er tre eksempler på et slikt scenario:

 1. Forhandler A ønsker å oppnå så høyt salgsvolum som mulig for en produktlinje med sesongvarer.
 2. Forhandler B ønsker å oppnå så høye inntekter som mulig ved å prioritere de mest lønnsomme produktene sine.
 3. Forhandler C har ulike fortjenestemarginer for ulike produkter og ønsker at kostnadene skal gjenspeile disse marginene.

Med smart budgivning optimaliseres budene dine automatisk i tråd med resultatberegningene som er viktige for bedriften din. Bruk budstrategien målavkastning på annonsekostnader (mål-ROAS) for å justere budene dine for hvert enkelt brukersøk, slik at du når målet du har definert for avkastning på annonsekostnader, og oppnår maksimal konverteringsverdi. For hver enkelt budjustering tas det hensyn til en rekke ulike faktorer, som for eksempel enhetstype, hvor brukeren befinner seg, og produktinformasjon. Hvis du for eksempel oppnår gode resultater for mobilannonser, justeres mobilbudene dine tilsvarende ved hjelp av mål-ROAS-funksjonen. Les mer om mål-ROAS.

 
Kombiner smart budgivning med manuelle bud

Hvis du har behov for å justere budene dine manuelt, anbefaler vi deg å utarbeide et system for administrasjon av budene dine. For å forbedre resultatene ytterligere kan du slå på Utvidet CPC (ECPC)-funksjonen, der budene for produktgruppene dine justeres på søketermnivå i hver enkelt auksjon. Disse budjusteringene bidrar til at du oppnår så mange konverteringer som mulig, samtidig som kostnadene forblir omtrent uendret. På denne måten kan du oppnå høyere konverteringsfrekvenser og lavere kostnader per konvertering. Les mer om ECPC.

Shopping-annonse Søketerm Uten ECPC-
budendring
Med ECPC-
budendring
Konverteringsfrekvens
  puddlers gule gummistøvler størrelse 37,5 NOK 6,00 NOK 7,85

Høy

puddlers gule gummistøvler NOK 6,00 NOK 7,59 Høy
puddlers gummistøvler NOK 6,00 NOK 6,42 Høy
puddlers støvler NOK 6,00 NOK 6,11 Høy
gule gummistøvler NOK 6,00 NOK 5,93 Lav
puddlers sko NOK 6,00 NOK 5,51 Lav
regnstøvler NOK 6,00 NOK 4,00 Lav
støvler for regn NOK 6,00 NOK 3,58 Lav
vanntette støvler NOK 6,00 NOK 3,12 Lav
Maks. CPC-bud på NOK 6,00 støvler NOK 6,00 NOK 1,00 Lav

 

 
Bruk smart budgivning for å øke trafikken

Sett at hovedmålet ditt er å tiltrekke så mye trafikk som mulig til produktene dine. Her er tre eksempler på et slikt scenario:

 1. Forhandler A ønsker å tiltrekke så mye trafikk som mulig til en ny produktlinje.
 2. Forhandler B ønsker å skape bevissthet rundt et spesifikt produkt.
 3. Forhandler C lager en ny Shopping-kampanje og ønsker å generere trafikk før de optimaliserer kampanjen sin.

Budene dine må være konkurransedyktige for at du skal tiltrekke så mye trafikk som mulig. Hvis du bruker Maksimer antall klikk-budstrategien, justeres budene automatisk slik at du oppnår så mye klikktrafikk som mulig innenfor budsjettet ditt. Les mer om «Maksimer antall klikk».

Når det er samlet inn tilstrekkelig data i kampanjen din, kan du vurdere å bytte til ECPC- eller mål-ROAS-budstrategien for å begynne å optimalisere for konverteringer i stedet for trafikk.

 
Kombiner modifikatorer for budjustering

Enten du bruker smart eller manuell budgivning, må du ta hensyn til alle forskjeller i resultatene på segmentnivå i tillegg til budstrategien. Bygg videre på solide resultater eller prioriter segmenter ved å øke budjusteringen for spesifikke enhetstyper, tidspunkter, steder og målgruppelister. Hvis du for eksempel ønsker å fokusere på å oppnå mer mobiltrafikk, øker du justeringen av bud for mobil. Vær oppmerksom på at mål-ROAS-budstrategien allerede optimaliserer budene automatisk basert på en rekke faktorer, blant annet etter enhet og hvor brukeren befinner seg. Hvis du bruker denne budstrategien, behøver du altså ikke å justere budendringene. Finn ut mer om budjusteringer.

4. Utvikle en solid struktur for Standard Shopping-kampanjer

Strukturen på kampanjen din har mye å si for om du når målene dine eller ikke. Tenk gjennom hva du vil oppnå på de forskjellige produktområdene, og hvordan du kan organisere hele produktbeholdningen i tråd med de ulike målene.

Segmentér produktene i en trestruktur med nivåer og tilknytning

Del inn produktene i annonse/produkt-grupper i en struktur som går fra det generelle til det spesifikke. Fordeler ved denne tilnærmingen:

 • Denne løsningen gir fullstendig dekning for bud, ettersom den omfatter hele beholdningen.
 • Annonse/produkt-gruppene gir et bedre datagrunnlag for optimaliseringen i budgivningssystemet.
 • Resultatrapportene gir bedre oversikt.
 • Budadministrasjonen kan tilpasses etter målene dine.
 • Kontoadministrasjonen er enklere.
 • Du unngår å kaste bort penger på vare-ID-er eller små annonse/produkt-grupper som har liten eller ingen aktivitet og krever få eller ingen endringer i de tilknyttede budene.

Ved hjelp av trafikk- og resultatdata kan du fastsette det riktige granularitetsnivået og dele inn produktene dine etter sannsynligheten for at de kommer til å bidra til at du når helt spesifikke mål. Jo mer trafikk hver produktgruppe oppnår, desto bedre er den. Prøv å unngå produktgrupper med få klikk.

Begynn med bredere inndelinger basert på attributter som produkttype og Google-produktkategori (kategori). Hvis det fins tilstrekkelig med data, og du har behov for å lage flere kategorier, kan du segmentere produktene dine ytterligere ved hjelp av de samme attributtene eller mer fokuserte attributter. Bedrifter med et klart merkevarefokus kan for eksempel bruke merkevareattributtet. På det laveste nivået kan du bruke mer fokuserte attributter, som for eksempel vare-ID, egendefinerte etiketter eller merkevare, til å skille ut spesifikke produkter. Vær oppmerksom på at når du bruker vare-ID, utelukker dette ytterligere inndelinger av produktgruppen. I tilfeller der du ikke kan utlede resultater, plasserer du de aktuelle produktene i en egen gruppe for å hente inn mer statistikk. Se eksemplet nedenfor. Du kan også lese mer om hvilke attributter som er tilgjengelige for underinndelinger av produktgrupper.

Produktgruppe Underinndeling Anbefalt attributt for produktinndeling
Alle produkter 1 Produkttype, kategori
       Klær 2 Produkttype, kategori
               Skjorter 3 Produkttype, kategori
                        Luksusmerkevare 4 Produkttype, kategori, merkevare
                               Produkt-ID: 123456789 Siste Produkttype, kategori, merkevare, egendefinert etikett, vare-ID
                               Alt annet i «Luksusmerkevare» Siste Produkttype, kategori, merkevare, egendefinert etikett, vare-ID
                        Alt annet i «Skjorter» 4 Produkttype, kategori, merkevare
               Alt annet i «Klær» 3 Produkttype, kategori
       Elektronikk 2 Produkttype, kategori
               Bærbare datamaskiner Siste Produkttype, kategori, merkevare, egendefinert etikett, vare-ID
               Nettbrett Siste Produkttype, kategori, merkevare, egendefinert etikett, vare-ID
               Telefoner Siste Produkttype, kategori, merkevare, egendefinert etikett, vare-ID
               Alt annet i «Elektronikk» Siste Produkttype, kategori, merkevare, egendefinert etikett, vare-ID
       Alt annet i «Alle produkter» 2 Produkttype, kategori

 

Nedenfor følger et eksempel som viser kampanjestrukturen til en forhandler som selger herresko og et mindre utvalg av andre herreartikler.

 

Produktgruppe  Maks. CPC  Beskrivelse 
Alle produkter                                                                 NOK 10 Målretting mot alle produktene i beholdningen
         Herresko                                                       NOK 10 Målretting mot alle herresko basert på produkttype
                 Støvler                                                                NOK 40 Målretting mot støvler basert på produkttype
                 Joggesko                                                          NOK 20 Målretting mot joggesko basert på
produkttype
                 Alt annet i «Herresko»                   NOK 10 Målretting mot resten av herreskoproduktene
         Alt annet i «Alle produkter»                            NOK 10 Målretting mot resten av produktene i beholdningen

 

Med denne strukturen kan forhandleren hente ut nyttig statistikk om resultatene for den overordnede «Herresko»-produktgruppen og for undergruppene «Støvler», «Joggesko» og alle andre produkter. Forhandleren får god oversikt ved å utarbeide et budsystem som dekker alle produkter uavhengig av kategoriene de tilhører. I denne strukturen der produktene er organisert etter tilknytning, kan forhandleren også legge til nye produkter i beholdningen uten at de behøver å opprette nye grupper.

Annonseringsmålene for de forskjellige delene av produktbeholdningen din kan være vidt forskjellige. Nyansene som bidrar til den riktige kombinasjonen av kampanjestruktur og budstrategi, er ulike fra forhandler til forhandler. Uansett bør strukturen gjenspeile trafikk- og resultatdataene for at annonsørene skal kunne nå målene sine.

Bruk prioritet for Standard Shopping-kampanjer

Dra fordel av kampanjeprioritet. Kampanjeprioritet har ingen innvirkning på annonsenes relevans for søk eller sannsynligheten for at produktet ditt vises for en bestemt søk. Prioritet er derimot en nyttig metode for å peke ut produktene og de tilsvarende budene som er viktigst for deg.

En smykkeforhandler kan for eksempel velge å prioritere konkurransedyktige bud fra en sesongkampanje for produkter til morsdagen ved å angi høy prioritet for denne kampanjen. På denne måten sørger forhandleren for at budene deres er sterke i forhold til konkurrentenes bud når kampanjen for morsdagen starter. Se eksemplet nedenfor:

Kampanje                                        Status Standard maks. CPC Beskrivelse
1: Sesongbasert standard Shopping-kampanje rundt morsdagen
(høy prioritet)
Kvalifisert NOK 50,00 Bare målretting mot produkter knyttet til morsdagen ved hjelp av en egendefinert etikett
2: Standard Shopping-kampanje med bestselgere
(middels høy prioritet)
Kvalifisert NOK 30,00 Målretting mot svært populære produkter ved hjelp av en egendefinert etikett
3: Grunnleggende standard Shopping-kampanje 
(lav prioritet)
Kvalifisert NOK 5,00 Målretting mot hele produktbeholdningen

 

Velg kampanjeprioriteten «høy» for å sikre at produktene du er mest interessert i å markedsføre, får tilstrekkelig eksponering. Kampanjen med høy prioritet bør inneholde produktene som kommer til å ha størst effekt og bidrar til at du når de overordnede kampanjemålene dine ved hjelp av et eget budsjett. Denne prioriteringen beholdes inntil du endrer innstillingen til «Lav» eller budsjettet ditt er brukt opp. Slik målretter du mot spesifikke produkter i denne kampanjen:

 • Bruk «Ekskludert»-alternativet for «Alt annet»-produktgruppene dine hvis du bare vil by på varene du har spesifisert i en gitt annonsegruppe. Du kan ekskludere produktgrupper ved å klikke i «Maks. CPC»-kolonnen under «Kampanjer»- eller «Annonsegrupper»-fanen din. For å unngå budkonflikter anbefaler vi at antallet «Alt annet»-produktgrupper ikke overstiger hundre.
 • Bruk et beholdningsfilter til å begrense antallet varer i en gitt annonse/produkt-gruppe ved hjelp av spesifikke attributter eller egendefinerte etiketter. Finn ut mer om beholdningsfilteret.

I kontoer med flere kampanjer er det spesielt viktig å ha en kjernekampanje som dekker alle produktene. For å sikre at alle produktene dine er dekket, oppretter du en kampanje med lav prioritet som omfatter alle produktene dine eller alle produktene som ikke dekkes av kampanjene dine med høy prioritet. På denne måten sikrer du at produktene dine alltid deltar i auksjonen. Dette fungerer som et sikkerhetsnett når kampanjene med høyere prioritet har brukt opp budsjettet sitt eller det skjer noe uventet. Les mer om kampanjeprioritet.

Opprett språkspesifikke Standard Shopping-kampanjer

Hvis du annonserer på flere språk i det samme mållandet, kan det være lurt å lage separate kampanjer for hvert språk ved hjelp av egendefinerte etiketter. Hvis mållandet for eksempel er Sveits, kan du konfigurere en egendefinert etikett der du bruker verdiene «Tysk» og «Fransk». På denne måten kan du angi separate budsjetter, bud og negative søkeord for hvert språk. Finn ut mer om egendefinerte etiketter.

Kombiner strukturen på Standard Shopping-kampanjen med budstrategien

Nå skal vi ta det vi har snakket om, og se hvordan det kan gjennomføres i praksis. Hvordan kan du bruke en tilknytningsbasert kampanjestruktur i kombinasjon med en budstrategi for legge til rette for at du når målene dine? Her er et par eksempler på hvordan du kan gå fram:

Eksempel der kampanjemålet er å oppnå høy ROAS

En interiørforhandler har et separat budsjett med en aggressiv mål-ROAS for de mest populære produktene sine. Samtidig har de angitt en effektiv mål-ROAS for resten av vareutvalget sitt. For å kunne nå målene sine har forhandleren skilt ut de mest populære produktene sine i en kampanje med høy prioritet ved hjelp av beholdningsfilteret og mål-ROAS-budstrategien. Forhandleren har også en kjernekampanje med lav prioritet som omfatter alle produktene deres, der de bruker mål-ROAS-budstrategien. Hver kampanje er inndelt i produktgrupper som består av produkter som oppnår lignende resultater. Forhandleren bruker merkevareattributtet til å fremme de mest populære produktene sine og få fullstendig oversikt over resultatene.

Produktgruppe Kampanje    Budstrategi Beskrivelse
Alle produkter (filtrert)  1: Bestselgere
(høy prioritet)
Mål-ROAS Målretting mot svært populære produkter ved hjelp av en egendefinert etikett
Alle produkter (filtrert) >
Luksusmerkevare
1: Bestselgere
(høy prioritet)
Mål-ROAS Målretting mot svært populære luksusprodukter ved hjelp av merkevareattributtet
Alle produkter (filtrert) >
Alt annet i «Alle produkter (filtrert)»
1: Bestselgere
(høy prioritet)
Mål-ROAS Målretting mot svært populære produkter
Alle produkter 2: Kjernekampanje
(lav prioritet)
Mål-ROAS Målretting mot hele produktbeholdningen
Alle produkter >
Luksusmerkevare
2: Kjernekampanje
(lav prioritet)
Mål-ROAS Målretting mot luksusprodukter ved hjelp av merkevareattributtet
Alle produkter >
Alt annet i «Alle produkter (filtrert)»
2: Kjernekampanje
(lav prioritet)
Mål-ROAS Målretting mot resten av produktene i beholdningen

