Studieguide inför testet Mobilannonsering

Ställa in App campaigns på olika sätt beroende på ditt mål


Med universella appkampanjer kan du hitta olika typer av användare för din app. Du kanske exempelvis vill få installationer av en ny app eller hellre vill fokusera på att få fler åtgärder i appen.

Ställ in App campaigns på olika sätt beroende på det primära marknadsföringsmålet för din app.

Hanterar flera universella appkampanjer samtidigt

Om du vill börja optimera för ett annat mål är det bäst att skapa en ny kampanj. På så sätt kan du optimera dina bud och annonser bättre för en målgrupp som överensstämmer med det specifika målet.

Om du vill uppnå flera mål på samma gång kan du skapa flera universella appkampanjer som körs samtidigt och som ibland konkurrerar om liknande typer av användare. För att minska denna effekt kan du höja budet och öka budgeten för den App campaigns som uppfyller ditt omedelbara mål:

Mål 1: Bygg en användarbas för en ny app

Om du vill få så många installationer som möjligt till ett målpris per installation (CPI) kan du skapa en App campaigns som optimerar för Installationsvolym och som är inriktad på Alla användare.

Med denna inställning fokuserar du på att bygga en användarbas för din app. Efter hand som du får fler nya användare samlas det in konverteringsdata för att identifiera trender bland de mest värdefulla användarna.
 

Exempel: Ange en mål-CPI baserad på värde

Anta att du marknadsför ett mobilspel. Baserat på konverteringsdata från liknande spel som du har marknadsfört tidigare väntar du dig att var tionde person som installerar ditt spel också köper en uppgradering under de första 30 dagarna, vilket motsvarar en vinst på 200 kronor.

Eftersom var tionde användare är värd 200 kronor har du råd att betala upp till 20 kronor per installation (eller 200 kronor dividerat med tio installationer).

Tips

Låt Google Ads samla in tillräckligt med konverteringsdata utan att budgeten tar slut.

När du optimerar för Installationsvolym bör du välja en daglig kampanjbudget som är minst 50 gånger så stor som din mål-CPI. Om din mål-CPI är 20 kronor bör du alltså välja en budget på minst 1 000 kronor. 

Hitta installationer som också utför en specifik åtgärd

Skapa en ny universell appkampanj som fokuserar på installationsvolym, men inrikta den inte på alla användare utan på användare som troligen utför en åtgärd i appen. Ange en mål-CPI i den med inriktade kampanjen som är minst 20 % högre än kampanjen som är inriktad på alla användare. Det är relevant att betala mer för mer värdefulla installationer. En budhöjning på minst 20 % hjälper Google Ads att skilja på värdet mellan de två målgrupperna.

Mål 2: Fokusera på användare som slutför åtgärder i appen

När du har bestämt vilken åtgärd i appen som är mest värdefull för ditt företag kan du hitta användare som kommer att utföra denna åtgärd till en viss kostnad per åtgärd (CPA).

Skapa en ny universell appkampanj och välj Åtgärder i appen vid Kampanjoptimering. 

Välj en åtgärd som ger App campaigns tillräckligt med data för att optimera effektivt

En konverteringsåtgärd som sker oftare ger Google Ads ett större dataunderlag för att hitta nya användare som också kommer att utföra åtgärden. Om du inte har minst tio olika användare som slutför de mest värdefulla åtgärderna i appen varje dag behöver du välja en annan åtgärd som sker oftare. 

Om den mest värdefulla åtgärden i appen exempelvis är att någon köper en uppgradering i ditt mobilspel, men färre än tio personer slutför åtgärden varje dag i din App campaigns, behöver du välja en annan åtgärd. Exempel på en sådan åtgärd kan vara att ange betalningsuppgifter eller välja en högre nivå i spelet, vilket sannolikt leder till att köp av uppgraderingen och slutförs av minst tio olika användare varje dag i din kampanj.

Exempel: Ange en mål-CPA baserad på värde

Låt oss fortsätta med vårt exempel med mobilspelet och anta att du vill hitta fler personer som kommer att köpa en uppgradering. Uppgraderingen är en åtgärd i appen som är värd lika mycket för ditt företag varje gång den inträffar: en vinst på 200 kronor.

I det här fallet kan du ange en mål-CPA på upp till 200 kronor. Justera beloppet uppåt eller nedåt beroende på vilken vinst och konverteringsvolym du vill ha.

Tips! Om du inte vet vilken mål-CPA du ska välja kan du börja med den CPA du använder i andra onlinekampanjer där du marknadsför din app. Justera sedan din mål-CPA efter hand som du får mer data om hur värdefulla användarna är.

Tips

Låt Google Ads samla in tillräckligt med konverteringsdata utan att budgeten tar slut.

När du optimerar för Åtgärder i appen bör du välja en budget som är minst tio gånger så stor som din mål-CPA. Om din mål-CPA är 200 kronor bör du alltså välja en budget på minst 2 000 kronor.

 

Registrera dig för nyhetsbrevet Best Practices och få avancerade tips och nyheter från Google Ads direkt i inkorgen.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt