สร้างโฆษณาในเครือข่ายการค้นหาที่มีประสิทธิภาพ

คู่มืออย่างเป็นทางการสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพโฆษณาและสื่อสารกับผู้ใช้ใน Google Search

โปรดทำ 2 สิ่งต่อไปนี้

 1. ใช้โฆษณา Search ที่ปรับเปลี่ยนตามบริบทอย่างน้อย 1 รายการซึ่งมีคุณภาพของโฆษณา "ดี" หรือ "ดีมาก" ต่อกลุ่มโฆษณา ผู้ลงโฆษณาที่ปรับปรุงคุณภาพของโฆษณา Search ที่ปรับเปลี่ยนตามบริบทจากระดับ "ไม่ดี" เป็น "ดีมาก" ได้รับคลิกและ Conversion เพิ่มขึ้น 9% โดยเฉลี่ย1
 2. ใช้ส่วนขยายอย่างน้อย 4 รายการในแต่ละแคมเปญ/กลุ่มโฆษณา ส่วนขยายโฆษณาช่วยให้โฆษณาน่าสนใจยิ่งขึ้นและช่วยให้คุณแสดงข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับธุรกิจได้ ยิ่งมีส่วนขยายที่มีสิทธิ์จำนวนมาก ก็ยิ่งทำให้โฆษณามีโอกาสตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะของผู้ใช้ได้มากขึ้น

Best Practices logo

นักการตลาดที่ประสบความสำเร็จคือผู้ที่แสดงสารที่ใช่ในเวลาที่เหมาะสม ข้อความครีเอทีฟโฆษณาที่ดีขึ้นจะช่วยปรับปรุงความเกี่ยวข้องของโฆษณา และนำคลิกที่มีคุณภาพจากโฆษณาในเครือข่ายการค้นหามาให้คุณมากขึ้น

ในคู่มือโฆษณาในเครือข่ายการค้นหาสำหรับ Google Ads นี้ คุณจะได้ทราบวิธีสร้างโฆษณาในเครือข่ายการค้นหาที่ปรับเปลี่ยนตามบริบทที่ดึงดูดผู้ใช้ขณะค้นหาอยู่ใน Google

Google Ads Tutorials: Responsive search ads best practices

1. เขียนข้อความโฆษณาที่น่าสนใจและไม่ซ้ำใคร

 • สร้างสรรค์ข้อความซึ่งมุ่งเน้นที่ประโยชน์ที่ผู้ใช้จะได้รับ

เหตุผล: ผู้ใช้จะตอบสนองต่อโฆษณาที่ตอบโจทย์ความต้องการ

 • สร้างความเชื่อมโยงระหว่างข้อความบรรทัดแรกและบรรทัดรายละเอียดกับคีย์เวิร์ด

เหตุผล: ผู้ใช้มักจะมีส่วนร่วมกับโฆษณาที่ดูเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ตนค้นหามากที่สุด

 • หลีกเลี่ยงการใช้ภาษาขายของทั่วไปในโฆษณา แต่ให้ใช้คำกระตุ้นการตัดสินใจที่เฉพาะเจาะจง

เหตุผล: คำกระตุ้นการตัดสินใจทั่วไปมักจะลดการมีส่วนร่วมกับโฆษณา

 • ตรวจสอบคุณภาพของโฆษณาเพื่อให้ทราบข้อมูลเชิงลึกว่าผู้ใช้โต้ตอบกับโฆษณาอย่างไร

เหตุผล: เมตริกนี้เป็นวิธีที่ดีในการทำให้มั่นใจได้ว่าคุณจะนำเสนอสารที่ถูกต้องแก่ผู้ใช้ที่เหมาะสม

 • ตรวจสอบการรายงานเนื้อหาข้ามแคมเปญ

เหตุผล: รายงานนี้จะช่วยให้คุณทราบว่าบรรทัดแรกและคําอธิบายใดตรงใจลูกค้ามากที่สุด

ดูหลักเกณฑ์โดยละเอียดเกี่ยวกับการเขียนข้อความโฆษณาที่น่าสนใจและไม่ซ้ำใคร

2. สร้างข้อความที่สะท้อนถึงแบรนด์ รวมทั้งผลิตภัณฑ์และบริการที่คุณนำเสนอ

 • สร้างข้อความโฆษณาที่ดึงดูดผู้ใช้ข้ามอุปกรณ์ต่างๆ

เหตผุล: คำกระตุ้นการตัดสินใจที่ได้ผลบนอุปกรณ์หนึ่งก็มีแนวโน้มว่าจะใช้ได้ผลบนอุปกรณ์อื่นเช่นกัน

 • เน้นที่บรรทัดแรก

เหตุผล: บรรทัดแรกเป็นสิ่งแรกที่คนเห็น และจะเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้โฆษณาของคุณทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • คำนึงถึงจำนวนอักขระสูงสุด

เหตุผล: บรรทัดแรกที่ยาวขึ้นช่วยเพิ่มพื้นที่ที่คลิกได้ให้โฆษณาในเครือข่ายการค้นหา แต่คุณก็อาจพบว่าบรรทัดแรกสั้นๆ ทำงานได้ดีกว่าในกลุ่มผู้ใช้ที่ค้นหาแบรนด์ของคุณอยู่แล้ว

ดูหลักเกณฑ์โดยละเอียดเกี่ยวกับการสร้างข้อความที่สะท้อนถึงแบรนด์

3. ตั้งค่าโฆษณาเพื่อความสำเร็จ

 • เพิ่มบรรทัดแรกและคำอธิบายที่โฆษณาที่ตรงตามความต้องการของลูกค้าและไม่ซ้ำกันให้มากที่สุด

เหตุผล: การใส่เนื้อหาที่ไม่ซ้ำกันจะช่วยให้ระบบสร้างชุดค่าผสมของโฆษณาได้มากขึ้น

 • ติดตั้งส่วนขยายโฆษณาทั้งหมดที่เหมาะกับธุรกิจ ลองใช้อย่างน้อย 4 รายการ

เหตุผล: โฆษณาที่มีส่วนขยายหลายรายการมักจะทำงานได้ดีกว่าโฆษณาที่มีส่วนขยายเพียงรายการเดียว ส่วนขยายโฆษณาช่วยเพิ่มข้อมูลที่มีประโยชน์สำหรับผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า และช่วยให้ข้อความโฆษณาดูโดดเด่น

 • ใช้การแทรกคีย์เวิร์ดและเครื่องมือปรับแต่งโฆษณาถ้าคุณมีโฆษณาที่ต้องจัดการจำนวนมาก

เหตุผล: คุณจะปรับแต่งข้อความครีเอทีฟโฆษณาให้สอดคล้องกับการค้นหาของผู้ใช้ พร้อมกับลดต้นทุนในการจัดการโฆษณาทีละรายการได้

 • จับคู่โฆษณา Search ที่ปรับเปลี่ยนตามบริบทกับ Smart Bidding และคีย์เวิร์ดที่ทํางานแบบกว้าง

เหตุผล: แสดงข้อความที่ใช่แก่ผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ในขณะที่ยังตั้งราคาเสนอที่เหมาะสมกับการค้นหาแต่ละรายการ

ดูหลักเกณฑ์โดยละเอียดเกี่ยวกับการตั้งค่าโฆษณาเพื่อความสำเร็จ

4. ทดสอบและเพิ่มประสิทธิภาพข้อความครีเอทีฟโฆษณา

 • ใช้โฆษณารูปแบบต่างๆ เพื่อทดสอบและเกลาข้อความครีเอทีฟโฆษณา

เหตุผล: คุณจะเรียนรู้เกี่ยวกับความชื่นชอบของผู้ใช้และปรับปรุงประสิทธิภาพโดยการขัดเกลาข้อความโฆษณา โดยเฉพาะบรรทัดแรกได้

 • เลือกเมตริกที่เหมาะสมเพื่อทำความเข้าใจประสิทธิภาพของโฆษณา

เหตุผล: โฆษณาหลายๆ รูปแบบจะช่วยเพิ่มการแสดงผล จำนวนคลิก และ Conversion ได้ ไม่ใช่แค่เรื่องของอัตราการคลิกผ่านของโฆษณาเพียงอย่างเดียว

 • ใช้การหมุนเวียนโฆษณาที่เพิ่มประสิทธิภาพ หากคุณมีโฆษณามากกว่า 1 รายการต่อกลุ่มโฆษณา

เหตุผล: โฆษณาที่เพิ่มประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มจำนวนคลิกจะช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในการประมูลให้คุณได้

ดูหลักเกณฑ์โดยละเอียดเกี่ยวกับการทดสอบและเพิ่มประสิทธิภาพครีเอทีฟโฆษณา

หมายเหตุ

คู่มือนี้มุ่งเน้นที่โฆษณาสำหรับ Google Search ดูคู่มือสำหรับโฆษณาแบบดิสเพลย์และโฆษณาวิดีโอ

1. ข้อมูลภายในของ Google, ทั่วโลก, 18/7/2020 - 1/8/2020

ลงชื่อสมัครรับจดหมายข่าวแนวทางปฏิบัติแนะนำเพื่อรับเคล็ดลับขั้นสูงและข้อมูลอัปเดตจาก Google Ads ทางอีเมล
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว

true
Get the most out of your ad budget.

A step-by-step guide for leading brands and agencies to achieve success.Learn More

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
73067
false