Vyhledání správných uživatelů mobilních aplikací: Doporučené postupy Google

Oficiální průvodce univerzálními kampaněmi propagujícími aplikace.


Best Practices logo

Máte úžasnou mobilní aplikaci. Super!

Nyní vás čeká ta těžší část práce: najít správné osoby, které si ji stáhnou a budou ji používat.

Tento průvodce vám ukáže, jak ke spojení s novými uživateli ve Vyhledávání Google, v obchodě Google Play, na YouTube, v Gmailu a v Obsahové síti Google využít univerzální kampaně propagující aplikace.

Univerzální kampaně propagující aplikace využívají strojové učení k optimalizaci nabídek, vytváření reklam a jejich spojování se správnými osobami pro vaši aplikaci. Díky strojovému učení může univerzální kampaň propagující aplikaci analyzovat stovky milionů kombinací datových signálů (například kde a jak uživatelé provádějí interakci s aplikací), aby mohla učinit nejchytřejší rozhodnutí ohledně příslušné reklamy – třeba které podklady kreativ budou v reklamě nejúspěšnější a jak vysoko nastavit nabídku.

V tomto článku se dozvíte, jaké kroky je třeba provést, má-li být vaše univerzální kampaň propagující aplikaci úspěšná.

1. Nastavení měření konverzí

Měřte instalace aplikace a akce v aplikaci pro Android a iOS.

Důvod: Data o konverzích týkající se vašich stávajících uživatelů pomáhají službě Google Ads identifikovat určité vzorce spojené s hodnotnými uživateli, což pomůže najít nové podobné uživatele.

K měření konverzních událostí pro aplikaci použijte jednu z těchto možností:

Další informace o měření konverzí v aplikacích.

2. Nastavení univerzální kampaně propagující aplikaci na základě vašeho cíle

Rozhodněte, jaký typ uživatelů hledáte, pomocí aktuálního cíle aplikace.

Důvod: Jak se budou měnit obchodní priority vaší aplikace, můžete aplikaci propagovat různým typům uživatelů.

Cíl 1: Vytvořit uživatelskou základnu pro novou aplikaci

Vytvořte univerzální kampaň propagující aplikaci, která bude optimalizována na objem instalací a bude cílit na všechny uživatele. Tím dosáhnete maximálního počtu instalací za cílovou cenu za instalaci (CPI).

 • Nastavte cílovou CPI na základě průměrné hodnoty nového uživatele.
 • Nechte službu Google Ads shromáždit dostatek dat, aniž by se při tom vyčerpal rozpočet – proto je třeba nastavit denní rozpočet kampaně na částku minimálně 50krát převyšující cílovou CPI.

Nalezení instalací, kde uživatel navíc uskuteční konkrétní akci 

Vytvořte novou univerzální kampaň propagující aplikaci, která se bude zaměřovat na objem instalací, ale nebude cílit na všechny uživatele, ale na uživatele, kteří pravděpodobně provedou akci v aplikaci. Nastavte cílovou CPI v této další kampani tak, aby byla nejméně o 20 % vyšší než u kampaně cílené na všechny uživatele. Je pochopitelné, že za hodnotnější instalace stojí za to zaplatit více.

Cíl 2: Zaměřit se na uživatele, kteří provedou akci v aplikaci

Až rozhodnete, která akce v aplikaci je pro vás nejcennější, vytvořte kampaň, která bude optimalizována na akce v aplikaci. 

 • Poskytněte službě Google Ads dostatek dat k identifikaci nových uživatelů, kteří pravděpodobně provedou akci v aplikaci. Vyberte takovou akci, kterou každý den v rámci kampaně provede nejméně 10 různých uživatelů.
 • Nastavte cílovou CPA na základě průměrné hodnoty uživatele, který akci provede.
 • Nechte službu Google Ads, aby mohla shromáždit dostatek dat. Denní rozpočet kampaně nastavte přinejmenším na desetinásobek vaší cílové CPA.