Eksempel der kampanjemålet er å oppnå høy trafikk

En elektronikkforhandler har utarbeidet et nytt budsjett der målet er å tiltrekke så mye trafikk som mulig til julesalget deres. De markedsfører produktene i julesalget eksklusivt i en kampanje med høy prioritet der de bruker Maksimer antall klikk-budstrategien. I den nye kampanjen skiller forhandleren ut to produktgrupper de ønsker å evaluere trafikkresultatene for. Denne kampanjen kommer til å kjøre parallelt med de andre kampanjene deres, som dekker hele produktbeholdningen deres og har andre kampanjemål. I dette eksemplet kommer forhandleren også til å øke budendringen for mobil hvis de oppnår gode resultater for denne enhetstypen, parallelt med smart budgivning-strategien.

Produktgruppe Kampanje   Budstrategi Beskrivelse
Alle produkter (filtrert)  1: Julesalg
(høy prioritet)
Maksimer antall klikk Målretting mot produkter i julesalget ved hjelp av en egendefinert etikett
Alle produkter (filtrert) >
Datautstyr
1: Julesalg
(høy prioritet)
Maksimer antall klikk Målretting mot datautstyr basert på produkttype
Alle produkter (filtrert) >
Telefontilbehør
1: Julesalg
(høy prioritet)
Maksimer antall klikk Målretting mot telefontilbehør basert på produkttype
Alle produkter >
Alt annet i «Alle produkter (filtrert)»
1: Julesalg
(høy prioritet)
Maksimer antall klikk Målretting mot resten av produktene i julesalget
Alle produkter (filtrert)  2: Bestselgere 
(middels høy prioritet)
ECPC Målretting mot svært populære produkter ved hjelp av en egendefinert etikett
Alle produkter  3: Kjernekampanje
(lav prioritet)
ECPC Målretting mot hele produktbeholdningen

5. Tilpass budene etter målgruppen for Standard Shopping-kampanjer

Uansett om målet ditt er å forbedre resultatene eller øke trafikken, kan du legge til et nivå i kampanjene dine for å tilpasse budene etter målgruppen. Du kan velge bare å by på trafikk fra eksisterende kunder ved å konfigurere Målretting og bud-innstillingen slik at produktene dine bare markedsføres til dem som er oppført i målgruppelistene dine. Vær oppmerksom på at hvis målgruppelisten er for liten, risikerer du å snevre inn rekkevidden. Du kan i stedet øke budene for trafikk fra eksisterende kunder, og så kan du beholde de nåværende budene dine for ny trafikk ved å legge til remarketinglister i kampanjene dine via «Bare bud»-innstillingen.

Målretting og bud

Bare vis annonser til dem som er knyttet til disse listene eller kategoriene, og ha muligheten til å by på dem. 

Bare bud

Legg til disse listene eller kategoriene, slik at jeg kan by på dem, men vis annonser ved samsvar med de andre målrettingsmetodene mine.

 

Med denne innstillingen kan du gjøre budjusteringer for å fange opp trafikk fra eksisterende kunder samtidig som du viser annonsene dine til alle dem som søker etter produktene dine. Du kan angi budmultipliserere basert på hvor verdifullt hvert enkelt kundesegment er for bedriften din. Du kan for eksempel legge til en budjustering på +100 % for en målgruppeliste som inneholder tidligere kjøpere, ettersom disse kundene har en høyere levetidsverdi for bedriften din. I tillegg kan du legge inn en budjustering på +10 % for brukere som har besøkt startsiden din og umiddelbart forlatt det etterpå. Etter hvert som remarketinglistene dine vokser og resulterer i konverteringer, forsetter du med å gjøre budjusteringer basert på data. Hvis du ønsker mer veiledning, kan du se videoen om hvordan du legger til remarketinglister. 

