Teave kvaliteediskoori kohta

Kvaliteediskoor on diagnostikatööriist, mille eesmärk on anda teile aimu sellest, milline on teie reklaamikvaliteet võrreldes teiste reklaamijatega.

Seda skoori mõõdetakse skaalal 1–10 ja see on saadaval märksõnatasemel. Kõrgem kvaliteediskoor tähendab seda, et teie reklaam ja sihtleht on selle märksõna otsijatele asjakohasemad ja kasulikumad kui teiste reklaamijate reklaamid ja sihtlehed.

Kvaliteediskoori diagnostikatööriista saate kasutada selleks, et selgitada välja, kus võib olla kasu teie reklaamide, sihtlehtede või märksõnavaliku parandamisest.

Kasulik teada kvaliteediskoori kohta

 • Kvaliteediskoor ei ole peamine toimivusnäidik ja seda ei tohiks optimeerida ega teie ülejäänud andmetega koondada.
 • Kvaliteediskoor ei kuulu reklaamioksjoni sisendandmete hulka. See on diagnostikatööriist, mis võimaldab tuvastada, kuidas mõjutavad teatud märksõnade korral kuvatavad reklaamid kasutajakogemust.

Kuidas see arvutatakse?

Kvaliteediskoor arvutatakse järgmise kolme komponendi kombineeritud tulemuse alusel.

 • Eeldatav klikkimise määr (CTR): näitab, kui tõenäoliselt teie reklaamil klikitakse.
 • Reklaami asjakohasus: näitab, mil määral vastab teie reklaam kasutaja otsingukavatsusele.
 • Sihtlehe kasutuskogemus: näitab, kui asjakohane ja kasulik on teie sihtleht neile, kes teie reklaamil klikivad.

Iga komponenti hinnatakse ja selle olekuks määratakse kas „Üle keskmise“, „Keskmine“ või „Alla keskmise“. Hinnang põhineb võrdlusel teiste reklaamijatega, kelle reklaame on viimase 90 päeva jooksul näidatud täpselt sama märksõna korral.

Osalise vastega märksõnal võib olla kvaliteediskoor ka siis, kui sellel pole näitamisi, aga leidub vastav täpse vastega märksõna, millel on näitamisi viimase 90 päeva jooksul. Kui näitamisi leidub otsingute puhul, mis vastavad täpselt osalise vastega märksõnale samas reklaamirühmas oleva täpse vastega märksõna kaudu, registreeritakse mõlema märksõna jaoks sama kvaliteediskoor.

Kui ühe komponendi olek on „Keskmine“ või „Alla keskmise“, võib see osutada võimalusele teha parandusi. Lisateave viie viisi kohta, kuidas kvaliteediskoori oma toimivuse parandamiseks kasutada.

Tasub teada

 • Kvaliteediskoor põhineb teie märksõna täpsete otsingute näitamiste ajalool, seetõttu ei mõjuta märksõna vaste tüübi muutmine kvaliteediskoori.
 • Kui märkate kvaliteediskoori veerus kriipsu „–“, ei ole teie märksõnadele täpselt vastavaid otsinguid piisavalt selleks, et märksõna kvaliteediskoor kindlaks teha.
 • Teie reklaamikvaliteediga seonduvad ka tegurid, mida kvaliteediskoor ei pruugi hõlmata. Mõned nendest teguritest on järgmised:
  • otsinguks kasutatud seadmed;
  • kasutaja asukoht;
  • kellaaeg;
  • varad.
 • Google'i eri roomajatelt saadud teavet võidakse kasutada reklaamikvaliteedi hindamiseks, mida saab kajastada kvaliteediskoori kaudu.

Kuidas kvaliteediskoori vaadata?

Märkus. Allolevad juhised on osa Google Adsi kasutuskogemuse uuest kujundusest. Eelmise kujunduse kasutamiseks klikkige ikoonil „Välimus“ ja tehke valik Kasuta eelmist kujundust. Kui kasutate Google Adsi eelmist versiooni, vaadake üle kiirviidete kaart või kasutage otsitava lehe leidmiseks Google Adsi ülemisel navigeerimispaneelil olevat otsinguriba.
 1. Klikkige oma Google Adsi kontol ikoonil Kampaaniad Kampaaniate ikoon.
 2. Klikkige jaotise menüüs rippmenüül Vaatajaskonnad, märksõnad ja sisu.
 3. Klikkige valikul Otsinguvõrgustiku märksõnad.
 4. Klikkige tabeli paremas ülanurgas veergude ikoonil Pilt Google Adsi veergude ikoonist.
 5. Avage jaotises „Märksõnade veergude muutmine“ jaotis Kvaliteediskoor. Kui soovite näha praegust kvaliteediskoori ja selle komponentide olekuid, tehke oma statistikatabelisse lisamiseks üks järgmistest valikutest.
  • Kvaliteediskoor
  • Sihtlehe kasutuskog.
  • Eeld. CTR
  • Reklaami asjakohasus
 6. Kui soovite näha vaadatava aruandlusperioodi varasemat kvaliteediskooristatistikat, valige üks järgmistest mõõdikutest.
  • Kvaliteediskoor (ajal.)
  • Sihtlehe kasutuskogem. (ajal.)
  • Reklaami asjakohasus (ajal.)
  • Eeld. CTR (ajal.)
   Vaadata saate ka päeva skooride muutumist, selleks segmentige tabel päeva alusel.
 1. Klikkige käsul Rakenda.

Seotud lingid

Kas see oli ab?

Kuidas saame seda täiustada?
Otsing
Kustuta otsing
Sule otsing
Google'i rakendused
Peamenüü