Vyhledání správných uživatelů mobilních aplikací: doporučené postupy Google

Nastavení měření konverzí


Aby služba Google Ads dokázala nalézt nové hodnotné uživatele, hledá v konverzních datech určité vzorce, které jsou typické pro stávající hodnotné uživatele vaší aplikace.  

Proto je důležité sledovat celou řadu různých interakcí, do kterých uživatelé s vaší aplikací vstupují. To kampani App campaigns umožní získat větší množství dat, na jejichž základě vytvoří model kategorizace uživatelů a rozliší je podle toho, zda váš cíl pravděpodobně splní nebo ne.

Důležité

Kromě svého primárního cíle, třeba zda uživatel něco koupí, sledujte i jiné okolnosti. Zohledněte cokoli, co může nakonec vést k dané konverzi – včetně událostí, které lze připsat jiným kanálům. Tím službě Google Ads poskytnete další data, která pomohou identifikovat vzorce u hodnotných uživatelů. 

Vyberte z tohoto seznamu některou kategorii a začněte si vytvářet seznam událostí, které je vhodné sledovat.

Jak nastavit měření konverzí

U aplikací pro Android a iOS můžete konverze měřit jednou z těchto možností:

Vyberte si vhodnou dobu sledování konverzí

Doba sledování konverzí je čas, který uživatel potřebuje k dokončení konverzní akce po kliknutí na některou z vašich reklam. Vaší reklamě lze připsat kteroukoli konverzní akci uskutečněnou během doby sledování konverzí. Nastavte dobu sledování konverze podle typické doby, kterou uživatel potřebuje k dokončení konverze. Pokud dobu sledování konverzí nespecifikujete, použije se výchozí nastavení doby sledování konverzí v délce 30 dní.

Počítáme nové uživatele: instalace aplikace versus první otevření

Počet nových uživatelů aplikace můžete měřit sledováním počtu nových instalací nebo četnosti prvních otevření. „Instalace“ znamená, že si některý uživatel stáhne vaši aplikaci do zařízení. „První otevření“ znamená první spuštění vaší aplikace po její instalaci. Postarejte se, aby se jako konverze při měření počtu nových uživatelů započítala pouze jedna z těchto událostí.

Používáte-li měření konverzí bez kódu a s použitím obchodu Google Play, můžete počet nových uživatelů u aplikací pro Android měřit jako počet nových instalací. U aplikace pro iOS lze počet nových uživatelů měřit prostřednictvím prvního otevření aplikace.

Nezapomeňte, že jakékoli změny způsobu měření konverzí – např. přenastavení doby sledování konverzí – mohou ovlivnit již spuštěné kampaně App campaigns. Služba Google Ads používá různá nastavení měření konverzí, aby zjistila, které typy uživatelů konverze dokončují. Při změně nastavení musí služba Google Ads tyto informace získávat pokaždé znovu.

 

Zaregistrujte se k odběru zpravodaje Doporučené postupy a nechte si zasílat přímo do schránky pokročilé tipy a novinky z Google Ads.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory