Par kvalitātes rādītāju

Kvalitātes rādītājs ir diagnostikas rīks, kas sniedz ieskatu par jūsu reklāmu kvalitāti salīdzinājumā ar citiem reklāmdevējiem.

Šis rādītājs tiek noteikts skalā no 1 līdz 10, un tas ir pieejams atslēgvārdu līmenī. Augstāks kvalitātes rādītājs nozīmē, ka jūsu reklāma un galvenā lapa ir atbilstošāka un noderīga lietotājam, kas meklē jūsu atslēgvārdu, salīdzinājumā ar citiem reklāmdevējiem.

Varat izmantot kvalitātes rādītāja diagnostikas rīku, lai noteiktu, kādos gadījumos būtu noderīgi uzlabot jūsu reklāmas, galvenās lapas vai atslēgvārdu atlasi.

Noderīga informācija par kvalitātes rādītāju

 • Kvalitātes rādītājs nav veiktspējas pamatrādītājs, un tas nav jāoptimizē vai jāapvieno ar pārējiem jūsu datiem.
 • Kvalitātes rādītājs netiek izmantots reklāmu izsolē. Tas ir diagnostikas rīks, ar kuru nosaka, kā reklāmas, kas tiek rādītas, meklējot pēc noteiktiem atslēgvārdiem, ietekmē lietotāja pieredzi.

Kā tas tiek aprēķināts?

Kvalitātes rādītājs tiek aprēķināts, ņemot vērā šo trīs komponentu kopējo veiktspēju:

 • Paredzamais vidējais klikšķu skaits (VKS): iespējamība, ka lietotāji noklikšķinās uz jūsu reklāmas, kad tā tiks parādīta.
 • Reklāmas atbilstība: cik precīzi jūsu reklāma atbilst lietotāja nolūkam, kas ir saistīts ar viņa izmantoto meklēšanas vaicājumu.
 • Pieredze galvenajā lapā: cik atbilstoša un noderīga jūsu galvenā lapa ir lietotājiem, kuri noklikšķina uz jūsu reklāmas.

Katrs komponents tiek novērtēts, piešķirot statusu “virs vidējā”, “vidējs” vai “zem vidējā”. Šī aprēķina pamatā ir salīdzinājums ar citiem reklāmdevējiem, kuru reklāmas tika rādītas, meklējot pēc tieši tā paša atslēgvārda, pēdējo 90 dienu laikā.

Plašās atbilstības atslēgvārdam var būt kvalitātes rādītājs, lai gan tam nav seansu, ja vien jums ir atbilstošs precīzās atbilstības atslēgvārds ar seansiem pēdējo 90 dienu laikā. Ja ir seansi meklēšanas vaicājumiem, kas precīzi atbilst plašās atbilstības atslēgvārdam, izmantojot precīzās atbilstības atslēgvārdu tajā pašā reklāmu kopā, abiem atslēgvārdiem tiek rādīts vienāds kvalitātes rādītājs.

Ja kādam no šiem komponentiem ir statuss “vidējs” vai “zem vidējā”, tā var būt iespēja veikt uzlabojumus. Uzziniet vairāk par pieciem veidiem, kā izmantot kvalitātes rādītāju, lai uzlabotu veiktspēju.

Svarīga informācija

 • Kvalitātes rādītāja pamatā ir vēsturiskie seansi, meklējot precīzi pēc jūsu atslēgvārda, tāpēc atslēgvārdu atbilstības veidu maiņa kvalitātes rādītāju neietekmēs.
 • Ja kvalitātes rādītāja slejā ir redzams “—”, tas nozīmē, ka nav pietiekami daudz meklēšanas vaicājumu, kas precīzi atbilstu jūsu atslēgvārdiem, lai noteiktu atslēgvārda kvalitātes rādītāju.
 • Ar jūsu reklāmas kvalitāti ir saistīti arī citi faktori, ko kvalitātes rādītājs var neņemt vērā. Tālāk ir sniegti šo faktoru piemēri.
  • Meklēšanā izmantotās ierīces
  • Lietotāja atrašanās vieta
  • Diennakts laiks.
  • Līdzekļi
 • No jebkuras no dažādajām Google rāpuļprogrammām iegūtā informācija var tikt izmantota reklāmu kvalitātes novērtēšanai, ko var atspoguļot kvalitātes rādītājs.

Kā pārbaudīt kvalitātes rādītāju

Piezīme. Tālāk sniegtie norādījumi ir daļa no Google Ads lietotāja saskarnes jaunā noformējuma. Lai izmantotu iepriekšējo noformējumu, noklikšķiniet uz ikonas “Izskats” un atlasiet Izmantot iepriekšējo noformējumu. Ja vēl izmantojat iepriekšējo Google Ads versiju, pārskatiet karti ātrai uzziņai vai izmantojiet Google Ads augšējā navigācijas paneļa meklēšanas joslu, lai atrastu meklēto lapu.
 1. Savā Google Ads kontā noklikšķiniet uz kampaņu ikonas Kampaņu ikona.
 2. Sadaļas izvēlnē noklikšķiniet uz nolaižamās izvēlnes Mērķauditorijas, atslēgvārdi un saturs.
 3. Noklikšķiniet uz Meklēšanas atslēgvārdi.
 4. Tabulas augšējā labajā stūrī noklikšķiniet uz sleju ikonas Google Ads sleju ikonas attēls.
 5. Sadaļā “Atslēgvārdu sleju maiņa” atveriet sadaļu Kvalitātes rādītājs. Lai skatītu pašreizējo kvalitātes rādītāju un tā komponentu statusus, izvēlieties kādu no tālāk norādītajiem datu veidiem, ko pievienot savai statistikas tabulai.
  • Kvalitātes rādītājs
  • Pieredze galvenajā lapā
  • Paredz. VKS
  • Reklāmas atbilstība
 6. Lai skatītu kvalitātes rādītāja iepriekšējos statistikas datus attiecīgajā pārskata periodā, izvēlieties kādu no tālāk norādītajiem rādītājiem.
  • Kvalitātes rādītājs (vēst.)
  • Pieredze galv. lapā (vēst.)
  • Reklāmas atbilstība (vēst.)
  • Paredz. VKS (vēst.)
   Varat skatīt izmaiņas dienas rādītājos, segmentējot tabulu pēc dienām.
 1. Noklikšķiniet uz Lietot.

Saistītās saites

Vai tas bija noderīgs?

Kā varam to uzlabot?
Meklēšana
Notīrīt meklēšanu
Aizvērt meklēšanas lodziņu
Google lietotnes
Galvenā izvēlne