Om kvalitetsresultatet

Kvalitetsresultatet är ett diagnostiskt verktyg som kan ge dig en uppfattning om din annonskvalitet jämfört med andra annonsörer.

Poängen mäts på en skala från 1 till 10 och är tillgänglig på sökordsnivå. Ett högre kvalitetsresultat innebär att din annons och målsida är mer relevanta och användbara för personer som söker med ditt sökord jämfört med andra annonsörer.

Du kan använda kvalitetsresultatet för att identifiera annonser, målsidor och sökord som kan behöva förbättras.

Bra att veta om kvalitetsresultatet

 • Kvalitetsresultatet är inte ett nyckeltal och ska inte optimeras eller sammanställas med resten av din data.
 • Kvalitetsresultatet används inte som underlag i annonsauktionen. Det är ett diagnostiskt verktyg som anger hur annonser som visas med vissa sökord påverkar användarupplevelsen.

Så beräknas det

Kvalitetsresultatet beräknas utifrån det kombinerade resultatet av tre komponenter:

 1. Förväntad klickfrekvens (CTR): sannolikheten för att människor klickar på din annons när den visas
 2. Annonsens relevans: i vilken utsträckning annonsen matchar avsikten bakom en persons sökning
 3. Upplevelse av målsidan: hur relevant och användbar målsidan är för personer som klickar på din annons

Varje komponent utvärderas med statusen Över genomsnitt, Genomsnitt eller Under genomsnitt. Utvärderingen bygger på en jämförelse med andra annonsörer vars annonser visades för exakt samma sökord under de senaste 90 dagarna.

Om en av dessa komponenter har statusen Genomsnitt eller Under genomsnitt kan det tyda på att det finns utrymme för förbättring. Läs mer om hur du kan förbättra ditt annonsresultat med hjälp av kvalitetsresultatet

Viktigt att tänka på

 • Kvalitetsresultatet baseras på tidigare exponeringar för exakta sökningar med ditt sökord. Det påverkas därför inte när du ändrar sökordets matchningstyp.
 • Om du ser ”—” i kolumnen Kvalitetsresultat betyder det att det inte finns tillräckligt många sökningar som exakt matchar dina sökord för att det ska gå att avgöra ett sökords kvalitetsresultat.
 • Det finns faktorer relaterade till annonskvalitet som kanske inte fångas upp av kvalitetsresultatet. Exempel på sådana faktorer:
  • enheter som användes i sökningen
  • användarens plats
  • tidpunkt
  • annonstillägg

Kontrollera kvalitetsresultatet

 1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
 2. Välj Sökord på menyn till vänster.
 3. Klicka på filterikonen Kolumner högst upp till höger i tabellen.
 4. Öppna avsnittet Kvalitetsresultat under Ändra kolumner för sökord. Lägg till något av följande i statistiktabellen för att se aktuellt kvalitetsresultat och komponenternas status:
  • Kvalitetsresultat
  • Målsidesuppl.
  • Ber. CTR
  • Annonsens relevans
 5. Om du vill se tidigare kvalitetsresultat för den valda rapportperioden kan du välja något av följande mätvärden:
  • Kvalitetsresultat (hist.)
  • Uppl. av målsida (hist.)
  • Annonsrelevans (hist.)
  • Förv. CTR (hist.)
   Du kan se resultatförändringen per dag genom att segmentera tabellen efter dag.
 1. Klicka på Använd.

Relaterade länkar

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
73067
false