Създаване на по-добри елементи на рекламното послание за кампании за приложения

Елементите на рекламните послания са съставките, които използват кампаниите за приложения при създаването на реклами. В тази статия ще намерите най-добри практики за създаването на елементи на рекламното послание, включително текстови, графични и видеоактиви, и такива в HTML5, които могат да подобрят ефективността и обхвата на кампаниите Ви за приложения. За по-технически насоки, като например спецификации на активите, допускани в кампаниите за приложения, моля, вижте как да създадете кампания за приложения.

Препоръките в този документ имат за цел единствено да служат за насоки. Тъй като всяка кампания е различна, ефективността не може да бъде гарантирана, дори при спазването на всички насоки. Препоръчваме Ви да проверявате отчета за активите и редовно да го актуализирате.

Цялото рекламно съдържание трябва да се придържа към указанията за правилата и указанията за персонализираното рекламиране.

Общи насоки за активите

Приведете активите в съответствие с целите, гласа и стила на марката

Макар че тези указания са свързани с успеха на рекламодателите, всеки бизнес е уникален. Трябва да оценявате всяка най-добра практика спрямо нуждите на бизнеса и да се уверите, че съответстват на целите на кампанията.

Приведете активите в съответствие с целите на кампанията

Елементите на рекламното послание трябва да отразяват конкретните цели на кампаниите Ви за приложения. Например:

 • За да стимулират инсталирания, активите трябва да отразяват акта на инсталиране (напр. текстово рекламно послание, което подтиква потребителя към действие – „Изтеглете сега!“ или „Играйте сега.“)
 • За да стимулират покупки, активите трябва да показват разпродажби, отстъпки или артикули за покупка (напр. „Получете 5 лв. отстъпка от първата покупка“ или изображение, представящо промоция).
 • За да увеличат задържането или повторната ангажираност, активите Ви трябва да открояват нови функции или такива от долната част на фунията, за да подтикват потребителите към взаимодействие (напр. „Над 100 нови стоки!“ или видеоклип, изобразяващ актуализиран начин на игра).

Приведете активите в съответствие със съответната тема на рекламната група, ако е приложимо

Рекламните групи в кампаниите за приложения Ви дават възможност да „групирате“ елементите на рекламното послание по конкретни функции на приложението, посланията, които искате да откроите, или демографските показатели на потребителите, които искате да ангажирате. Затова активите Ви трябва да представят тези отличителни функции, послания и нужди на потребителите (напр. качване на свързани със суши файлове за създаване на реклама в една рекламна група за привличане на любителите на суши, и на свързани с пица файлове в друга рекламна група за почитателите на храната за вкъщи).

Разнообразявайте елементите на рекламното послание

Разнообразието от активи дава възможност на кампаниите за приложения да създават повече реклами, които да се възприемат добре от различните потребители. Това също така може да помогне рекламите Ви да отговарят на условията за по-широко показване в различните рекламни канали. За постигане на максимален брой рекламни комбинации и разположения препоръчваме да качите не повече от максимално допустимия брой активи за всеки тип актив: 4 за текстови, по 20 за графични, видеоактиви, и където е приложимо, активи в HTML5. Това може допълнително да допринесе за намаляването до минимум на колебанията в ефективността при обновяването на елементите на рекламното послание.

Google Ads няма да превежда рекламите Ви, така че внимателно изберете правилните езици, когато настройвате кампанията си. След това изберете държавите, в които се говорят тези езици. Широкото насочване може да достига до повече потребители, които да отговарят на целите Ви, и осигурява на моделите ни за машинно обучение повече данни, с които да прецизирате кампаниите си.

Ангажирайте аудиторията си

Активите трябва да използват разговорен текст в заглавията и описанията, разпознаваеми визуални елементи и подходящо озвучаване за приковаване и задържане на вниманието на потребителите.

Забележка: Съгласно правилата на Google изображенията ще бъдат неодобрени, ако думата „Изтеглете“ „Инсталирайте“ е наложена върху тях.

Често подменяйте активите с ниска ефективност

Следете отчетите за активите. След като излязат от състояние „Обучава се“, ще бъдат обозначени с „Ниска“, „Добра“ или „Най-добра“ оценка. Ако не сте качили максимално допустимия брой активи, добавете активи, подобни на тези, класирани като „Най-добри“. Ако сте достигнали максимално допустимия брой активи, заменете активите, класирани с оценка „Ниска“. Направете го постепенно, за да сведете до минимум колебанията в ефективността.

