Om kvalitetspoeng

Hensikten med kvalitetspoeng – et diagnostisk verktøy – er at du skal få et bilde av hvor god annonsekvalitet du har sammenlignet med andre annonsører.

Poengsummen gis på en skala fra 1 til 10 og er tilgjengelig på søkeordnivå. Jo flere kvalitetspoeng du har, dess mer relevant er annonsen og landingssiden din for de som søker med søkeordet ditt, sett i forhold til andre annonsører.

Med kvalitetspoeng kan du identifisere de annonsene, landingssidene og søkeordene du bruker, som er under pari.

Godt å vite om kvalitetspoeng

 • Kvalitetspoeng er ingen nøkkelindikator og skal ikke slås sammen med resten av dataene dine, men heller anses som en rettesnor og ikke et utgangspunkt for optimalisering.
 • Kvalitetspoeng brukes ikke som inndata i annonseauksjoner, men er et diagnostisk verktøy du kan bruke for å identifisere hvordan annonser som vises i forbindelse med visse søkeord, har innvirkning på brukeropplevelsen.

Sånn beregnes poengene

Kvalitetspoeng beregnes på grunnlag av de samlede resultatene du oppnår med tre komponenter:

 • Forventet klikkfrekvens (CTR): sannsynligheten for at annonsen din blir klikket på når den vises.
 • Annonserelevans: i hvilken grad annonsen din samsvarer med intensjonen bak et brukersøk.
 • Opplevelse av landingssiden: hvor relevant og nyttig landingssiden din er for de som klikker på annonsen din.

Hver komponent gis vurderingen «Over gjennomsnittet», «Gjennomsnittlig» eller «Under gjennomsnittet». Denne evalueringen er basert på en sammenligning med andre annonsører som hadde annonser som ble vist for det samme søkeordet i løpet av de siste 90 dagene.

Hvis en av disse komponentene har statusen «Gjennomsnittlig» eller «Under gjennomsnittet», er det en indikasjon på at du bør legge listen enda høyere. Finn ut mer om de fem måtene du kan bruke kvalitetspoeng som utgangspunkt for å oppnå bedre resultater på.

Vær oppmerksom på følgende

 • Kvalitetspoeng er basert på det historiske antallet visninger etter eksakte søk med det aktuelle søkeordet, så hvis du endrer samsvartypen for søkeordet, har dette ingen innvirkning på kvalitetspoengene.
 • Hvis du ser «—» i Kvalitetspoeng-kolonnen, betyr det at det ikke finnes tilstrekkelig mange søk som eksakt samsvarer med søkeordet ditt, til at søkeordets kvalitetspoeng kan fastsettes.
 • Det er visse faktorer knyttet til annonsekvalitet som kanskje ikke fanges opp gjennom kvalitetspoeng. Som eksempler kan vi nevne
  • enheter brukt i søk
  • brukerens posisjon
  • klokkeslett
  • annonseutvidelser
 • Informasjon som er innhentet via Googles ulike søkeroboter, kan bli brukt til å vurdere annonsekvaliteten, som kan gjenspeiles i kvalitetspoeng.

Slik kan du sjekke kvalitetspoengene dine

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Velg Søkeord på menyen til venstre.
 3. Klikk på kolonneikonet Et bilde av Kolonner-ikonet i Google Ads øverst til høyre i tabellen.
 4. Åpne Kvalitetspoeng-delen under «Endre kolonner for søkeord». Hvis du vil se de nåværende kvalitetspoengene og statusen de enkelte komponentene er tilordnet, kan du legge til en hvilken som helst av disse kolonnene i statistikktabellen:
  • Kvalitetspoeng
  • Opplevelse av landingssiden
  • Forv. CTR
  • Annonserelevans
 5. For å se statistikk om kvalitetspoeng fra rapporteringsperioden du nå ser på, velg en hvilken som helst av disse beregningene:
  • Kvalitetspoeng (hist.)
  • Opplevelse av landingssiden (historisk)
  • Annonserelevans (historisk)
  • Forventet CTR (historisk)
   Du kan se endringen i daglig poengsum ved å segmentere tabellen etter dag.
 1. Klikk på Bruk.

Linker til beslektet innhold

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
Søk i brukerstøtte
true
true
false
true
true
73067
false
false
false