Dosiahnutie úspechu s inteligentnými ponukami

Oficiálny sprievodca automatizáciou a optimalizáciou ponúk.

 

Automatizáciou ponúk so službou Google Ads môžete získať účinnejšie a informovanejšie ponuky a ušetriť pritom čas. V tomto sprievodcovi vám ukážeme, prečo by ste mali používať stratégiu inteligentných ponúk a ako dosiahnuť lepšie výsledky v kampaniach vo vyhľadávaní (ang. search campaigns).

 

Clock icon

1. Dosiahnite lepšiu výkonnosť pomocou ponúk pri aukcii v službe Google Ads

 • Ponúkajte ceny prostredníctvom inteligentných ponúk podľa kontextu používateľa v čase aukcie.

Dôvod: Dynamické ponuky prispôsobené pre jednotlivé aukcie môžu často viesť k lepším výsledkom. 

Dôvod: Algoritmy ponúk v službe Google Ads vyhodnocujú pri nastavovaní ponúk miliardy kombinácií relevantných kontextových signálov v čase aukcie. Viac ako 80 % inzerentov na Googli používa automatické ponuky.1

 • Šetrite čas automatizáciou ponúk.

Dôvod: Automatické ponuky výrazne skracujú čas, ktorý strávite úpravou ponúk. To vám umožňuje využiť ušetrený čas na optimalizáciu iných oblastí účtu, ako sú meranie a kreatívy.

Prípadová štúdia

Po prechode na cieľovú návratnosť výdavkov na reklamu (ang. target return on advertising spend) zaznamenala firma Savings.com pri zvolenej cieľovej návratnosti výdavkov na reklamu 30 % nárast hrubého zisku. Správcovia kampane zároveň ušetrili čas, pretože nemuseli tak intenzívne monitorovať množstvo úprav ponúk v službe Google Ads.

Ďalšie informácie o výhodách ponúk pri aukcii

 

Settings icon

2. Nastavte štruktúru účtu, nastavenia a postupy merania na dosiahnutie úspechu

 • Založte svoje kampane na cieľoch.

Dôvod: Automatické ponuky sú založené na cieľoch. To znamená, že jedna kampaň by vo všeobecnosti mala mať rovnaký typ cieľa.

 • Zjednodušte štruktúru účtu.

Dôvod: Podrobné štruktúry kampaní nie sú nevyhnutné, pretože automatické ponuky budú fungovať vo všetkých štruktúrach účtu.

 • Automatizujte ponuky na základe presných údajov o konverziách a hodnote konverzie.

Dôvod: Meranie konverzií a lepšie údaje o konverziách a hodnote konverzie znamenajú lepšie informované automatické ponuky.

 • Spárujte inteligentné ponuky s kľúčovými slovami priradenými voľnou zhodou a responzívnymi reklamami vo vyhľadávaní (angl. responsive search ads).

Dôvod: Zobrazíte správne posolstvo čo najväčšiemu počtu ľudí a zároveň nastavíte správnu ponuku pre každý dopyt. Inzerenti využívajúci responzívne reklamy vo vyhľadávaní v kampaniach, ktoré používajú aj voľnú zhodu a inteligentné ponuky, zaznamenávajú v priemere o 20 % viac konverzií pri podobnej cene za akciu (ang. cost per action).2

Prípadová štúdia

Tails.com logo

Vďaka použitiu kombinácie voľnej zhody, inteligentných ponúk a responzívnych reklám vo vyhľadávaní zvýšila firma tails.com so sídlom v Spojenom kráľovstve počet registrácií v Nemecku zo svojich všeobecných kampaní vo vyhľadávaní (ang. search campaign) o 182 % a počet kliknutí o 258 %.

Pozrite si jej príbeh:

Ďalšie informácie o nastavení účtu na dosiahnutie úspechu

 

Gears icon

3. Vyberte vhodnú stratégiu ponúk

 • Zvoľte stratégiu, ktorá vyhovuje vášmu hlavnému obchodnému cieľu.

Dôvod: Automatizácia bude spravovať váš účet tak, že všetko podriadi tomuto cieľu.

Obchodný cieľ

Metóda ponúk

Zvýšenie objemu predaja, zisku alebo počtu kvalifikovaných potenciálnych zákazníkov

Maximalizácia hodnoty konverzií s nepovinnou cieľovou návratnosťou výdavkov na reklamu

Zvýšenie počtu transakcií alebo potenciálnych zákazníkov

Maximalizácia konverzií s nepovinnou cieľovou cenou za akciu

Zvýšenie počtu návštevníkov webu Maximalizácia kliknutí
Zvýšenie alebo stabilizácia povedomia Cieľový podiel zobrazení

 

 • Optimalizujte návratnosť investícií pomocou maximalizácie hodnoty konverzií alebo nastavením cieľovej návratnosti výdavkov na reklamu.