Използвайте активите с най-високо качество

Когато изпращате елемент на рекламното послание с високо качество, вероятността рекламите Ви да постигнат по-добра ефективност с течение на времето е по-голяма. Това е така, защото елементите с високо качество е по-вероятно да привлекат вниманието на потенциални клиенти. Елементите на рекламното послание с по-ниско качество обаче може да окажат отрицателно влияние върху ефективността на кампанията поради по-малкия си обхват на аудиторията. Повишаването на качеството на елемента подсигурява, че рекламите Ви постигат възможно най-голям обхват на аудиторията при всички собствености.

Откроихме няколко указания за качеството за различните типове активи, които изпращате за рекламите си.

Забележка: Непрекъснато оценяваме начина, по който дефинираме качеството, затова най-добрите практики, понастоящем изложени в тази статия, подлежат на промяна.

Текстови активи

Използвайте самостоятелни, завършени фрази

 • Пишете самостоятелни текстови фрази с различна дължина, правилни граматика, правопис и пунктуация, които могат да се използват във всякаква последователност. Google Ads автоматично ще разбърка и комбинира тези фрази, за да Ви предложи алтернативни версии на рекламите, които биха могли да подобрят ефективността.
 • Във всяка фраза акцентирайте върху едно отличително търговско предимство на приложението.

Показвайте ясни подканващи фрази

Използвайте текста на бутоните, за да подсилите целите на кампанията си:

 • За да стимулирате инсталиранията, текстът на бутона трябва да отразява акта на инсталиране (например подкана „Изтеглете сега“ или „Играйте сега“).
 • За да стимулирате покупки, текстът на бутона трябва да откроява разпродажби, отстъпки или артикули за покупка (например „Получете 5 лв. отстъпка“ или „Спестете сега“).
 • За да увеличите задържането или повторното ангажиране, текстът на бутона трябва да откроява нови функции или такива от долната част на фунията, за да подтиква потребителите да взаимодействат (например „Вижте 100 нови артикула“ или „Изпробвайте сега“).

Избягвайте примамките за кликване и преувеличените твърдения

 • Не е разрешено използването на изрази, въпроси и твърдения с хипербола, които са написани по начин, примамващ потребителя да кликне върху рекламата.
 • Избягвайте използването на изрази с неясна референция към „този“ или „тези“.

Спазвайте всички правила за стил

За да се избегне отхвърляне, всички реклами трябва да спазват правилата за стила. Тук са посочени най-често разпространените причини за отхвърляне на реклами, придружени от примери.

Не използвайте следното:

 • Предизвикващи сензации реклами, включително използване на твърде много удивителни знаци (например „Няма да повярвате какво стана после!“)
 • Емотикони
 • Пунктуация или символи, които не съответстват на предназначението (например „@вкъщи“ вместо „вкъщи“)
 • Неправилно използване на главни букви (например „РАЗПРОДАЖБА, Р.А.З.П.Р.О.Д.А.Ж.Б.А., РазПродажба“)
 • Неправилно използване на интервали (например „Продажба,покупка на маратонки, М А Р А Т О Н К И“)
 • Неправилна граматика
Съвет: Две текстови заглавия не могат да се използват в комбинация, ако и двете завършват с удивителен знак.

Графични активи

Привличайте вниманието визуално

Рекламите са отражение на търговската Ви марка. Графичните Ви активи трябва да бъдат привлекателни, без да намаляват доверието към марката. Препоръчваме да избягвате изображения, които са изкривени, със странна форма, трансформирани, обърнати наопаки, неясни, с инвертирани цветове или прекомерно филтрирани.

Изображенията трябва да имат висока плътност на пикселите

Плътността на пикселите не само е видим сигнал за качество. Високата плътност на пикселите гарантира, че изображението Ви е правилно обработено при промяна на размера и се показва правилно на екрани с висока разделителна способност.

Използвайте цялата рамка

Рекламата изглежда по-естествена, ако съответства на формата, размера и разположението на естественото съдържание. Между ръбовете на графичния актив и рамката му не трябва да има празно място.

Ограничете празното място в изображението

Празното място не трябва да заема повече от 80% от изображението. Предметът на изображението трябва да е основната атракция и да заема повече място, за да изпъква визуално и да се вижда по-лесно на по-малки екрани.

Избягвайте налагането на текст, логотипи или подканващи фрази върху изображението

Насложеният текст не трябва да скрива изображението. В идеалния случай текстът или логотипът в изображението трябва да бъдат интегрирани органично, например като върху опаковката на продукт, етикети на дрехи, табели, билбордове и др. Насложените върху изображението текстове и логотипи трябва да бъдат възможно най-малко, за да не отвлича вниманието от изображението. Изображенията с малко или никакво насложено съдържание постигат по-висок обхват на аудиторията. Като цяло препоръчваме да ограничите насложените елементи така, че да покриват по-малко от 20% от площта на изображението.

Съвет: За да си осигурите разположение във всички канали, качвайте изображения без насложен текст и логотипи.

Избягвайте примамките за кликване и преувеличените твърдения в изображения

Подобно на текстовите активи, при изображенията също трябва да се избягват визуални елементи или текст, които подтикват потребителя да кликне, като например скандално съдържание или такова, предизвикващо сензация.

Видеореклами

Наблегнете върху практическата работа с приложението, вместо върху историите

Въпреки че емоционалният призив и разказването на истории остава важно, видеоклиповете Ви трябва максимално бързо да стигат до практическата работа с приложението. Използвайте плътно рамкирани кадри (близки планове на знаците и ПИ), за да помогнете на зрителите да се съсредоточат върху функциите, които могат да използват в приложението, и предимствата им.

Приковете вниманието на зрителите

 • Потребителите на мобилни устройства трудно задържат вниманието си, затова се стремете да приковете интереса им още през първите 2-3 секунди. В нашето проучване на успешните видеореклами за приложения открихме също, че те съдържат 2 или повече ясно маркирани промени в рамката през първите 5 секунди, което помага за осигуряването на динамика в практическата работа с приложението.
 • Звукът е лесен начин за създаване на допълнителна връзка с потребителите. Използвайте звук и музика, за да наблегнете на налагането на търговската марка и подканващите фрази. Тъй като за някои рекламни места звукът по подразбиране е изключен, трябва да се включат надписи.

Показвайте търговската марка по време на цялата реклама

 • От самото начало покажете търговската марка и я оставете за цялата продължителност на рекламата, ако е възможно.
 • Показвайте търговската марка като част от приложението (в кадри), отстрани (при вертикални обяви), по време на реплики или в комбинация от трите.

Разнообразявайте и експериментирайте

Експериментирайте със създаването на видеоклипове с различна тематика (например комедийна спрямо драматична), стилове (например сериозен спрямо комедиен) или предмети (например един случай на използване или предимство на приложението спрямо друг). Това подобрява възможността рекламите Ви да се възприемат добре от различни аудитории.

Активи с HTML5

Създаването на активи с HTML5 може да е по-трудно и по-скъпо от предходните типове активи. Силно препоръчваме качването на максималния брой текстови, графични и видеоактиви, преди да се подготвите за активи в HTML5.

Създавайте активите, като вземете предвид възможностите на мобилните устройства

Активите в HTML5 са интерактивни, затова при създаването им трябва внимателно да се обмислят възможностите на мобилните устройства. Сред често срещаните начини, по които хората взаимодействат с реклами в HTML5, са: докосване, плъзгане, хващане и преместване, събиране на пръсти за промяна на мащаба и разклащане.

Включете инструкции

Зрителите не очакват рекламите да бъдат интерактивни, затова осигурете кратки надписи с инструкции, преди възпроизвеждането да започне. Целта е да накарате зрителите да извършат желаните интерактивни действия в рамките на 3-4 секунди.

Включете ясно видимо налагане на марката по време на цялата реклама

Логото на приложението, заедно с бутон „Инсталирайте сега“ или „Изтеглете сега“, трябва да се показват по време на цялата реклама с цел спазване на правилата и предотвратяване на отхвърлянето. Силно се препоръчва и двете да са поставени едно до друго в горната лента.

Включете надписи

Тъй като типовете активи с HTML5 не включват видео- или аудиосъдържание, трябва да се използват надписи. Надписите трябва да се четат ясно на екрани с различни размери.

Сродни връзки

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
73067
false