Достигайте до клиентите си с подходящите ключови думи

Официално ръководство за ефективно насочване и управление на ключови думи в Google Ads


Best Practices logo

Директно от Google, прочетете тези най-добри практики за ключовите думи в Google Ads, чиято цел е да Ви помогне да достигате до подходящите клиенти и да развивате бизнеса си.

1. Свързване на ключовите думи с бизнес целите Ви

  • Мислете цялостно как клиентите могат да достигат до Вас 

Защо: Ключовите думи трябва да отразяват всички различни типове потребителски заявки, които биха могли да помогнат на хората да Ви намират, когато търсят нещо, което предлагате.

  • Свържете ключовите си думи и управлението им с цялостните си бизнес цели. 

Защо: Различните ключови думи имат различни задачи и трябва да допринасят за целта в най-голяма връзка с тази задача.

Първи стъпкиДобавете нови ключови думи към профила си.

  • Анализирайте списъка си с ключови думи и изтрийте тези с нисък обем на търсене.

Защо: Намалете безпорядъка. Ако ключовите думи не Ви носят трафик, няма смисъл да ги пазите.

Първи стъпкиПремахнете ключовите думи с нисък обем на търсене от профила си.

Прочетете повече за свързването на ключовите думи с бизнес целите.

2. Откриване на нови възможности за насочване в Google Ads

  • Използвайте динамични реклами в мрежата, за да рационализирате управлението на профила. 

Защо: Спестяват Ви необходимостта от постоянни актуализации на списъка с ключови думи всеки път, когато направите промяна по сайта си.

Първи стъпки: Научете как да създавате динамични реклами при търсене.

Прочетете повече за намирането на нови възможности за насочване.

3. Разширяване на обхвата на съществуващите ключови думи

  • Увеличете максимално присъствието на ключовите си думи, като подобрите рекламния им ранг. 

Защо: Добавянето на нови опции за насочване не е единственият начин за увеличаване на обема. По-агресивното офериране в съчетание с реклами с по-високо качество може да стимулира обема за съществуващите ключови думи.

Първи стъпки: Започнете да подобрявате рекламния ранг, като промените офертите и рекламния си текст.

  • Разширете обхвата си към потребители, които не използват Google.bg, като насочвате към партньори в мрежата за търсене. 

Защо: Получавате повече обем от същия набор от ключови думи в профила си.

Първи стъпкиВключете партньори в мрежата за търсене в съществуваща кампания в мрежата за търсене.

Прочетете повече за това как да разширите обхвата на съществуващите ключови думи.

4. Прецизиране на трафика посредством отрицателни ключови думи

  • Добавяйте редовно отрицателни ключови думи като част от поддръжката на профила в Google Ads. 

Защо: Спестявате пари, като избягвате кликвания от хора, които няма да станат Ваши клиенти.

Първи стъпки: Добавете отрицателни ключови думи към кампаниите си в мрежата за търсене и дисплейната мрежа.

  • Също както при основните Ви ключови думи съсредоточете управлението на отрицателните върху области, където ще е най-полезно. 

Защо: Състоянието на профила Ви зависи от добавянето на въздействащи, а не изчерпателни отрицателни ключови думи.

Първи стъпкиСъставете списък с отрицателни ключови думи за прилагане в няколко кампании.

Прочетете повече за прецизирането на трафика посредством отрицателни ключови думи

 
Абонирайте се за бюлетина с най-добри практики, за да получавате разширени съвети и актуализации за Google Ads направо във входящата си поща.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си

true
Get the most out of your ad budget.

A step-by-step guide for leading brands and agencies to achieve success.Learn More

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
73067
false