Как да откриете успеха с помощта на интелигентното офериране

Официално ръководство за автоматизиране и оптимизиране на офертите.


Best Practices logo

Автоматизирането на офертите Ви в Google Ads може да ги направи по-добри и по-обосновани, като същевременно Ви спестява време. В това ръководство ще разгледаме причините да използвате автоматично офериране, а за предпочитане – стратегия за Интелигентно офериране. Това ръководство ще се съсредоточи основно върху кампаниите в мрежата за търсене. Също така ще обсъдим каква стратегия да изберете и как да тествате автоматичното офериране в профила си.

1. Постигане на по-добра ефективност с офериране по време на търга с Google Ads

 • Оферирайте въз основа на условията, в които се намират потребителите по време на търга, посредством Интелигентно офериране. 

Защо: динамичните оферти, съобразени с всеки конкретен търг, често могат да доведат до по-добри резултати.

Първи стъпки:  Научете как работи технологията за офериране по време на търга. 

Прочетете повече за това, как да се възползвате от предимствата на оферирането по време на търга. 

2. По-ефективно управление на офертите в Google Ads

 • Спестете време от поддържане на профила, като автоматизирате офертите си.

Защо: автоматичните оферти може да спестят време, което можете да изразходвате в други области, които са изключително важни за състоянието на профила Ви.

Прочетете повече за ефективното управление на офертите.

3. Избиране на правилната стратегия за офериране

 • Изберете стратегия, която отговаря на основната Ви бизнес цел. 

Защо: автоматизирането ще управлява профила Ви така, че да се концентрира върху тази цел над всичко друго.

 • Автоматизирайте оферирането си въз основа на най-точните налични данни за реализации. 

Защо: по-добрите данни за реализациите означават по-обосновани автоматични оферти.

 • Ако посещенията на физическите Ви местоположения са важни за бизнеса Ви, включете посещения на магазина в стратегията си за Интелигентно офериране.

Защо: Увеличете максимално общите продажби, независимо дали се осъществяват онлайн, или в магазина.

 • Научавайте кога да използвате сезонни корекции с Интелигентно офериране. 

Защо: сезонните корекции трябва да се използват за конкретни ситуации, когато можете да предвидите, че процентът на реализация временно ще се промени за кратък период от време.

Първи стъпки: Преди да можете да използвате стратегии за офериране въз основа на реализации, трябва да настроите проследяване на реализациите.

Прочетете повече за избора на правилната стратегия.

4. Синхронизиране на структурата и настройките Ви с автоматично офериране

 • Опростете структурата на профила си.

Защо: Не са необходими детайлни структури на кампаниите, тъй като автоматичното офериране ще работи във всички структури на профила.

 • Базирайте кампаниите си на цели

Защо: автоматичното офериране се основава на цели, което означава, че една кампания обикновено има същия тип цел.

Прочетете повече за синхронизирането на настройките на кампанията с автоматичното офериране.

5. Тестване на стратегиите Ви за автоматично офериране

 • Поддържайте всеки тест за офериране прост, последователен и концентриран върху един ключов индикатор за ефективността (KPI). 

Защо: добавянето на други нови елементи, докато тествате Интелигентно офериране, може да замъгли резултатите от теста.

Първи стъпки: използвайте чернови и експерименти, за да тествате ефективността на автоматичното офериране.

 • Изберете най-голямата кампания, която е приемлива за провеждане на експериментите Ви. В страницата „Препоръки“ можете също така да намерите кампании, които са подходящи за Интелигентно офериране.

Защо: при тестване повече данни означават по-голямо доверие и по-бързи резултати.

 • Започнете с цели, които отговарят на данните Ви за CPA или ROAS за минали периоди. 

Защо: прекалено агресивните цели може да засегнат обема Ви и да скрият сравнението със средните Ви стойности за минали периоди.

Прочетете повече за тестването на стратегиите за автоматично офериране.

6. Оценяване на ефективността на стратегията Ви за автоматично офериране

 • Използвайте отчета за стратегията за офериране.

Защо: можете да преглеждате ефективността на показателите за целта във времето, докато използвате „Интелигентно офериране“. Вижте също и средната си ефективност. 

 • Запознайте се с водещите сигнали, използвани от Интелигентно офериране.

Защо: разбирането на водещите сигнали в Google Ads може да помогне в маркетинговите Ви усилия другаде. 

 • Запознайте се със забавянията на реализациите.

Защо: може да отнеме време на клиентите да осъществят реализация, след като кликнат върху рекламите Ви, което наричаме забавяне. За да оцените правилно ефективността, трябва да знаете как изглеждат обичайните забавяния. Ефективността Ви може да изглежда по-малка, отколкото в действителност е, ако не изчакате, докато всички реализации бъдат отчетени, преди да оцените ефективността. 

Прочетете повече за оценяването на стратегиите за автоматично офериране.

 

 

Абонирайте се за бюлетина с най-добри практики, за да получавате разширени съвети и актуализации за Google Ads направо във входящата си поща.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си

false
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
73067
false