Dôvod: Nie všetky konverzie sú rovnaké. Niektoré majú vyššiu hodnotu ako iné. Meranie hodnôt konverzií a následné vytváranie ponúk na základe týchto hodnôt vám pomáhajú nájsť hodnotnejších zákazníkov. Inzerenti, ktorí zmenia stratégiu ponúk z cieľovej ceny za akciu na cieľovú návratnosť výdavkov na reklamu, môžu priemerne zaznamenať o 14 % vyššiu hodnotu konverzie pri podobnej návratnosti výdavkov na reklamu.3

Prípadová štúdia

1StopLighting logo

Firma 1STOPlighting zmenila pri všetkých svojich nákupných kampaniach (angl. Shopping campaign) stratégiu ponúk na cieľovú návratnosť výdavkov na reklamu a podarilo sa jej zvýšiť zisk o 214 %.

 • Zistite, kedy je vhodné pri inteligentných ponukách používať sezónne úpravy.

Dôvod: Sezónne úpravy by sa mali používať v konkrétnych situáciách, v ktorých predpokladáte, že sa konverzné pomery na krátky čas zmenia.

Ďalšie informácie o výbere správnej stratégie ponúk

 

Illustration of a laptop with charts on the screen

4. Otestujte svoje stratégie ponúk

 • Používajte jednoduché testy ponúk a naraz upravujte iba jednu premennú.

Dôvod: Pridanie ďalších nových prvkov počas testovania inteligentných ponúk môže skresliť výsledky testovania.

Začíname: Pomocou experimentov v službe Google Ads otestujte výkonnosť automatických ponúk.

 • Zvoľte najväčšiu možnú kampaň na experimentovanie.

Dôvod: Viac údajov pri testovaní zaručí vyššiu spoľahlivosť a rýchlejšie výsledky.

 • Začnite cieľmi, ktoré zodpovedajú historickým cenám za akciu alebo návratnosti výdavkov na reklamu.

Dôvod: Príliš agresívne ciele môžu ovplyvniť objem a zatieniť porovnanie s priemernými historickými hodnotami.

Ďalšie informácie o testovaní stratégií automatických ponúk

 

Magnifying glass with a line graph

5. Vyhodnoťte výkonnosť stratégie automatických ponúk

Dôvod: V tomto reporte uvidíte, akú výkonnosť dosahujú vaše cieľové metriky v priebehu času pri použití inteligentných ponúk. Dozviete sa tiež, ako sa vám v priemere darí dosahovať váš cieľ. 

 • Zistite, ktoré najčastejšie signály využívajú inteligentné ponuky.

Dôvod: Pomocou najčastejších signálov zistíte, ktoré signály majú najväčší vplyv na výkonnosť inteligentných ponúk. Tieto štatistiky vám pomôžu aj pri ďalších marketingových aktivitách.

 • Optimalizácia cieľov

Dôvod: Úprava cieľov vám pomáha dosiahnuť meniace sa výkonnostné ciele. Časté alebo veľké zmeny cieľov nebudú mať negatívny vplyv na výkonnosť vašej stratégie ponúk.

 • Získajte informácie o oneskoreniach konverzií. Nájdete ich v reporte stratégie ponúk.

Dôvod: Zákazníkom môže určitý čas trvať, kým po kliknutí na vaše reklamy uskutočnia konverziu. Toto sa označuje ako oneskorenie konverzie. Ak chcete správne hodnotiť výkonnosť, potrebujete vedieť, koľko toto oneskorenie zvyčajne trvá. Ak pred hodnotením výkonnosti nepočkáte na reportovanie všetkých konverzií, vaša výkonnosť sa môže zdať nižšia, než v skutočnosti je. 

Example bid strategy report

Ďalšie informácie o hodnotení stratégií automatických ponúk

 

 

1. Interné celosvetové údaje Googlu, 16. 3. 2021 až 12. 4. 2021.
2. Interné údaje Googlu, 1. 4. 2021 až 7. 4. 2021.
3. Interné celosvetové údaje Googlu, február 2023.

Registrujte sa na odber bulletinu s osvedčenými postupmi a dostávajte pokročilé tipy a novinky zo služby Google Ads priamo do svojej doručenej pošty.

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
9953654807706428077
true
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
true
true
true
true
73067
false