6. Optimaliser Shopping-kampanjene dine

Når det er samlet inn tilstrekkelig data for annonsene, kan du begynne å bruke mål for konkurransedyktighet som for eksempel referansenivå for CPC, referansenivå for CTR, visningsandel og klikkandel. I tillegg kan du bruke verktøy som for eksempel Budsimulatoren til å vurdere resultatene dine, finjustere budstrategien din og ta godt informerte beslutninger. Finn ut mer om hvordan du overvåker og optimaliserer Shopping-kampanjene dine.

Overvåk produktene dine

Du bør sjekke Produkter-fanen regelmessig for å avdekke områder med forbedringspotensial og løse eventuelle problemer. Du kan for eksempel sørge for at de mest populære produktene dine er kvalifisert for å vises, ved å filtrere etter flest klikk eller konverteringer og se på kolonnene for produktstatus.

Vare-ID Tittel Klikk Kostnad   Gj.sn. CPC Produktstatus
123456 Fjæring terrengsko 576 NOK 3451,12 NOK 6,00 Klar for visning
12345687 Fjæring lette løpesko 552 NOK 2367,91 NOK 4,37 Klar for visning
5678613 Fjæring komfortable løpesko 342 NOK 1552,20 NOK 4,52 Klar for visning
5645868 Fjæring løpesko med maksimal støtdemping 158 NOK 762,15 NOK 4,81 Ikke godkjent
4896135 Fjæring løpesko 119 NOK 403,32 NOK 3,49 Ikke godkjent

 

Følg med på det samlede produktantallet og godkjenningsprosentene, slik at du fanger opp manglende godkjenning på et tidlig tidspunkt. Her finner du mer statistikk.

 

Prosentvis klar for visning Produkter som er klare for visning Prosentvis aktiv Aktive produkter Prosentvis godkjent Innsendte produkter Innsendte produkter
92,08 % 1105 94,16 % 1130 95,63 % 1150 1200

 

Få flere konverteringer uten å øke kostnaden

Del opp beholdningen din i produktgrupper basert på produktene som gir deg de beste resultatene. Du kan deretter optimalisere budene dine ytterligere med konverteringssporingen. Hvis en produktgruppe for eksempel har lav kostnad per kjøp, kan du øke budet ditt for å oppnå et større konverteringsvolum og bruke mer av budsjettet ditt for å oppnå flere konverteringer. Hvis en produktgruppe derimot har høy kostnad per kjøp, kan du senke budet for denne produktgruppen, slik at du heller bruker budsjettet på produktgruppene der du oppnår flere konverteringer til en lavere kostnad. Når du skal finne ut hvilke bud du skal angi for de viktige produktgruppene dine, kan du alternativt bruke Budsimulatoren, der du får presentert resultatanslag for spesifikke bud. Finn ut mer.

Gå gjennom målene for konkurransedyktighet

Når du skal identifisere muligheter for å optimalisere kampanjene dine, kan det være lurt å begynne med data for konkurransen i markedet. Når du går gjennom rapportene dine, anbefaler vi deg å segmentere etter enhet, ettersom det er stor variasjon i konkurransen i markedet. Prøv de følgende verktøyene i Shopping-kampanjene dine:

 • Klikkandel er den beregningen som gir det klareste bildet av hvordan du ligger an i forhold til konkurrentene dine. Kombinasjonen av lav klikkandel og høy visningsandel tyder på at annonsene dine kanskje ikke vises på de øverste plasseringene, slik at du ikke oppnår mange verdifulle klikk. Se etter muligheter for å differensiere annonsene dine, og juster budene tilsvarende for å fange opp en større klikkandel. Dette er spesielt viktig for mobilannonser, ettersom den begrensede skjermstørrelsen på mobilenheter gjør at de øverste resultatene er mer synlige og bidrar til mer trafikk. Du kan laste ned eller planlegge utsendelse av en rapport som viser klikkandel etter enhet. Finn ut mer om klikkandel.

   
  Produktgruppe      Kampanje                Maks. CPC Kostnad Klikk Klikkandel
  Alle produkter (filtrert) 1: Sesongbasert standard Shopping-kampanje
  (høy prioritet)
  NOK 50,00 (autom.) NOK 1932,05 345 50,20 %
  Alle produkter (filtrert) 2: Standard Shopping-kampanje med bestselgere
  (middels høy prioritet)
  NOK 30,00 (utvidet) NOK 528,07 160 30,15 %
  Alle produkter 3: Grunnleggende standard Shopping-kampanje 
  (lav prioritet)
  NOK 50,00 (forbedret) NOK 112,21 51 11,3 %
  Vis rader: 50   1–3 av 3

   
 • Med visningsandel kan det være enklere å få annonsene dine frem til så mange som mulig. Hvis du har lav visningsandel, og du tjener penger på visningene du får, bør du vurdere å øke budene dine eller optimalisere datakvaliteten for å oppnå flere av disse verdifulle visningene.
 • Med auksjonsstatistikk kan du sammenligne resultatene dine med resultatene til annonsørene som deltar i de samme auksjonene som deg. Med denne informasjonen kan det være enklere å ta strategiske avgjørelser om bud og budsjetter, ettersom du ser hvor du lykkes, og hvor du kanskje går glipp av muligheter til å oppnå bedre resultater. Finn ut mer om auksjonsstatistikk.
 • Ved hjelp av referansenivå for CTR og referansenivå for maks. CPC kan du se hvor godt produktgruppene dine fungerer sammenlignet med resultatene til konkurrentene dine. Hvis CTR- og maks. CPC-verdiene dine er lavere enn i referansemålingene, vet du at du må forbedre produktdataene dine for å gjøre annonsene dine mer relevante eller justere budene dine for å gjøre annonsene mer konkurransedyktige. Konkurrentenes resultater vises akkumulert og i form av gjennomsnittsverdier, slik at alle resultatdataene er anonyme.
 • Med Budsimulatoren kan du se hvilke resultater du kunne ha oppnådd forrige uke hvis du hadde angitt høyere eller lavere bud. Test ut dette verktøyet på mobilannonser for å finne ut hva du kunne ha oppnådd med mer konkurransedyktige mobilbud. Finn ut mer om Budsimulatoren.
Buk negative søkeord strategisk

Negative søkeord kan være en effektiv metode for å unngå å vise produktene dine til brukere som ikke er interessert. Hvis du legger til for mange negative søkeord, kan den samlede eller relevante trafikken reduseres betraktelig. Med mindre du regelmessig gjennomgår resultatene nøye, kan dette ha negativ innvirkning på resultatene. Finn ut mer om negative søkeord.

Vi anbefaler at du bare bruker negative søkeord til å forhindre at produktene dine vises for fullstendig irrelevante søk. En forhandler som bare selger pensko, ønsker for eksempel å unngå at annonsene deres vises for søk som «joggesko». Derfor kan de legge til «joggesko» som negativt søkeord i kampanjen sin. Hvis du ønsker å optimalisere kampanjene dine for spesifikke søk, kan du prøve å bruke ECPC eller mål-ROAS for å sikre at annonsene dine vises for relevant trafikk.

Konklusjon

Shopping-kampanjene dine kan sammenlignes med utstillingsvinduet og den hyggelige betjeningen i en fysisk butikk, og er den viktigste forbindelsen din til dagens kunder som hele tiden er på nett. Hvis du sørger for at kampanjene holder høy kvalitet og er oppdaterte, kommer de til å vekke oppmerksomhet og kjøpelyst hos forbrukerne. Når du deretter måler resultatene, finner du ut hva kundene syns er nyttigst og mest interessant. Lykke til!

 

Registrer deg for nyhetsbrevet for anbefalte fremgangsmåter, så får du avanserte tips om og oppdateringer for AdWords rett i innboksen din.
Var denne artikkelen nyttig?
Hvordan kan vi forbedre den?