 

Další informace o tvorbě univerzálních kampaní propagujících aplikace

3. Rozmanité podklady nahrané do univerzální kampaně propagující aplikace pomáhají při tvorbě reklam 

Pro každou univerzální kampaň propagující aplikaci poskytněte různorodou kombinaci textových podkladů, videosouborů a obrázků, z nichž bude univerzální kampaň propagující aplikaci vytvářet reklamy.

Důvod: Rozmanitost podkladů umožní univerzální kampani propagující aplikaci personalizovat vaše reklamy pro maximální množství dostupných umístění.

 • Napište samostatné řádky textu o různé délce. Různá umístění reklam mají různá omezení délky textu. Dodržujte pravidla pravopisu, interpunkce i gramatiky
 • Přidejte poutavá videa v různých délkách od 10 do 30 sekund. Použijte videa s různým poměrem stran, videa v orientaci na výšku, na šířku i videa čtvercového formátu, protože lidé svá zařízení drží různým způsobem.
 • Nahrajte kvalitní obrázky ve většině rozměrů oblíbených v Obsahové síti Google, umožní vám to oslovit uživatele, když procházejí mobilní weby nebo když používají mobilní aplikace.

Pročtěte si další informace o doporučovaných postupech týkajících se kreativ pro univerzální kampaně propagující aplikace.

4. Vyhodnocení výkonu z hlediska cíle

Zaměřte se na metriky, které jsou důležité pro váš marketingový cíl.

Důvod: Upravujte nabídky a rozpočet podle toho, jakých výkonů univerzální kampaň propagující aplikaci dosahuje.

 • Nastavte období, které je přinejmenším stejně dlouhé jako typická prodleva konverze vašich reklam.
 • Zkontrolujte, zda vaše univerzální kampaň propagující aplikaci dosahuje za období odpovídající prodlevě konverze cílové ceny za konverzi.
 • Chcete-li dosahovat vyššího objemu konverzí, zvyšte cílovou nabídku a rozpočet. Chcete-li zlepšit návratnost investice (ROI), snižte cílovou nabídku.

Další informace o analýze univerzálních kampaní propagujících aplikace.

5. Metodické řízení univerzálních kampaní propagujících aplikace pomocí nových pokynů

Změny ke zlepšení výkonu univerzální kampaně propagující aplikaci provádějte citlivě a cíleně.

Důvod: Univerzální kampaň propagující aplikaci musí shromažďovat data, na jejichž základě vyhledává uživatele, kteří mohou naplnit vaše nové cílové nabídky.

 • Univerzální kampaň propagující aplikaci může začít dosahovat konzistentnějších výsledků, až nashromáždí více údajů o konverzích. Ideální je upravovat nabídky až po nejméně 100 konverzích.
 • Provádějte menší změny nabídky CPI, protože pak zaznamenáte menší odchylky denní CPI v kampani. Změny nabídky CPI, které nepřesáhnou 20 % za den, mohou vést ke stabilnějším výsledkům.
 • Pokud potřebujete změnit cíl optimalizace, například z objemu instalací na akce v aplikacích, případně když chcete změnit cílovou akci v aplikaci, vytvořte novou univerzální kampaň propagující aplikaci. Vaše aktuální univerzální kampaň propagující aplikaci cílí na publikum, které by se mohlo chovat jinak než publikum, které může naplnit váš nový cíl.
 • Přidejte další podklady kreativ, které se podobají podkladům zařazeným do seskupení s nejlepším výkonem v přehledu podkladů kreativ. Vaším dlouhodobým cílem by mělo být naplnit maximální přípustné množství různých druhů podkladů kreativ, jaké univerzální kampaň propagující aplikaci umožňuje, a teprve poté začít stávající podklady nahrazovat novými.

Další informace o zvyšování výkonu univerzální kampaně propagující aplikaci.

 

Zaregistrujte se k odběru zpravodaje Doporučené postupy a nechte si zasílat přímo do schránky pokročilé tipy a novinky z Google Ads.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory