Giới thiệu về Điểm chất lượng

Điểm chất lượng là một công cụ chẩn đoán giúp bạn biết được chất lượng quảng cáo của bạn ở mức nào so với các nhà quảng cáo khác.

Điểm này có giá trị từ 1 đến 10 và áp dụng cho cấp từ khóa. Điểm chất lượng cao hơn tức là quảng cáo và trang đích của bạn phù hợp cũng như hữu ích hơn với người tìm kiếm từ khóa của bạn so với các nhà quảng cáo khác.

Điểm chất lượng là công cụ chẩn đoán những lĩnh vực bạn cần cải thiện trong quảng cáo, trang đích và lựa chọn từ khóa của mình.

Điều cần biết về Điểm chất lượng

 • Điểm chất lượng không phải là một chỉ báo hiệu suất chính. Đồng thời, bạn không nên tối ưu hóa hoặc tổng hợp Điểm chất lượng với các dữ liệu khác của mình.
 • Điểm chất lượng không phải là cơ sở để ra quyết định trong phiên đấu giá quảng cáo. Đây chỉ là một công cụ chẩn đoán để xác định xem những quảng cáo hiển thị cho một số từ khóa nhất định ảnh hưởng như thế nào đến trải nghiệm người dùng.

Cách tính Điểm chất lượng

Hệ thống tính Điểm chất lượng dựa trên hiệu suất tổng hợp của 3 thành phần:

 1. Tỷ lệ nhấp (CTR) dự kiến: Khả năng người dùng sẽ nhấp vào quảng cáo của bạn khi quảng cáo đó hiển thị.
 2. Mức độ liên quan của quảng cáo: Quảng cáo của bạn liên quan đến ý định của người dùng (thể hiện qua cụm từ tìm kiếm) ở mức nào.
 3. Trải nghiệm trang đích: Trang đích liên quan và hữu ích với những người nhấp vào quảng cáo của bạn ở mức nào.

Hệ thống sẽ đánh giá mỗi thành phần bằng cách so sánh với thành phần tương ứng của những nhà quảng cáo khác có quảng cáo xuất hiện cho từ khóa giống của bạn trong vòng 90 ngày gần nhất. Trạng thái đánh giá của mỗi thành phần sẽ là “Trên trung bình”, “Trung bình” hoặc “Dưới trung bình”.

Nếu một trong những thành phần này có trạng thái “Trung bình” hoặc “Dưới trung bình”, thì bạn có thể cần phải cải thiện những thành phần này. Tìm hiểu thêm về cách cải thiện hiệu suất của quảng cáo dựa vào Điểm chất lượng.

Lưu ý

 • Điểm chất lượng dựa trên số lượt hiển thị trước đây cho những lượt tìm kiếm chính xác từ khóa của bạn. Do đó, việc thay đổi kiểu khớp từ khóa sẽ không ảnh hưởng đến Điểm chất lượng.
 • Nếu bạn thấy ký hiệu “—” trong cột Điểm Chất lượng, tức là chưa có đủ số lượt tìm kiếm khớp chính xác với từ khóa của bạn để tính Điểm chất lượng của từ khóa đó.
 • Điểm chất lượng không thể phản ánh một số yếu tố liên quan đến chất lượng quảng cáo của bạn, chẳng hạn như:
  • Thiết bị sử dụng khi tìm kiếm
  • Vị trí của người dùng
  • Thời điểm trong ngày
  • Phần mở rộng quảng cáo

Cách xem Điểm chất lượng

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Trong trình đơn bên trái, hãy chọn Từ khóa.
 3. Ở góc phía trên bên phải của bảng, hãy nhấp vào biểu tượng cột Cột.
 4. Trong “Sửa đổi cột cho các từ khóa”, hãy mở mục Điểm chất lượng. Để xem Điểm chất lượng hiện tại và trạng thái của các thành phần tính điểm chất lượng, hãy chọn bất kỳ mục nào sau đây để thêm vào bảng thống kê:
  • Điểm chất lượng
  • Trải nghiệm trang đích
  • CTR dự kiến
  • Mức độ liên quan của quảng cáo
 5. Để xem số liệu thống kê Điểm chất lượng trước đây cho kỳ báo cáo mà bạn đang xem xét, hãy chọn bất kỳ chỉ số nào sau đây:
  • Điểm chất lượng (trước đây)
  • Trải nghiệm trang đích (trước đây)
  • Mức độ liên quan của quảng cáo (trước đây)
  • CTR dự kiến (trước đây)
   Bạn có thể xem sự thay đổi trong điểm số hằng ngày bằng cách chia bảng thống kê theo ngày.
 1. Nhấp vào Áp dụng.

Đường liên kết có liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73067
false